Voorbeelden e-mails naar je scriptiebegeleider

Het kan soms lastig zijn om een goede mail naar je scriptiebegeleider te sturen. Daarom hebben we voor verschillende situaties voorbeelden van e-mails opgesteld. Deze mails – voor het maken van een afspraak, het stellen van vragen en het vragen om bevestiging van de gemaakte afspraken – kun je gebruiken in jouw mails aan je scriptiebegeleider.

Afspraak maken

Beste meneer Janssen,

Via de universiteit heb ik vernomen dat u mijn scriptiebegeleider zult zijn. Ik zou daarom graag een eerste afspraak met u maken om mijn scriptie-idee door te spreken.

Ik hoop snel van u te mogen horen wanneer dit voor u uit zou komen.

Met vriendelijke groet,

Bas Swaen

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Vragen stellen

Beste mevrouw Janssen,

Tijdens het werken aan mijn scriptie ben ik op enkele moeilijkheden gestuit. Zou u mij antwoord kunnen geven op de volgende vragen?

 • Ik heb nu beperkte literatuur gevonden over het begrip ‘social enforcement’. Bent u bekend met auteurs die over ‘social enforcement’ schrijven?
 • Het meten van ‘social enforcement’ wordt in de literatuur vrijwel onmogelijk geacht. Nu wil ik als uitgangspunt ‘social control’ nemen voor het meten van ‘social enforcement’. Wat is uw idee hierover? 

Ik zou graag een afspraak met u maken om deze vragen te bespreken. Wanneer zou dit voor u uitkomen?

Met vriendelijke groet,

Bas Swaen

Bevestiging vragen voor gemaakte afspraken

Beste meneer Janssen,

Ik mail u naar aanleiding van onze afspraak afgelopen maandag. Ik heb de afspraken die wij toen hebben gemaakt op een rij gezet. Zou u deze kunnen controleren en bevestigen?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Bas Swaen

Veelgestelde vragen

Hoe beoordeelt een docent mijn stage aan de hand van mijn stageverslag?

Je docent is niet iedere dag bij jou terwijl je stage loopt en heeft ook niet voortdurend contact met je stagebegeleider. Enkel op basis van het rapport van jouw stagebegeleider en vooral op basis van jouw stageverslag kan je docent je stage beoordelen.

Je docent let hierbij op de volgende aspecten:

 • Of je stagewerkzaamheden aansluiten op je studie.
 • Of je de juiste leerdoelen hebt opgesteld en deze hebt behaald.
 • Hoe je je binnen het stagebedrijf en tijdens de stage hebt ontwikkeld.
 • Of je voldoende inzicht hebt verkregen in je stagebedrijf in je bedrijfsomschrijving en brancheomschrijving en of je hierbij op de juiste manier de juiste modellen hebt toegepast.
 • Of je op objectieve wijze je eigen handelen en gedrag kunt evalueren.
 • Of je onderzoek valide en betrouwbaar is.
 • Of je een goed geschreven en georganiseerd stageverslag hierover kunt schrijven.
Wat doe je als je scriptie wordt afgekeurd?

Het is ontzettend vervelend als je scriptie wordt afgekeurd. Probeer ondanks de teleurstelling toch proactief in overleg te gaan met je begeleider. Stel je begeleider de volgende vragen:

 • Waarom moet ik mijn scriptie herkansen?
 • Kunt u mij aangeven wat de verbeterpunten zijn?
 • Kunnen we een nieuwe deadline plannen voor het inleveren van mijn scriptie?

Zorg dat de afspraken schriftelijk bevestigd worden, bijvoorbeeld door in een mail om bevestiging te vragen. Vervolgens kun je aan de slag met een nieuwe planning.

Uit welke onderdelen bestaat de startfase van je scriptie?

In deze startfase van je tijdsplanning verzamel je informatie en bepaal je je onderwerp. Lees veel onderzoeken om het onderwerp te leren kennen en te begrijpen wat al onderzocht is. Je begint breed en maakt het onderwerp steeds specifieker, zodat je onderzoek haalbaar is.

 1. Informatie verzamelen
 2. Afgebakend onderwerp kiezen
 3. Probleemstelling bepalen
 4. Goedkeuring krijgen van je begeleider
 5. Deelvragen en methoden bepalen
 6. Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak opstellen
 7. Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak aanpassen
Uit welke fases bestaat een planning voor je scriptie?

Met behulp van de scriptieplanning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je op tijd afstudeert.

In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen de fase waarin je:

 • informatie verzamelt (de startfase);
 • het daadwerkelijke onderzoek doet (de onderzoekfase);
 • de uitkomsten van het onderzoek opschrijft (de schrijffase).

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Dingemanse, K. (2021, 28 oktober). Voorbeelden e-mails naar je scriptiebegeleider. Scribbr. Geraadpleegd op 18 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/voorbeelden-e-mails-naar-je-scriptiebegeleider/

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.