Het woordje "er": Wanneer mag je het gebruiken in je scriptie?

In scripties is het woordje “er” soms overbodig. Toch kan het verschillende functies vervullen in een zin: als het gebruikt wordt als plaatsaanduiding of in combinatie met een voorzetsel, mag je het niet weglaten. In andere gevallen mag je “er” weglaten.

Functie van “er” Fout Af te raden Goed
Geen functie In deze scriptie wordt er gekeken naar de vitaliteit van werknemers van het bedrijf. In deze scriptie wordt gekeken naar de vitaliteit van werknemers van het bedrijf.
Plaatsaanduiding Het landhuis was lastig te bereiken. Het is niet mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Het landhuis was lastig te bereiken. Het is niet mogelijk om er met het openbaar vervoer te komen.
Combinatie met een voorzetsel Volgens de bijsluiter moet het medicijn tweemaal daags worden toegediend. Dat staat uitgelegd. Volgens de bijsluiter moet het medicijn tweemaal daags worden toegediend. Dat staat erin uitgelegd.
Combinatie met een telwoord Drie onderzoeken zijn uitgevoerd. […] Zij hebben drie uitgevoerd. Drie onderzoeken zijn uitgevoerd. […] Zij hebben er drie uitgevoerd.

Tip: Gebruik onze gratis Grammatica Check om te controleren of je tekst vrij is van grammaticale, spellings- en interpunctiefouten. 

Onnodig gebruik van “er”

Voorbeeld: Overbodig gebruik van “er”
Hierbij kan er gedacht worden aan onbehoorlijk bestuur.
Voorbeeld: Correcte weglating van “er”
Hierbij kan gedacht worden aan onbehoorlijk bestuur.

Waarom is “er” overbodig in het bovenstaande voorbeeld?

In de bovenstaande zin vervult “er” geen functie. Het woordje vervult niet de functie van plaatsaanduiding of onderwerp, omdat “hierbij” deze functie al heeft. Daarnaast is er geen voorzetsel of telwoord waaraan “er” gelinkt kan worden en fungeert het woord niet als voorlopig onderwerp.

In deze gevallen kun je “er” het beste weglaten uit de zin.

Onnodig gebruik “er” Correcte zin zonder “er”
Hieruit is af te leiden dat er een medewerkersonderzoek moet worden gedaan. Hieruit is af te leiden dat een medewerkersonderzoek moet worden gedaan.
Zo ontstaat er een concreet beeld van de situatie. Zo ontstaat een concreet beeld van de situatie.
De vraag is welke processen er moeten veranderen om het probleem op te lossen. De vraag is welke processen moeten veranderen om het probleem op te lossen.
In dit hoofdstuk wordt er beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Verplicht gebruik van “er”

“Er” kan in een zin worden gebruikt:

 • als plaatsaanduiding;
 • in combinatie met een voorzetsel;
 • in combinatie met een telwoord.

Als “er” een van deze functies heeft, mag je het woordje niet weglaten uit de zin. Anders is de zin niet meer grammaticaal correct.

Het is belangrijk om te onthouden dat “er” niet in alle gevallen vast wordt geschreven aan het voorzetsel.

Voorbeeld Functie “er” Dus …
In Limburg groeit de toerismesector jaarlijks. Mensen geven grote bedragen uit om er te komen. “Er” = in Limburg. Het is een plaatsaanduiding. In Limburg groeit de toerismesector jaarlijks. Mensen geven grote bedragen uit om er te komen.
In Parijs staat het Louvre. Ook de Eiffeltoren staat er. “Er” = in Parijs. Het is een plaatsaanduiding In Parijs staat het Louvre. Ook de Eiffeltoren staat er.
Het bestuur heeft er( )mee ingestemd. “Er” wordt gebruikt in combinatie met het voorzetsel “mee”. Het bestuur heeft ermee ingestemd.
De cliënt gaf aan de fout niet nogmaals te begaan. Hij had er( )van geleerd. “Er” wordt gebruikt in combinatie met het voorzetsel “van”. De cliënt gaf aan de fout niet nogmaals te begaan. Hij had ervan geleerd.
Tien katten zijn recentelijk opgevangen in het asiel. Wij hebben er drie gezien. “Er” wordt gecombineerd met het telwoord “drie”. Tien katten zijn recentelijk opgevangen in het asiel. Wij hebben er drie gezien.

Veelgestelde vragen

Wat is de functie van het woordje “er”?

Het woordje “er” kan verschillende functies vervullen in een zin.

 • Als “er” gebruikt wordt als plaatsaanduiding of in combinatie met een voorzetsel, mag je het niet weglaten.
 • Als onderwerp van een passieve zin, als voorlopig onderwerp en in combinatie met een telwoord mag “er” worden gebruikt, maar het is vaak beter om een andere formulering te kiezen.

In andere gevallen mag of moet “er” worden weggelaten.

Hoe voorkom je spreektaal in academische teksten?

Een scriptie die veel spreektaal bevat, kan worden afgekeurd door begeleiders. Probeer daarom te voorkomen dat je:

 • Vulwoorden en dubbelingen gebruikt (zoals “tevens ook”)
 • Vaag taalgebruik gebruikt (“men zegt dat” – wie is men?)
 • De lezer aanspreekt (“je zult zien dat”)
 • Uitdrukkingen en gezegden gebruikt (“bloed, zweet en tranen”)

 

Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 13.370 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

van Alst, B. (2024, 24 juni). Het woordje "er": Wanneer mag je het gebruiken in je scriptie?. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/het-woordje-er/

Wat vind jij van dit artikel?
Bo van Alst

Bo werkt als senior editor voor Scribbr. Als echte digital nomad reist ze met haar laptop de wereld rond. Tijdens haar reizen helpt ze studenten en editors met hun scripties en nakijkwerk.