Veelgemaakte taalfouten in scripties | Uitleg & voorbeelden

We komen vaak dezelfde fouten tegen in de vele scripties die we nakijken. In dit artikel sommen we deze fouten op, zodat je direct kunt zien hoe je ze kunt verbeteren. Zie ook het artikel met 6 tips om zelf de taal te verbeteren.

Tip
Eenvoudig & snel je tekst controleren op grammatica en spelling? Maak dan gebruik van Scribbrs gratis Grammatica Check en herstel in één klap alle grammaticale, spellings- en interpunctiefouten in je tekst. 

Top 10 taalfouten

Taalregel Fout Goed
Vaste schrijfwijze Gebruik gemaakt, gebruikt gemaakt, gebruik maken Gebruikgemaakt, gebruikmaken
Geen inversie Echter is het Echter, het is
Geen uitspraaktekens Één van de studenten Een van de studenten
Er + voorzetsel Ik ben er door geïnspireerd Ik ben erdoor geïnspireerd
Voltooid deelwoord Hij heeft beantwoordt Hij heeft beantwoord
Scheidbaar werkwoord In de tabel is weergeven In de tabel is weergegeven
Contaminatie De reden hierachter De reden hiervoor
Niet aan elkaar Opzoek gaan Op zoek gaan
Ontbrekend lidwoord Doel van deze opdracht is leren ontwerpen Het doel van deze opdracht is leren ontwerpen
Geen hoofdletters bij onderwijstypen HBO opleiding hbo-opleiding

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Verhaspelingen

Voorbeeld: Verhaspelingen en correcties
 • Mond-op-mondreclame
 • Mond-tot-mondreclame
 • Zich beseffen
 • Beseffen of zich realiseren
 • Inzicht krijgen op
 • Inzicht krijgen in
 • Kwalitatieve producten
 • Kwalitatief goede producten

Fouten met modellen en methoden

Voorbeeld: Fouten met modellen en methoden
 • 5 punts Likert schaal
 • vijfpuntslikertschaal, 5-puntslikertschaal, vijfpunts likertschaal of 5-punts likertschaal
 • De ist en soll situatie
 • De IST- en SOLL-situatie of de ist- en soll-situatie
 • De abcd methode
 • De ABCD-methoden
 • De MACRO analyse
 • De macro-analyse

Fouten in samenstellingen

In het artikel over samenstellingen leggen we uit waarom je de volgende woorden aan elkaar schrijft, soms met en soms zonder koppelteken.

Voorbeeld: Fouten in samenstellingen
 • De afstudeer begeleider
 • De afstudeerbegeleider
 • De bachelor scriptie
 • De bachelorscriptie
 • Het business model
 • Het businessmodel
 • De WO student
 • De wo-student
 • De lange termijn planning
 • De langetermijnplanning
 • Het literatuur onderzoek
 • Het literatuuronderzoek
 • De management samenvatting
 • De managementsamenvatting
 • Het social media account of het sociale media account
 • Het socialmedia-account of het socialemedia-account

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Veelgestelde vragen

Hoe voorkom je spelfouten?

Het is een goed idee om je tekst te controleren met een spellingchecker als je veel algemene spelfouten maakt. Een spellingchecker lost echter niet altijd alle problemen op en geeft af en toe zelfs een verkeerd advies.

Als je zeker wilt weten dat je een goede spellingscontrole uitvoert, kun je gebruikmaken van Scribbrs gratis Grammatica Check.

Tip
Als je echt veel moeite hebt met spelling en zelfs met behulp van onze spellingscontrole nog twijfelt aan je tekst, kun je beter je tekst laten nakijken door een professional. Scribbr biedt een nakijkservice, waarbij een taalexpert je scriptie nakijkt en verbetert.
Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 13.372 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Wanneer gebruik je een hoofdletter?

Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen.

Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Hoe schrijf je een samenstelling met een afkorting?

In het Nederlands schrijf je samenstellingen aan elkaar, ook als deze een afkorting bevatten.

 • SWOT-analyse
 • ERP-systeem
 • IT-team
Wat is ’t ex-kofschip?

Als de laatste letter van de stam van het werkwoord voorkomt in “‘t exkofschip“, zoals bij de stam van het werkwoord werken (werk), dan eindigt het voltooid deelwoord op een –t: gewerkt.

Als de laatste letter van de stam van het werkwoord niet voorkomt in “’t ex-kofschip”, zoals bij het werkwoord zagen (stam is zag-, g zit niet in ’t exkofschip), dan eindigt het voltooid deelwoord op een –d: gezaagd.

Let op: De ik-vorm is niet altijd hetzelfde als de stam. Bepaal daarom altijd de stam van het werkwoord door -en van het hele werkwoord af te halen.

Wat vind jij van dit artikel?

Meer interessante artikelen