Hoe gebruik je volgens APA afkortingen in je scriptie?

Volgens de APA-stijl gebruik je alleen een afkorting als deze standaard is, je deze vaak herhaalt in je scriptie of wanneer je door het afkortingengebruik aanzienlijk ruimte bespaart en herhaling vermijdt.

De perfecte lay-out

Onze lay-out experts zorgen ervoor dat de lay-out van jouw document er perfect uitziet. Zij helpen je met:

 • Automatisch gegenereerde inhoudsopgave
 • Figuren- en tabellenlijst
 • Consistente lay-out van paragrafen
 • Paginanummering

Lees meer

Wanneer gebruik je afkortingen?

Volgens de APA-richtlijnen moeten afkortingen worden beperkt tot gevallen waarin:

 1. de afkorting gebruikelijk en voor lezers herkenbaar is (bijv. HIV & IQ);
 2. ruimte kan worden bespaard en herhaling sterk kan worden vermeden met een afkorting.

Maten en statistische aanduidingen moeten alleen worden afgekort wanneer ze samengaan met numerieke waarden, bijvoorbeeld M = 7.53, SD = 6.85 & 2 mg. Bovendien worden alleen specifieke aanduidingen voor tijd afgekort. Dit betekent dat je afkortingen mag gebruiken voor uren (h), minuten (min) en seconden (s). Dag, week, maand en jaar worden niet afgekort.

Volgens de Nederlandse Taalunie is deze schrijfwijze van tijd gebruikelijk in wetenschappelijke en technische teksten. In gewone teksten gebruik je u, min en sec wanneer je de resultaten bespreekt.

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

De eerste keer gebruikmaken van een afkorting

Schrijf de eerste keer dat je een begrip gebruikt deze helemaal uit met de afkorting tussen haakjes erachter. Bijvoorbeeld: computer mediated communication (CMC). Daarna moet je consequent de afkorting herhalen in de lopende tekst, omdat de lezer nu weet wat de afkorting betekent. In kopjes en hoofd- en deelvragen schrijf je de afkorting doorgaans uit.

Uitzonderingen

Standaardafkortingen, zoals HIV en IQ, hoef je niet helemaal uit te schrijven. Deze afkortingen bestaan als woorden en kunnen gebruikt worden zonder uitleg.

Gebruik van punten en spaties

Gebruik over het algemeen geen punten of spaties in afkortingen die enkel bestaan uit hoofdletters, zoals: HTML, CSS & BA. Gebruik geen punten bij het afkorten van maten, zoals bij dl, kg & min.

Uitzonderingen

Gebruik wel punten of spaties als het gaat om:

 • een eigennaam (A. J. Diepen);
 • aanduidingen van deelnemers die enige anonimiteit willen behouden (H.R.L.);
 • de ‘United States’ als een bijvoeglijk naamwoord (U.S. Marines);
 • een Latijnse afkorting (etc.);
 • een verwijzing (Vol. 3, p. 324-326, 2nd ed.);
 • de afkorting voor ‘inch’ (in.).

Meervoud in afkortingen

Afkortingen die letter voor letter worden uitgesproken krijgen een apostrof en een ‘s’, bijvoorbeeld BMW’s. Alleen afkortingen die eindigen op een ‘s’ of ‘x’, krijgen in hun meervoudsvorm een apostrof en ‘en’, bijvoorbeeld sms’en. Het is vaak gemakkelijker om dan de verkleinvorm te gebruiken, zoals sms’jes, omdat de meervoudsvorm veel op het werkwoord lijkt.

Voeg een ’s toe om de meervoudsvorm bij Engelse afkortingen te gebruiken,  bijvoorbeeld: Eds., IQs & vols. Voor meer informatie over meervoudsvormen van afkortingen kun je dit artikel van Onze Taal raadplegen.

Wist je dat...

Je binnen 10 minuten kunt checken of je verslag of scriptie plagiaat bevat? Het is veilig, betrouwbaar en gratis!

Doe de check

Afkortingen in verwijzingen

Verwijzingen naar bronnen moeten zo beknopt mogelijk zijn en daar kunnen afkortingen goed bij van pas komen. Kort altijd de voor- en middelnamen van auteurs en editors af, zoals: Verhoeven, T. & Baarda, M. A. In onderstaand overzicht vind je andere afkortingen die je kunt gebruiken in verwijzingen.

APA afkortingen in referenties en verwijzingen
Engels Nederlands
Begrip Afkorting Begrip Afkorting
Edition ed. * Editie ed.
Revised edition Rev. ed. Herziene editie Herz. ed.
Second edition 2nd ed. Tweede editie 2e ed.
Editor(s) Ed. / Eds.* Redacteur(s) Red. / Reds.
Translator(s)** Trans. Vertaler(s)** Vert. / Verts.
No date n.d. Zonder datum z.d.
Page(s) p. / pp. Pagina’s p. / pp.
Paragraph para. Paragraaf par.
Volume(s) Vol.  / Vols. Volume(s) Vol.  / vols.
Number No. Nummer Nr.
Supplement Suppl. Supplement Suppl.

* De Engelse afkortingen voor ‘edition’ en ‘editor’ lijken hetzelfde, maar de afkorting voor ‘edition’ wordt geschreven met een kleine letter en de afkorting voor ‘editor’ met een hoofdletter.

** Namen van vertalers worden niet genoemd, behalve bij klassieke werken die al meerdere keren zijn vertaald. Hierbij kan de vertaler toegevoegd worden achter de titel, met toevoeging van het originele publicatiejaar (indien deze bekend is). Bijvoorbeeld: Shakespeare, W. (2010) Een midzomernachtsdroom. (M. M. Driessen, vert.). Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Wereldbibliotheek. (Origineel werk gepubliceerd in 1595).

Afkortingen in de literatuurlijst

Met de APA Generator hoef je zelf niet op te zoeken hoe je deze afkortingen verwerkt in je literatuurlijst; deze worden namelijk automatisch voor je gegenereerd.

Algemene regels afkortingen voor in je scriptie

We hebben de algemene regels voor het schrijven van afkortingen in scripties op een rijtje gezet.

Veelgestelde vragen

Hoe introduceer je afkortingen volgens de APA-stijl?

Je introduceert afkortingen volgens de APA-stijl door eerst de volledige term te noemen en vervolgens de afkorting tussen haakjes te plaatsen. Vanaf dat moment gebruik je alleen nog de afkorting.

Het beheersen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is voor veel organisaties moeilijk. KAM krijgt vaak te weinig aandacht.
Moet je afkortingen voor woorden en uitdrukkingen introduceren?

Afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals enz. en n.a.v., mag je niet gebruiken in een scriptie. In plaats daarvan gebruik je het volledige woord of de gehele woordgroep.

Afkortingen voor zelfstandig naamwoorden en namen mag je wel gebruiken, en deze hoef je niet te introduceren als ze algemeen bekend zijn.

Mocht je twijfelen of je lezerspubliek de afkorting kent, introduceer deze dan voor de zekerheid.

Welke soorten afkortingen zijn er?

Er zijn vier soorten afkortingen:

 • afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals enz. en n.a.v.
 • algemeen bekende afkortingen van namen en zelfstandig naamwoorden, zoals tv, pc, KLM en VVD.
 • niet algemeen bekende afkortingen van namen, zoals MEV.
 • Afkortingen voor maten en statistische aanduidingen.
Bekijk ons artikel over het uitschrijven van afkortingen.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2023, 01 maart). Hoe gebruik je volgens APA afkortingen in je scriptie?. Scribbr. Geraadpleegd op 14 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/hoe-gebruik-je-afkortingen-volgens-apa-je-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.