Vier tips om een interview op te nemen voor je scriptie

Als je ervoor kiest om data te verzamelen door participanten te interviewen, is het vaak een goed idee om de interviews op te nemen. Zo hoef je tijdens het luisteren niet mee te schrijven, kun je het interview later eenvoudig transcriberen en heb je de “ruwe data” tot je beschikking.

Als je ervoor kiest om je interviews op te nemen, is het van belang dat je opnamen van goede kwaliteit zijn. Lees onze vier tips om ervoor te zorgen dat jouw audio of video-opnamen bruikbaar zijn.

Let op: Je mag een interview alleen opnemen als de participant hier toestemming voor geeft. Tegenwoordig is het vaak verplicht om participanten een informed consent-formulier te laten tekenen.

Verder lezen: Vier tips om een interview op te nemen voor je scriptie

Stappenplan om kwantitatieve en kwalitatieve interviews te coderen

Stel je hebt een interview gehouden voor je scriptie en hebt een grote berg data verzameld. De volgende stap is orde aanbrengen in deze informatie, zodat je goede conclusies kunt trekken. Hiervoor is de techniek “coderen” bedacht.

Voor het coderen van een kwalitatief interview doorloop je de fases open, axiaal en selectief coderen. Hierbij verbind je bepaalde kernwoorden aan de antwoorden van jouw geïnterviewde respondenten. Op basis daarvan kun je verbanden leggen tussen de verschillende antwoorden en hieruit conclusies trekken.

Het coderen van een kwantitatief interview verloopt iets anders. Hierbij worden voor het coderen namelijk cijfers gebruikt in plaats van kernwoorden. Op die manier kunnen de data kwantitatief geanalyseerd worden.

Verder lezen: Stappenplan om kwantitatieve en kwalitatieve interviews te coderen

Observatie als onderzoeksmethode in je scriptie

Als je voor observaties hebt gekozen als onderzoeksmethode, kijk en luister je naar wat mensen doen en zeggen (menselijk gedrag) in een bepaalde situatie. Alles wat je waarneemt, leg je vast in een verslag. Je kunt op verschillende manieren observeren:

Na je observaties analyseer en interpreteer je de verkregen data om je onderzoeksonderwerp te kiezen, hypothesen op te stellen, antwoord te geven op hoofd- of deelvragen of eventueel een conclusie te trekken. In het geval van een scriptie gebruik je de observaties meestal om je hoofd- of deelvragen te beantwoorden.

Verder lezen: Observatie als onderzoeksmethode in je scriptie

Tabellen in je scriptie

In scripties maak je vaak gebruik van tabellen. Hiermee kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven, zodat je dit niet meer in de tekst van je scriptie hoeft uit te leggen. Dit doe je bijvoorbeeld in bij het hoofdstuk Resultaten. Bij het invoegen van tabellen zijn er echter een aantal dingen waar je op moet letten.

Verder lezen: Tabellen in je scriptie

Validiteit van interviews in je scriptie

Als je een interview ontwerpt, is het altijd belangrijk dat je de interviewvragen zo valide mogelijk maakt.

Op de verschillende soorten interviews zijn echter verschillende soorten validiteit van toepassing. De validiteit van je interviews hangt dus af van het soort interview dat je kiest en hoe je je interview vormgeeft en uitvoert.

Verder lezen: Validiteit van interviews in je scriptie

Voorbeelden e-mails naar je scriptiebegeleider

Het kan soms lastig zijn om een goede mail naar je scriptiebegeleider te sturen. Daarom hebben we voor verschillende situaties voorbeelden van e-mails opgesteld. Deze mails – voor het maken van een afspraak, het stellen van vragen en het vragen om bevestiging van de gemaakte afspraken – kun je gebruiken in jouw mails aan je scriptiebegeleider.

Verder lezen: Voorbeelden e-mails naar je scriptiebegeleider

Mailcontact met je scriptiebegeleider

Hoe je je scriptiebegeleider via de mail het beste kunt benaderen verschilt per begeleider. Sommigen vinden het bijvoorbeeld fijn om met hun voornaam aangesproken te worden, maar anderen willen juist dat je ze aanspreekt met hun achternaam.

Ondanks dat scriptiebegeleiders verschillende voorkeuren hebben voor de mails die je ze stuurt, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die ervoor zorgen dat je in deze mails zo professioneel en serieus mogelijk overkomt.

Verder lezen: Mailcontact met je scriptiebegeleider

Soorten interviews: voor- en nadelen

Als je hebt besloten dat je interviews gaat afnemen voor je onderzoek, sta je voor het volgende besluit: welk soort interview ga je gebruiken? De belangrijkste interviewvormen zijn het gestructureerde, het semigestructureerde en het ongestructureerde interview. Andere interviewvormen voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn hier vaak op gebaseerd.

Verder lezen: Soorten interviews: voor- en nadelen