Uit welke onderdelen bestaat de startfase van je scriptie?

In deze startfase van je tijdsplanning verzamel je informatie en bepaal je je onderwerp. Lees veel onderzoeken om het onderwerp te leren kennen en te begrijpen wat al onderzocht is. Je begint breed en maakt het onderwerp steeds specifieker, zodat je onderzoek haalbaar is.

  1. Informatie verzamelen
  2. Afgebakend onderwerp kiezen
  3. Probleemstelling bepalen
  4. Goedkeuring krijgen van je begeleider
  5. Deelvragen en methoden bepalen
  6. Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak opstellen
  7. Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak aanpassen