Confrontatiematrix in je marketingplan | Stappenplan & Voorbeeld

De confrontatiematrix is een handig hulpmiddel om een strategisch marketingplan op te stellen. De confrontatiematrix is het vervolg op de SWOT-analyse.

Met een confrontatiematrix probeer je aan de hand van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf of organisatie de belangrijkste aandachtspunten te bepalen. Die informatie kun je vervolgens gebruiken om het strategisch advies in je marketingplan op te stellen.

Je kunt de confrontatiematrix in je scriptie uitwerken om ten eerste het advies uit je adviesrapport te onderbouwen en ten tweede de concrete stappen voor het strategisch marketingplan (als deel van het implementatieplan) te formuleren.

Let op
Het schrijven van een adviesrapport en/of implementatieplan is niet altijd vereist. Bespreek altijd met je opdrachtgever en scriptiebegeleider wat er van jou verwacht wordt.

Om je op weg te helpen hebben we een invulschema voor een confrontatiematrix gemaakt. Je kunt deze template hier downloaden in het door jou gewenste format:

Download Excel template

Download Google Sheets template

Wat is een confrontatiematrix?

Een confrontatiematrix is een tool die je kunt gebruiken als onderdeel van je strategisch marketingplan. Je baseert je confrontatiematrix altijd op de uitkomsten van je SWOT-analyse.

In je SWOT-analyse heb je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een situatie, bedrijf of organisatie opgesomd. De confrontatiematrix verbindt deze vervolgens. De interne analyse (sterktes en zwaktes) wordt hierbij tegenover de externe analyse (bedreigingen en kansen) gezet. In andere woorden, je “confronteert” de sterktes en zwaktes van je bedrijf met de kansen en bedreigingen van de markt.

Met een confrontatiematrix probeer je duidelijk inzichtelijk te maken wat de belangrijkste aandachtspunten (key issues) van je bedrijf of organisatie zijn (i.e., waar de kans- en probleemvelden liggen). Op basis hiervan kun je vervolgens een centraal probleem vaststellen en de strategische opties in je marketingplan uitwerken.

Volg het stappenplan hieronder om je eigen confrontatiematrix te creëren.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Stap 1: Confrontatiematrix maken

Je maakt een confrontatiematrix door een tabel (matrix) te maken waarin je de gevonden sterktes en zwaktes, en kansen en bedreigingen uit je SWOT-analyse tegenover elkaar zet. Hiervoor maak je een selectie van de belangrijkste bevindingen (het liefst maximaal 4 per onderdeel). Zo wordt het later makkelijker om de centrale aandachtspunten uit je matrix te halen.

Je stelt de gekozen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op zo’n manier op dat je ze met elkaar in verband kunt brengen, zoals hieronder afgebeeld in een voorbeeld over een bedrijf dat kindermeubels verkoopt:

Scribbrs confrontatiematrix voorbeeld stap 1

   Tip
   Je kunt ons gratis Excel-template of Google Sheets-template downloaden en gebruiken om gemakkelijk de uitkomsten uit je SWOT-analyse in te vullen.

   Stap 2: Confrontatiematrix invullen

    Vervolgens onderzoek je met de matrix op welke manier er overlapping plaatsvindt tussen de verschillende categorieën. Dit doe je door je voor elke combinatie af te vragen:

    • Op welke manier houdt deze sterkte/zwakte verband met deze kans/bedreiging (geen, positief of negatief)?
    • En wat is de urgentie van dit verband?

    Vervolgens maak je een keuze tussen de volgende opties:

    • Geen verband: 0
    • (Mogelijk) negatief verband (probleem): –
    • (Mogelijk) positief verband (kansrijk): +
    • Duidelijk negatief verband (urgent probleem): —
    • Duidelijk positief verband (zeer kansrijk): ++

    Een duidelijk positief verband (++) betekent dat het ene onderdeel een erg gunstig effect heeft op het andere onderdeel en dat de combinatie zeer kansrijk is. Een duidelijk negatief verband (–) betekent dat het ene onderdeel een erg ongunstig effect heeft op het andere onderdeel en dat de combinatie een urgent probleem veroorzaakt waarbij onmiddellijke aandacht vereist is.

    Let op
    Je kunt ook gebruikmaken van getallen (-2 tot +2) in plaats van plussen (+) en minnen (-). Eén min staat dan gelijk aan -1, twee minnen aan -2, één plus aan +1 en twee plussen aan +2. 

    In elk leeg vakje vul je je keuze voor die combinatie in, zoals in het voorbeeld hieronder:

    Confrontatiematrix invullen voorbeeld

    Stap 3: Belangrijkste aandachtspunten bepalen

    Als laatste tel je de plussen en minnen bij elkaar op (een min staat voor -1 en een plus voor +1). Op basis van de uitkomsten kun je de belangrijkste kansvelden (++) en probleemvelden (–) identificeren en inzicht krijgen in de belangrijkste sterke en zwakke punten, met de meest waarschijnlijke kansen en bedreigingen.

    De belangrijkste aandachtspunten uit de confrontatiematrix kun je gebruiken om je strategie te formuleren in je marketingplan. Afhankelijk van de getallen in je matrix, kun je strategieën kiezen op basis van:

    • Groei: De sterktes en de kansen creëren samen groeimogelijkheden;
    • Verbetering: De zwaktes en de kansen bieden ruimte voor verbetering;
    • Verdediging: De sterktes kunnen het bedrijf of de organisatie verdedigen tegen bedreigingen;
    • Terugtrekking/verandering: De zwaktes en bedreigingen leiden tot verandering of terugtrekking.

    Voorbeeld confrontatiematrix


    Voorbeeld confrontatiematrix invullen en maken

    Wie helpt jou met nakijken?

    Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

    • Familie
    • Vrienden
    • Studiegenoten
    • Scribbr

    We staan altijd voor je klaar

    Template confrontatiematrix

    Hieronder kun je het invulschema voor de confrontatiematrix downloaden om zelf te gebruiken. In deze template verbind je de gevonden sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf uit je SWOT-analyse en tel je het aantal plussen en minnen bij elkaar op.

    Download Excel templateDownload Google Sheets template

    De SWOT-analyse en confrontatiematrix in 10 minuten

    Andere interessante artikelen over modellen

    Ben je op zoek naar informatie over andere modellen in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

    Veelgestelde vragen over de confrontatiematrix

    Waarvoor wordt een confrontatiematrix gebruikt?

    De confrontatiematrix is vaak een handig hulpmiddel om een marketingplan op te stellen. De matrix verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse, waardoor je conclusies kunt trekken.

    Hoe moet je een confrontatiematrix interpreteren?

    In een confrontatiematrix verbind je de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse door deze tegenover elkaar te zetten. Hierbij geldt:

    • De sterke punten en de kansen creëren samen groeimogelijkheden.
    • De zwakten en de kansen bieden ruimte voor verbetering.
    • De sterkten kunnen het bedrijf of de organisatie verdedigen tegen bedreigingen.
    • De zwakke punten en bedreigingen leiden tot verandering of terugtrekking.
    Wat is een SWOT-analyse?

    De SWOT-analyse heeft betrekking op de sterktes (strengths), zwaktes (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) van een bepaalde situatie or organisatie.

    Strengths zijn de interne positieve punten en weaknesses de interne negatieve punten. Deze twee aspecten van de SWOT-analyse vormen samen de interne analyse.

    Opportunities zijn de externe positieve punten en threats de externe negatieve punten. Deze twee aspecten van de SWOT-analyse vormen samen de externe analyse.

    Waarvoor wordt een SWOT-analyse gebruikt?

    Met een SWOT-analyse kun je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bepaalde situatie onderzoeken, zoals de verkoopmarkt van mobiele telefoons. Op die manier kun je bepalen welke aspecten goed gaan en welke punten nog meer aandacht verdienen.

    Wat is het verschil tussen een adviesrapport en een verantwoordingsdocument, implementatieplan, marketingplan en communicatieplan?

    Deze verschillende documenten worden in verschillende stadia geschreven:

    1. In je adviesrapport breng je een advies uit voor je opdrachtgever op basis van je uitwerking van verschillende alternatieven.
    2. In een implementatieplan wordt vervolgens stap voor stap uitgelegd aan een opdrachtgever hoe het advies geïmplementeerd kan worden; wat het actieplan precies is en wat de planning exact kan zijn. In dit implementatieplan neem je ook een kosten- en batenanalyse op.
     • Een marketingplan is een implementatieplan dat specifiek bedoeld is voor marketingdoeleinden. Vaak maakt het onderdeel uit van het totale implementatieplan.
     • Een communicatieplan is een implementatieplan dat specifiek bedoeld is voor communicatiedoeleinden. Vaak maakt het onderdeel uit van het totale implementatieplan.
    3. Een verantwoordingsdocument daarentegen onderbouwt en verantwoordt een bepaalde keuze die al gemaakt is, bijvoorbeeld een training of plan dat geïmplementeerd wordt.

    Bronnen voor dit artikel

    We raden studenten sterk aan om bronnen te gebruiken. Je kunt verwijzen naar ons artikel (APA-stijl) of je verdiepen in onderstaande bronnen.

    Citeer dit Scribbr-artikel

    Scharwächter, V. (2023, 03 november). Confrontatiematrix in je marketingplan | Stappenplan & Voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/modellen/confrontatiematrix/

    Bronnen

    Schoenmaker, P. (2019, 4 april). SWOT analyse, confrontatiematrix, centraal probleem webcollege [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CiRgZs-ep1Y

    Wat vind jij van dit artikel?
    Veronique Scharwächter

    Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.