Je scriptie laten nakijken op taal en structuur

Scriptie nakijken »

Literatuurlijst genereren volgens de APA-stijl

APA Generator »
Plagiaatcontrole voor studenten

Plagiaatcontrole voor studenten

Doe de check »

Artikelen van Bas Swaen


Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête

Gepubliceerd op 21 maart 2017 door Bas Swaen

De validiteit wordt bepaald door de operationalisatie van de begrippen (betreft de inhoudsvaliditeit, begripsvaliditeit en ecologische validiteit) en de wijze waarop je de data-analyse (interne validiteit) uitvoert.

De betrouwbaarheid wordt bepaald door de samenhang tussen je items (interne consistentie), de grootte en representativiteit van je steekproef en de omstandigheden waaronder je de enquête hebt afgenomen en of je in de data-analyse geen toevallige fouten maakt (inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en herhaalbaarheid).

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in een enquête


Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

Gepubliceerd op 21 maart 2017 door Bas Swaen

De validiteit wordt bepaald door de relevantie van de bron voor het beantwoorden van de hoofdvraag en deelvraag (inhouds– en begripsvaliditeit) en de wijze waarop je zoekt (interne en externe validiteit).

Voor de betrouwbaarheid is de mate van wetenschappelijkheid van je bronnen bepalend maar ook of je geen toevallige fouten maakt tijdens het zoeken, het waarderen en het combineren van de bevindingen uit de relevante en gewaardeerde literatuur.

Verder lezen: Validiteit en betrouwbaarheid in literatuuronderzoek

Pagina 1 van 12:12345...10...