Schrijven van een meesterstuk op de pabo

Als je op de pabo wilt afstuderen moet je een meesterstuk schrijven. Een meesterstuk is te vergelijken met een scriptie op andere hbo’s. Het is het laatste onderzoek dat je moet doen voordat je het diploma in ontvangst kunt nemen.

Structuur van een meesterstuk

Een meesterstuk bevat ongeveer tussen de 20 en 30 pagina’s A4, exclusief bijlagen. Wat er precies in een meesterstuk moet komen te staan, verschilt per school. Check dus allereerst welke eisen jouw opleiding stelt.

Titelpagina

 • Vermeld de titel en ondertitel.
 • Vermeld in ieder geval ook je naam, studentnummer en opleiding.

Meer info over de titelpagina.

Voorwoord

 • Waarom heb je voor het onderwerp gekozen? Persoonlijke bedankjes horen ook thuis in het voorwoord.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

 • Waar gaat het onderzoek over?
 • Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?
 • Beschrijf kort de inhoud van ieder hoofdstuk.

2. Vraagstelling onderzoek

 • Beschrijf de belangrijkste vraag van je onderzoek en bijhorende deelvragen.

3. Verantwoording van de vraagstelling

4. Onderzoeksstrategie en theoretisch kader

5. Methode

6. Conclusie en aanbeveling

 • Geef de belangrijkste conclusies uit je onderzoek.
 • Maak de gevonden resultaten inzichtelijk.
 • Geef ook ideeën voor eventueel vervolgonderzoek.

7. Discussie en reflectie

 • Bediscussieer het uitgevoerde onderzoek op aanpak, uitvoerbaarheid, acceptatie en effectiviteit.
 • Reflecteer op je eigen leerproces.

Samenvatting

Literatuur

 • Verwijs hier naar de literatuur die je hebt gebruikt.

Bijlagen

 • Voeg hier stukken toe die relevant zijn voor je meesterstuk, maar niet relevant genoeg om direct te worden opgenomen in het verslag.

Voorbeelden van meesterstukken

Nogmaals, de inhoud van een meesterstuk verschilt per opleiding. Natuurlijk is het nooit verkeerd om te kijken hoe anderen het aanpakken.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Tips

Wat vind jij van dit artikel?
Koen Driessen

Koen heeft zelf meerdere scripties geschreven en is in 2012 samen met Bas en Richard Scribbr gestart. Hier kun je je scriptie laten nakijken door professionele taalkundigen.

1