Starten met je scriptie in zes simpele stappen | Uitleg

Voordat je begint met je onderzoek en je scriptie, doorloop je zes stappen. Je moet een opdrachtgever kiezen, een onderwerp kiezen, de probleemoriëntatie maken, de hoofdvraag en deelvragen opstellen en je onderzoeksopzet vormgeven. Dit vooronderzoek is erg belangrijk als je een goede scriptie wilt schrijven.

Deze vijf stappen beschrijf je in een plan van aanpak (ook PvA genoemd). Zodra het plan van aanpak wordt goedgekeurd door je begeleider, kun je starten met je scriptie.

Stap 1. Kiezen stageadres of opdrachtgever

Je moet eerst voor jezelf duidelijk hebben voor wie je de scriptie gaat schrijven. Met andere woorden, wie wordt je opdrachtgever?

Je opdrachtgever is de persoon die de opdracht verstrekt en er veel belang bij heeft dat het vraagstuk wordt opgelost of de vraag wordt beantwoord. Diegene moet ervoor zorgen dat je de mogelijkheden krijgt om je onderzoek te kunnen uitvoeren. Het is verstandig om de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever goed door te spreken en deze vast te leggen in het plan van aanpak.

Voor veel hbo-studenten betekent dit dat ze op zoek moeten naar een bedrijf of organisatie waar ze stage kunnen lopen en een scriptie kunnen schrijven. Studenten aan de universiteit moeten vaak eerst bepalen of ze hun scriptie voor een organisatie willen schrijven of alleen voor de universiteit.

Een opdrachtgever kan zijn:

  • de directeur of interne begeleider bij een school;
  • het hoofd van de afdeling Marketing bij een commerciële organisatie;
  • het hoofd van de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg bij een hulpverleningsinstelling;
  • een begeleider of de hoogleraar van de hogeschool of universiteit.

Inhoudelijke begeleider

Als je je scriptie voor een organisatie of bedrijf schrijft, dan betekent dit dat je naast je opdrachtgever ook nog een inhoudelijke begeleider hebt op school. Je zal naast de opdrachtgever ook je begeleider tevreden moeten stellen. Dit betekent dat je goed moet letten op de eisen van je onderwijsinstelling en dat je je begeleider regelmatig moet informeren over de voortgang.

Stap 2. Kiezen van je onderwerp: het vooronderzoek.

Nu je de opdrachtgever hebt gevonden ga je een onderwerp kiezen. Niet alle studenten hoeven in dezelfde fase en op dezelfde manier hun onderwerp te bepalen. Het kan zijn dat je al een onderwerp moet hebben voordat je goedkeuring krijgt van je begeleider om te beginnen met je afstuderen. Soms ga je pas op zoek naar een onderwerp als je al enige tijd stage loopt bij een organisatie.

In sommige gevallen draagt de opdrachtgever al een onderwerp of praktijksituatie aan. Ook op de universiteit gebeurt het soms dat een begeleider al een lijst met onderwerpen biedt. In andere gevallen heb je zelf wellicht al een onderwerp bedacht en probeer je juist een begeleider te vinden die geïnteresseerd is in jouw onderwerp. In dat geval draai je stap 2 en stap 1 om.

Moet je je onderwerp helemaal zelf verzinnen? Dan vereist dit proces wat vooronderzoek. Door stap voor stap op zoek te gaan naar een onderwerp, weet je zeker dat je een geschikt onderwerp vindt.

Let er goed op dat je onderwerp niet alleen wordt goedgekeurd door je opdrachtgever, maar ook door de inhoudelijke begeleider van je onderwijsinstelling. Dit betekent dat je de eisen van je opleiding goed in de gaten moet houden om problemen in een later stadium te voorkomen.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Stap 3. Probleemoriëntatie

Nu je een opdrachtgever en een onderwerp hebt, kun je starten met de probleemoriëntatie. De probleemoriëntatie bestaat uit twee onderdelen:

  • De doelstelling: Wat moet het onderzoek opleveren en waarom moet het worden uitgevoerd?
Bekijk ook onze uitgebreide artikelen met een stappenplan voor een probleemoriëntatie en een voorbeeld van een probleemoriëntatie.

Stap 4. Onderzoeksvragen: hoofdvraag en deelvragen

Je weet nu wat het probleem is en waarom een onderzoek nodig is. Hierna volgt de formulering van de hoofdvraag en deelvragen. De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. Dit is de vraag die je met je onderzoek wilt beantwoorden.

Bekijk ook ons artikel met voorbeelden van hoofdvragen.

Waarop moet je onderzoek een antwoord geven?

Om antwoord te kunnen geven op je hoofdvraag, splits je de hoofdvraag op in deelvragen. Alle antwoorden op de deelvragen dragen bij aan het antwoord op de hoofdvraag. Bij sommige scripties hoef je geen deelvragen op te stellen, maar geef je wel losse hypothesen met je (deel)verwachtingen.

Om de verwachte oorzaak-gevolgrelatie visueel te weergeven, kun je gebruikmaken van een
conceptueel model.

Verschil tussen probleemstelling, onderzoeksvraag en hoofdvraag

probleemorientatie-stelling-hoofdvraag-deelvragen

probleemorientatie doelstelling probleemstelling hoofvraag deelvragen onderzoeksvragen
Voor meer informatie kun je ook ons uitgebreide artikel over de verschillen tussen een probleemstelling, onderzoeksvraag en hoofdvraag bekijken.

Stap 5. Onderzoeksopzet

Als je weet welke vraag je wilt beantwoorden met je onderzoek, kun je bepalen hoe je dat gaat doen. Hoe kom je aan je informatie, wie of wat ga je bevragen of onderzoeken, en welke onderzoeksmethoden ga je gebruiken?

Bekijk voor meer informatie ons uitgebreide artikel over de onderzoeksopzet.

Stap 6. Onderzoeksplan

Je legt alles vast in een onderzoeksplan dat je voorlegt aan je opdrachtgever en aan de begeleider van je opleiding. Doe dit in het plan van aanpak of het proposal.

Bekijk ook onze uitgebreide artikelen over een plan van aanpak of research proposal.
Wat vind jij van dit artikel?