Semigestructureerde of half-gestructureerde interviews in je scriptie

Bij een semigestructureerd interview, ook wel een half-gestructureerd interview genoemd, wordt een deel van de gestelde vragen voorafgaand aan het interview vastgelegd. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer doorvragen op antwoorden.

Het semigestructureerde interview is een van de kwalitatieve methoden die je kunt gebruiken als onderzoeksmethode voor je bachelor- of masterscriptie, of voor een ander type onderzoek.

Verder lezen: Semigestructureerde of half-gestructureerde interviews in je scriptie