Hoe schrijf ik een goede aanleiding voor mijn scriptie of onderzoek?

In de aanleiding van je scriptie moedig je de lezer aan om jouw inleiding te lezen door interesse te wekken in de probleemstelling (het onderwerp) van je onderzoek.

Beschrijf de aanleiding tot jouw probleemstelling door in te gaan op datgene dat ervoor heeft gezorgd dat jij dit onderzoek schrijft. Er zijn doorgaans 3 verschillende soorten aanleidingen:

  1. Een eigen ervaring die heeft geleid tot de probleemstelling
  2. Een recente gebeurtenis met betrekking tot de probleemstelling
  3. Een gebeurtenis bij je opdrachtgever voor wie je de probleemstelling onderzoekt

Iedere soort aanleiding bestaat uit 3 delen:

  • Inleiding: trek de aandacht van de lezer door de gebeurtenis te introduceren die tot het probleem heeft geleid.
  • Achtergrondinformatie (context onderzoek): ga dieper in op de gebeurtenis door hierover meer informatie te geven en zo de context van je onderzoek te schetsen.
  • Brug naar probleemstelling: geef aan dat er sprake is van een probleem en sla zo een brug naar de probleemstelling van je onderzoek.

Houd de aanleiding simpel

De aanleiding mag kort en krachtig zijn. Het is niet nodig om meerdere aanleidingen op te schrijven. Kies voor de beste en schrijf die op.

1. Een eigen ervaring

Als je een eigen ervaring gebruikt als aanleiding moet je deze eigen ervaring op een prikkelende manier beschrijven.

Onderdeel Uitleg
Inleiding Geef aan welke ervaring je had, waardoor je ergens je vraagtekens bij zette.
Achtergrondinformatie Beschrijf waar je precies je vraagtekens bij zette. Geef achtergrondinformatie.
Brug naar probleemstelling Beschrijf dat er dus sprake is van een probleem dat jij nu in jouw scriptie gaat onderzoeken.
Voorbeeld aanleiding van eigen ervaring
Op 22 maart 2019 ging ik langs bij mijn grootmoeder en sprak ik met haar over mijn studie Voeding en gezondheid. Hierop gaf zij aan dat ze de afgelopen tijd weinig trek had in eten, omdat het haar niet goed smaakte. Dit zette mij aan het denken over de voedingsbehoeften en -gewoonten van ouderen.

Voor ouderen boven de 70 is het voornamelijk van belang dat zij voldoende eiwitten binnen krijgen om spierafbraak tegen te gaan. Dit doel wordt echter vaak niet behaald omdat veel ouderen de voorkeur geven aan zoete, koolhydraatrijke voedingsmiddelen.

Het probleem waarop in deze studie ingegaan wordt, is dan ook…

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

2. Een recente gebeurtenis

Als een recente gebeurtenis de directe aanleiding voor jouw onderzoek is geweest dan dien je deze gebeurtenis te omschrijven om zo duidelijk te maken voor de lezer, waarom dit de aanleiding is.

Onderdeel Uitleg
Inleiding Omschrijf de gebeurtenis zo duidelijk mogelijk. Gebruik van data en cijfers zijn een pré!
Achtergrondinformatie Ga dieper in op de gebeurtenis om de situatie goed te schetsen om vervolgens de brug te kunnen slaan naar je probleem (hieronder: slot). Zo kun je hier de context van een onderzoek bespreken.
Brug naar probleemstelling Sla een brug naar de probleemstelling.
Voorbeeld aanleiding met een recente gebeurtenis
Op 7 september 2008 raakte de financiële wereldcrisis in een stroomversnelling met de nationalisatie van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac. Deze twee hypotheekbanken hadden samen ongeveer de helft van de totale Amerikaanse hypotheekmarkt in handen. De oplopende schulden in deze grote markt werd een gevaar voor het financiële systeem in de hele wereld.Veel banken bleken namelijk allerlei financiële posities te hebben in ontelbaar veel verschillende financiële constructies die in één klap niks meer waard waren. Dit werd veroorzaakt doordat veel mensen in de VS door de oplopende rente hun hypotheek niet meer konden betalen. De hypotheekbubbel klapte als het ware. Wat volgde was een wereldwijde bankencrisis. Dit zorgde ervoor dat veel banken failliet gingen, en dat banken die ‘too big to fail’ waren, werden gesteund en genationaliseerd door overheden.

De totale financiële crisis heeft volgens schattingen van het IMF eind 2009 al 8,4 biljoen euro gekost.  De Europese Commissie schat dat de verschillende vormen van financiële support aan de Europese banksector ongeveer 16,5% van de Europese BBP bedraagt. Vooral dit laatste heeft de discussie aangewakkerd over de vraag hoe men in de toekomst een wereldwijde financiële crisis kan voorkomen.

Sindsdien zijn er al heel veel voorstellen gedaan waarvan er al enkele zijn uitgevoerd. Zo is de wereldwijde regulering van de bankensector in volle gang, hoewel nu al blijkt dat regulering niet zo eenvoudig is.

De kosten van de crisis zijn door de overheden en burgers opgevangen, en de wereldwijde tendens is dan ook dat de ‘vervuiler’ moet gaan betalen. Aangezien het bankwezen wordt gezien als aanstichter van de wereldwijde economische crisis willen overheden juist deze banken financieel harder gaan aanpakken. Hiermee is ook een discussie gestart over het invoeren van een bankbelasting.

Hierop heeft de Europese Raad in de conclusie van de vergadering van 17 juni 2010 die werd gehouden naar aanleiding van de G-20 Toronto, verwoord dat de Europese Unie (EU):

“should lead efforts to set a global approach for introducing systems for levies and taxes on financial institutions with a view to maintaining a world-wide level playing field and will strongly defend this position with its G-20 partners. The introduction of a global financial transaction tax should be explored and developed further in that context.”

De Europese Raad is dus van mening dat zij leidend zou moeten zijn in het zoeken naar een mondiale introductie voor de invoering van een bankbelasting. Nu bleek al snel dat overeenstemming op mondiaal niveau erg lastig blijkt te zijn. Daarom stelt Europese Raad dan ook voor om eerst te kijken naar een Europese oplossing.

Deze thesis handelt over deze mogelijke Europese bankbelasting.

3. Een gebeurtenis bij je opdrachtgever

Als je voor een opdrachtgever een probleemstelling onderzoekt dan is de aanleiding gerelateerd aan een ontwikkeling die invloed heeft op je opdrachtgever. Het kan zijn dat hierdoor nieuwe kansen gecreëerd worden die de opdrachtgever wil benutten of dat er een negatieve ontwikkeling is, waardoor jij moet onderzoeken hoe je een bepaald probleem zou kunnen oplossen.

Onderdeel Uitleg
Inleiding Bespreek de aanleiding die ertoe heeft geleid dat jouw opdrachtgever jou heeft verzocht hier onderzoek naar te doen.
Achtergrondinformatie Ga dieper in op de aanleiding door meer achtergrondinformatie hierover te geven. Zo kun je de context van het onderzoek beschrijven.
Brug naar probleemstelling Sla nu de brug naar de probleemstelling, door aan te geven waarom dit een probleem is of kan zijn voor je opdrachtgever.
Voorbeeld aanleiding gebeurtenis bij opdrachtgever
Sinds de invoering van het nieuwe klantenmanagementsysteem bij Bedrijf Y in november 2016 hebben supportmedewerkers beduidend minder plezier in hun werk.

Zo hebben medewerkers zich per maand 15% vaker ziek gemeld dan voor november 2016 en bleek uit een enquête die medewerkers anoniem konden invullen dat 6 van de 17 medewerkers overwegen binnen een jaar een nieuwe baan te zoeken.

Deze daling in tevredenheid heeft niet alleen een negatief effect op de werksfeer, maar ook op de verkoopcijfers. Het is echter niet duidelijk waarom de supportmedewerkers zoveel minder tevreden zijn met hun werk sinds de invoering van het nieuwe klantenmanagementsysteem.

Volgende onderdeel in de inleiding

Zodra je klaar bent met de aanleiding ga je in op je probleemstelling. Deze twee onderdelen dienen logisch op elkaar aan te sluiten in de inleiding.

Bekijk alle onderdelen van de inleiding

Veelgestelde vragen

Is het nu een inleiding of een aanleiding?

Of je het eerste hoofdstuk inleiding of aanleiding noemt, is afhankelijk van de richtlijnen van jouw studie. Als deze richtlijnen onduidelijk zijn en je nog niet weet of je eerste hoofdstuk inleiding of aanleiding moet heten, kies dan voor inleiding. In deze inleiding (of aanleiding) omschrijf je altijd de aanleiding voor jouw Plan van Aanpak

Wat is maatschappelijke of praktische relevantie?

Een praktisch of maatschappelijk relevant onderzoek draagt bij aan de oplossing voor een probleem, waardoor je bijdraagt aan de maatschappij.

In een maatschappelijk of praktisch relevant onderzoek wil je onder andere:

  • nuttige conclusies trekken over de huidige stand van zaken;
  • testen of een bepaalde methode werkt of niet;
  • leiden tot aanbevelingen om een probleem op te lossen.
Wat is wetenschappelijke relevantie?

Met een wetenschappelijk relevant onderzoek draag je bij aan de beschikbare wetenschappelijke kennis en literatuur door een gat (hiaat) in deze kennis op te vullen. Vaak is je onderzoek daarmee ook praktisch relevant.

Je kunt ervoor zorgen dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is door na te gaan waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar (nog niet uitgevoerde) vervolgonderzoeken die worden aangeraden in de discussie van wetenschappelijke artikelen of andere scripties.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2021, 31 oktober). Hoe schrijf ik een goede aanleiding voor mijn scriptie of onderzoek?. Scribbr. Geraadpleegd op 28 november 2022, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/aanleiding-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.