Hoeveel mensen moet je interviewen?

Als je interviews gaat houden is het soms lastig te bepalen hoeveel mensen je precies moet interviewen. Als je meer mensen interviewt, verzamel je over het algemeen meer informatie.

Om het aantal benodigde respondenten voor interviews te bepalen, is het ten eerste van belang om vast te stellen of je je resultaten wilt generaliseren of niet.

Niet generaliseren

Als je je resultaten niet wilt generaliseren, maar bijvoorbeeld een casestudie doet, is het niet zo dat meer interviews houden altijd beter is. Dit is alleen beter zolang je nieuwe informatie verzamelt.

Er is namelijk een moment waarop je geen nieuwe informatie meer vindt door meer interviews af te nemen. Dit heet theoretische saturatie. Op dat moment heb je genoeg mensen geïnterviewd.

Hierbij is het wel belangrijk dat je alle relevante mensen interviewt. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar een bedrijf, zorg dan dat je van alle relevante afdelingen iemand (of meerdere personen) hebt geïnterviewd. Zo voorkom je dat je belangrijke informatie mist. Denk daarom goed na over welke mensen je gaat interviewen.

Kortom, als er binnen het bedrijf 10 afdelingen zijn en je wilt ten minste één werknemer van iedere afdeling interviewen dan heb je minimaal 10 interviews.

Wel generaliseren

Als je je resultaten wilt kunnen generaliseren is de grootte van je steekproef erg belangrijk. Een grotere steekproef kan namelijk een betere representatie betekenen van de populatie die je onderzoekt (dit is echter ook afhankelijk van welke respondenten je selecteert en op welke manier). Een goede representatie van de populatie zorgt ervoor dat je de resultaten eerder kunt generaliseren.

Houd hierbij wel in gedachten dat veel mensen interviewen erg veel werk kost. Je kunt dan vaak beter kiezen voor het houden van een enquête. Wil je per se een interview doen, dan kun je het beste kiezen voor een gestructureerd interview met (bijna) alleen gesloten vragen die je via de e-mail verspreidt. Zo kost het je minder tijd om gegevens te verzamelen en zijn die gegevens makkelijker te verwerken.

Het aantal benodigde respondenten is altijd afhankelijk van het soort onderzoek dat je uitvoert. Als je bijvoorbeeld meerdere groepen met elkaar vergelijkt, heb je ook meer respondenten nodig, omdat je per groep een minimaal aantal respondenten moet verzamelen.

Daarnaast ligt de grootte van je steekproef aan de grootte van de populatie waarnaar je wilt generaliseren. Hoe groter die populatie is, hoe meer respondenten je nodig zult hebben.

Als je wilt kunnen generaliseren is de regel voor het aantal respondenten daarom: hoe meer, hoe beter.

Hoeveel mensen interview je als je wilt generaliseren?

Om je onderzoek te kunnen generaliseren is een minimum van 50 interviews als snel nodig, maar in sommige gevallen zijn zelfs meer respondenten nodig. Overleg daarom altijd met je begeleider hoeveel interviews je moet gaan houden. Zo weet je zeker dat jij en je begeleider het eens zijn over het aantal interviews.

Er zijn ook online verschillende steekproefcalculators te vinden om je te helpen bij het berekenen van je steekproef, zoals op checkmarket.nl of allesovermarktonderzoek.nl.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

3 reacties

Joanna
9 juni 2017 om 14:45

Hoi Kirsten,
Allereerst, goed stuk!
Ik heb een populatie van 134 personen. Mijn onderzoek is kwalitatief en ik wil diepteinterviews houden zodat ik kan doorvragen. Als ik steekproefcalculators gebruik, komt er uit dat ik 88 - 125 interviews moet afnemen. Dit is niet haalbaar en realistisch in de tijd die ik heb.
Zelf dacht ik aan zo'n 10 interviews, gezien de tijd die ik heb, maar dit getal heb ik eigenlijk nergens op gebaseerd (meer een inschatting van wat ik denk dat haalbaar is in de tijd die ik heb). Hoe verantwoord ik dat ik 'slechts' 10 respondenten interview? Het is vooraf lastig te zeggen bij welk aantal een theoretische verzadiging optreedt, dus dit kan ik ook niet meenemen in mijn verantwoording.
Alvast bedankt voor de reactie! Joanna

Beantwoorden

Joanna
9 juni 2017 om 14:47

Ik wil met deze groep van 10 respondenten trouwens wel generaliseren. Ik hoop dat deze groep representatief is voor de populatie van 134 mensen, maar hoe weet ik dit van te voren?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 juni 2017 om 11:00

Hoi Joanna, ik zou de interviews nu gewoon gaan doen. Dan merk je vanzelf wanneer er verzadiging gaat optreden. Mijn gevoel zegt dat 10 inderdaad een goed aantal is. Of de groep representatief is kun je van tevoren enkel theoretisch beargumenteren. Zeker weten kan dit niet van tevoren.

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.