Waarom moet je het woordje “enkele” voorkomen in scripties?

Als je het woordje “enkele” gebruikt, is meestal sprake van vaag taalgebruik.

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk ruimte over te laten voor een kritische lezer om te vragen: “Hoeveel respondenten waren dat? Over welke respondenten gaat het?”. In plaats van “enkele” kun je altijd beter het precieze aantal noemen.