Wat betekent vice versa in het Nederlands?

Vice versa komt uit het Latijn en betekent “omgekeerd”, “andersom”, “heen en terug” of “over en weer”. Je kunt het letterlijk vertalen met “nadat de beurt is omgedraaid”.

Voorbeelden van vice versa in een zin
  • Je kunt eerst je huiswerk maken en dan schoonmaken, of vice versa.
    • Je kunt eerst je huiswerk maken en dan schoonmaken, of andersom.
  • Harm respecteert zijn vriendin en vice versa.
    • Harm respecteert zijn vriendin, en omgekeerd ook.