Wanneer moet ik de editie opnemen in de bronvermelding voor een boek?

Als je uit een andere editie citeert dan de eerste (bijvoorbeeld de 2de of een herziene editie), noem je deze in de bronvermelding in de literatuurlijst. Je kort de editie af en zet deze tussen haakjes achter de titel van het boek (bijvoorbeeld 2de ed. of herz. ed.).