5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten. Door de 5 w’s (wie, wat, waar, wanneer en waarom) mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit.

De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input van je SWOT-analyse.

Verder lezen: 5w’s of 6w’s? Kies het juiste model voor je afnemersanalyse

Piramide van Maslow (behoeftepiramide) in je scriptie

De piramide van Maslow laat zien dat mensen basisbehoeften hebben, en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte vervuld is. Door steeds meer behoeften te vervullen, wordt de behoeftetop bereikt. Hierdoor krijgt het model de vorm van een piramide.

De piramide van Maslow wordt ook wel de behoeftepiramide genoemd.

Verder lezen: Piramide van Maslow (behoeftepiramide) in je scriptie

Soorten onderzoeksvragen perfect formuleren (met voorbeelden)

Onderzoeksvragen zijn de vragen die je in je scriptie beantwoordt. Deze vragen geven structuur aan de scriptie. De soort onderzoeksvragen die je stelt, hangen bovendien sterk samen met het soort onderzoek dat je doet.

De belangrijkste onderzoeksvraag waarop je antwoord geeft, is de hoofdvraag. De deelvragen zijn de onderzoeksvragen die je helpen de hoofdvraag te beantwoorden. Je baseert je onderzoeksvragen op je probleemstelling die voortkomt uit je probleemanalyse.

Verder lezen: Soorten onderzoeksvragen perfect formuleren (met voorbeelden)

Voorbeelden van hoofdvragen voor je scriptie

De hoofdvraag is het belangrijkste onderzoeksvraag van je scriptie. Je stelt je hoofdvraag op aan de hand van je probleemstelling.

Een goede hoofdvraag is onderzoekbaar, haalbaar, origineel, complex, relevant, specifiek en focust zich op één probleem. Het kan lastig zijn om een goede hoofdvraag te formuleren.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van hoofdvragen om een goed beeld te krijgen van wanneer een hoofdvraag goed is of slecht.

Tip
Bekijk ook onze voorbeelden van de probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag samen.

Verder lezen: Voorbeelden van hoofdvragen voor je scriptie

Heb ik een goede hoofdvraag voor mijn scriptie?

Het kan lastig zijn om een goede hoofdvraag voor je scriptie te formuleren. Het is met name belangrijk dat je hoofdvraag een bijdrage levert aan het oplossen van het probleem dat je in de probleemstelling hebt beschreven.

Eigenschappen van een goede onderzoeksvraag

Een goede centrale onderzoeksvraag heeft zeven eigenschappen:

 • Onderzoekbaar
 • Haalbaar
 • Origineel
 • Complex (geen ja/nee-vraag)
 • Relevant
 • Specifiek
 • Focust op één probleem

Je kunt de eigenschappen van jouw hoofdvraag toetsen door te controleren of ze aan drie criteria voldoen:

 1. Onderzoekbaarheid
 2. Haalbaarheid en specificiteit
 3. Relevantie en originaliteit
Tip
Voor het formuleren van een goede hoofdvraag, kun je onze voorbeelden van hoofdvragen bekijken met uitleg waarom ze wel of niet goed zijn.

Vind je het lastig om het verschil tussen de hoofdvraag, probleemstelling en doelstelling te begrijpen? Bekijk dan onze voorbeelden van deze drie onderdelen samen.

Verder lezen: Heb ik een goede hoofdvraag voor mijn scriptie?

Voorbeeld met uitleg van een discussie in een scriptie

Dit artikel bevat een volledig voorbeeld van een discussie in een scriptie.

De discussie is een van de laatste onderdelen van je scriptie. In je discussie evalueer je op je onderzoeksresultaten en bespreek je de beperkingen en implicaties van die resultaten. Je kunt hier je resultaten kritisch interpreteren en suggesties voor vervolgonderzoek uitwerken.

In dit voorbeeld van de discussie komen alle aspecten terug die van belang zijn:

 • Validiteit aantonen
 • Resultaten interpreteren
 • Beperkingen bespreken
 • Implicaties aanduiden
 • Suggesties voor vervolgonderzoek geven
Als je meer wilt weten over de inhoud en structuur van een discussie, kun je eerst ons uitgebreide artikel over een discussie in je scriptie bekijken.

Verder lezen: Voorbeeld met uitleg van een discussie in een scriptie

Enquêtes & SPSS: Variabelen aanmaken en gegevens importeren of invoeren

Als je de enquêtes hebt afgenomen, is het tijd om de gegevens in te voeren in SPSS. Vervolgens kun je descriptieve statistieken opvragen of statistische analyses uitvoeren.

Als je je enquêtes online hebt afgenomen, kun je de gegevens eenvoudig importeren. SPSS maakt hierbij automatisch variabelen aan, maar het is wel verstandig om deze automatische omzetting te controleren. Als je offline enquêtes hebt afgenomen, is het helaas nodig om de gegevens handmatig in te voeren. Dit is niet moeilijk, maar het kan een saai en tijdrovend proces zijn, waardoor je makkelijk fouten kunt maken. Je maakt altijd eerst de variabelen aan, en dan voer je de gegevens in.

Verder lezen: Enquêtes & SPSS: Variabelen aanmaken en gegevens importeren of invoeren

Voorbeeld APA-stijl: Oratie (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

De oratie, ook wel inaugurele rede of intreerede genoemd, is de toespraak waarmee hoogleraren die net zijn benoemd hun ambt officieel beginnen.

Als je naar een oratie wilt verwijzen met behulp van de APA-stijl, dan is het van belang of de oratie gepubliceerd is of niet.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Oratie (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Enquête (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

De APA-stijl gebruik je normaal gesproken niet bij het verwijzen naar je enquête. De enquête voeg je meestal toe aan de bijlagen.

Als je de enquête niet toevoegt aan de bijlagen, dan moet je gebruikmaken van de term “persoonlijke communicatie” als je ernaar verwijst.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Enquête (6de editie)

Voorbeeld APA-stijl: Interview (6de editie)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders

Als je naar interviews verwijst volgens de APA-stijl, kun je dit op twee manieren doen. Welke manier je moet kiezen, hangt ervan af of je zelf het interview hebt gehouden of dat je verwijst naar het interview van iemand anders.

 1. Heb je zelf het interview gehouden, dan kun je verwijzen naar de bijlagen of je kiest voor ‘persoonlijke communicatie’.
 2. Gebruik je het interview van iemand anders, dan volg je de ‘normale’ regels voor het verwijzen naar een bron.

  Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Interview (6de editie)