Hoeveel interviews houd je voor je scriptie?

Hoeveel interviews je moet houden, is afhankelijk van het soort onderzoek dat je doet. Als je een kwalitatief onderzoek doet, moet je eerst nagaan of je onderzoek doet naar een gelijksoortige (homogene) of een ongelijksoortige (heterogene) groep personen.

Als je valide uitspraken wilt doen aan de hand van je interviews, is het van belang dat theoretische saturatie (verzadiging) optreedt of dat je hiermee een antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag.

Als je een kwantitatief onderzoek doet en je conclusies over een grote onderzoekspopulatie wil generaliseren, moet je met een steekproefcalculator berekenen hoeveel personen je moet interviewen op basis van de grootte van de onderzoekspopulatie.

Aantal interviews kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek gaat het erom dat je op basis van de interviews diepgaand inzicht krijgt in een afgebakend onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld de mening van je respondenten over een bepaald product zijn of de kennis van een expert over een bepaald probleem.

Als je een homogene groep onderzoekt, kun je 8 tot 10 respondenten interviewen tot theoretische saturatie optreedt. Als je daarentegen een heterogene groep onderzoekt, kun je óf een aantal experts over deze groep interviewen óf per subgroep 1 of 2 personen (afhankelijk van het aantal subgroepen). Met het oog op de tijd die je hebt om een scriptie te schrijven, kun je het best maximaal 20 interviews houden.

Echter, soms volstaan slechts 1 of een paar interviews ook wanneer je experts over een bepaald onderwerp interviewt en je hiermee al voldoende kennis verkrijgt om je onderzoeksvragen te beantwoorden.

Onderzoek naar Interviews met Aantal interviews
Homogene groep Personen uit deze groep 8 tot 10 (of tot saturatie optreedt)
Heterogene groep Personen uit verschillende categorieën van deze groep 8 tot 20 (of tot saturatie optreedt)
Heterogene groep – experts Experts over deze groep 1 tot 5 (tot je duidelijk antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag)
Bepaald fenomeen Experts over dit fenomeen 1 tot 8 (tot je duidelijk antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag)
Casestudy Betrokken personen of experts 1 tot 8 (tot je duidelijk antwoord kunt geven op je onderzoeksvraag)

Homogene onderzoekspopulatie

Een homogene onderzoeksgroep bestaat uit personen die op een bepaalde manier hetzelfde zijn en met betrekking tot jouw onderzoek tot een categorie behoren. Zo kun je stellen dat werknemers van bedrijf X een homogene groep zijn.

Wanneer je onderzoek doet naar een homogene onderzoeksgroep, wil je meestal achterhalen wat de overeenkomsten zijn binnen deze groep en over deze groep een algemene uitspraak doen, zoals over hun algemene opinie, kennis over een fenomeen of hun weerstand ten opzichte van innovatie.

Voorbeelden homogene groepen
 • Eerstejaarsstudenten
 • Politicologen
 • Italianen
 • Vijfjarigen
 • Instagram-gebruikers
 • Veganisten

Heterogene onderzoekspopulatie

Een heterogene onderzoekspopulatie daarentegen is een groep mensen die juist van elkaar verschilt met betrekking tot jouw onderzoek. Deze personen behoren tot verschillende categorieën.

Wanneer je hiernaar onderzoek doet, wil je meestal een uitspraak doen over de verschillen of overeenkomsten binnen deze heterogene onderzoeksgroep op basis van de verschillende categorieën.

Voorbeelden heterogene onderzoeksgroepen
 • Werknemers van bedrijf X van de afdelingen:
  • Marketing
  • Verkoop
  • Communicatie
 • Tweedeklassers van verschillende leerniveaus:
  • Theoretische leerweg vmbo
  • havo
  • vwo
 • Politici van verschillende partijen:
  • D66
  • GroenLinks
  • VVD

(Theoretische) saturatie

Theoretische saturatie ontstaat wanneer je geen nieuwe informatie meer verkrijgt in antwoorden op je interviewvragen. Wanneer dit gebeurt, heb je voldoende personen geïnterviewd om valide uitspraken te doen op basis van jouw interviews.

Voorbeeld theoretische saturatie kwalitatief onderzoek
Doel van onderzoek: Inzicht krijgen in de verschillende wijzen waarop groep X handeling Z verricht
Na 6 interviews: In antwoord op de vraag hoe de doelgroep handeling X verricht, is snel verzadiging opgetreden, omdat gebleken is dat er slechts drie manieren zijn waarop groep X in de huidige situatie handeling Z verricht. Hierbij kon op basis van het antwoord van manager Z bevestigd worden dat groep X enkel bekend is met deze drie handelswijzen.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Aantal interviews kwantitatief onderzoek

Voor kwantitatief onderzoek is het waarschijnlijker dat je enquêtes houdt dan interviews omdat je hiermee gemakkelijker meer personen kunt bereiken. Echter, wanneer bijvoorbeeld de intonatie van een antwoord op een vraag ook van belang is of je wilt kunnen doorvragen, moet je toch interviews houden.

Steekproefcalculator

Bereken met een steekproefcalculator hoeveel personen je moet interviewen om met kwantitatief onderzoek valide uitspraken te doen over jouw onderzoekspopulatie of over een bepaald fenomeen. Online kun je verschillende steekproefcalculators vinden om je steekproef te berekenen, zoals de steekproefcalculator, checkmarket.nl of allesovermarktonderzoek.nl.

Validiteit en betrouwbaarheid van het aantal interviews

Zodra theoretische saturatie is opgetreden of je een eenduidig antwoord hebt verkregen op je onderzoeksvraag, heb je voor een kwalitatief onderzoek op een valide en betrouwbare wijze onderzoek gedaan door middel van interviews.

Wanneer dit niet het geval is, kun je in de beperkingen in je discussie bespreken dat er bijvoorbeeld te weinig interviews zijn gehouden, geen verzadiging is opgetreden of dat je geen antwoord hebt kunnen geven op je vraag. Ook kun je het hier aangeven als de steekproef uiteindelijk niet groot genoeg was.

Haalbaar aantal interviews in je scriptie

Voor de meeste studenten is het met het oog op de voorbereiding en de verwerking van interviewantwoorden niet haalbaar om meer dan 20 interviews te houden.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

2 reacties

Maaike
3 december 2020 om 07:04

Een voordeel van groepsinterviews/forum groepen is tijdswinst.
Maar hoe ga je om met data-saturatie bij deze vorm van interviewen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
3 december 2020 om 10:43

Hoi Maaike,

Eigenlijk kun je iedere focusgroep als één interview zien. Merk je dat je bijvoorbeeld na je derde focusgroep geen nieuwe informatie gehoord hebt, treed er datasaturatie op.
Voor het interview zelf raad ik je aan om een vaste tijd van bijvoorbeeld 1/1,5 uur aan te geven voor de focusgroep en er minstens twee te doen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.