Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren

Bepaal je onderzoeksdoel op basis van je probleemanalyse en probleemstelling en formuleer de doelstelling. In de doelstelling of het onderzoeksdoel geef je aan wat je met het onderzoek wilt bereiken. Het onderzoeksdoel is nooit om het probleem op te lossen maar om er meer inzicht in te verkrijgen. 

Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op:

 • wat de oorzaken zijn van een probleem
 • wat de gevolgen zijn van een probleem
 • hoe het probleem in verband staat met een ander fenomeen
 • wat een negatieve of positieve invloed heeft op het probleem
 • waarmee het probleem mogelijk voorkomen kan worden
 • hoe het probleem in verband staat met interne en externe factoren

Vaak vragen hogescholen, universiteiten en opdrachtgevers om je doelstelling volgens de SMART-methode op te stellen.

Bekijk voorbeeldzinnen

Jouw onderzoeksdoel bepalen

Bepaal op welke manier jij beter inzicht wil verkrijgen in de probleemstelling die je hebt opgesteld. Jouw opdrachtgever kan dan uiteindelijk op basis van de inzichten die uit je onderzoek voortvloeien het probleem proberen op te lossen. Ook kun je op basis van deze inzichten al aanbevelingen of zelfs een adviesrapport opstellen. 

Geef met je doelstelling duidelijk aan wat je voor je opdrachtgever kunt betekenen. Zo kun je onderzoeken welke oorzaken ten grondslag liggen aan een probleem. Jij levert zo de informatie die anderen kunnen gebruiken om het probleem op te lossen. 

Voorbeeld onderzoeksdoel dat niet het probleem oplost, maar inzicht biedt
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht krijgen in waarom het aantal likes van de Facebookpagina daalt, door de oorzaken van de daling op een rijtje te zetten door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de doelgroep van bedrijf X.

Verduidelijk wat je doelstelling is met deze voorbeeldzinnen

Het moet duidelijk zijn dat het om je doelstelling gaat door de formulering die je gebruikt. Je kunt de volgende voorbeeldzinnen gebruiken om je doelstelling op duidelijke wijze te formuleren.

Voorbeeldzinnen voor de doelstelling

 1. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in … bij … om …
 2. De doelstelling van het onderzoek is …  door …
 3. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waarom …
 4. Door middel van dit onderzoek moet duidelijk worden hoe …in verband staat met …
 5. Dit onderzoek heeft ten doel om de gevolgen van … inzichtelijk te maken zodat …
 6. De onderzoeksdoelstelling is daarom om inzicht te krijgen in de negatieve en positieve … van/op …
 7. Het onderzoeksdoel is dan ook om te bepalen hoe … zich verhoudt tot … om uiteindelijk een advies uit te brengen om …
 8. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen met welke methoden/technieken/middelen het probleem …
 9. De doelstelling is om kennis te verzamelen over de factoren die een invloed hebben op …

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Voorwaarden voor een goede doelstelling

Zorg ervoor dat je onderzoeksdoel relevant is

De doelstelling toont de relevantie van je onderzoek aan. Dit kan een maatschappelijke relevantie zijn of een theoretische relevantie. Zo schep je ook de juiste verwachtingen bij je opdrachtgever

Doe je praktijkgericht onderzoek dan is de doelstelling vaak maatschappelijk relevant. Bij theoretisch onderzoek is de doelstelling vaak het uitbreiden van bestaande kennis over een bepaald onderwerp.

Voorbeeld maatschappelijk relevant doel
Het doel van het onderzoek is erachter te komen hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij de hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden.
Voorbeeld theoretisch relevant doel
Het doel is om door middel van kwantitatief onderzoek inzicht te krijgen in de scheikundige elementen die van invloed zijn op de reactie van X op Z met betrekking tot de fotosynthese van plant C. 

Verwijs direct of indirect naar het type onderzoek 

Je doelstelling dient als opstap naar het type onderzoek dat je zult uitvoeren en impliceert of verduidelijkt direct dat je een bepaald soort onderzoek gaat doen.

Je kunt bijvoorbeeld op directe wijze in je doelstelling aangeven dat je kwalitatief onderzoek doet of op indirecte wijze verduidelijken dat je bepaalde informatie gaat verzamelen of analyseren. 

Voorbeeld direct verwijzen naar type onderzoek
Het doel is om door middel van kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de attitude en percepties van hogeschoolstudenten van de opleiding economie met betrekking tot Z.
Voorbeeld indirect verwijzen naar type onderzoek
De doelstelling is om door de jurisprudentie en wetboeken te raadplegen inzicht te verschaffen in de rechten van burgers die een burgerarrest uitvoeren. 

 

Schep de juiste verwachtingen en verwijs naar de doelen en wensen van je opdrachtgever

Als je onderzoek doet in opdracht van een bedrijf of organisatie is een doelstelling extra belangrijk om ervoor te zorgen dat jij en je opdrachtgever dezelfde verwachtingen hebben. Stel niet tot doel om een oplossing voor een probleem te vinden, maar wel om hier meer inzicht te verkrijgen. Met deze kennis kan je opdrachtgever zelf het probleem oplossen.

Voorbeeld verwijzen naar doelen en wensen van opdrachtgever na je doelstelling
Het doel is om door middel van literatuuronderzoek inzicht te krijgen hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij de hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden. Met behulp van de bevindingen van dit onderzoek kan basisschool Z vervolgens studiedagen organiseren om de leerkrachten deze vaardigheden bij te brengen.

Vervolgstappen: Schrijf je hoofdvraag op basis van je probleemstelling en doelstelling 

Voordat je de doelstelling hebt opgesteld, heb je als het goed is al een probleemstelling geformuleerd. Zodra je hierna het onderzoeksdoel hebt gedefinieerd en de probleemstelling hebt opgesteld, is het tijd om de hoofdvraag met bijbehorende deelvragen op te stellen.

Houd er rekening mee dat er een duidelijk verschil bestaat tussen je doelstelling en je probleemstelling.

Bekijk voorbeelden probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

17 reacties

Koen
29 mei 2020 om 18:34

Beste,

Is het de bedoeling dat je aan het eind van je rapport nog terugkomt op je onderzoeksdoelstelling door te vermelden of de doelstelling voltooid is (met toelichting) o.i.d?

Groet,

Koen

Beantwoorden

Nath
17 september 2019 om 20:12

Hallo!

Voor mijn master moet ik deelvragen bedenken die empirisch zijn, alleen ik heb moeite met het empirisch formuleren.

Volgens mij heb ik de deelvragen nu theoretisch geformuleerd en dat is niet de bedoeling, want ik moet een empirisch onderzoek uitvoeren.

Tips voor het formuleren van empirische deelvragen ?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 september 2019 om 15:14

Hoi Nath,
Dank voor je vraag. Om een empirische deelvraag te formuleren moet je zorgen dat je vraag met waarnemingen te testen is.
Bijvoorbeeld: Hoe verandert het aantal zwanen in de vijver van 1 oktober tot 1 november?
Ik hoop dat dit je helpt!
Groetjes,
Leon

Beantwoorden

june
10 januari 2017 om 17:34

hey ik moet voor een examen een smartdoelstelling geven over de vaardigheden vragen stellen, positief her-etiketteren en aandachtgevend gedrag . Zou iemand mij daarbij kunnen helpen .

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
11 januari 2017 om 18:41

Hallo,

Voor zo'n vraag kun je het beste je docent benaderen: deze kan goed inschatten wat een haalbare smartdoelstelling voor je is. Als je hier verder vragen over hebt, dan help ik je graag verder via de chat van de website. Veel succes!

Groetjes,

Anna

Beantwoorden

Peter
15 september 2016 om 15:25

Hallo, hoelang moet een doelstelling eigenlijk zijn? Bijv. 5 zinnen of moet je er een hele pagina mee kunnen vullen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 september 2016 om 11:39

Hoi Peter, maximaal een paar zinnen. Zie ook de voorbeelden in dit artikel :-). Succes!

Beantwoorden

Robert
8 juni 2016 om 22:28

Ik moet voor school een adviesrapport schrijven. Maar in de inleiding moet ik "Benoem in de inleiding zowel de doelstelling van de opdracht als het doel van het rapport."  Wat bedoelen ze hiermee?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 juni 2016 om 19:29

Hoi Robert, Ik vermoed dat ze met doel van het rapport bedoelen het behalen van je diploma en doel van de opdracht de daadwerkelijke opdracht die je nu gaat uitvoeren.

Beantwoorden

Kim
3 mei 2016 om 16:44

Hai Bas,

Wat is het verschil tussen een onderzoeksdoelstelling en een praktijkdoelstelling?

Gr. Kim

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
4 mei 2016 om 13:54

Hoi Kim,

Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit van een praktijkdoelstelling gehoord. Maar ik kan me er iets bij voorstellen wat het is. Misschien kunnen iemand anders me nog aanvullen als ik iets verkeerds zeg?

Onderzoeksdoelstelling: Wat levert je onderzoek op? Wat wil je bereiken? Dit is dus vrij algemeen en heeft niets met de opdrachtgever te maken.
Praktijkdoelstelling: Geef hier specifiek aan wat het doel is voor je opdrachtgever.

Een voorbeeld kun je hier vinden: https://kevinscheurwater.wordpress.com/onderzoeksdoelstellingen/

Succes!

Beantwoorden

Kate
15 april 2016 om 14:51

Hi,

volgens de richtlijnen van mijn opleiding moet ik mijn doelstelling SMART formuleren. Mijn vraag is nu hoe je een doelstelling tijdsgebonden kunt maken als het project dient te gebeuren in de stageperiode. Kun je dan bijvoorbeeld zeggen: 

Doel van het onderzoek is er binnen de stageperiode achter te komen hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij de hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 april 2016 om 20:52

Hoi Kate, ja dat is zeker mogelijk. Misschien dat je de stageperiode nog beter kunt kwantificeren. Dus bijvoorbeeld. In een 'semester'. Of gebruik hiervoor een term die gebruikelijk is binnen jouw vakgebied. Succes!

Beantwoorden

Sa3
29 januari 2016 om 08:46

Beste Bas,

Ik ben bezig met het opzetten van een onderzoek.

Mijn vraagstelling is, welke oorzaken zijn er voor het aantal medicatiefouten op de woongroep.... Van de organisatie....

Nu hoort daar een doelstelling bij maar dat vindt ik lastig te formuleren.

Ik heb er twee geformuleerd, zou jij mij advies kunnen geven welke van de twee het meest smart geformuleerd is? Of tips kunnen geven?

1. Binnen drie maanden is er inzicht in de oorzaken van het aantal medicatiefouten op de woongroep.... Binnen de Organisatie....

2. Voor 10 november 2017 is er inzicht in de oorzaken van het aantal medicatiefouten op de woongroep..... Binnen de organisatie....

10 november 2017 is de inleverdatum van de scriptie..

Groetjes Sa3

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 januari 2016 om 11:38

Hoi! Tussen deze doelstellingen zit niet veel verschil. Omdat je met planning altijd altijd kunt uitlopen zou ik gaan voor: Voor het einde van het jaar 2017.. Is de doelstelling inzicht krijgen? Of is er misschien een achterliggende doelstelling die je nu nog niet hebt beschreven? Ik denk dan aan: Inzicht in de oorzaken van het aantal medicatiefouten om met deze inzichten oplossen aan te dragen die het aantal medicatiefouten met 50% kan verminderen in 2018. Succes!

Beantwoorden

Wouter
25 januari 2016 om 12:04

Beste,

Ik ben op zoek naar een heldere uitleg over het verschil tussen:
een doelstelling VAN een onderzoek en
een doelstelling IN een onderzoek.

Kunt u mij helpen?

Gr Wouter

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
25 januari 2016 om 16:37

Hoi Wouter,

Dat is best nog een lastige vraag! Ik ga proberen om dit (kleine) onderscheid zo goed mogelijk uit te leggen.

Als je het hebt over een doelstelling van een onderzoek, dan heb je het direct over een doelstelling die het onderzoek heeft. Voorbeeld: 'Een doelstelling van het onderzoek is om uit te zoeken hoeveel vissen in de Rijn zwemmen.'
Het onderzoek is dus bedoeld om dit uit te zoeken.

Als je het hebt over een doelstelling in een onderzoek, dan heb je het eerder over een doelstelling die in het onderzoek beschreven wordt. Voorbeeld: 'Een doelstelling die in het onderzoek beschreven wordt, is om uit te zoeken hoeveel vissen in de Rijn zwemmen.'
In het onderzoek is er dus een doelstelling beschreven om uit te zoeken hoeveel vissen er in de Rijn zwemmen. Dit kan een doelstelling van onderhavig onderzoek zijn, maar ook van een ander onderzoek dat in onderhavig onderzoek besproken wordt.

Als je het hebt over een/de doelstelling van jouw onderzoek, dan zou ik altijd het woordje 'van' gebruiken. Ik hoop dat ik dit lastige onderwerp zo een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen!

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.