Onderzoeksresultaten in je scriptie

Gepubliceerd op door Laatste update op: 21 april 2017

Als je onderzoek is uitgevoerd en je analyses zijn gedaan, kun je aan het resultatenhoofdstuk van je scriptie beginnen. Hierin komen de belangrijkste resultaten van je onderzoek naar voren en worden deelvragen beantwoord of hypotheses getest.

Er zijn verschillende soorten onderzoek, zoals onderzoek door middel van observatie, interviews, enquêtes en dataonderzoek. Hoe je resultatensectie eruit komt te zien verschilt per soort onderzoek, maar hoe je te werk gaat is in grote lijnen hetzelfde.

In dit artikel geven we een stappenplan voor het resultatengedeelte van zowel kwantitatief onderzoek (enquêtes) als voor kwalitatief onderzoek (interviews).

Onderzoeksresultaten kwantitatief onderzoek (enquêtes)

Stap 1 – voer je onderzoek uit

Je enquête is door genoeg respondenten ingevuld en je hebt de resultaten geanalyseerd.

Stap 2 – breng een structuur aan

Vervolgens moeten de resultaten die je hebt gevonden in je resultatenhoofdstuk gerapporteerd worden. Het handigst is om dit per deelvraag of hypothese te doen. Deze stel je op voorafgaand aan je onderzoek. De deelvragen en hypothesen ondersteunen samen je onderzoeksvraag. Met behulp hiervan (als je op alle deelvragen antwoord hebt gegeven of alle hypotheses hebt getest) heb je genoeg informatie om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Stap 3 – bespreek de resultaten

Bespreek per deelvraag of hypothese alleen de resultaten die relevant zijn om deze te beantwoorden of te testen. Je kunt daarna kort (in een of twee zinnen) uitleggen wat de besproken resultaten betekenen voor de betreffende deelvraag of hypothese. In feite trek je hiermee een korte conclusie. Je gaat hierbij echter nog niet verder in op de betekenis van die ‘conclusie’ voor je onderzoeksvraag.

Als je hypotheses hebt opgesteld, kun je hier ook aangeven of deze bevestigd worden door jouw onderzoek of niet.

Stap 4 – voeg eventueel een tabel of grafiek toe

Je kunt grafieken of tabellen invoegen, maar alleen als deze daadwerkelijk iets toevoegen aan je verhaal. De resultaten moeten erdoor ondersteund worden. Het is dan ook belangrijk dat je altijd in de lopende tekst naar de specifieke grafieken of tabellen verwijst. Zo is het voor de lezer duidelijk bij welk resultaat de grafiek of tabel hoort.

Het is niet de bedoeling dat een grafiek of tabel in de lopende tekst nog helemaal wordt uitgelegd. Deze moet op zichzelf duidelijk zijn voor de lezer. Hier kun je voor zorgen door een duidelijke en overzichtelijke vormgeving en een duidelijke titel waaruit blijkt wat is weergegeven.

Stap 5 – rond je resultatenhoofdstuk af

Als laatste ga je al je deelvragen of hypotheses af. In je resultatenhoofdstuk moeten alleen de resultaten komen te staan die relevant zijn voor jouw deelvragen of hypotheses en daarmee voor de beantwoording van je hoofdvraag. Overige resultaten kun je eventueel in de bijlagen van je scriptie voegen.

Voorbeeld: Resultatensectie kwantitatieve enquête

H1 is getest door middel van een regressieanalyse met donatie-intentie als afhankelijke variabele en sociale afstand als onafhankelijke variabele. De resultaten van de analyse zijn in Tabel 5 weergegeven. Sociale afstand heeft een significant zwak verband met donatie-intentie (b* = ,18, p = ,05), waardoor het een significante voorspeller van donatie-intentie is; zodra de sociale afstand groter wordt, neemt de donatie-intentie toe. H1 is hierdoor niet bevestigd. De resultaten suggereerden juist een significant effect in tegenovergestelde richting.
tabel-resultaten

Onderzoeksresultaten kwalitatief onderzoek (interviews)

Stap 1 – voer je onderzoek uit

Houd met genoeg respondenten interviews en transcribeer en codeer deze.

Stap 2 – breng een structuur aan

Vervolgens moeten de resultaten die je hebt gevonden gerapporteerd worden in je resultatenhoofdstuk. Als je deelvragen of hypotheses hebt opgesteld, kun je de resultaten aan de hand hiervan bespreken. Deze ondersteunen namelijk samen je hoofdvraag. Op deze manier heb je, als je op alle deelvragen antwoord hebt gegeven of alle hypotheses hebt getest, genoeg informatie om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Bij een kwalitatief onderzoek met interviews worden echter niet altijd deelvragen of hypotheses opgesteld. In dat geval kun je voor het bespreken van je resultaten de topiclijst (of vragenlijst) aanhouden die je hebt gebruikt voor de interviews. Deze reflecteert namelijk de onderwerpen die je wilt onderzoeken en die belangrijk zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag van je onderzoek.

Stap 3 –  bespreek de resultaten

Je kunt vervolgens per deelvraag, hypothese of topic ingaan op de resultaten die relevant zijn voor die specifieke deelvraag, hypothese of topic. Dit kun je ondersteunen en verduidelijken met quotes uit de interviews. Hierbij is het wel belangrijk dat de gebruikte quotes relevant zijn voor het betreffende onderwerp.

Geef hierna een korte uitleg (van een of twee zinnen) om aan te duiden wat de resultaten precies betekenen voor de deelvraag, hypothese of topic. In feite trek je hiermee een korte conclusie. Je gaat echter nog niet verder in op de betekenis van die conclusie voor je onderzoeksvraag.

Als je hypotheses hebt opgesteld kun je hier aangeven of deze bevestigd zijn in jouw onderzoek of niet.

Stap 4 – rond je resultatenhoofdstuk af

Op deze manier ga je al je deelvragen, hypotheses of topics af. In je resultatenhoofdstuk komen zo alleen de resultaten te staan die relevant zijn voor jouw deelvragen, hypotheses of topics en daarmee voor het beantwoorden van je hoofdvraag.

Overige resultaten kun je eventueel, in de vorm van het gehele transcript van de interviews, in de bijlagen van je scriptie plaatsen.

Voorbeeld: Resultatensectie kwalitatieve interviews

Op de vraag welk soort videogames meer of minder een kunstvorm is, is geantwoord dat videospellen op zich geen kunstvorm zijn, maar dat er soms wel meer creativiteit bij komt kijken. De maatstaf die gebruikt wordt om een kunstgame aan te duiden bestaat uit aspecten van het spel die betrekking hebben op design, verhaallijn, muziek en het belang van de creatieve teams die aan een spel werken. Een respondent heeft het volgende hierover gezegd:

“Nou ik denk dat er bij role-playing games [eh] meer [eh] aandacht wordt besteed aan [eh] character design [..] aan wereld design […] ook omdat er een groot [..] omdat de verhaallijn heel belangrijk is en er meer aandacht wordt besteed aan bepaalde spelelementen [….] dus dat misschien wel [..] dat daar meer [eh] ja [..] daar heb je grotere teams van creatieve experts nodig dan [..] bij [..] bijvoorbeeld een gemiddeld schietspel ofzo”.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat videospellen op zich niet als kunstvorm worden ervaren, maar dat wel duidelijk is dat bij bepaalde spellen het element van creativiteit en kunst belangrijker is dan bij andere spellen.

Verschil resultatenhoofdstuk en conclusie

In het resultatenhoofdstuk wordt per deelvraag, hypothese of topic een korte conclusie gegeven, zoals in voorbeeld 1 en 2 te zien is. Deze is slechts een tot twee zinnen lang. Er wordt verder nog niet ingegaan op de betekenis daarvan voor het antwoord op de hoofdvraag.

Dat gebeurt pas in de conclusie. De resultaten van alle deelvragen, hypotheses of topics, die in het resultatenhoofdstuk besproken zijn, worden hierin samengevoegd. Samen vormen zij het antwoord op de hoofdvraag, die in dit hoofdstuk uitgebreid besproken wordt.

Checklist resultatenhoofdstuk

Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
65 lezers vinden dit artikel handig. 72 stemmen in totaal.
Scribbr prof

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen » Trustpilot score van 9.7

Geschreven door Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

27 reacties

 1. Bert duin:

  Hoi, kan je een scriptie ook puur nakijken op verwijzingen en de literatuurlijst op basis van de Harvard methode? Wat kost dat ca?  Er zijn 20 literatuurverwijzingen in de literatuurlijst. Ik zit zelf vaak te ‘klooien’ met de verwijzingen in word (oude versie). Die moet je nl aanpassen om de literatuurlijst automatisch te genereren.
  Gr bert

 2. Stacy:

  Beste Scribbr,
  Bij de scriptie die ik aan het schrijven ben, heb ik gebruik gemaakt van interviews en een enquêtes. Nu vraag ik mij af hoe ik dit het beste in het resultatenhoofdstuk kan gaan verwerken.
  Kan ik het beste per deelvraag zowel de interviews als de enquêtes in een keer verwerken? Of is het handiger om eerst alle deelvragen te beantwoorden adhv de interviews en vervolgens alle deelvragen te beantwoorden adhv de enquêtes?

  Groeten, Stacy

 3. Kelly:

  Hoi,
  Ik heb in mijn verslag een deelvraag dat enkel beantwoord kan worden door middel van observaties. Deze observaties heb ik opgenomen en alles wat daarin gebeurde heb ik omschreven in de bijlagen. Hoe kan ik nou het best mijn deelvraag beantwoorden aan de hand van mijn observaties? 

 4. Bob:

  Hoe zit het bij een onderzoek dat uitsluitend gebaseerd is op literatuuronderzoek?
  De deelvragen worden namelijk al beantwoordt door het uitvoeren van het literatuuronderzoek. Is het noodzakelijk om dan ook een resultatenhoofdstuk op te nemen?

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Bob, nee het resultatenhoofdstuk zou je eigenlijk kunnen vermengen met het conclusiehoofdstuk. Wat je soms wel ziet is dat je literatuuronderzoek een resultaat heeft in de trant van een tabel waarin je alle literatuur op een rijtje zet.

 5. Valerie:

  Hallo,

  ik heb een vraag over het afronden van het resultatenhoofdstuk. Moet je in dat deel alle deelvragen met een kleine toelichting neerzetten of moet je een lopend verhaal maken van de resultaten die je daarboven hebt neergezet?
  Ook heb ik nog een andere vraag. Ik heb interviews gedaan met journalisten waarin ze iets zeggen over dat ze neutraal zijn, maar mijn literatuuronderzoek wijst uit dat de krant waar ze voor werken helemaal niet neutraal is. Mag je in je resultatenhoofdstuk verwijzen naar je literatuuronderzoek en daarbij zeggen dat de antwoorden van de geïnterviewden niet overeen komen met de literatuur? Of mag je dat pas in de conclusie doen?
  Groet, Valerie

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Valerie, Vraag 1: Dit is afhankelijk van je eigen smaak en wat je begeleider precies wil. 2. Dat mag je al in je resultatenhoofdstuk doen. In de conclusie kun je hiernaar refereren.

 6. Evelien:

  Hallo,
  Ik heb kwalitatief onderzoek gedaan aan de hand van open interviews. Ik heb de resultaten geschreven per deelvraag en gebruik gemaakt van quotes. Mijn onderzoeksdocent heeft aangegeven dat mijn resultaten zo nogal oppervlakkig zijn. Wat is een manier om meer diepgang te creëren? 
  Groetjes, Evelien

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Evelien, heb je al gekeken of je de quotes kunt combineren met achterliggende theorie? Misschien herken je iets wat je kunt koppelen aan iets wat je al eerder uit de theorie hebt aangehaald? Zo zou je meer diepgang kunnen creëren. Ook kun je denken aan het zoeken naar een tegenstelling tussen antwoorden die je normaal gesproken niet zou verwachten.

 7. Jenny:

  Beste bas,
  In het resultatenhoofdstuk worden dus de antwoorden op de deelvragen beantwoord. Mijn laatste deelvraag is: welke beheersingmaatregelen moeten worden genomen om de risico’s te beheersen?
  Deze beheersingmaatregelen haal ik uit literatuur. Hoort het formuleren van beheersingsmaatregelen in het resultatenhoofdstuk? eigenlijk zijn de beheersingsmaatregelen de aanbevelingen die ik wil doen. Wat moet ik dan vermelden in het hoofdstuk over aanbevelingen? Wat is dan het verschil? 

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Hoi Jenny,

   Ik raad je aan om eerst eens in ons artikel over aanbevelingen te kijken. Daar leggen we het verschil uit tussen de concrete aanbevelingen die je voor het bedrijf formuleert en het (meer theoretische) antwoord dat je op je deelvraag geeft. In de resultaten hoef je dit nog niet uitgebreid te doen. Als je hier nog meer over weten, dan kun je ons altijd aanspreken in de chat.

   Groetjes, Anna

 8. Marcel:

  Hoi,

  Ik ben bezig met een ontwerpverslag voor mijn afstuderen voor werktuigbouwkunde. Nu is mijn vraag hoe ik de resultaten kan benoemen. Ik heb namelijk een model ontworpen aan de hand van de eisen van de klant.
  Hoe kan ik het beste mijn resultaten benoemen. Zelf neig ik namelijk eerder naar een conclusie dan naar de resultaten.

  Alvast bedankt!

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Hallo Marcel, ik heb je net even een e-mail gestuurd, waarin ik je om meer informatie vraag over je onderzoek. Ik hoop dat ik daarna je vraag kan beantwoorden.

 9. Myrthe:

  Hoi,

  Samen met mijn groepje hebben wij een aantal kwalitatieve interviews gehouden. In het theoretisch kader hebben we literatuur gezocht die hierbij hoort. Ik lees hier onder het kopje resultaten niks over het theoretisch kader. Op welke manier verbindt je het theoretisch kader aan je interviews en waar verwerk je dit?

  Mvg,

  Myrthe

  • Wouter (Scribbr-team):

   Hoi Myrthe,

   De literatuur die je hebt opgezocht over kwalitatieve interviews hoort thuis in het hoofdstuk ‘methode’.

   De manier waarop je deze resultaten verwerkt, beschrijf je in het theoretisch kader.

   Laat het me weten als je hier vragen over hebt!

   Groetjes, Wouter

 10. Tom:

  In welke tijd geef je de resultaten weer? Moet je bijvoorbeeld zeggen: 10% van de respondenten woont alleen, of 10% van de respondenten woonde alleen?

  Mvg

  • Wouter (Scribbr-team):

   Hoi Tom,

   Voor resultaten, feiten en conclusies gebruik je de onvoltooid tegenwoordige tijd. Je zegt dus ‘10% van de respondenten woont alleen.’
   Meer informatie over werkwoordstijden kun je vinden op de volgende pagina.

 11. Jasper:

  Hi, 

  Ik heb een vraagje over het resultaten hoofdstuk. Het meest logische lijkt mij om het resultaten hoofdstuk inderdaad in te delen a.d.h.v. mijn deelvragen. Nu zijn twee van mijn deelvragen enkel met deskresearch beantwoord (theorie die ik heb opgezocht in mijn literature review) moet ik deze ”resultaten” dan ook bespreken in mijn resultaten hoofdstuk? De rest van mijn vragen worden beantwoord met theorie en interviews.  

  Ik ben dus niet helemaal zeker welke resultaten er wel en welke er niet thuis horen in het resultaten hoofdstuk. 

  Help:)

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Hi Jasper, als je de deelvragen voldoende hebt beantwoord in je theoriehoofdstuk, dan hoef je dat niet te herhaling in het resultatenhoofdstuk.

 12. Adi:

  Beste Kristen, ik heb patiënten geïnterviewd. Tijdens het interviewen heb ik naar hun naam gevraagd. Ik heb niet expliciet om hun toestemming gevraagd, dus ik vroeg mij af of ik de namen dan wel of niet mag vermelden? Als ik de namen niet mag vermelden, wat moet ik daar in plaats van schrijven dan?

  Verder heb ik een interview in het Urdu afgenomen, omdat de respondent gebrekkig Nederlands sprak en ik Urdu beheers. Ik vroeg me af of dit mag?

  Vertrouwende spoedig uw antwoor te mogen vernemen,

  Met vriendelijke groet,

  Adi

  • Anna Hoogterp (Scribbr-team):

   Beste Adi,

   Meestal is het niet relevant om namen te noemen van de mensen die je geïnterviewd hebt, behalve als het om experts of bekende mensen gaat. Je kunt naar je geïnterviewden verwijzen door ze meneer of mevrouw X te noemen, of elke geïnterviewde een nummer te geven. Verder lijkt het me prima dat je je interview in het Urdu hebt gehouden, zolang je opleiding dat goedkeurt en je het expliciet noemt in je verslag. Misschien is het wel verstandig om aan je begeleider te vragen of het nodig is om een vertaling aan te leveren.

   Veel succes!

   Groetjes, Anna

 13. Dewy:

  hoi hoi,
  Ik ben bezig met het resultaten/ analyse hoofdstuk. Voor de opleiding vragen ze expliciet om een resultaten en analyse hoofdstuk. ik heb nu bij de resultaten de deelvragen met daaronder een opsomming van de belangrijke antwoorden vermeld (ook hoe vaak de antwoorden gegeven zijn). Maar wat kan ik dan bij de analyse beschrijven? En bij welke geef ik dan antwoord op de hypothesen die ik heb opgesteld? Groetjes Dewy

  • Bas Swaen (Scribbr-team):

   Hoi Dewy, In de analyse zou ik dan deze belangrijke antwoorden analyseren. Had je verwacht dat dit de antwoorden zouden zijn? Klopt het met de theorie die je hierover al had verzameld? De antwoorden op de hypothesen zet je ook in het resultatenhoofdstuk. Succes!

Reageer