Tekst herschrijven | Beste Parafraseringstools vergeleken

Met online parafraseringstools kun je zinnen veranderen en je tekst herschrijven. Deze parafraseerders worden gebruikt om een geschreven tekst te verbeteren en ideeën op te doen over handige synoniemen, een formeler en vloeiender zinsverloop en een logische zinsstructuur.

Er zijn echter talloze online parafraseringstools beschikbaar die je Nederlandstalige tekst kunnen herschrijven. Om te bepalen welke tool het beste is, hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin we de gratis en premiumversie van de populairste Nederlandstalige tools hebben getest.

Hiervoor hebben we drie korte, Nederlandstalige voorbeeldteksten geschreven om te testen of de parafraseertools langdradige teksten, grammaticaal onjuiste teksten en onsamenhangende teksten konden verbeteren. De vloeiendheid en nauwkeurigheid van de herschreven teksten is beoordeeld, net als de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende tools.

Uit de resultaten is gebleken dat de gratis versies van Scribbr, gevolgd door Smodin en Neural Writer de beste parafraseringstools zijn. Scribbr is als enige tool in staat om de tekst significant te herschrijven zonder de betekenis te veranderen. Smodin excelleert juist in het opdelen en verbinden van losse zinnen.

Disclaimer
Scribbr is verbonden met QuillBot door ons gezamenlijke moederbedrijf Learneo. Er is echter speciale zorg besteed aan het objectief en onbevooroordeeld testen van alle parafraseertools, zonder Scribbr/QuillBot hierbij een oneerlijke voorsprong te geven.

Je kunt hierover lezen in de Onderzoeksmethode.

Pararafraseringstool Score
1. Scribbr (Gratis) 3.75 
2. Smodin (Gratis) 3.5 
3. Neural Writer (Gratis) 3.5 
4. Editpad (Gratis) 3.25 
5. Smodin (Premium) 3.25 
6. Duplichecker (Premium) 3.25 
7. Rewriteguru (Premium) 3.25 
8. Editpad (Premium) 3.0 
9. Paraphraz.it (Gratis) 3.0 
10. Paraphraser.io (Gratis) 2.75 
11. Rephrase.info (Gratis) 2.5
12. Paraphraser.io (Premium) 2.5 
13. PrePostSEO (Gratis) 2.5 
14. PrePostSEO (Premium) 2.0 
15. Rephrase.info (Premium) 2.0 
16. Duplichecker (Gratis) 0.0 
17. Rewriteguru (Gratis) 0.0 
Let op
Voor dit artikel hebben we parafraseringstools getest op het verbeteren van Nederlandstalige teksten. Als je op zoek bent naar de beste paraphrasing tool voor een Engelstalige tekst, kun je ons artikel over de beste Engelstalige paraphrasing tool bekijken.

1. Scribbr (Gratis)

paraphraser-tool

 • 100% behoud oorspronkelijke betekenis
 • Herschreven teksten zijn significant anders
 • Omslachtig taalgebruik aangepast
 • Makkelijk en snel te gebruiken
 • Gratis
 • De meeste grammaticale fouten worden aangepast, maar niet alle
 • Presteert minder goed bij korte zinnen

De parafraseertool van Scribbr (in samenwerking met Quillbot) is sterk in het herschrijven van teksten zonder dat de betekenis verandert. Omslachtige zinnen worden duidelijker geformuleerd en grammaticale fouten worden over het algemeen goed aangepast.

Wel worden de zinnen los van elkaar geparafraseerd, wat vooral bij korte zinnen minder goede resultaten geeft. In de proeftekst met korte zinnen werden veelal synoniemen geplaatst en werd de tekst niet significant herschreven. Bij zinnen van gemiddelde over bovengemiddelde lengte presteert de tool veel beter.

De webpagina is overzichtelijk en de tool is gebruiksvriendelijk. Verschillende typen wijzigingen worden per kleur weergegeven in de output, zodat meteen duidelijk is of een aanpassing op woordniveau of op zinsniveau gedaan is. Ook geeft de tool bij elke zin aan wat het langste zinsdeel is waarin geen wijzigingen zijn aangebracht. Je hoeft geen verplicht account aan te maken en je kunt zonder limiet teksten herschrijven.

Probeer de parafraseertool van Scribbr

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

2. Smodin (Gratis) 

Smodin parafraseringstool

 • In “Recreate”-modus wordt de tekst in zijn geheel verbeterd
 • Herschreven teksten zijn significant anders
 • Grammaticaal correcte teksten
 • Rustige, snelle en overzichtelijke interface
 • Gratis
 • Niet altijd 100% behoud van oorspronkelijke betekenis
 • Verwijdert soms essentiële informatie
 • “Rewrite”-modus maakt minimale aanpassingen

Smodin heeft twee gratis modi: “Rewrite” die drie verschillende sterktes heeft, en “Recreate”. De “Rewrite”-modus is in staat om in Sterkte 3 (waarin simpelweg de meeste aanpassingen worden gedaan) een redelijk vloeiende tekst te produceren die grammaticaal correct is. De herschrijver parafraseert echter per zin en kan daarom niet de grammaticaal onjuiste tekst en de onsamenhangende tekst natuurlijker laten klinken.

De “Recreate”-modus werkt veel beter. Deze modus kan zinnen verbinden en opdelen waar nodig en bekijkt de zinnen dus niet los van elkaar. Deze modus is in staat de langdradige tekst significant in te korten en te herschrijven met behoud van de oorspronkelijke betekenis. Onnodige lange zinnen worden opgedeeld in meerdere zinnen en herhalingen worden gefilterd.

Maar deze modus combineert soms wel de verkeerde woorden en zinsdelen, voegt delen toe of verwijdert stukken waardoor de oorspronkelijke betekenis van de tekst wordt aangepast. Na aanmaak van een gratis account zou de “Recreate”-modus ook betere output leveren. Dit klopt voor de grammaticaal onjuiste tekst, maar de langdradige tekst wordt zo erg ingekort dat essentiële informatie verloren gaat.

De interface is rustig en overzichtelijk en het parafraseren gaat heel snel. Je kunt heel duidelijk de gemaakte aanpassingen zien door op “Toon Wijzigingen” te klikken.

Probeer Smodin

3. Neural Writer (Gratis) 

Neural Writer parafraseringstool tekst herschrijven

 • 100% behoud van oorspronkelijke betekenis
 • Betrouwbare en nauwkeurige grammaticale output
 • Filtert onnodige woorden uit de tekst
 • Gratis
 • Zinnen worden los van elkaar geparafraseerd
 • Parafraseren blijft soms minimaal

Neural Writer is goed in staat om de tekst te herschrijven. Onnodige woorden worden eruit gehaald zonder de betekenis van de tekst aan te tasten. Hierdoor is de tool vooral goed in de langdradige tekst inkorten. De zinnen lopen vloeiend en de grammaticale fouten worden uit de tekst gehaald. De tool past de werkwoordstijden of persoonsvormen niet ongevraagd aan, zoals bij een aantal andere parafraseerders wel het geval is.

De Light-modus van Neural Writer laadt sneller maar de Medium-modus kon de langdradige tekst beter inkorten met behoud van de inhoud van de tekst.

De zinnen worden echter wel los van elkaar behandeld. Hierdoor wordt bij de onsamenhangende tekst een willekeurig vraagteken toegevoegd bij de laatste zin, terwijl het geen vraag betreft. De aanpassingen blijven uiteindelijk ook erg oppervlakkig, en er worden vooral zinsdelen verwisseld of synoniemen geplaatst. Met deze parafraseertool is het dus niet mogelijk om een betere samenhangende tekst te creëren.

De website heeft geen afleidende reclames en is erg duidelijk. De Nederlandse vertaalde tekst op de website klopt soms niet helemaal, en af en toe geeft de output ook een error, waardoor je deze opnieuw moet invoeren. Maar er is geen captcha of verplicht account, en je kunt zo veel teksten herschrijven als je wilt.

Probeer Neural Writer

4. Editpad (Gratis) 

Editpad parafraseringstool tekst herschrijver

 • Produceert logische, grammaticaal correcte tekst
 • Duidelijke interface
 • Gratis
   • Introduceert kleine foutjes
   • Parafraseren blijft oppervlakkig
   • Afleidende reclames en captcha-invoer

   Editpad heeft twee gratis modi: “Zacht” en “Formeel”. Er wordt niet duidelijk uitgelegd wat deze modi betekenen. Met de “Zacht”-modus is Editpad in staat een redelijk vloeiende, grammaticaal correcte tekst te produceren waarvan de inhoud hetzelfde blijft. De “Formeel”-modus brengt het er slechter vanaf: deze modus verandert soms de inhoud van de tekst, de werkwoordstijden en de persoonsvormen, en verwijdert zelfs een keer een correcte hoofdletter.

   De rewriter produceert een logische tekst, maar doet uiteindelijk niet veel meer dan wat synoniemen verwisselen en de zin iets aanpassen.

   Omdat er geen modus is om de tekst in te korten, is Editpad ook niet in staat de langdradige tekst aan te pakken. Ook worden de zinnen los van elkaar bekeken, waardoor de onsamenhangende tekst niet vloeiender wordt gemaakt. Wel is Editpad in de “Zacht”-modus in staat de grammaticale fouten uit de grammaticaal onjuiste tekst te halen.

   De website is vervelend met veel afleidende reclames, waardoor laden ook even duurt.  De tool doet wel wat deze moet doen.

   Probeer Editpad

   Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

   Ontdek nakijken op taal

   5. Smodin (Premium) 

   Smodin Premium parafraseringstool

   • Herschrijft teksten significant
   • Grammaticaal correcte output
   • Kan langdradige tekst goed inkorten
     • $10 per maand
     • Nog steeds niet 100% behoud van oorspronkelijke betekenis
     • Verwijdert of verwisselt nog steeds essentiële informatie

     Smodins premiumversie heeft dezelfde modi (“Rewrite” en “Recreate”) als de gratis versie, maar de premium “Recreate”-modus verandert de zinnen op een andere, naar eigen zeggen betere, manier. Net als in de gratis versie is de tekst vloeiend en grammaticaal correct. De langdradige tekst wordt zelfs nog vloeiender ingekort dan in de gratis versie.

     Smodin is de enige tool, zowel gratis als premium, die de teksten significant herschrijft, maar door de herschrijving wordt helaas niet altijd de originele betekenis van de tekst behouden. Zo wordt in de grammaticaal onjuiste tekst opeens toegevoegd dat de reactie van de deelnemers nog moet worden bepaald met vervolgonderzoek, terwijl in de oorspronkelijke tekst wordt aangegeven dat de deelnemers negatief reageerden.

     Wij vonden dat de premium “Recreate”-modus anders presteerde dan de gratis versie, maar niet per definitie beter. Ook wijkte de inhoud van de tekst nog steeds te erg af van het origineel en duurde het langer voordat de pagina laadde. Daarom denken we dat de premiumversie niet het geld waard is. We raden eerder aan de gratis “Recreate”-modus zowel vóór als na de aanmaak van een gratis account te proberen.

     Probeer Smodin

     6. Duplichecker (Premium) 

     Duplichecker premium parafraseringstool, tekst herschrijver

     • Coherente, vloeiende tekst zonder grammaticale fouten
     • Kan langdradige tekst goed inkorten
     • Geen reclames of captcha
       • Start bij $20 per maand
       • Essentiële informatie gaat verloren
       • Onsamenhangende tekst kan niet worden aangepakt
       • Laden website duurt lang
       • Wijzigingen worden niet gemarkeerd

       De premiumversie van Duplichecker komt met een geheel nieuw dashboard om in te werken, zonder reclames en captcha-invoer (in tegenstelling tot de gratis versie). De parafraseringstool introduceert ook een nieuwe modus, “AI Rewriter”, die door de tool aanbevolen wordt. Deze modus is wel in staat om een coherente, grammaticaal correcte en geparafraseerde tekst te produceren, in tegenstelling tot de twee gratis modi. Er wordt geen extra of foutieve informatie aan de teksten toegevoegd.

       De herschrijver kort alle teksten in, waardoor Duplichecker met name in staat is de langdradige tekst significant in te korten en te parafraseren. De zinnen lopen vloeiend, maar vanwege het inkorten gaat er wel essentiële informatie verloren. Daarbij kan deze premiumversie de zinnen niet met elkaar verbinden, waardoor de onsamenhangende tekst houterig blijft lezen.

       Ondanks het verwijderen van de reclames én de captcha, duurt het laden van de tekst wel bijzonder lang en worden de wijzigingen die zijn gemaakt niet gemarkeerd. Ook is de minimale invoer 50 woorden, waardoor de onsamenhangende tekst en de grammaticaal onjuiste tekst te kort waren om los te testen.

       Probeer Duplichecker

       7. Rewriteguru (Premium) 

       Rewriteguru premium voorbeeld tekst herschrijven

       • Zelfde coherente, vloeiende output als Duplichecker premium
       • Kan goed inkorten
       • Geen woordenlimiet
         • $15 per maand
         • Zinnen worden los van elkaar geparafraseerd
         • Oorspronkelijke betekenis wordt niet altijd behouden
         • Onhandig report van elke output

         Net als bij de premiumversie van Duplichecker, krijg je bij een premiumaccount van Rewriteguru een heel nieuw, modern dashboard én een nieuwe modus “AI Rewriter” genaamd. Bij invoer van een tekst wordt een bestand (report) aangemaakt dat je kunt downloaden of inzien. Dit is onhandig, omdat je steeds moet wisselen tussen het bestand en de tool om je volgende tekst in te voeren.

         De geparafraseerde output van deze AI-modus herschrijft de zinnen op exact dezelfde manier als het premiumaccount van Duplichecker. In tegenstelling tot Duplicheckers tool is er echter geen minimum invoer van 50 woorden.

         De zinnen lopen redelijk vloeiend en zijn grammaticaal correct. Vooral de langdradige tekst kan goed worden ingekort. Maar de zinnen worden wel los van elkaar geparafraseerd, waardoor ook hier de onsamenhangende tekst niet vloeiender is geworden. Daarnaast zorgt het inkorten ervoor belangrijke zinsdelen worden weggelaten, waardoor een deel van de originele betekenis verloren gaat.

         Als je twijfelt tussen dit premiumaccount en het premiumaccount van Duplichecker, raden wij echter wel Rewriteguru aan omdat deze parafraseerder met een wekelijks abonnement meer dan de helft goedkoper is. Maar de tools presteren in principe hetzelfde.

         Probeer Rewriteguru

         8. Editpad (Premium)

         Voorbeeld Editpad premium tekst herschrijven parafraseringstool

         • Vloeiende, logische tekst
         • Grammaticaal correcte output
         • “Verbeteraar”-modus kort tekst in
           • $30 per maand ($10 per week)
           • Redelijk vergelijkbaar met gratis versie
           • Laden duurt lang

           De premiumversie van Editpad komt met twee nieuwe functies: “Slim” en “Verbeteraar”. Net als in de gratis versie zijn deze modi in staat om een vloeiende, logische, grammaticaal correcte tekst te produceren. Het laden duurt wel veel langer bij deze nieuwe modi.

           De “Slim”-modus komt sterk overeen met de gratis “Zacht”-modus. Er worden wat andere synoniemen gebruikt, maar de geparafraseerde tekst is niet significant anders dan in de gratis versie. De “Verbeteraar”-modus brengt het er iets beter vanaf en weet de langdradige tekst in te korten. Ook wordt de tekst op een logische manier opnieuw gestructureerd en verwoord.

           Maar ook deze twee modi bekijken net als de gratis versie de zinnen los van elkaar en kunnen daarom de onsamenhangende tekst niet goed aanpakken. De teksten blijven uiteindelijk nog te dicht bij het origineel. Hoewel de “Verbeteraar”-modus het iets beter doet dan de gratis versie, betwijfelen we of de premiumversie het geld waard is, aangezien er betere online tools beschikbaar zijn.

           Probeer Editpad

           9. Paraphraz.it (Gratis) 

           Parafraseringstools Paraphraz.it tekst herschrijven voorbeeld

           • Meerdere suggesties per zin
           • Parafraseringen zijn redelijk vloeiend
           • Gratis
             • Zinnen kunnen niet worden samengevoegd
             • Wijzigingen zijn beperkt

             We zijn er erg over te spreken dat Paraphraz.it één tot vijf suggesties per zin geeft, waarna je vervolgens zelf kan kiezen welke suggestie je accepteert. De suggesties zijn niet allemaal even goed, maar de geproduceerde teksten lopen vloeiend en zijn grammaticaal correct. De wijzigingen blijven echter wel minimaal – er worden alleen wat woorden gewisseld en synoniemen gegeven.

             Omdat de suggesties per zin worden gegeven, kunnen de zinnen niet worden samengevoegd of opgedeeld. Hierdoor is de tool niet in staat om de langdradige tekst in te korten of de onsamenhangende tekst vloeiender te laten lopen.

             Op wat reclame aan de zijkanten na is de website redelijk overzichtelijk. Het laden van de teksten duurt even, maar niet heel lang. Het woordje “Clear” (Wissen) voor het verwijderen van de tekst wordt vertaald als “Duidelijke”, waardoor je je kunt afvragen hoe goed de Nederlandse herschrijver is.

             Probeer Paraphraz.it

             10. Paraphraser.io (Gratis) 

             Tekst herschrijven parafraseringstool Paraphraser.io

             • Meeste informatie blijft behouden
             • Wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd
             • Geen limiet op aantal invoeringen
             • Geen afleidende reclames
             • Gratis
               • Doet niet veel meer dan synoniemen swappen en zinsdelen wisselen
               • Kan langdradige en onsamenhangende tekst niet verbeteren
               • Foutjes worden geïntroduceerd

               Paraphraser.io zorgt voor redelijke vloeiende teksten die grammaticaal correct blijven en waarvan de meeste informatie behouden blijft. Er worden echter wel enkele nieuwe foutjes geïntroduceerd die de inhoud van de tekst aantasten, zoals het wijzigen van werkwoordstijden en persoonsvormen.

               Ondanks de logisch lopende tekst, wordt er daarbij in zowel de modus “Vloeiendheid” als “Standaard” vooral op basisniveau geparafraseerd. Er wordt iets meer gedaan dan enkel synoniemen verwisselen, maar de zinnen worden los van elkaar bekeken en niet gecombineerd. Hierdoor is de herschrijver niet in staat de grammaticaal onjuiste tekst en onsamenhangende tekst echt vloeiender te laten lopen of de langdradige tekst in te korten.

               Deze website heeft geen afleidende reclames in beeld en markeert de gewijzigde woorden duidelijk in het groen. Er zijn geen belemmeringen zoals het invoeren van een captcha of het aanmaken van een account. Je kunt eindeloos parafraseringen invoeren met een limiet van 600 woorden. De gewijzigde tekst moet even laden, maar de tool parafraseert redelijk snel.

               Probeer Paraphraser.io

               11. Rephrase.info (Gratis) 

               Parafraseringstool Rephrase.info tekst herschrijven

               • Redelijk grammaticaal correct en vloeiend
               • Wijzigingen worden duidelijk gemarkeerd
               • Eindeloos invoeren
               • Gratis
                 • Kleine foutjes worden geïntroduceerd
                 • Geen significante herschrijvingen
                 • Vervelende reclames & captcha-invoer

                 De output van Rephrase.info komt sterk overeen met de output van Paraphraser.io en de tool maakt bijna dezelfde fouten. Net als bij Paraphraser.io werkt Rephrase.info met twee modi: “Vloeiend” en “Standaard”. Ook is deze tool net als de vorige niet in staat zinnen aan elkaar te plakken of te splitsen.

                 Er worden ook nieuwe foutjes geïntroduceerd, zoals het verwijderen van een hoofdletter, het veranderen van “wij” naar “ik” en het toevoegen van woorden zoals “niet”, “volgens mij” en “je kan”. Dit tast enigszins de betekenis van de tekst aan.

                 De tekst is redelijk grammaticaal correct en loopt enigszins vloeiend, maar de herschreven tekst lijkt nog te erg op het origineel omdat alleen kleine aanpassingen worden gedaan. De herschrijver is niet in staat de langdradige tekst in te korten of de onsamenhangende tekst logischer te laten klinken.

                 Rephrase.info heeft een overzichtelijke website waar wijzigingen in het rood worden gemarkeerd, hoewel er wel vervelende reclames in beeld staan. Iedere keer dat je parafraseert moet je een captcha invoeren, wat irritant is. Het laden duurt telkens ook eventjes. Je kunt maar 500 woorden per keer invoeren, maar het aantal parafraseringen dat je kunt doen lijkt wel eindeloos.

                 Probeer Rephrase.info

                 12. Paraphraser.io (Premium) 

                 Paraphraser.io premium tekst herschrijver

                 • Redelijk vloeiend
                 • Behoud van originele betekenis
                 • Geen nieuwe fouten
                   • $20 per maand ($7 per week)
                   • Nieuwe modi voegen niet veel nieuws toe

                   Met de premiumversie van Paraphraser.io worden twee nieuwe modi geïntroduceerd: “Creatief” en “Slimmer”. Deze twee modi presteren net zoals de gratis modi, dus het voordeel van deze modi vonden wij niet zichtbaar.

                   De zinnen worden nog steeds individueel herschreven, waardoor ook de premiumversie niet in staat is de teksten vloeiender te laten lopen. Het parafraseren is daarbij weer erg minimaal aangezien er enkel synoniemen en zinsdelen worden gewisseld. In tegenstelling tot de gratis versie introduceert de premiumversie echter geen nieuwe grammaticale fouten en wordt ook de oorspronkelijke inhoud van de tekst niet gewijzigd.

                   Hoewel de premiummodi wat betreft parafraseren dus niet erg verschillen van de gratis opties, zijn de modi inhoudelijk wel wat sterker. Maar we raden alsnog niet aan om voor deze tool te betalen, omdat we de herschrijver ook in de gratis versie al matig vonden.

                   Probeer Paraphraser.io

                   13. PrePostSEO (Gratis) 

                   PrePostSEO Parafraseringstool

                   • “Fluency”-modus presteert redelijk
                   • Duidelijke grammaticale fouten worden verwijderd
                   • Gratis
                     • Introduceert nieuwe fouten
                     • Er wordt niet veel aangepast

                     PrePostSEO heeft twee gratis modi: “Simple”, waarbij woorden worden gewisseld voor synoniemen die vaak inaccuraat of niet-bestaande woorden zijn (e.g., zo wordt “het” vervangen door “ie” en “te” door “inr”), en “Fluency”, die de tekst logisch weet te laten klinken maar nog steeds fouten produceert en niet veel aanpast.

                     In de “Fluency”-modus is de herschrijver in staat om de duidelijke grammaticale fouten uit de grammaticaal onjuiste tekst te halen. Het parafraseren blijft echter erg simpel, waarin elke zin los wordt behandeld en er vooral zinsdelen worden omgewisseld en synoniemen worden geplaatst. Deze modus is daarom ook niet in staat om de onsamenhangende tekst vloeiender te laten lopen, of de langdradige tekst in te korten.

                     Probeer PrePostSEO

                     14. PrePostSEO (Premium) 

                     PrePostSEO Premium Parafraseringstool

                     • Logische tekst die enigszins grammaticaal correct is
                       • $10-20 per maand
                       • Presteert hetzelfde als gratis “Fluency”-modus
                       • Nog steeds nieuwe foutjes

                       De premiumvariant van PrePostSEO komt met twee nieuwe modi: “Creative” en “Smarter”. Zowel de “Creative”-modus als de “Smarter”-modus presteren zeer vergelijkbaar met de gratis “Fluency”-modus, waarin wat woorden worden omgewisseld voor synoniemen en de grammaticale fouten worden verwijderd, maar het parafraseren erg oppervlakkig blijft.

                       Hoewel beide modi in staat zijn een redelijk vloeiende, correcte tekst te produceren, is het verschil tussen “Creative” en “Smarter” niet erg duidelijk, behalve dat er andere woorden worden omgewisseld. De modi zijn niet in staat om de langdradige tekst in te korten of de onsamenhangende tekst als geheel aan te pakken. Er worden ook nog steeds foutjes gemaakt, zoals het veranderen van “omdat” in “waarom”.

                       Aangezien de premiumvariant vergelijkbare resultaten oplevert, raden wij niet aan voor deze parafraseerder te betalen. Wij denken niet dat deze tool het geld waard is.

                       Probeer PrePostSEO

                       15. Rephrase.info (Premium) 

                       Rephrase.info premium parafraseringstool (tekst herschrijven)

                       • Redelijk grammaticaal correct en vloeiend
                         • $20 per maand ($7 per week)
                         • Geen echte voordelen ten opzichte van de gratis versie
                         • Nog steeds advertenties
                         • Nog steeds captcha-invoer

                         De premiumversie van Rephrase.info verschilt nauwelijks van de gratis versie. Hoewel de geparafraseerde teksten, net als in de gratis versie, redelijk vloeiend lopen en grammaticaal correct zijn, wordt er bijna niets aangepast behalve het verwisselen van wat synoniemen en zinsdelen.

                         Er worden drie premiummodi geïntroduceerd: “Creatief”, “Slim” en “Formeel”, maar het verschil tussen deze drie modi en ook het verschil met de gratis modi is onduidelijk. Er worden ook nog steeds kleine foutjes geïntroduceerd, zoals het veranderen van “wij” naar “ik” en het starten van een nieuwe zin zonder hoofdletter.

                         Je moet daarnaast voor iedere invoer ook na betaling nog een captcha invoeren en er zijn nog steeds advertenties te zien op het scherm. Wij vinden daarom de premiumversie van Rephrase.info niet de moeite waard.

                         Probeer Rephrase.info

                         16. Duplichecker (Gratis) 

                         Duplichecker gratis parafraseren

                         • Gratis
                           • Parafraseert niet
                           • Tekst verliest volledig zijn betekenis
                           • Onbruikbare modi
                           • Afleidende reclames & captcha-invoer

                           Duplichecker geeft aan Nederlandse teksten te parafraseren maar blijkt niet in staat te zijn de Nederlandse taal te begrijpen. De gratis versie van Duplichecker kan alleen de teksten “spinnen” met de modi “Smart Spin” en “Ultra Spin”, maar kan niet de tekst parafraseren.

                           Voor alle teksten produceert de herschrijver een nieuwe output die nergens op slaat, waarin woorden worden vervangen door willekeurige andere woorden die niets te maken hebben met de betekenis van de tekst. Zo wordt “vanwege” vervangen door “volwassen”, “succesvol” door “gaan”, “gebruik” door “werkgelegenheid” en “negatief” door “vijandig”. Hierdoor wordt de tekst compleet onsamenhangend en onbruikbaar.

                           Elke wijziging komt met meerdere suggesties die je kunt inzien door op het woord te klikken, maar ook deze suggesties hebben niets te maken met het woord in kwestie.

                           Voor elke nieuwe input word je weer teruggestuurd naar de startpagina waar je opnieuw moet aangeven dat je een Nederlandse tekst wilt parafraseren (en geen Engelse). Iedere keer moet je weer een captcha invoeren. De hele website wordt omgeven door vervelende reclames en het laden van de teksten duurt lang.

                           Probeer Duplichecker

                           17. Rewriteguru (Gratis) 

                           Rewriteguru parafraseren tekst herschrijven

                           • Geen reclames
                           • Gratis
                             • Corrigeert geen grammaticale fouten
                             • Kan alleen woorden “spinnen”
                             • Creëert een belachelijke tekst zonder enige betekenis

                             De gratis versie van Rewriteguru werkt met drie gratis modi: “Smart Spin”, “Slim Draaien” en “Handmatig vervangen”. Net als bij Duplichecker betekenen deze modi dat de tekst niet daadwerkelijk wordt geparafraseerd maar dat de woorden worden vervangen door andere willekeurige woorden. Dit resulteert in teksten die complete onzin zijn, met woorden zoals “materialiteit”, “feest” en “pakketpost”, die niets met de betekenis van de tekst te maken hebben. Bij elke nieuwe invoer krijg je weer andere gespinde woorden.

                             Je kunt op ieder woord klikken om meer synoniemen te zien die je kunt kiezen, maar omdat de woorden nergens op slaan is ook dit niet erg behulpzaam. Zo worden voor het werkwoord “is” de zogenaamde synoniemen “komtnaarbeneden”, “overkomt” en “beides” gesuggereerd.

                             De herschrijver is ook niet in staat de grammaticale fouten op te lossen. Met de functie “Handmatig vervangen” verandert er niets aan de tekst en moet je alsnog een premiumaccount hebben om de synoniemen te kunnen inzien.

                             Het enige pluspunt is dat de interface redelijk modern oogt en niet wordt geteisterd door reclames, maar het laden van de teksten duurt alsnog erg lang. Het is ook erg onhandig dat de originele en geparafraseerde tekst niet naast elkaar staan.

                             Probeer Rewriteguru

                             Onderzoeksmethode

                             Om de mogelijkheden van de verschillende parafraseringstools objectief te vergelijken, hebben we ze allemaal getest met dezelfde teksten en met dezelfde criteria om de output te beoordelen.

                             Geteste teksten

                             Er werden drie korte, Nederlandstalige teksten gebruikt om te onderzoeken of de tools met verschillende soorten teksten overweg konden. De drie teksten drukten dezelfde informatie op verschillende manieren uit om drie verschillende problemen te onderzoeken: langdradigheid, grammaticale onjuistheid en onsamenhangendheid.

                             De eerste tekst behandelt de informatie op een erg langdradige manier, met veel omslachtig taalgebruik en onnodige herhaling. Wij wilden testen of de tekstherschrijvers deze tekst konden parafraseren tot iets beknopters met behoud van de essentiële informatie.

                             Langdradige tekst

                             Vanwege het feit dat de deelnemers de neiging vertoonden om negatief op de interventie te reageren, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de interventie geen succes was. Gezien het feit dat de interventie minder succesvol was in vergelijking met vergelijkbare interventies die momenteel beschikbaar zijn, zijn wij van mening dat er meer onderzoek nodig is om na te gaan of de interventie al dan niet potentie heeft om breder te kunnen worden toegepast, vanwege dit lage slagingspercentage.

                             In de tweede tekst wordt de informatie op een verwarrende, grammaticaal onjuiste manier overgebracht, waardoor deze moeilijk te volgen is. Wij wilden zien of de parafraseertools er wijs uit konden worden en de bedoelde betekenis beter konden weergeven.

                             Grammaticaal onjuiste tekst

                             Omdat de deelnemers een negatieve reacties hadden op de interventie. Daarom concluderen we dat de interventie geen succes. Omdat soortgelijke interventies vergeleken tot deze interventie het beter deden, word geconcludeerd dat meer onderzoek nodig is voordat bekent is of de interventie goed is voor algemeen gebruik.

                             De derde tekst brengt de informatie op een onsamenhangende manier, zonder juist gebruik van verbindingswoorden om de tekst vloeiend te laten lopen. Wij wilden zien of de parafraseringstools een vloeiendere, leesbaardere tekst konden produceren.

                             Onsamenhangende tekst

                             De deelnemers reageerden er over het algemeen negatief op. Wij denken dat de interventie niet succesvol was. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden. Dan kan worden bekeken of de interventie op grotere schaal kan worden toegepast. Of dat het niet geschikt is.

                             Beoordelingscriteria

                             Om de kwaliteit van de geparafraseerde output van elke tool te beoordelen, hebben we de volgende vragen gesteld:

                             • Is de tekst nauwkeurig? Wordt de bedoelde betekenis van de oorspronkelijke tekst weergegeven, of wordt inhoud toegevoegd of verwijderd die de boodschap verandert?
                             • Is de tekst vloeiend? Leest de geparafraseerde tekst duidelijk en vloeiend, of lijkt de tekst stijf en onnatuurlijk?
                             • Is de tekst correct? Worden grammaticale fouten verwijderd of nieuwe fouten geïntroduceerd?
                             • Is de tekst significant anders? Wordt er goed geparafraseerd door de zinsbouw te veranderen of worden alleen een paar woorden vervangen door synoniemen?

                             We hebben alle teksten herhaaldelijk door elke parafraseerder gehaald, waarbij we verschillende modi hebben uitgeprobeerd als die beschikbaar waren en anders alleen hebben beoordeeld hoe het resultaat varieerde tussen de verschillende pogingen: werden er fouten gemaakt? Wat was de best geproduceerde tekst?

                             Om de bruikbaarheid te beoordelen, gebruikten we de volgende criteria:

                             • Hoe snel, gemakkelijk en flexibel de tool te gebruiken was;
                             • Of duidelijk werd aangegeven welke delen van de tekst waren gewijzigd;
                             • Of er belemmeringen waren, zoals een verplicht account, een woord- of karakterlimiet of een limiet op het aantal parafraseringen;
                             • In het geval van premiumversies: of de extra functies de prijs waard waren.
                              Tip
                              Op zoek naar een programma waarin je tekst niet wordt geparafraseerd, maar alleen gecontroleerd op grammatica en vloeiendheid? Bekijk dan onze vergelijking van de beste gratis grammar checkers (Engelstalig) of de beste gratis grammaticacheckers (Nederlandstalig).

                              Veelgestelde vragen over parafraseringtools

                              Wat is parafraseren?

                              Als je parafraseert, druk je een idee van iemand anders uit in je eigen woorden. Parafraseren is de belangrijkste manier om onderzoeken van anderen te delen die relevant zijn voor je eigen onderzoek.

                              Naast parafraseren zijn er nog twee manieren om de ideeën van anderen te delen: citeren en samenvatten.

                              Er zijn verschillende online paraphrasing tools beschikbaar om je te helpen parafraseren en je tekst vloeiender te maken (zoals Scribbrs gratis Parafraseertool). Zo kun je een betere schrijver worden. Je kunt onze analyse van de beste paraphrasing tool (Engelstalig) en de beste parafraseringstool (Nederlandstalig) bekijken voor meer informatie.

                              Waarom zou ik een paraphrasing tool gebruiken?

                              Paraphrasing tools kunnen je helpen je tekst te verbeteren en inspiratie op te doen om je tekst formeler, vloeiender en beknopter te maken. Zo kun je een betere schrijver worden.

                              Er zijn heel veel online parafraseringstools beschikbaar, waarmee je zowel Engelstalige als Nederlandstalige teksten kunt herschrijven. Een goede paraphraser kan een vloeiendere, leesbaardere tekst produceren zonder de oorspronkelijke betekenis te veranderen.

                              Niet alle online tools zijn echter betrouwbaar. Je kunt ons onderzoek naar de beste paraphrasing tool (Engelstalig) en de beste parafraseringstool (Nederlandstalig) bekijken om de verschillende opties te vergelijken.

                              Wat is het verschil tussen een grammar checker en een parafraseringstool?

                              Een grammar checker (grammaticachecker) is een tool die ontworpen is om je tekst automatisch te controleren op spelfouten, grammaticale problemen, interpunctiefouten en problemen met de zinsstructuur. Je kunt onze analyse van de beste gratis grammar checkers (Engelstalig) of beste gratis grammaticacheckers (Nederlandstalig) bekijken voor meer informatie.

                              Een paraphrasing tool (parafraseringstool) bewerkt je tekst actiever en verandert delen, of ze nu grammaticaal onjuist zijn of niet. De tool kan je zinnen parafraseren om ze beknopter en leesbaarder maken. Je kunt onze analyse van de beste paraphrasing tool (Engelstalig) en de beste parafraseringstool (Nederlandstalig) bekijken voor meer informatie.

                              Sommige online tools combineren beide functies. Andere tools, zoals QuillBot, hebben een aparte grammar checker en parafraseringstool. Wees je bewust van wat de tool die je gebruikt precies doet om te voorkomen dat je ongewenste wijzigingen aanbrengt.

                              Citeer dit Scribbr-artikel

                              Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

                              Scharwächter, V. (2024, 09 februari). Tekst herschrijven | Beste Parafraseringstools vergeleken. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/beste-nederlandstalige-parafraseringstool/

                              Wat vind jij van dit artikel?
                              Veronique Scharwächter

                              Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.