Wat is klinische significantie of klinische relevantie?

Klinische significantie (ook wel klinische relevantie genoemd) is relevant voor interventie- en behandelingsstudies. Een behandeling wordt als klinisch significant beschouwd als deze het leven van patiënten tastbaar of substantieel verbetert.

De klinische significantie vormt een aanvulling op statistische significantie.