Zo doe je een literatuuronderzoek of literatuurstudie

Literatuuronderzoek is een methode om bestaande kennis over je onderwerp of probleemstelling te verzamelen. Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal.

Goed literatuuronderzoek leidt niet tot een simpele opsomming of samenvatting van alle beschikbare gegevens, maar tot een kritische bespreking van de meest relevante informatie. Afhankelijk van de opbouw van je scriptie kan literatuuronderzoek de basis vormen voor de probleemanalyse of het theoretisch kader.

Stappenplan literatuuronderzoek

Er bestaat vaak ontzettend veel literatuur over een onderwerp, terwijl je maar kort de tijd hebt om je scriptie te schrijven. Het is daarom van belang om je literatuurstudie systematisch aan te pakken.

 1. Voorbereiden
 2. Literatuur verzamelen
 3. Literatuur beoordelen en selecteren
 4. Literatuur verwerken

1. Voorbereiden

In deze eerste stap oriënteer je je op het onderwerp om een globaal beeld van het onderzoeksgebied te krijgen. Ook stel je een lijst met zoekwoorden op die als basis dient voor de tweede stap.

 • Lees een recente publicatie over je onderwerp. Kies een publicatie van een toonaangevende auteur, waarin alle (of zoveel mogelijk) onderdelen van je onderwerp aan bod komen. Zo krijg je een goed algemeen beeld van het onderzoeksveld. Vraag eventueel aan je docent of hij/zij je op weg kan helpen;
 • Selecteer tijdens het lezen relevante kernwoorden;
 • Selecteer kernwoorden uit je (voorlopige) probleemstelling en onderzoeksvragen;
 • Maak een lijst met al deze kernwoorden/begrippen. Dit zijn je zoekwoorden. Als je bijvoorbeeld meer wilt weten over non-verbale communicatie, dan heb je o.a. de volgende zoektermen op je lijst staan:
  1. Nonverbal communication
  2. Nonverbal cues
  3. Nonverbal gestures
  4. Body language
  5. Mimicry

2. Literatuur verzamelen

Dankzij het voorbereidende werk kun je nu doelgericht zoeken naar literatuur en andere bronnen. Dit begint veelal online. Het gebruik van de juiste zoektermen is daarbij van groot belang, daarom heb je in de eerste stap een lijst opgesteld.

Zoek zowel in het Engels als Nederlands op deze termen (of nog een andere taal als je die beheerst), combineer zoektermen en gebruik synoniemen.

De meest gebruikte databanken zijn:

 • De online catalogus van de bibliotheek van je school of universiteit. Je school of universiteit heeft een grote database met literatuur (boeken en artikelen/tijdschriften) die in de eigen bibliotheek te verkrijgen is. De meeste scholen en universiteiten bieden ook een VPN-verbinding aan, waarmee je thuis toegang kunt krijgen tot de online bibliotheek.
 • Google Scholar. Via www.scholar.google.nl kom je bij de speciale Google-zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur terecht. De toegang tot een artikel is alleen niet altijd gratis. Zet daarom je VPN-verbinding aan (of ga op school/de universiteit werken) om tot meer artikelen toegang te verkrijgen.
 • PiCarta. Via de bibliotheek van je school of universiteit kun je vrijwel altijd gratis zoeken in de database PiCarta. Hierin zijn de gegevens van alle in Nederland verkrijgbare publicaties opgenomen, dus ook de boeken en tijdschriften die niet bij je eigen bibliotheek verkrijgbaar zijn.
 • JSTOR. JSTOR is een digitale bibliotheek met academische tijdschriften, boeken en primaire bronnen. Ook deze database kun je vanuit je school of universiteit gratis raadplegen.

Wanneer je bronnen gevonden hebt, bekijk dan ook de literatuurlijst van die publicatie. Hier vind je andere relevante bronnen voor jouw onderzoek (de zogenaamde sneeuwbalmethode). Zie je een bepaalde auteursnaam vaak terugkomen? Blijkbaar heeft deze persoon veel onderzoek gedaan op dat gebied. Bekijk zijn/haar website eens of zoek op zijn/haar naam in de (online) catalogi, want de kans is groot dat je meer resultaten vindt.

3. Literatuur beoordelen en selecteren

Waarschijnlijk vind je veel literatuur en ben je genoodzaakt een selectie te maken, omdat je alleen tijd hebt om de meest belangrijke bronnen te bestuderen. Beoordeel gevonden literatuur daarom eerst op relevantie en wetenschappelijke kwaliteit.

Relevantie beoordelen
Een relevante publicatie past erg goed bij je onderwerp of probleemstelling. Om dit te bepalen zonder het boek of artikel in zijn geheel te hoeven doorlezen, kun je eerst alleen de inleiding en de conclusie lezen. Dit geeft vaak genoeg informatie om te beoordelen of een publicatie voor jou relevant is.

Kwaliteit beoordelen
De kwaliteit van een publicatie wordt bepaald door een aantal factoren. Probeer alleen artikelen uit toonaangevende tijdschriften te gebruiken. Met de Journal Quality List kom je erachter welke dat zijn. Om de kwaliteit van een publicatie te beoordelen kun je ook kijken naar de deskundigheid van de auteur.

Als door anderen vaak naar publicaties van de auteur wordt verwezen, de auteur meer over het onderwerp heeft geschreven en/of verbonden is aan een wetenschappelijke instelling kun je ervan uitgaan dat het om een deskundige auteur gaat.

Informatie van websites is vaak niet betrouwbaar, tenzij het om sites van wetenschappelijke instituten gaat. Daarnaast is het van belang om recente, actuele literatuur te gebruiken, anders loop je het gevaar achterhaalde informatie in je scriptie te verwerken.

4. Literatuur verwerken

Nu je relevante literatuur hebt verzameld is het de bedoeling om de gevonden informatie te verwerken, bijvoorbeeld in een probleemanalyse of een theoretisch kader. Daarvoor bestudeer je uiteraard eerst grondig de geselecteerde publicaties. Vraag jezelf hierbij steeds de volgende zaken af:

 • Wat is het probleem en hoe wordt het onderzoek aangepakt?
 • Welke kernbegrippen staan centraal en hoe worden deze begrippen gedefinieerd?
 • Welke theorieën en modellen worden door de auteur gebruikt?
 • Wat zijn de resultaten en conclusies van het onderzoek?
 • Hoe verhoudt dit artikel zich tot andere publicaties met betrekking tot het onderzoeksgebied?
 • Hoe kan dit onderzoek voor mijn eigen onderzoek worden gebruikt?

Door alle bronnen op de bovenstaande manier te bestuderen krijg je een helder beeld van het onderzoeksveld en de manier waarop jouw onderzoek zich hiertoe verhoudt. Vervolgens kun je een goed onderbouwde, kritische bespreking van de literatuur maken.

De eisen daarvan verschillen per opleiding en worden vaak in een studiehandleiding beschreven. In een theoretisch kader ligt de nadruk bijvoorbeeld op het definiëren van begrippen en het analyseren van theorieën en modellen.

Hoe verwijs je naar de bronnen?

Het verwijzen naar bronnen in je in een literatuurstudie moet erg nauwkeurig. Veel scholen en universiteiten gebruiken de citatiestijl van de American Pscyhological Association (APA). Gebruik de Scribbr APA Generator om snel en op een juiste manier naar je bronnen te verwijzen.

Wanneer je niet goed verwijst, kan de informatie die je gebruikt hebt als plagiaat worden beschouwd. Plagiaat is een ernstige vorm van fraude die zware sancties als gevolg heeft. Wil je hulp bij het voorkomen van plagiaat? Doe dan de Plagiaatcheck.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Standaardzinnen die je kunt gebruiken

 1. Vorige studies hebben aangetoond dat…
 2. Verschillende studies (Smith, 1988; Driessen, 2007) hebben geschreven over…
 3. Onderzoek (Smith, 1988; Driessen, 2007) naar X toont het belang aan van…
 4. In een eerder onderzoek (Smith, 1988) waarin X en Y vergeleken werden is aangetoond dat…
 5. Onderzoek zoals verricht door Smith (1988) heeft aangetoond dat…

Meer standaardzinnen »

 1. Previous studies have shown that …
 2. Several studies (Smith, 1988; Driessen, 2007) have looked at …
 3. Research (Smith, 1988; Driessen, 2007) on X shows the importance of …
 4. An earlier study (Smith, 1988) in which X and Y were compared revealed that …
 5. Research carried out by Smith (1988) indicated that …

Meer standaardzinnen »

Wanneer doe je literatuuronderzoek?

De probleemanalyse of het vooronderzoek

Het schrijven van een scriptie begint vaak met een literatuurstudie. Aan de hand daarvan oriënteer je jezelf binnen het onderzoeksveld, zodat je uiteindelijk tot een gefundeerde hoofdvraag, deelvragen of hypothesen kunt komen.

De probleemanalyse

Het theoretisch kader

Na het opstellen van een probleemstelling en onderzoeksvragen is het nodig om dieper in het onderwerp te duiken. Het uitvoeren van literatuuronderzoek geeft inzicht in de bestaande kennis en theorieën met betrekking tot je onderwerp. Daarmee krijgt je scriptie een sterke wetenschappelijke basis.

Meer over het theoretisch kader

Werkwoordstijden

Voor inhoud van theorieën, definities en feiten gebruik je de onvoltooid tegenwoordige tijd. Ander afgerond onderzoek en wat andere onderzoekers hebben ontdekt schrijf je in de voltooid tegenwoordige tijd. Wil je hulp bij de toepassing van werkwoordstijden in je scriptie, laat dan je scriptie nakijken door de taalprofessionals van Scribbr.

Wat vind jij van dit artikel?
Annelien Krul

Annelien is kunsthistorica met een grote liefde voor taal. Ze heeft een eigen redactiebureau en werkt daarnaast met veel plezier voor Scribbr om studenten met hun scriptie te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

24 reacties

Eline
14 december 2017 om 17:32

Beste lezer,

Momenteel ben ik bezig met mijn literatuuronderzoek. Ik heb echter als feedback gehad dat mijn stuk een simpele opsomming of samenvatting van alle beschikbare gegevens lijkt. Dit wil ik uiteraard niet!! Ik vindt het alleen erg lastig hoe ik dit nu het beste kan verbeteren om wel tot een kritische bespreking van de meest relevante informatie te komen. Kunnen jullie me hierbij helpen? Hebben jullie tips?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
16 december 2017 om 21:31

Beste Eline, bedankt voor je vraag.
Het is voor ons (zonder het document te zien) lastig te bepalen waarin je verbetering kunt aanbrengen, maar neem gerust een kijkje bij de scriptietips op https://www.scribbr.nl/category/taal-in-je-scriptie/ en op https://www.scribbr.nl/nederlandse-taal/verbindingswoorden/ vind je ook informatie over hoe je zinnen beter aan elkaar kan schrijven.
Mocht je vragen hebben, kom dan gerust eens in de chat op onze site :)
Groetjes!
Arjan

Beantwoorden

Bronke
29 oktober 2017 om 15:26

Dit blogbericht is echt enorm helpend! Ik wou dat ik hier eerder op terecht was gekomen, de informatie is vele male duidelijker en handiger dan wat ze me op de universiteit hebben uitgelegd! Nu heb ik tenminste een idee van wat er verwacht wordt van een literatuuropzet en een -overzicht!
Enorm bedankt!

Beantwoorden

Yvonne
24 oktober 2017 om 11:32

Erg duidelijk artikel. Ik vraag me af hoe ik al die informatie nu het beste kan verwerken? Hoe kan ik mijn verslag van de literatuurstudie het beste opbouwen?

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
27 oktober 2017 om 11:44

Hoi Yvonne! Goed vraag :). Vanuit je literatuurstudie begin je met het schrijven van het theoretisch kader. Daar kun je hier meer over vinden. Succes!

Beantwoorden

Joey
14 september 2017 om 18:46

Ik ben bezig met een literatuuronderzoek. Het gaat vooral over interne informatie van een bedrijf. Dus informatie die niet te vinden is op het web. Kan ik dit ook verwerken in de literatuuronderzoek?

Beantwoorden

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr-team)
15 september 2017 om 13:56

Hoi Joey,
Interne informatie kan je ook verwerken in je literatuuronderzoek. Zorg er daarbij wel voor dat je op de juiste manier naar de betreffende documenten verwijst.
Daar kan je hier tips over vinden: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/voorbeeld-apa-stijl-interne-documenten-intranet/
Groetjes,
Lucy

Beantwoorden

Casper Kolkman
19 november 2015 om 16:38

Bedankt voor dit handige stappenplan. Deze methode wil ik gaan toepassen. Heeft deze methode ook een naam? of is deze gebaseerd op een bepaalde methodiek?

Ik wil zegmaar in mijn onderzoek schrijven:

Literatuuronderzoek wordt gedaan volgens de methode "blablabla" Ik kan natuurlijk niet zeggen: de opbouw van dit literatuuronderzoek is gebaseerd op het 1e bruikbare google zoekresultaat dat ik zag.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
19 november 2015 om 16:43

Hoi Casper, nee dit stappenplan heeft geen naam. Je kunt het artikel wel als internetbron gebruiken.

Beantwoorden

LK
5 juni 2015 om 12:57

Goedendag,

Om terug te komen op de vraag van Gianni van 5 maart. Is het doel van een literatuurstudie wel om de vertaalslag naar de praktijk te maken? Naar mijn inziens is het doel van een literatuurstudie om theorieën over kernbegrippen of het onderwerp te onderzoeken en niet direct te weerleggen aan de praktijk.

Mvg,

LK

Beantwoorden

(Scribbr-team)
5 juni 2015 om 13:03

Hi LK,

Wat je zegt klopt, maar wat ik zelf begrijp uit de vraag van Gianni is dat hij wil weten hoe je om moet gaan met de gevonden literatuur. Dus hoe je bijvoorbeeld hoe je de informatie uit een wetenschappelijk artikel verwerkt in je scriptie.

Groet,
Marlou

Beantwoorden

LK
5 juni 2015 om 13:30

Vergeef mij als dit niet correct is, maar is het dan een mogelijkheid om de praktijk in het hoofdstuk resultaten te plaatsen en dit later in de conclusie en/of discussie terug te koppelen aan de praktijk?

Mvg,

LK

Beantwoorden

(Scribbr-team)
10 juni 2015 om 11:45

Beste LK,

Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. In het hoofdstuk resultaten geef je de bevindingen van je onderzoek, zonder dat je ze verder interpreteert. In de discussie kun je deze bevindingen uitleggen: wat betekenen deze bevindingen voor het onderzoeksveld? Wat heb jij aangetoond met jouw onderzoek? Je onderbouwt deze interpretaties dan met literatuur die je hebt gevonden in het literatuuronderzoek en die je hebt besproken in het theoretisch kader. Bekijk anders nog eens dit artikel: https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/conclusie-en-discussie-schrijven-voor-je-scriptie/.

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Shantie
21 maart 2015 om 16:58

Hallo,
Ik kan jullie hulp nu wel gebruiken. Ik ben op zoek naar een theoretisch model. Mijn scriptie gaat over verschillen tussen medewerkers. Waarom scoort de ene medewerker beter dan de andere wat betreft het matchen van mensen op vacatures? Zoek zoek en kom veel methoden van procesverbetering tegen maar dat past niet bij wat ik zoek. Tips? Theorie en vergelijkbare onderzoeken.

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
24 maart 2015 om 12:45

Hoi Shantie,

Wij hebben helaas geen informatie of theorieën daarover. Dus je moet toch zelf verder zoeken. Wellicht hebben andere studenten tips?

Beantwoorden

Rox
15 april 2015 om 12:31

Hoi Shantie,

Als je verschillende zoektermen gebruikt, misschien vindt je meer info!
Wat is precies je onderzoeksvraag? Gaat het om intern of extern werven?
Verschillen tussen medewerkers gaat het om gedrag, kennis vaardigheden... Dan kijk je naar welke factoren het gedrag van medewerkers beinvloeden.
Bij kanditaten voor een vacature kijk je naar zachte of harde factoren zoals leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring en ook leefstijl wordt steeds belangrijker.

Mensen verschillen dus het is normaal dat de ene hoger dan de ander schoort.
Veel succes met je literatuurstudie!

Beantwoorden

Laura
9 maart 2015 om 15:04

Ik vind het ook een duidelijk artikel, alleen kan ik er inderdaad ook niet uit opmaken hoe ik dit moet vertalen naar een daadwerkelijk literatuur onderzoek.

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
9 maart 2015 om 15:42

Bedankt. We gaan er mee aan de slag! Ik zal een berichtje sturen als het af is.

Beantwoorden

Lesley
20 mei 2015 om 15:00

Beste Koen,

Is er inmiddels meer informatie over de vertaalslag naar je scriptie?

Groetjes

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
20 mei 2015 om 15:57

We weten dat veel studenten op zoek zijn naar zo'n artikel.

Het staat op onze todo lijst, maar helaas staan er ook heel veel andere dingen op. We gaan het zeker maken, maar ik durf er nog geen deadline op te zetten. Sorry!

Beantwoorden

Linda
30 januari 2019 om 18:36

Hi Koen, is dit artikel inmiddels gemaakt?
Ik loop ook tegen mijn literatuur onderzoek aan, en voornamelijk hoe je begint. Hoe vind ik een recent artikel over mijn onderwerp? Welke database gebruik je hiervoor en hoe filter je?

Groetjes Linda

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
31 januari 2019 om 11:30

Hi Linda,

We hebben inmiddels aan dit artikel een stappenplan toegevoegd.
Voor het vinden van relevante en recente artikelen over jouw onderwerp raad ik je aan Google Scholar te gebruiken.
Je zoekt naar de voor jouw scriptie interessante zoektermen en kunt vervolgens in de linkerbalk sorteren op onder andere de datum van publicatie.

Ik hoop dat dit je verder helpt!

Cheers,
Raimo

Gianni
5 maart 2015 om 14:33

Ik vind het artikel best informatief, alleen het mist vervolgens de vertaling naar de praktijk. Het zou erg handig zijn om te zien hoe je de gevonden literatuur verwerkt/beordeelt in de scriptie.

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
9 maart 2015 om 11:59

Bedankt voor je feedback. Dat is een goed idee voor een nieuw artikel. We gaan er mee aan de slag :-)

Groet,

Koen

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.