Hoe je paragrafen en alinea’s gebruikt

Een goede indeling van je paragrafen en alinea’s is cruciaal voor de leesbaarheid van iedere academische tekst, scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak.

Een paragraaf gaat in op een specifiek deelonderwerp dat betrekking heeft op je hoofdonderwerp. Boven een paragraaf staat altijd een kopje (vaak met paragraafnummer, zoals 1.1 of 1.2) en hiervoor staat een witregel. Paragrafen gebruik je om een tekst beter te structureren.

In een alinea bespreek je een thema met betrekking tot je hoofdonderwerp of deelonderwerp. Per alinea ga je in op één kerngedachte en schrijf je een of twee kernzinnen op. Een alinea begint op de volgende regel en springt soms in. Alinea’s bestaan altijd uit meer dan een zin en komen in iedere tekst voor.

Verder lezen: Hoe je paragrafen en alinea’s gebruikt

Structuur van een academische tekst – duidelijk format

Niet iedere academische tekst heeft een voorgekauwd format dat je kunt gebruiken, zoals een scriptie, essay, proposal of Plan van Aanpak.

Er zijn allerlei redenen om een academische tekst te schrijven: in opdracht van je docent, als artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift, om in je blog een stelling te weerleggen, om nieuwe informatie te presenteren, als motivatie voor een statement dat je gemaakt hebt, et cetera.

Een academische tekst bestaat uit een duidelijk begin, midden en eind.

Het begin van je tekst (20-30% van het aantal woorden) bestaat uit een introductie:

 1. Het doel van je tekst
 2. Introductie van je onderwerp
 3. Aankondiging van wat volgt

Het midden van je tekst (50-80% van het aantal woorden) bestaat uit de uitwerking:

 1. Presenteer je informatie zoals aangekondigd, in een logische volgorde.
 2. Op basis van deze informatie kun je eventueel subonderwerpen aansnijden.

Aan het eind van je tekst (5-20% van het aantal woorden) rond je je verhaal af:

 1. Je bereikt het doel dat je gesteld hebt
 2. Je voldoet aan de eisen voor een goed einde

Verder lezen: Structuur van een academische tekst – duidelijk format

Voorbeeld Methodologie

Hoe jouw methodologie eruit moet zien, hangt af van het soort onderzoek dat je doet, je onderzoeks- en dataverzamelingsmethoden, hoe je de data analyseert en van je onderzoeksopzet.

Het voorbeeld hieronder van de methodologie is opgesteld op basis van een probleemstelling en een onderzoeksvraag.

We gaan vervolgens kort in op de onderzoeksopzet en hebben de 5 vragen om een goede methodologie te schrijven puntsgewijs beantwoord om je een goed kader te geven om het voorbeeld dat volgt beter te begrijpen.

In het voorbeeld is bovendien een bespreking van de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek opgenomen.

Verder lezen: Voorbeeld Methodologie

Methodologie in je scriptie – compleet stappenplan

In de methodologie bepaal je welke methoden je gebruikt om tot de resultaten (in je scriptie) te komen.

Daarbij is belangrijk:

 • Welk soort onderzoek je hebt gedaan.
 • Hoe je data hebt verzameld.
 • Welke kenmerken je data hebben.
 • Hoe je het onderzoek hebt gedaan.
 • Hoe je de data hebt geanalyseerd.

Tot slot beargumenteer je de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek, indien in jouw studierichtlijnen is aangegeven dat je dit in je methodologie moet bespreken.

Verder lezen: Methodologie in je scriptie – compleet stappenplan

De Afbakening van je onderzoek in 3 stappen

De afbakening van je onderzoek is een belangrijk onderdeel van de probleemanalyse en verhoogt de validiteit en betrouwbaarheid. Je kunt met behulp van 5 afbakeningstrategieën je (scriptie)onderzoek afbakenen in 3 stappen.

 1. Kies een onderwerp: bijvoorbeeld organische producten
 2. Specificeer: organische appels
 3. Specificeer nog meer: kweken van organische appels in Nederland

Verder lezen: De Afbakening van je onderzoek in 3 stappen