Een goed voorwoord voor je scriptie schrijven

In je voorwoord kun je ingaan op je persoonlijke achtergrond, ervaringen tijdens het schrijven en de doelgroep van je scriptie. Daarnaast is dit de plek om mensen te bedanken die je met je scriptie hebben geholpen.

Het voorwoord schrijf je pas als je scriptie af is. Vanwege het persoonlijke karakter doe je dit meestal in de ik- of wij-vorm.

Verder lezen: Een goed voorwoord voor je scriptie schrijven

Resultaat Scribbr Plagiaat Checker – Welke overeenkomsten kan ik negeren en welke zijn mogelijk plagiaat?

Niet iedere overkomst die door de Scribbr Plagiaat Checker wordt gevonden is plagiaat. Sommige overeenkomsten mag je negeren en sommige overeenkomsten zijn ernstig en moet je direct repareren.

De locatie van de overeenkomst in je scriptie bepaalt mede of je de overeenkomst kunt negeren of niet.

Overeenkomsten per onderdeel van je scriptie

Onderdeel scriptie Overeenkomst negeren of kritisch bekijken
Titelpagina Negeren – maar niet de titel!
Inhoudsopgave Negeren
Lijst met figuren en tabellen Kritisch bekijken
Afkortingenlijst Negeren – behalve als je delen van de lijst of de complete lijst hebt overgenomen
Begrippenlijst Kritisch bekijken
Hoofdonderdelen van je scriptie (bijv. voorwoord, inleiding en conclusie) Kritisch bekijken
Literatuurlijst Negeren
Bijlagen Kritisch bekijken

Verder lezen: Resultaat Scribbr Plagiaat Checker – Welke overeenkomsten kan ik negeren en welke zijn mogelijk plagiaat?

Organisatie of website als auteur in de APA-stijl

Kan een organisatie of website de auteur zijn? Ja, de auteur van een bron kan ook een organisatie of website zijn. Dit komt vaak voor bij rapporten en internetbronnen.

Bij een rapport probeer je eerst de personen te vinden die het rapport hebben geschreven. Als je dit niet kunt vinden dan schrijf je als auteur de organisatie op.

Bij een internetbron kijk je eerst of de persoon die het artikel heeft geschreven op de webpagina staat. Zo niet, dan kies je voor de naam van de website.

Verder lezen: Organisatie of website als auteur in de APA-stijl

Voorbeeld APA-stijl: Bundel

In een bundel hebben meerdere auteurs afzonderlijk van elkaar hoofdstukken geschreven. Een bundel wordt ook wel een geredigeerd boek genoemd.

Je ziet vaak dat meerdere wetenschappers een bijdrage hebben geleverd aan de bundel in de vorm van een hoofdstuk in het boek. Zo kunnen zij hun expertise delen.

De auteurs die het geredigeerde boek hebben samengesteld, noemen we de redacteurs. In het Engels noemen we dit de ‘editors’.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Bundel

Bron met meerdere auteurs in APA

Zodra een bron meerdere auteurs heeft moet je werken met het &-teken. Bij meer dan twee auteurs gebruik je ook het woord et al. In de literatuurlijst vermeld je alle auteurs op een rij waarbij je altijd gebruikmaakt van een ‘serial comma’.

Bij de verwijzing van de bron in de tekst werk je altijd met de achternamen van de auteurs en de publicatiedatum.

Bij de vermelding van de bron in de literatuurlijst schrijf je de achternamen en intialen op. Je laat titels weg.

Verder lezen: Bron met meerdere auteurs in APA

Voorbeeld APA-stijl: Hoofdstuk/gedeelte uit bundel

Een bundel is een boek, ook wel een geredigeerd boek genoemd, waar verschillende auteurs afzonderlijk een bijdrage aan hebben geleverd. Vaak zie je dat ieder hoofdstuk van het boek door een andere auteur is geschreven.

Degenen die de bundel hebben samengesteld, noemen we de redacteurs. In het Engels noemen we dit de ‘editors’.

Voor het verwijzen naar een specifiek hoofdstuk in een bundel gelden iets andere regels dan voor het verwijzen naar de hele bundel.

Verder lezen: Voorbeeld APA-stijl: Hoofdstuk/gedeelte uit bundel

Focusgroep – wat is het precies?

Een focusgroep (ook wel focusgroep-interview genoemd) is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp.

Een focusgroep is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen. De onderzoeker (soms ook onderzoeksassistent) stelt vragen aan de groep en faciliteert discussie.

Het doel van een focusgroep is om data te verzamelen.

Verder lezen: Focusgroep – wat is het precies?