Onze tips om succesvol een scriptie te schrijven óf herkansen

Veel studenten ervaren stress tijdens hun onderzoek en het schrijven van een scriptie. Wij helpen je met tips over het plannen, onderzoeken, schrijven, inbinden, verdedigen en – in het meest vervelende geval – herkansen van je scriptie.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het om een scriptie te schrijven?

De gemiddelde duur van een scriptie ligt tussen de 3 en 12 maanden, waarbij je meestal 6 maanden bezig bent (ongeveer 1 semester). Hoe lang het proces precies duurt, hangt af van het soort onderzoek en hoeveel studiepunten ervoor staan. Het allerbelangrijkste is dat je je houdt aan een goede planning.

Uit welke fases bestaat een planning voor je scriptie?

Met behulp van de scriptieplanning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je op tijd afstudeert.

In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen de fase waarin je:

 • informatie verzamelt (de startfase);
 • het daadwerkelijke onderzoek doet (de onderzoekfase);
 • de uitkomsten van het onderzoek opschrijft (de schrijffase).
Hoe is een scriptieverdediging opgebouwd?

De scriptieverdediging bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 1. Een afstudeerpresentatie waarin je uitlegt hoe je onderzoek is verlopen en wat de resultaten zijn. Meestal mag je hiervoor een scherm gebruiken, zodat je een PowerPoint kunt laten zien.
 2. Een kritische vragenronde waarbij het publiek vragen kan stellen. De meeste vragen zullen afkomstig zijn van je begeleider en tweede lezer, waardoor ze mogelijk een klein deel van het cijfer bepalen.
 3. De bepaling van het cijfer. De begeleider en tweede lezer trekken zich even terug, waarna ze het cijfer bekendmaken.

De verdediging vormt maar een klein onderdeel van het scriptieproces en is vaak niet van grote invloed op het cijfer.

Welk lettertype, lettergrootte en regelafstand gebruik je in een scriptie?

In de meeste gevallen biedt de onderwijsinstelling richtlijnen voor de opmaak, of moet je je bijvoorbeeld aan de APA-stijl opmaakrichtlijnen houden. Enkele algemene adviezen zijn:

 • Gebruik een duidelijk en zakelijk lettertype. Enkele voorbeelden zijn Verdana, Times New Roman en Arial.
 • Gebruik lettergrootte 11 (en soms 10 voor tabellen en figuren).
 • In wetenschappelijke artikelen en scripties wordt vaak regelafstand 1,15, 1,5 of zelfs 2,0 gebruikt. Dit maakt de tekst beter leesbaar en zo kan je begeleider eenvoudig opmerkingen tussen de regels plaatsen.
Wat doe je als je scriptie wordt afgekeurd?

Het is ontzettend vervelend als je scriptie wordt afgekeurd. Probeer ondanks de teleurstelling toch proactief in overleg te gaan met je begeleider. Stel je begeleider de volgende vragen:

 • Waarom moet ik mijn scriptie herkansen?
 • Kunt u mij aangeven wat de verbeterpunten zijn?
 • Kunnen we een nieuwe deadline plannen voor het inleveren van mijn scriptie?

Zorg dat de afspraken schriftelijk bevestigd worden, bijvoorbeeld door in een mail om bevestiging te vragen. Vervolgens kun je aan de slag met een nieuwe planning.

Wat vind jij van dit artikel?