Hoe maak ik een onderzoeksopzet?

Je onderzoeksopzet bepaalt of jouw onderzoek succesvol gaat zijn. Je schrijft je onderzoeksopzet voor je Proposal of Plan van Aanpak, ofwel je onderzoeksvoorstel.

Uit de onderzoeksopzet blijken de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek. Bovendien moet je onderzoek op basis hiervan herhaalbaar zijn.

Voordat jij mag beginnen met je scriptie, moet je begeleider je onderzoeksopzet, ook wel je onderzoeksontwerp genoemd, goedkeuren. Het functioneert dus mede als je onderzoeksverantwoording.

In je onderzoeksopzet bespreek je:

 1. Soort onderzoek: of je kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek doet.
 2. Dataverzameling: of je fieldresearch of deskresearch doet.
 3. Dataomschrijving: welke data je gaat analyseren.
 4. Analysemethode: hoe je de data analyseert, ofwel je methode van onderzoek.

Voordat je jouw onderzoeksopzet gaat beschrijven heb je al:

Hiervoor gebruik je valide, werkbare en bovenal haalbare methoden. Houd daarom rekening met de tijd die je hebt voor je onderzoek, ofwel je tijdsplanning, wanneer je jouw onderzoeksontwerp vormgeeft en methoden uitkiest.

model-onderzoeksopzet

Ga naar onderzoeksplan Ga naar plan van aanpak Ga naar proposal Ga naar probleemanalayse Ga naar doelstelling Ga naar probleemstellig Ga naar onderzoeksopzet Ga naar hoofdvraag Ga naar deelvragen

Doel van je onderzoeksopzet

Op basis van een goede onderzoeksopzet kun jij binnen de gestelde tijd een valide, betrouwbaar en herhaalbaar onderzoek neerzetten.

Jouw lezer moet op basis van je onderzoek:

Met 4 vragen een goede onderzoeksopzet!

Als je de antwoorden in de volgorde van de 4 vragen opschrijft, schrijf je automatisch een goede onderzoeksopzet.

1. Soort onderzoek – Welk soort onderzoek ga je doen om je vragen te beantwoorden?

Voorbeeld beschrijving kwantitatief onderzoek

Om te achterhalen of de bevolking in Bilthoven tevreden is met het ijs van ijssalon X voer ik kwantitatief onderzoek uit.

Voorbeeld beschrijving kwalitatief onderzoek

Om te testen of het taalgebruik van Donald Trump en Theresa May overeenkomen voer ik kwalitatief onderzoek uit.

Door voor een bepaald soort onderzoeksvraag te kiezen, bepaal je ook meteen welk type onderzoek je gaat doen. Op basis hiervan ga je bepalen of je kwantitatief of kwalitatief onderzoek gaat doen, of allebei.

2. Data verzamelen – Hoe ga je hiervoor data verzamelen?

Bij kwantitatief onderzoek

Deskresearch/literatuuronderzoek Fieldresearch/veldonderzoek
Database onderzoeken Enquête
Rapporten analyseren Tests
Cijfers analyseren Observaties (significant aantal)
Interviews (significant aantal – tot verzadiging optreedt)
Voorbeeld beschrijving soort onderzoek bij kwantitatief in combinatie met kwalitatief onderzoek

Hiervoor maak ik gebruik van deskresearch en fieldresearch. Voor mijn deskresearch verzamel ik alle rapporten van 2012 tot 2016 over de ijsverkoop in Bilthoven. Bovendien interview ik de 2 eigenaren van de ijssalon om inzicht te krijgen waar kansen liggen om de tevredenheid van de bevolking te vergroten.

Bij kwalitatief onderzoek

Deskresearch/literatuuronderzoek Fieldresearch/veldonderzoek
Specifieke literatuur verzamelen met sneeuwbalmethode Interviews
Specifieke cases bestuderen Observaties
Experimenten
Voorbeelden beschrijving soort onderzoek bij kwantitatief onderzoek

Hiervoor maak ik gebruik van deskresearch en fieldresearch. Voor mijn deskresearch verzamel ik alle rapporten van 2012 tot 2016 over de ijsverkoop in Bilthoven en voor mijn fieldresearch neem ik enquêtes af onder de bevolking van Bilthoven.Hiervoor maak ik gebruik van deskresearch door literatuur en video’s waarin Trump en May aan het woord zijn te verzamelen.

3. Data omschrijven – Welke data ga je analyseren?

Bij kwantitatief onderzoek

Deskresearch/literatuuronderzoek Fieldresearch/veldonderzoek
Database, rapporten, e.d. Steekproef

 • Grootte
 • Plaats
 • Tijd
 • Periode
 • Cross-sectioneel/longitudinaal
Inclusie- en exclusiecriteria Inclusie- en exclusiecriteria

Voorbeeld beschrijving data kwantitatief onderzoek:

Steekproef

Voor mijn fieldresearch gebruik ik een representatieve steekproef door eenmalig een enquête af te nemen bij 1000 willekeurig geselecteerde inwoners van Bilthoven. Deze inwoners zijn allemaal tussen de 18 en 35 jaar oud en hebben minstens 1 keer een ijsje gehaald bij ijssalon X in de periode van 2012 tot 2016.

Inclusie- en exclusiecriteria

De inwoners zijn in eerste instantie geselecteerd op basis van leeftijd. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen opleidingsniveau, geslacht of burgerstatus.

Alleen ijsgebruikers zijn meegenomen in het onderzoek. Hierbij zijn alleen inwoners geselecteerd die langer dan 5 jaar in Bilthoven wonen.

Bij kwalitatief onderzoek

Deskresearch/literatuuronderzoek Fieldresearch/veldonderzoek
Specifieke literatuur/cases Specifieke focusgroep/participanten

 • Hoeveelheid
 • Plaats
 • Periode
 • Cross-sectioneel/longitudinaal
Inclusie- en exclusiecriteria Inclusie- en exclusiecriteria

Gebruik duidelijke kopjes zodat je lezer precies weet wat je waar bespreekt.

Voorbeeld beschrijving data kwalitatief onderzoek:

Speeches

Voor mijn literatuuronderzoek gebruik ik ten eerste de ‘inauguration’ speeches van Trump en May. Ook richt ik mij op alle quotes van januari 2017 tot april 2017 van beide leiders waarin het woord ‘terrorism’ gebruikt wordt.

Inclusie- en exclusiecriteria

Om naar passende citaten te zoeken is uitsluitend het trefwoord ‘terrorism’ gebruikt. Synoniemen hiervoor of varianten hierop zijn buiten beschouwing gelaten.

4. Analysemethode – Hoe ga je jouw data analyseren?

Bespreek hoe je jouw data wilt gaan analyseren. Hier bespreek je de methode van onderzoek, je onderzoeksaanpak, waar je op voortbouwt in je theoretisch kader. Hoe je dit aanpakt hangt af van het soort onderzoek dat je doet.

Bij kwantitatief onderzoek

Introduceer de statistische methodes die je gaat gebruiken om dingen te tellen.

Let op: in kwantitatief onderzoek gebruikt de onderzoeker tools (zoals SPSS) voor metingen om tot resultaten te komen.

Voorbeeld introductie statistische methodes

Om te achterhalen of de bewoners van Bilthoven tevreden zijn met het ijs worden de enquêteresultaten in SPSS ingevoerd en wordt een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd.

Bij kwalitatief onderzoek

Omschrijf kort of je resultaten gaat vergelijken, interpreteren, contextualiseren of op een bepaalde manier gaat analyseren om dingen gedetailleerd te kunnen omschrijven.

Let op: in kwalitatief onderzoek is de onderzoeker zelf degene die tot de resultaten komt.

Voorbeeld introductie theoretische methodes

Om te bepalen of er overeenkomsten zijn tussen het taalgebruik van Donald Trump en Theresa May omtrent de terrorismedreiging  voer ik een discoursanalyse uit door te bestuderen welke vijf inhoudswoorden zij het meest gebruiken wanneer ze verwijzen naar daders van terroristische acties.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

 • Minder stress
 • Hulp binnen handbereik
 • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Onderzoeksplan

Als je klaar bent met je onderzoeksopzet, beschrijf je jouw onderzoeksplan stap voor stap in je Proposal of Plan van Aanpak.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

4 reacties

Chanel
30 maart 2021 om 15:36

Beste,

Ik vraag me af wat nou echt concreet het verschil is tussen je onderzoeksopzet en de methodebeschrijving. Dit, gezien ik ook teruglees dat er grotendeels hetzelfde in dient te staan. Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Chanel Rogers

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
30 maart 2021 om 15:47

Hoi Chanel,

Ik begrijp de verwarring! Je onderzoeksopzet maakt deel uit van je Plan van Aanpak. Dat plan schrijf je vaak voorafgaand aan je echte onderzoek, zodat je docent je onderzoeksopzet kan goedkeuren.

Als je goedkeuring hebt gekregen en je je onderzoek vervolgens daadwerkelijk hebt uitgevoerd, schrijf je een verslag of een scriptie. Hierin beschrijf je je volledige methode. Deze zal waarschijnlijk erg lijken op je onderzoeksopzet, en daarom kun je de informatie uit je Plan van Aanpak gebruiken voor je scriptie. Je hoeft in je scriptie dus alleen de methodebeschrijving op te nemen! :)

Beantwoorden

Ab
26 februari 2020 om 15:45

Beste,

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht en ik wil weten of je beide vormen van onderzoeksmethode mag gebruiken. Dus zowel diepte interviews als enquêtes.

Groetjes,
Ab

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
26 februari 2020 om 15:48

Hoi Ab,

Ja, dat mag zeker! Zorg er wel voor dat beide methodes ook echt iets toevoegen aan het beantwoorden van je onderzoeksvragen, en leg dit goed uit.
Let er ook op dat je jezelf niet met veel te veel werk opzadelt!

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.