Je scriptie laten nakijken op taal en structuur

Scriptie nakijken »

Literatuurlijst genereren volgens de APA-stijl

APA Generator »
Plagiaatcontrole voor studenten

Plagiaatcontrole voor studenten

Doe de check »

Betrouwbaarheid in je scriptie

Gepubliceerd op door

Met betrouwbaarheid bedoelen we de mate waarin een meting vrij is van willekeurige meetfouten (random error).

Het gaat erom dat je meetinstrument onder dezelfde condities steeds dezelfde resultaten geeft. Want hoe betrouwbaarder je meetinstrument is, hoe betrouwbaarder je resultaten zijn.

Voorbeeld betrouwbaarheid

Je doet een onderzoek naar de sociale vaardigheden van kinderen tussen de 4 en 6 jaar. Daarvoor maak je gebruik van observaties. Door tijdsgebrek heb je echter maar weinig observaties kunnen doen.

Van tevoren weet je eigenlijk al dat het onderzoek niet heel betrouwbaar is. Dit komt omdat toeval een te grote invloed heeft op het resultaat.

Je kunt dit voorkomen door een grotere steekproef te nemen. Dan stabiliseert het resultaat en ga je de grote lijn zien. Pas bij een zeer groot aantal observaties zijn de resultaten generaliseerbaar naar een grotere groep.

Toeval kan ontstaan door de eigenschappen van de respondent, de omstandigheden, eigenschappen van het instrument en de invloed van de onderzoeker.

Voorbeelden van toevallige fouten zijn:

 • De respondent weet het antwoord niet op de vraag en vult maar wat in.
 • De respondent heeft bij het invullen van de vragenlijst last van harde muziek.
 • De respondent zet per ongeluk een kruisje bij een verkeerd antwoord.
 • De onderzoeker is niet onafhankelijk genoeg.
 • De onderzoekers gebruiken per ongeluk niet hetzelfde observatieformulier.
 • De onderzoekers interpreteren een begrip anders.
 • Bij het invoeren van de gegevens maakt de onderzoeker een fout.

Meestgebruikte vormen van betrouwbaarheid

Kijkend naarVorm van betrouwbaarheidBetekenisPaar kenmerken
Opzet en uitvoering = interne betrouwbaarheidinterne consistentie of inter-item betrouwbaarheidsamenhang tussen items die tot dezelfde ‘schaal’ behorenbetreft de opzet; samenhang binnen een set vragen
intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidovereenkomst tussen de uitkomsten van dezelfde metingen, uitgevoerd door dezelfde beoordelaarbetreft de afname; invloed van de onderzoeker
interbeoordelaarsbetrouwbaarheidovereenkomst tussen de uitkomsten van dezelfde metingen bij meerdere beoordelaarsbetreft de afname; invloed van de onderzoeker
Resultaten = externe betrouwbaarheidherhaalbaarheidde mate waarin eenzelfde meting dezelfde resultaten oplevertbetrouwbaarheid in zijn algemeenheid (Baarda, de Goede & Theunissen, 2005)

Interne consistentie

Interne consistentie is de mate van samenhang tussen meerdere items/vragen die tot een schaal horen.

Voorbeeld interne consistentie

Je wilt de klanttevredenheid van de bezoekers van de Hema achterhalen. Hiervoor maak je een vragenlijst. Je hebt 5 vragen opgesteld met een schaal van 1 tot 10. Voorbeelden van vragen zijn: “Hoe waardeer je de behulpzaamheid van het personeel in deze Hema-vestiging?”, en “Hoe waardeer je de klachtafhandeling van de Hema-vestiging?”.

Om de klanttevredenheid aan te tonen, wil je graag het gemiddelde van deze 5 vragen gebruiken als ‘eindcijfer’. Voordat je dit kunt doen, moet je eerst weten of de vragen samen goed met elkaar overeenkomen en ongeveer hetzelfde meten (in dit voorbeeld klanttevredenheid).

Je kunt dit aantonen door de correlatie tussen de 5 vragen uit te rekenen. Met andere woorden, liggen de scores van de 5 afzonderlijke vragen bij elkaar in de buurt? Is er homogeniteit tussen de set van vragen?

Stel, een respondent geeft een 7 op de vraag over de behulpzaamheid van het personeel maar een 1 op de vraag over de klachtafhandeling. Dan bestaat nu al het vermoeden dat de homogeniteit tussen de vragen niet groot is. Je zou namelijk verwachten dat beide scores dichter bij elkaar zouden liggen. Scoren de afzonderlijke vragen allemaal ongeveer hetzelfde, dan is de samenhang juist wel groot.

Statistisch gezien druk je de betrouwbaarheid uit met behulp van een associatiemaat, een maat voor de sterkte van deze samenhang. Een voorbeeld van zo’n associatiemaat is Cronbach’s alpha.

Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid

Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid geeft de overeenkomst weer tussen de uitkomsten van dezelfde metingen, uitgevoerd door dezelfde beoordelaar. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid kan uitgedrukt worden in Cohen’s Kappa of ICC-waarde en bereken je bijvoorbeeld met behulp van SPSS.

Een indicatie voor de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid krijg je door na enige tijd de gegevens die je hebt verkregen nog eens goed te bekijken of te analyseren. Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid kan ook bij de data-analyse een rol spelen, dus op het moment dat je de gegevens aan het interpreteren bent.

Voorbeeld intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid

Je maakt gebruikt van een kwalitatief interview om achter de oorzaken van werkdruk te komen. Bij een paar interviews was je gehaast omdat je maar net op tijd was voor de afspraak. De kans is groot dat je dingen anders hebt gevraagd dan bij andere interviews. Dit maakt dat je onderzoek minder betrouwbaar is.

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is de mate van overeenkomst tussen de uitkomsten van een meting die door meerdere beoordelaars is uitgevoerd.

Bij kwalitatief onderzoek heeft de onderzoeker per definitie invloed. Als je in je onderzoek met meerdere beoordelaars werkt, moet je ervoor zorgen dat verschillende onderzoekers zoveel mogelijk dezelfde resultaten kunnen verkrijgen. De resultaten moeten dus zo onafhankelijk mogelijk zijn van de onderzoeker.

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kan uitgedrukt worden in Cohen’s Kappa of ICC-waarde.

Voorbeeld interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Een onderzoeker maakt gebruikt van observaties om sociale vaardigheden te meten. Er zijn meerdere observatoren bij het onderzoek betrokken. Achteraf blijkt dat de ene beoordelaar meer op verbaal gedrag heeft gelet, terwijl de andere meer op non-verbaal gedrag heeft gefocust. De resultaten zijn daardoor onbetrouwbaar geworden.

Herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid is de mate waarin eenzelfde meting dezelfde resultaten oplevert. Er wordt onderscheid gemaakt in:

 1. Test-hertest-betrouwbaarheid: meerdere keren afnemen van een meting en overeenstemming bepalen, consistentie van meting door tijd heen bepalen. De test-hertest-methode is een veelgebruikte methode om de betrouwbaarheid te schatten.
 2. Paralleltest betrouwbaarheid: tweede meting met parallel instrument en overeenstemming bekijken.
 3. Replicatie: herhalen van het hele onderzoek en overeenstemming bekijken.
 4. Audit trail: een procedure om een eventuele herhaalbaarheid van een kwalitatief onderzoek te garanderen. Alles wat zich gedurende het onderzoek heeft afgespeeld dient op zo’n manier gedocumenteerd te worden dat voor derden inzichtelijk (te maken) is op welke wijze de onderzoeksgegevens verkregen zijn. Ook het primaire onderzoeksmateriaal, zoals interviewtranscripten en observatieprotocollen, moet in principe voor derden toegankelijk zijn.

Literatuur

Baarda, B.D., de Goede, M.P.M. & Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek. Houten/ Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
2 lezers vinden dit artikel handig. 3 stemmen in totaal.
Scribbr prof

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen » Trustpilot score van 9.7

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

4 reacties

 1. Dennis:

  Beste Bas,

  Ik heb een vraag mbt mijn scriptie en onderzoek. De marketingdoelstelling van mijn bedrijf waar ik stage loop is door middel van communicatie de dienst van het bedrijf te positioneren bij een nieuwe doelgroep (consumenten) om het klantenbestand te verhogen. Nu heeft het bedrijf zelf B2B bestaande klanten en willen ze de B2C markt op en consumenten tot de nieuwe klanten hebben. Is een klantentevredenheidsonderzoek nuttig in dit geval en waarom wel of waarom niet? Verdere tips altijd welkom. Bedankt!

  Gr Dennis

  • Maud:

   Hoi Dennis,

   Als ik jouw vraag zo lees, lijkt een klantentevredenheidsonderzoek mij niet de beste benadering. Je wil namelijk een nieuwe doelgroep aan gaan spreken die nog geen ervaring met de dienst/het product heeft. Een klanttevredenheidsonderzoek zal jou derhalve niet de gewenste informatie geven. Ik zou eerder onderzoek gaan doen naar de behoeften van die potentiële doelgroep. Zouden zij deze dienst willen gebruiken? Waarom wel of waarom niet? Welke dingen moet de dienst bieden om deze klant aan te spreken? Dat soort kwalitatieve vragen zal eerder antwoord geven op welke B2C klanten je wil gaan benaderen en op welke manier je dit het beste kan doen.

   Ik hoop hiermee jouw vraag te hebben beantwoord.

   Groetjes,

   Maud

 2. Dennis:

  Hoi Maud,
  Bedankt voor je antwoord. Kan ik in een enquête dit te weten komen met open vragen en gesloten vragen en daarbij in die enquête ook gelijk de doelgroep segmenteren? Ik wil dan een hoge respons en betrouwbaarheid voor het onderzoek, dus veel mensen het laten invullen. Intern ga ik al interviews afnemen aangezien het een positioneringsvraagstuk betreft en ik de inside (organisatie) out (doelgroep en concurrenten) in die volgorde analyseer. Is dat te verdedigen en uit te voeren?
  Groetjes,
  Dennis

  • Maud:

   Hoi Dennis,

   Dat kan zeker. Je moet zelf even nagaan of je liever open of gesloten vragen stelt of een combinatie hiervan. Die hangt namelijk af van hoe jij de enquête wil verwerken. Ga jij de resultaten van de enquête bijvoorbeeld aan de hand van SPSS analyseren, dan is het handiger om met een likert-scale en gesloten vragen te werken. Benader jij de resultaten van de enquête puur uit een kwalitatieve hoek, dan geven open vragen jou meer inzicht dan gesloten vragen. Betrouwbaarheid creëer jij met zo’n enquête inderdaad door respondenten random te selecteren (om biased results te voorkomen) en hoe meer respondenten hoe beter. Probeer zoveel mogelijk respondenten te krijgen met verschillende achtergronden, verschillende inkomensgroepen, verschillende leeftijdsgroepen, etc.

   Groetjes,

   Maud

Reageer