Wat is een t-score?

Een t-score is het aantal standaarddeviaties van het gemiddelde in een t-verdeling. Je kunt een t-score opzoeken in een t-tabel of een online calculator voor de t-score gebruiken.

Bij statistiek worden t-scores voornamelijk gebruikt om de volgende waarden te bepalen:

  1. De boven- en ondergrenzen van een betrouwbaarheidsinterval als de data ongeveer normaal verdeeld zijn.
  2. De p-waarde van de teststatistiek voor t-toetsen en regressieanalyses.