Hoe bepaal je de kwaliteit van een journal artikel?

In het theoretisch kader van je scriptie onderbouw je door middel van een literatuuronderzoek het onderzoek dat je zelf wilt gaan uitvoeren. De literatuur die je gebruikt komt vaak uit wetenschappelijke tijdschriften, ook wel journals genoemd.

Maar hoe bepaal je nu de kwaliteit en waarom is deze kwaliteit belangrijk voor je onderzoek?

Bekijk ook het uitgebreide artikel over literatuuronderzoeken of literatuurstudies.

Waarom is een goede kwaliteit belangrijk?

Hoe hoger de kwaliteit van de artikelen die je gebruikt in het literatuuronderzoek, hoe steviger jouw eigen onderzoek staat. Wanneer je artikelen gebruikt die laag staan aangeschreven, loop je het risico dat de conclusies die je trekt ongefundeerd zijn. Je begeleider zal dan ook altijd controleren op basis van welke artikelen je bepaalde conclusies trekt.

Hoe je de kwaliteit van een wetenschappelijk artikel bepaalt leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. Als voorbeeld pakken we het volgende artikel:

Voorbeeldartikel

Perrett, D. I., Burt, D. M., Penton-Voak, I. S., Lee, K. J., Rowland, D. A., & Edwards, R. (1999). Symmetry and Human Facial Attractiveness. Evolution and Human Behavior20, 295-307. Geraadpleegd van http://www.grajfoner.com/Clanki/Perrett%201999%20Symetry%20Attractiveness.pdf

Dit artikel gaat over het mogelijke verband tussen gezichtssymmetrie en de aantrekkelijkheid van een menselijk gezicht.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Check de volgende punten

1. Waar is het artikel gepubliceerd?

Het journal (tijdschrift) waar het artikel in gepubliceerd is zegt iets over de kwaliteit van het artikel. Journals worden gerangschikt in de Journal Quality List (JQL). Staat het gebruikte journal in de JQL bovenaan onder jouw vakgebied, dan kun je er dus van uitgaan dat de kwaliteit van het artikel hoog is.

Voorbeeld

Het artikel van het voorbeeld is gepubliceerd in het blad “Evolution and Human Behavior”. Het blad staat niet op de Journal Quality List, maar na dit blad gegoogeld te hebben blijkt uit meerdere bronnen toch dat zij tot de top behoren op het gebied van Psychologie (zie Journal Ranking op de homepage van http://www.ehbonline.org/ en http://www.impactfactorsearch.com/IF.html voor de betekenis van de impact factor). De kwaliteit van de bron is dus hoog genoeg om te kunnen gebruiken.

Als een journal dus niet in de Journal Quality List staat dan is het raadzaam om het journal te googlen. Je komt dan meer te weten over de kwaliteit van het journal.

2. Wie is de auteur?

De volgende stap is kijken naar wie de auteur is van het artikel:

 • Wat weet je van diegene die de paper geschreven heeft?
 • Heeft de auteur meer onderzoek in dit veld gedaan?
 • Wat zeggen anderen over de auteur?
 • Wat is de achtergrond van de auteur?
 • Bij welke universiteit is de auteur werkzaam? Staat deze universiteit hoog aangeschreven?
Voorbeeld

De hoofdauteur van het artikel (Perrett) heeft al veel onderzoek binnen het onderzoekgebied gedaan, waaronder eerdere onderzoeken naar voorspellers van aantrekkelijkheid. Penton-Voak, een van de andere auteurs, heeft ook meegewerkt aan deze onderzoeken. Perrett en Penton-Voak waren in 1999 beiden professors aan de universiteit van St. Andrews in het Verenigd Koninkrijk. Deze universiteit behoort tot de top 100 beste universiteiten van de wereld. Over de andere auteurs is minder te vinden. Het zou kunnen dat dit studenten zijn die de professors meegeholpen hebben.

3. Wat is de publicatiedatum?

In welk jaar is het artikel gepubliceerd? Hoe recenter een onderzoek, hoe beter. Als het onderzoek al wat ouder is, is het slim om ook even te checken of er vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden. Misschien is de auteur later verdergegaan op het onderzoek en zijn hier meer bruikbare resultaten uit gekomen.

Tip! Als je op zoek gaat naar een artikel in Google Scholar, klink dan in de linkerkolom ‘sinds 2014’ aan. Als je daar niets (meer) kunt vinden ga dan naar ‘sinds 2013’. Als je op deze manier het rijtje afwerkt, vind je de meest recente onderzoeken.

Voorbeeld

Het artikel uit het voorbeeld is gepubliceerd in 1999. Dit is niet extreem oud, maar in de afgelopen 15 jaar is er waarschijnlijk wel al redelijk wat vervolgonderzoek gedaan. Zo vond ik al snel via Google Scholar een artikel uit 2013, waarin de invloed van symmetrie op gezichtsaantrekkelijkheid bij kinderen onderzocht wordt. Wellicht kan het voorbeeldartikel uit 1999 dienen als een goede basis om je in te lezen in het onderwerp, maar het is wel aan te raden om te achterhalen hoe het onderzoek naar de invloed van symmetrie op gezichtsaantrekkelijkheid zich verder ontwikkeld heeft.

4. Wat zeggen andere onderzoekers over de paper?

Ga na wie de experts zijn in dit onderzoeksveld. Steunen zij het onderzoek, of hebben zij er kritiek op?

Voorbeeld

Door het artikel in Google Scholar te zoeken, zie ik dat het artikel maar liefst 325 keer geciteerd is! Dit zegt dus dat het artikel ten minste in 325 andere artikelen is genoemd. Als ik kijk naar de auteurs van de andere artikelen, dan zijn dit experts binnen het onderzoeksveld. De auteurs die het artikel citeren gebruiken het artikel als ondersteuning, niet om te bekritiseren.

5. Bepaal de kwaliteit

Kijk nu eens terug: hoe scoorde het artikel op bovenstaande punten? Aan de hand daarvan kun je de kwaliteit bepalen.

Voorbeeld

Het voorbeeldartikel scoort redelijk tot goed op alle punten. Het artikel kunnen we dus als kwalitatief goed beschouwen en is daarmee bruikbaar voor bijvoorbeeld een literatuuronderzoek. Omdat het artikel wel al redelijk gedateerd is, is het verstandig om ook nog op zoek te gaan naar recenter onderzoek.

Veelgestelde vragen

Waarom is de kwaliteit van een journal-artikel belangrijk?

Hoe hoger de kwaliteit van de artikelen die je gebruikt in het literatuuronderzoek, hoe steviger jouw eigen onderzoek staat. Als je artikelen gebruikt die laag staan aangeschreven, loop je het risico dat de conclusies die je trekt ongefundeerd zijn. Je begeleider zal dan ook altijd controleren op basis van welke artikelen je bepaalde conclusies trekt.

Wat is een literatuuronderzoek of literatuurstudie?

Literatuuronderzoek (ook literatuurstudie of literature review genoemd) is een methode om bestaande kennis over je onderwerp of probleemstelling te verzamelen. Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal.

Het resultaat is niet alleen een beschrijving van de gevonden informatie, maar ook een kritische bespreking van de meest relevante informatie. Een literatuuronderzoek kan op zichzelf staan of deel uitmaken van een groter geheel.

Hoe voer je een literatuuronderzoek of literatuurstudie uit?

Je voert een literatuuronderzoek of literatuurstudie uit in vier stappen:

 1. Voorbereiden: Je oriënteert je, bakent het onderwerp af, en bepaalt zoekwoorden.
 2. Literatuur verzamelen: Je verzamelt relevante literatuur door te zoeken in databases, via zoekmachines, en in literatuurlijsten van gevonden publicaties.
 3. Literatuur beoordelen en selecteren: Je maakt een selectie, waarbij je alleen relevante en kwalitatief hoge bronnen overhoudt.
 4. Literatuur verwerken: Je kunt je bronnen uitgebreid beschrijven en evalueren, of de informatie verwerken in je probleemanalyse of theoretisch kader.
Hoe verwijs je naar bronnen in je scriptie?

Je moet zeer nauwkeurig verwijzen naar bronnen in een literatuurstudie, zodat je geen (onbedoeld) plagiaat pleegt.

Veel onderwijsinstellingen gebruiken de APA-stijl. Gebruik bijvoorbeeld de gratis Scribbr APA Generator om snel de juiste verwijzingen en bronvermeldingen te genereren.

Gebruik je een andere referentiestijl dan APA? Bekijk ons overzicht van referentiestijlen met voorbeelden.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 28 oktober). Hoe bepaal je de kwaliteit van een journal artikel?. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/hoe-bepaal-je-de-kwaliteit-van-een-journal-artikel/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.