Een essay-onderwerp en stelling kiezen en afbakenen | Incl. voorbeelden

Voordat je begint met je essay, kies je een goed onderwerp en bedenk je jouw stelling.

Essay-onderwerpen

Kies voor je essay een onderwerp waarover je gepassioneerd bent en een (sterke) mening hebt die je kunt onderbouwen op basis van logische redenaties, eigen onderzoek of literatuuronderzoek. Hierbij is het belangrijk dat je jouw essay-onderwerp voldoende afbakent, zodat je essay niet automatisch te lang of te generiek wordt.

Onderwerp afbakenen

Je bakent je onderwerp op de volgende manier af:

 1. Kies een onderwerp
 2. Specificeer je onderwerp door in te gaan op bijvoorbeeld de specifieke categorie, het fenomeen, de zaak, plaats, leeftijd, cultuur, periode, klasse, uitspraak, het vakgebied en/of de relatie.
Voorbeeld essay-onderwerp kiezen en afbakenen
 1. Testen op erfelijke aanleg
 2. Testen op erfelijke aanleg voor criminaliteit
 3. Testen op erfelijke aanleg voor criminaliteit van kinderen
 4. Testen op erfelijke aanleg voor criminaliteit van kinderen van 0-3
Voorbeeld essay-onderwerpen
 1. Leeftijdsgrens van kinderen om te kiezen bij welke ouder zij na een scheiding willen wonen
 2. Kunstschatten in Westerse musea uit Egypte
 3. Weigeren van studenten door beroepsopleidingen afhankelijk van de arbeidsmarkt
 4. Weigeren van personenauto’s in binnensteden
 5. Toezicht op harddrugsgebruik tijdens festivals in Nederland

Meer voorbeelden van essay-onderwerpen en stellingen vind je op debatstelling.nl.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Stelling (thesis statement) formuleren

Zodra je weet welk onderwerp je wilt behandelen, moet je bij jezelf nagaan wat jouw mening hierover is. Geef antwoord op een van de volgende twee vragen:

 1. Wat moet er gebeuren of veranderen?
 2. Wat is volgens jou echt zo?

Als het antwoord hierop een stelling is waarvan je jouw lezers wilt overtuigen en dat je met redenaties en bewijs kunt onderbouwen, dan heb je een goede stelling gevonden.

Je stelling is dus het standpunt waarvan je je lezers in je essay wilt overtuigen. Dit standpunt vormt de rode draad van jouw essay. Je beargumenteert je stelling en schrijft hierover je conclusie.

Tip
Je kunt ook gebruikmaken van ChatGPT om je te helpen bij het verfijnen van je stelling voor je essay.

Gebruikelijke werkwoorden in stellingen

In stellingen komen meestal werkwoorden voor als:

 • moeten
 • zijn
 • verbieden
 • subsidiëren
 • weigeren
 • afschaffen
 • toezicht houden op
 • het recht geven op
 • strafbaar maken
 • invoeren
 • wijzigen
 • vernieuwen
 • herzien
 • uitsluiten
 • vervangen
 • stopzetten
 • toestaan
 • toewijzen
 • verlagen/verhogen
 • stimuleren
 • bekostigen
 • vermijden
 • verdelen
 • verkopen
Voorbeeld stelling in een essay

Onderwerp: De impact van rundveehouderij op de klimaatverandering

…Hieruit blijkt dat de landbouw met 46 procent de grootste bron van stikstofuitstoot is. Ter vergelijking: wegverkeer is verantwoordelijk voor 6,1 procent, huishoudens ook voor 6,1 procent en de industriesector voor 1 procent. Veehouders en dan met name rundveehouders moeten daarom gestimuleerd en gesubsidieerd worden door de overheid om over te stappen op duurzame plantaardige landbouwvormen.

Veelgestelde vragen

Moet mijn stelling in mijn essay origineel zijn?

Nee, je stelling hoeft niet per se origineel te zijn, maar moet ook niet zo voor zich spreken dat je eigenlijk geen onderbouwing nodig hebt. Een standpunt als: ‘Stelen is verkeerd’ spreekt bijvoorbeeld zo voor zich dat je geen persoon hoeft over te halen met argumenten om iemand van deze stelling te overtuigen.

Een standpunt als: ‘Stelen moet in het geval van extreme armoede niet worden bestraft’ daarentegen is een stelling waarover meningen kunnen verschillen. Deze stelling kun je daarom onderbouwen met argumenten om twijfelaars te overtuigen en bij medestanders aan te geven waarom de stelling klopt.

Kan ik meerdere stellingen in een essay behandelen?

Liever niet. Het risico is dan te groot dat je te zeer uitwijdt over nevenzaken en dat het essay te lang en onduidelijk wordt. Je kunt dit wel doen als bijvoorbeeld twee standpunten leiden tot je uiteindelijke stelling.

Zo kun je aangeven dat je stelen verkeerd vindt, maar dat je ook vindt dat extreme armoede niet de schuld is van de mensen die in extreme armoede zijn geboren. Op basis van deze standpunten kun je vervolgens als stelling aangeven dat je vindt dat stelen in het geval van extreme armoede niet moet worden bestraft.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 27 juni). Een essay-onderwerp en stelling kiezen en afbakenen | Incl. voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/essay/onderwerp-en-stelling-kiezen/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.