Voorbeeld theoretisch kader van een scriptie

Het schrijven van het theoretisch kader kan een lastig karwei zijn. Je moet aan de slag met literatuur en de begrippen in je scriptie gaan definiëren.


Op basis van een probleemstelling en onderzoeksvragen is het theoretisch kader opgesteld.

Voorbeeld probleemstelling en onderzoeksvraag

Bedrijf X kampt met het probleem dat veel webwinkelklanten niet terugkeren voor een volgende aankoop. De directie wil de klantloyaliteit graag verhogen en heeft het idee dat de klanttevredenheid hierop van invloed is.

Om dit probleem te onderzoeken heb je de volgende probleemstelling, doelstelling en deelvragen opgesteld:

Probleemstelling: Veel webwinkelklanten keren niet terug voor een vervolgaankoop.

Doelstelling: De klantloyaliteit verhogen om zodoende meer omzet te genereren.

Hoofdvraag: ‘Hoe kan de klanttevredenheid van online klanten van bedrijf X worden verbeterd om de klantloyaliteit verhogen?’

Deelvragen:

 1. ‘Wat is het verband tussen klantloyaliteit en klanttevredenheid?’
 2. ‘Hoe tevreden en loyaal zijn de online klanten van bedrijf X op dit moment?’
 3. ‘Welke factoren zijn van invloed op de klanttevredenheid en klantloyaliteit van de online klanten van bedrijf X?’

De begrippen ‘klantloyaliteit’ en ‘klanttevredenheid’ spelen een grote rol in het onderzoek en moeten bovendien worden gemeten. Dit zijn daarom de kernbegrippen die in het theoretisch kader worden afgebakend.

Hieronder volgt een (vereenvoudigd) voorbeeld van de manier waarop je definities en theorieën uit de literatuur kunt beschrijven en vergelijken. We selecteren hierbij het begrip ‘klanttevredenheid’.

Voorbeeld theoretisch kader

2.1 Klanttevredenheid

Thomassen (2003, p. 69) definieert klanttevredenheid als volgt: “de beleving van de klant als gevolg van het bewust of onbewust vergelijken van zijn ervaringen met zijn verwachtingen”. Kotler en Keller (2008, p. 80) bouwen hierop voort en stellen dat klanttevredenheid wordt bepaald door “de mate waarin iemand gelukkig of teleurgesteld is met de waargenomen prestaties van een product, gerelateerd aan zijn of haar verwachtingen”. Prestaties die minder zijn dan de verwachtingen zorgen voor een ontevreden klant, terwijl prestaties die aan de verwachtingen voldoen tevreden klanten opleveren. Overtreffende verwachtingen leiden tot een “zeer tevreden of zelfs aangenaam verraste klant” (Kotler & Keller, 2003, p. 80).

De definitie van Zeithaml en Bitner (2003, p. 86) wijkt iets af van die van Thomassen: “Satisfaction is the consumer fulfilment response. It is a judgement that a product or service feature, or the product of service itself, provides a pleasurable level of consumption-related fulfilment.” De nadruk ligt bij Zeithaml en Bitner dus op het verkrijgen van een bepaalde voldoening die gerelateerd is aan kopen.

In dit onderzoek wordt de definitie van Thomassen gehanteerd, omdat beleving hierin centraal staat. Dit past goed bij het aanbod van bedrijf X, dat tot het luxesegment behoort. Hoewel Zeithaml en Bitner net als Thomassen stellen dat klanttevredenheid een reactie is op de verkregen ervaring en gericht is op een bepaalde voldoening, wordt in hun definitie geen onderscheid gemaakt tussen bewust en onbewust vergelijken. Bedrijf X stelt in haar missie (zie hoofdstuk 1) dat zij niet alleen een product wil verkopen, maar ook een gevoel. Hierbij zal onbewuste vergelijking ook een belangrijke rol spelen. De definitie van Thomassen heeft daarom een betere aansluiting bij het onderzoek.

Klanttevredenheidsmodel Thomassen

Volgens Thomassen zijn zowel de zogenaamde waardepropositie als diverse beïnvloedingsaspecten van invloed op de uiteindelijke klanttevredenheid. In zijn klanttevredenheidsmodel (fig. 1) toont hij dat mond-tot-mondreclame, persoonlijke behoeften, ervaringen in het verleden en marketing en public relations de wensen en verwachtingen van klanten bepalen. Deze worden afgezet tegen de ervaringen. De vergelijking tussen de verwachtingen en ervaringen bepaalt in hoeverre een klant tevreden is. In dit onderzoek is het model van Thomassen van belang, omdat hiermee inzichtelijk kan worden gemaakt in hoeverre de klanten van bedrijf X tevreden zijn en op welke gebieden het beter kan.

Klanttevredenheidsmodel Thomassen

Fig. 1: Het ontstaan van klanttevredenheid (Thomassen, 2007, p.30).

Uiteraard mogen de begrippen diepgaander worden geanalyseerd en kunnen meer definities met elkaar worden vergeleken. Ook mag je de theorie/ideeën van auteurs uitvoeriger beschrijven en meerdere modellen per begrip bespreken. Het is van belang om een goede bronvermelding toe te passen, hiervoor kun je de APA-regels hanteren.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Standaardzinnen voor theoretisch kader

Voor het beschrijven en vergelijken van alle literatuur bestaan handige standaardzinnen.

 1. Vorige studies hebben aangetoond dat…
 2. Verschillende studies (Smith, 1988; Driessen, 2007) hebben geschreven over…
 3. Onderzoek (Smith, 1988; Driessen, 2007) naar X toont het belang aan van…
 4. In een eerder onderzoek (Smith, 1988) waarin X en Y vergeleken werden is aangetoond dat…
 5. Onderzoek zoals verricht door Smith (1988) heeft aangetoond dat…

Meer standaardzinnen »

 1. Recent evidence suggests that …
 2. Previous studies (Smith, 1988; Driessen, 2007) have reported …
 3. Studies (Smith, 1988; Driessen, 2007) of X show the importance of …
 4. Previous research (Smith, 1988) comparing X and Y has found …
 5. Surveys such as that conducted by Smith (1988) showed that …

Meer standaardzinnen »

We hebben op een rijtje gezet wat je precies in het theoretisch kader moet zetten.

Wat hoort er in het theoretisch kader?

Wat vind jij van dit artikel?
Annelien Krul

Annelien is kunsthistorica met een grote liefde voor taal. Ze heeft een eigen redactiebureau en werkt daarnaast met veel plezier voor Scribbr om studenten met hun scriptie te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

4 reacties

Rianne
22 oktober 2020 om 13:50

Hoi!

Ik ben bezig met een onderzoek naar blockchain en de AVG.
Nu stuit ik op juridisch kader en theoretisch kader..
Wat is precies het verschil?

Ik begrijp dat ik in het juridisch kader alleen wetten, verordeningen etc. moet opnemen, maar er zijn ook onderzoeken geschreven over artikelen uit de AVG die voor dit onderzoek relevant zijn.
Waar ligt de grens precies? Is het gek als dit dubbel wordt opgenomen (in zowel theoretisch als juridisch kader)?

Vast bedankt voor uw reactie!

Groetjes Rianne

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
22 oktober 2020 om 18:21

Hoi Rianne,

Ik kan me voorstellen dat dat lastige keuzes zijn.
Er zijn daar niet echt algemene regels over, dus het ligt aan de eisen van je opleiding / de beschrijving van je opdracht.
Zorg er in ieder geval voor dat je jezelf niet gaat herhalen. Verder is het natuurlijk geen probleem als je één artikel zowel in je juridisch als theoretisch kader gebruikt, het kan dat er voor beide hoofdstukken relevante informatie in staat.

Hopelijk helpt dit :)

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Desiree
3 april 2020 om 18:04

Hallo,

Kan een ervaringsverhaal uit een interview ook dienen als onderbouwing in het theoretisch kader? Het is namelijk niet in de resultaten te verwerken omdat het ging om meer kennis van mijn onderwerp en evt ervaringsverhalen. In mijn plan had ik de verhalen ook in het litertuuronderzoek geplaatst.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
3 april 2020 om 19:16

Hoi Desiree,

Als dit interview geen onderdeel was van jouw onderzoek dan kun je het wel in het theoretisch kader vermelden.
Uiteraard heeft deze informatie niet dezelfde waarde als bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel, maar je kunt het natuurlijk wel als ondersteuning gebruiken, zeker als het aansluit bij de literatuur.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.