Wat is de Nederlandse vertaling van past participle?

Past participle kan in het Nederlands worden vertaald naar “voltooid deelwoord”.