Welke stappen heeft het peer review-proces?

Over het algemeen doorloop je voor een peer review de volgende stappen:

  1. Eerst legt de auteur het manuscript voor aan de redacteur.
  2. De redacteur kiest ervoor om:
  • Het manuscript af te wijzen en terug te sturen naar de auteur
  • Het manuscript door te sturen naar de geselecteerde peer reviewer(s).
  1. De peer reviewer geeft feedback op het manuscript.
  2. Ten slotte wordt het bewerkte manuscript teruggestuurd naar de auteur, waarna wijzigingen worden verwerkt en het manuscript wordt ingediend voor publicatie.