Relevantie van je scriptie

Een relevante scriptie is nuttig voor de maatschappij en/of de wetenschap. Als je onderzoek niet relevant is, heeft het geen nut om het uit te voeren. Daarom is het voor een goede beoordeling van je scriptie belangrijk ervoor te zorgen dat je onderzoek relevant is.

Niet alleen moet je onderzoek maatschappelijk en/of wetenschappelijk relevant zijn; het moet ook relevant zijn voor je opleiding en je opdrachtgever. Of je onderwerp relevant is, bepaal je tijdens je probleemanalyse. Je beargumenteert de relevantie van je scriptie in de inleiding van je scriptie.

Verder lezen: Relevantie van je scriptie

Observatie als methode in je scriptie

Als je observatie als methode toepast, kijk en luister je naar wat mensen doen en zeggen, oftewel menselijk gedrag, in een bepaalde situatie. Wat je waarneemt leg je vast in een verslag. Je kunt op verschillende wijzen observeren:

Na je observatie analyseer en interpreteer je de verkregen data om je onderzoeksonderwerp te kiezen, hypotheses op te stellen, antwoord te geven op hoofd- of deelvragen of eventueel een conclusie te trekken.

Verder lezen: Observatie als methode in je scriptie

Tabellen in je scriptie

In scripties maak je vaak gebruik van tabellen. Hiermee kun je gegevens op een korte en duidelijke manier weergeven, zodat je dit niet meer in de tekst van je scriptie hoeft uit te leggen. Dit doe je bijvoorbeeld in bij het hoofdstuk Resultaten. Bij het invoegen van tabellen zijn er echter een aantal dingen waar je op moet letten.

Verder lezen: Tabellen in je scriptie

Validiteit in interviews

Bij het houden van een interview is het altijd belangrijk dat je deze zo valide mogelijk maakt.

Op de verschillende soorten interviews zijn echter verschillende soorten validiteit van toepassing. De validiteit van je interviews hangt af van het soort interview dat je kiest en hoe je deze vormgeeft en uitvoert.

Verder lezen: Validiteit in interviews

Voorbeelden e-mails naar je scriptiebegeleider

Het kan soms lastig zijn om een goede mail naar je scriptiebegeleider te sturen. Daarom hebben we voor verschillende situaties voorbeelden van e-mails opgesteld. Deze mails – voor het maken van een afspraak, het stellen van vragen en het vragen om bevestiging van de gemaakte afspraken – kun je gebruiken in jouw mails aan je scriptiebegeleider.

Verder lezen: Voorbeelden e-mails naar je scriptiebegeleider

Mailcontact met je scriptiebegeleider

Hoe je je scriptiebegeleider via de mail het beste kunt benaderen verschilt per begeleider. Sommigen vinden het bijvoorbeeld fijn om met hun voornaam aangesproken te worden, maar anderen willen juist dat je ze aanspreekt met hun achternaam.

Ondanks dat scriptiebegeleiders verschillende voorkeuren hebben voor de mails die je ze stuurt, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld die ervoor zorgen dat je in deze mails zo professioneel en serieus mogelijk overkomt.

Verder lezen: Mailcontact met je scriptiebegeleider