AI tools | Definitie, Gebruik & Gevolgen

AI writing tools zijn softwaretoepassingen op basis van kunstmatige intelligentie (KI of AI) die helpen bij het automatiseren of ondersteunen van het schrijfproces. Deze tools gebruiken machine learning-algoritmes om een menselijk klinkende tekst te genereren als reactie op input van gebruikers. Een belangrijk voorbeeld van zo’n tool is ChatGPT.

Andere AI tools, zoals grammaticacheckers en tekstherschrijvers, zijn gemaakt voor specifiekere doeleinden, zoals het opsporen van grammatica- en spelfouten of het parafraseren van een tekst.

Let op
Universiteiten en andere instellingen moeten nog steeds standpunten formuleren over hoe AI tools mogen worden gebruikt. Volg altijd de geldende richtlijnen van je instelling als deze afwijken van online suggesties. Bekijk ook ons overzicht van AI-richtlijnen per onderwijsinstelling.

Hoe werken AI writing tools?

AI tools maken gebruik van natural language processing (NLP) algoritmes, machine learning, en large language models (LLMs) om geschreven teksten te genereren of te verbeteren. Deze tools worden getraind om patronen te identificeren in enorme hoeveelheden data. De tools gebruiken deze patronen vervolgens om menselijke input (of prompts) te analyseren en een natuurlijk klinkende output te genereren (vergelijkbaar met hoe een voorspellende tekst werkt).

Verschillende AI tools kunnen op verschillende manieren zijn geprogrammeerd. ChatGPT bijvoorbeeld, de populaire chatbot ontwikkeld door OpenAI en uitgebracht in november 2022, gebruikt generative pre-trained transformers (GPTs) en is getraind met behulp van reinforcement learning from human feedback (RLHF). Hierbij kreeg de tool feedback van mensen over het meest nuttige antwoord.

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Waarvoor kunnen AI tools worden gebruikt?

AI tools hebben tal van nuttige toepassingen. Enkele van deze toepassingen worden hieronder besproken.

Interactief leren en feedback geven

Generative AI tools kunnen nuttige hulpmiddelen zijn voor conversationeel leren. Door vragen in te voeren kunnen gebruikers op elk moment interactief leren.

Je kunt de tools ook vragen feedback te geven op je tekst om de helderheid of samenhang van je tekst te verbeteren. Let op: Het is belangrijk dat je geen gevoelige informatie uploadt, aangezien je input doorgaans door de tool wordt opgeslagen om toekomstige modellen te trainen.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe ChatGPT kan worden gebruikt voor interactief leren:

ChatGPT template leren en feedback

Onderzoeksvragen en hoofdlijnen genereren

AI tools kunnen worden gebruikt om potentiële onderzoeksvragen of de structuur van een onderzoek (e.g., je scriptiestructuur) te genereren. Vervolgens kun je de antwoorden van de tool verfijnen door meer specifiekere prompts aan de AI tool te geven of door de tekst zelf te bewerken om ervoor te zorgen dat het resultaat aan je eisen voldoet.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe ChatGPT kan worden gebruikt om potentiële onderzoeksvragen en ideeën voor onderzoeksmethoden te genereren:

ChatGPT AI tool onderzoeksvraag genereren

Tekst parafraseren

AI tools zoals ChatGPT en Scribbrs gratis parafraseertool kunnen je helpen bij het parafraseren van je tekst om je ideeën duidelijker uit te drukken, herhaling te voorkomen en een consistente toon aan te houden.

Deze tools kunnen je ook helpen om wetenschappelijke bronnen beknopter en vloeiender in je geschreven tekst te verwerken, zonder dat je directe citaten hoeft toe te voegen. Het is echter wel belangrijk dat je correct naar alle bronnen verwijst om plagiaat te voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van Scribbrs gratis Bronnengenerator.

AI tools tekst herschrijven parafraseertool

Tekst samenvatten

AI tools kunnen helpen om een tekst samen te vatten, waardoor je alleen de belangrijkste informatie overhoudt. Dit kan je helpen om complexere informatie makkelijker te begrijpen. Je kunt deze tools ook inzetten voor het samenvatten van je eigen tekst om je centrale argument samen te vatten, je onderzoeksvraag te verduidelijken en conclusies te formuleren.

Je kunt dit doen met generatieve AI tools of met meer gespecialiseerde tools zoals Scribbrs gratis samenvatter.

Scribbr summarizer

Tekst nakijken

AI tools kunnen ook worden gebruikt om fouten in spelling, grammatica en interpunctie op te sporen en verbeteringen voor te stellen. Hierdoor kunnen veelgemaakte fouten worden gevonden en kan de helderheid van je tekst worden verbeterd.

Hoewel AI tools zoals ChatGPT nuttige suggesties kunnen bieden, kunnen ze mogelijk ook bepaalde fouten missen of zelfs grammaticale fouten introduceren.

We raden je daarom aan Scribbrs Nakijkservice of een specifieke tool zoals Scribbrs gratis Grammatica Check te gebruiken.

Scribbr grammar checker

Tekst vertalen

AI vertaaltools zoals Google Translate kunnen worden gebruikt om tekst uit een taal in verschillende andere talen te vertalen. Hoewel de kwaliteit van deze tools varieert afhankelijk van de gebruikte talen, ontwikkelen ze zich voortdurend en worden ze steeds nauwkeuriger.

Google Translate

Implicaties van AI tools

Hoewel het gebruik van AI tools veel voordelen heeft, hebben sommige critici de nadruk gelegd op de beperkingen en mogelijke nadelen die AI tools met zich meebrengen. Deze nadelen worden hieronder besproken.

Effect op het leerproces

Eén van de potentiële valkuilen van het gebruik van AI tools is het effect dat ze kunnen hebben op het leerproces en de vaardigheden van een student. Het gebruik van AI tools voor het maken van een paper, scriptie of proefschrift kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de onderzoeksvaardigheden en de kritische denk- en schrijfvaardigheden van een student.

Anderen stellen echter dat AI tools juist kunnen worden ingezet om kritisch denken te bevorderen (bijvoorbeeld door een student de output van een AI tool te laten evalueren en verfijnen).

Consistentie en nauwkeurigheid

Generatieve AI tools (zoals ChatGPT) zijn niet altijd betrouwbaar en produceren soms resultaten die onnauwkeurig of feitelijk onjuist zijn Hoewel deze tools zijn geprogrammeerd om vragen te beantwoorden, kunnen ze de nauwkeurigheid van de informatie die ze verstrekken niet beoordelen en kunnen ze onjuiste antwoorden genereren of zichzelf tegenspreken.

Het is belangrijk om AI-gegenereerde informatie te verifiëren aan de hand van een betrouwbare bron.

Tip
Bekijk ook ons artikel over de betrouwbaarheid van ChatGPT.

Grammaticale fouten

Hoewel generatieve AI tools een geschreven tekst kunnen produceren, “begrijpen” ze niet wat ze zeggen en kunnen ze dus grammatica-, spelling- en interpunctiefouten maken.

Tip
Gebruik een generatieve AI tool in combinatie met Scribbrs gratis Grammatica Check om er zeker van te zijn dat je tekst geen spelfouten bevat.

Ethiek en plagiaat

Omdat AI tools worden getraind op grote datasets, zijn ze in staat inhoud te genereren die lijkt op bestaande inhoud (meestal zonder deze inhoud correct te citeren), wat kan worden beschouwd als plagiaat. AI-gegeneerde tekst laten doorgaan voor eigen werk wordt meestal beschouwd als een vorm van plagiaat en is waarschijnlijk verboden door je onderwijsinstelling. Check hiervoor de AI-richtlijnen van je onderwijsinstelling.

We raden studenten sterk af om AI tools te gebruiken als vervanging voor hun eigen werk. In plaats hiervan raden we aan AI tools op verantwoordelijke wijze in te zetten om de academische schrijf- en onderzoeksvaardigheden te verbeteren.

Andere interessante artikelen

Op zoek naar meer informatie over ChatGPT, AI tools, retoriek en onderzoeksbias? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

Corrigeer direct alle taalfouten in je tekst

Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Upload je document om al je fouten te corrigeren.

Upload je document hier voor de AI-Nakijkservice

Veelgestelde vragen over AI tools

Hoe kan ik AI tools gebruiken?

AI tools (of AI writing tools) kunnen voor verschillende taken worden gebruikt.

Generatieve AI tools (zoals ChatGPT) genereren tekst op basis van menselijke input (of prompts) en kunnen worden gebruikt voor interactief leren, het geven van feedback of het genereren van je onderzoeksvragen of je scriptiestructuur.

Daarnaast kunnen deze tools worden gebruikt om tekst te parafraseren of samen te vatten of om grammatica- en interpunctiefouten op te sporen. Hier zijn ook specifiekere tools voor, zoals Scribbrs gratis parafraseertool, Scribbrs samenvatter en Scribbrs Grammatica Check.

Kan ik AI tools gebruiken om mijn essay te schrijven?

Het gebruik van AI tools (zoals ChatGPT) om je essay te schrijven wordt meestal beschouwd als plagiaat en kan leiden tot straf, tenzij het expliciet is toegestaan door je onderwijsinstelling. Check hiervoor de AI-richtlijnen van je onderwijsinstelling. Tekst die door AI-tools wordt gegenereerd, is gebaseerd op bestaande teksten en kan daarom geen unieke inzichten te verschaffen. Bovendien bevatten deze outputs soms feitelijke onjuistheden en grammaticafouten.

AI tools kunnen echter effectief worden gebruikt als bron van feedback en inspiratie voor schrijven (bijvoorbeeld om onderzoeksvragen te genereren). Andere AI tools, zoals grammaticacheckers en tekst herschrijvers, kunnen helpen grammatica- en interpunctiefouten op te sporen en te verwijderen om je academische vaardigheden te verbeteren. Hiervoor kun je bijvoorbeeld Scribbrs Grammatica Check en parafraseertool bekijken.

Is ChatGPT een betrouwbare bron?

Nee, ChatGPT is geen betrouwbare bron voor feitelijke informatie en je kunt beter niet verwijzen naar de tool bij wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de chatbot probeert nauwkeurige en correcte antwoorden te geven, zit de tool er vaak naast omdat de antwoorden gebaseerd zijn op patronen in plaats van feiten en data.

De CRAAP-test om de betrouwbaarheid van bronnen te evalueren maakt gebruik van vijf criteria: recentelijkheid, relevantie, autoriteit, accuraatheid en doel. ChatGPT voldoet aan minstens drie daarvan niet:

  • Recentelijkheid: De dataset waarop ChatGPT is getraind stopt bij 2021, waardoor de data enigszins verouderd zijn.
  • Autoriteit: Het is slechts een taalmodel en daarmee geen betrouwbare bron van feitelijke informatie.
  • Accuraatheid: De tool baseert de antwoorden eerder op patronen dan op bewijs en kan geen bronnen citeren ter ondersteuning.

Je kunt ChatGPT dus beter niet aanhalen als betrouwbare bron voor een feitelijke bewering. Je kunt wel naar ChatGPT verwijzen om andere redenen, bijvoorbeeld als je een prompt hebt gebruikt voor je onderzoek.

Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT is een chatbot gebaseerd op een large language model (LLM). Deze modellen worden getraind op basis van enorme datasets die bestaan uit honderden miljarden woorden tekst, waardoor het model leert om effectief natuurlijke reacties te voorspellen op de prompts die je invoert.

ChatGPT is daarnaast ook verfijnd via een proces dat reinforcement learning from human feedback (RLHF) heet, waarbij het model wordt “beloond” voor nuttige antwoorden en ongepaste antwoorden worden ontmoedigd, zodat het minder fouten maakt.

In wezen baseert ChatGPT de respons door te voorspellen wat het meest waarschijnlijke antwoord is op basis van de trainingsdata en het beloningssysteem. In feite is ChatGPT dus een extreem geavanceerde versie van een tool die tekst voorspelt. Dit is ook een van de beperkingen van ChatGPT: aangezien de antwoorden gebaseerd zijn op waarschijnlijkheden, zijn ze niet altijd betrouwbaar.

Kan ik naar ChatGPT verwijzen in mijn tekst?

Ja, in sommige gevallen kan het gepast zijn om naar ChatGPT te verwijzen in je werk, met name als je de tool als primaire bron gebruikt (e.g., als je de mogelijkheden van AI-taalmodellen bestudeert).

Sommige onderwijsinstellingen kunnen vereisen dat je het gebruik van ChatGPT in je academische tekst erkent wanneer je de tool hebt ingezet bij het onderzoek- of schrijfproces. Controleer hiervoor altijd de AI-richtlijnen van je opleiding.

Omdat ChatGPT geen betrouwbare bron is, mag je het hulpmiddel niet aanhalen als bron van feitelijke informatie.

In APA-stijl kun je naar ChatGPT verwijzen in de vorm van persoonlijke communicatie, omdat de antwoorden die je hebt gekregen niet opvraagbaar zijn voor andere gebruikers. Je verwijzing ziet er dan als volgt uit:

(ChatGPT, persoonlijke communicatie, 11 februari 2023)

Wat vind jij van dit artikel?