Wat moet er in een onderzoeksplan? | Betekenis & Voorbeelden

Een onderzoeksplan, ook wel onderzoeksaanpak genoemd, is een plan die je uitschrijft voordat je aan je scriptie begint, waarin je de strategie om je hoofdvraag te beantwoorden uiteenzet.

Een onderzoeksplan bestaat uit twee delen:

 1. Je probleemoriëntatie met hierin je doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen. Dit onderdeel beschrijft wat je wilt onderzoeken en waarom.
 2. Je onderzoeksopzet met hierin je onderzoeksmethoden en onderzoeksontwerp. In dit onderdeel leg je uit met wie, waar, wanneer en hoe je je onderzoek gaat uitvoeren.

  Een onderzoeksplan kan worden opgeschreven als:

    Let op
    Je schrijft alleen een onderzoeksplan als dit vanuit je opleiding gevraagd wordt.

    Verder lezen: Wat moet er in een onderzoeksplan? | Betekenis & Voorbeelden

    Een perfecte risicoanalyse voor je opdrachtgever

    Met een risicoanalyse breng je de interne en/of externe risicofactoren van een bedrijf, organisatie of bepaald project in kaart. Hierbij stel je per bedreiging vast hoe groot de kans is dat het risico werkelijkheid wordt en welke consequenties dat zou hebben voor het bedrijf of project. Tot slot bepaal je de maatregelen om de risico’s te beperken.

    Voordat je begint, bepaal je of je een kwantitatieve of kwalitatieve risicoanalyse gaat uitvoeren en op welke beheersaspecten de focus ligt. De risicoanalyse kan een apart rapport zijn of onderdeel van een plan van aanpak, adviesrapport, stageverslag of scriptie.

    Een goede methode om risico’s te analyseren is om een risicomatrix te gebruiken. Na je analyse schrijf je over je bevindingen een conclusie en aanbevelingen.

    Verder lezen: Een perfecte risicoanalyse voor je opdrachtgever

    Probleemanalyse maken voor je scriptie | Betekenis & Voorbeeld

    De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in de voorbereiding van het scriptieschrijfproces. Een goede probleemanalyse leidt tot een goed afgebakende probleemstelling en doelstelling en helpt je op weg om de juiste onderzoeksvragen op te stellen.

    In de probleemanalyse ontleed je het probleem door onderstaande onderdelen te bespreken:

    De probleemanalyse is afgerond als je weet welk vraagstuk opgelost moet worden en waarom. Uit de probleemoriëntatie kun je vervolgens makkelijk de hoofdvraag met de deelvragen afleiden.

    Je probleemanalyse is vaak het eerste onderdeel van je onderzoeksplan. Een onderzoeksplan is voor een wetenschappelijk onderzoek meestal een onderzoeksvoorstel en voor een praktijkgericht onderzoek een plan van aanpak. Het tweede deel van je onderzoeksplan is je onderzoeksopzet.

    Tip
    Bekijk ook ons uitgebreide voorbeeld van een probleemanalyse.

    Verder lezen: Probleemanalyse maken voor je scriptie | Betekenis & Voorbeeld

    Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

    Dit artikel bevat een volledig voorbeeld van een probleemanalyse.

    Nadat jij je onderwerp hebt gekozen, formuleer je eerst een probleemanalyse (probleemoriëntatie). In de probleemanalyse ga je in op de volgende onderdelen:

    • Aanleiding en context van je scriptie;
    • Achtergrond over het vraagstuk of je onderwerp;
    • Afbakening van je vraagstuk;
    • Relevantie van je vraagstuk.

    Om de probleemanalyse in kaart te brengen, wordt vaak gebruikgemaakt van een visgraatmodel. Op basis van je probleemanalyse formuleer je vervolgens een afgebakende, relevante probleemstelling en doelstelling. Hierna begin je pas met het opstellen van de onderzoeksvragen.

    Het voorbeeld hieronder is een praktijkvraagstuk voor het hbo. De oriëntatie is geschreven met behulp van het stappenplan voor de probleemoriëntatie.

    Als je meer wilt weten over de inhoud en structuur van een probleemoriëntatie, kun je eerst ons uitgebreide artikel over een probleemanalyse bekijken.

    Verder lezen: Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

    Zo maak je goede deelvragen in je scriptie | Met voorbeelden

    Je deelvragen zijn subvragen van je hoofdvraag die helpen om je hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden. Meestal is een hoofdvraag te complex om in één keer te beantwoorden en daarom gebruik je deelvragen om stap voor stap tot het antwoord op de hoofdvraag te komen.

    Het formuleren van de deelvragen geeft je ook een idee hoe je het onderzoek uiteindelijk moet aanpakken en bepaalt welke onderzoeksmethoden je gaat toepassen.

    Je bedenkt je deelvragen op basis van je hoofdvraag en probleemanalyse. Je presenteert je deelvragen samen met je probleemstelling, doelstelling en hoofdvraag in je onderzoeksplan. Dit onderzoeksplan schrijf je als voorbereiding op je scriptie.

    Verder lezen: Zo maak je goede deelvragen in je scriptie | Met voorbeelden

    De hoofdvraag in je scriptie | Formulering & Voorbeelden

    De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag van je scriptie en zorgt voor focus in je onderzoek. De hoofdvraag stel je op met behulp van de probleemstelling die je weer met behulp van de probleemanalyse hebt opgesteld. De probleemoriëntatie is een verdiepende analyse op je gekozen onderwerp.

    Aan de hand van het onderzoek dat je doet in je scriptie, probeer je je hoofdvraag vervolgens in je conclusie te beantwoorden. Je hoofdvraag bepaalt dus het soort onderzoek dat je uitvoert.

    Omdat je hoofdvraag meestal te breed of complex is om direct te beantwoorden, gebruik je deelvragen of hypothesen om je hoofdvraag stap voor stap te beantwoorden. De deelvragen of hypothesen zorgen voor structuur in je onderzoek.

     Tip
     Bekijk onze voorbeelden van hoofdvragen om inspiratie op te doen over het formuleren van je hoofdvraag.

     Verder lezen: De hoofdvraag in je scriptie | Formulering & Voorbeelden

     Tekst herschrijven | 9 Beste Parafraseringstools vergeleken

     Met online parafraseringstools kun je je zinnen veranderen en je tekst herschrijven (zoals met Scribbrs gratis Engelstalige Parafraseertool). Deze parafraseerders worden gebruikt om een geschreven tekst te verbeteren en ideeën op te doen over handige synoniemen, een formeler en vloeiender zinsverloop en een logische zinsstructuur.

     Er zijn echter talloze online parafraseringstools beschikbaar die je Nederlandstalige tekst kunnen herschrijven. Om te bepalen welke tool het beste is, hebben we een onderzoek uitgevoerd waarin we de gratis en premiumversie van de 9 populairste Nederlandstalige tools hebben getest.

     Hiervoor hebben we drie korte, Nederlandstalige voorbeeldteksten geschreven om te testen of de parafraseer tools langdradige teksten, grammaticaal onjuiste teksten en onsamenhangende teksten konden verbeteren. De vloeiendheid en nauwkeurigheid van de herschreven teksten is beoordeeld, net als de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende tools.

     Uit de resultaten is gebleken dat de gratis versies van Smodin en Neural Writer de beste parafraseringstools zijn. Smodin is als enige tool in staat om de tekst significant te herschrijven en losse zinnen op te delen en te verbinden. Neural Writer excelleert juist in het behouden van de oorspronkelijke betekenis van de tekst en het produceren van grammaticaal correcte, logische teksten.

     Tip
     Zeker weten dat je tekst correct wordt herschreven en verbeterd? Met Scribbrs gratis Engelstalige Parafraseertool, in samenwerking met QuillBot, herschrijf je je Engelstalige tekst eenvoudig en doe je inspiratie op over handige synoniemen en zinsstructuur. Onze Nederlandse spellingscontrole volgt binnenkort.
     Pararafraseringstool Score
     1. Smodin (Gratis) 3.5 
     2. Neural Writer (Gratis) 3.5 
     3. Editpad (Gratis) 3.25 
     4. Smodin (Premium) 3.25 
     5. Duplichecker (Premium) 3.25 
     6. Rewriteguru (Premium) 3.25 
     7. Editpad (Premium) 3.0 
     8. Paraphraz.it (Gratis) 3.0 
     9. Paraphraser.io (Gratis) 2.75 
     10. Rephrase.info (Gratis) 2.5
     11. Paraphraser.io (Premium) 2.5 
     12. PrePostSEO (Gratis) 2.5 
     13. PrePostSEO (Premium) 2.0 
     14. Rephrase.info (Premium) 2.0 
     15. Duplichecker (Gratis) 0.0 
     16. Rewriteguru (Gratis) 0.0 
     Let op
     Voor dit artikel hebben we parafraseringstools getest op het verbeteren van Nederlandstalige teksten. Als je op zoek bent naar de beste paraphrasing tool voor een Engelstalige tekst, kun je ons artikel over de beste Engelstalige paraphrasing tool bekijken.

     Verder lezen: Tekst herschrijven | 9 Beste Parafraseringstools vergeleken

     Wat is een scriptie?

     Je scriptie (ook wel eindwerkstuk, dissertatie of thesis genoemd) is een verslag op basis van je onderzoek of stage waarmee je je opleiding afrondt. Een scriptie kun je zowel voor je bachelor als master schrijven.

     Bij zowel het hbo als de universiteit kan een scriptie vereist zijn om je diploma te halen. Over het algemeen richt een hbo-scriptie zich op advies bij een praktijkprobleem, bijvoorbeeld voor een afstudeerstage. Een universitaire scriptie is een verslag van een zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.

     De eisen van een scriptie verschillen per opleiding. Zo worden er bij sommige opleidingen bijvoorbeeld richtlijnen opgesteld over het onderwerp dat je mag kiezen, het soort onderzoek dat uitgevoerd mag worden, het aantal woorden dat je moet schrijven of hoe de scriptiestructuur eruit moet komen te zien.

     Tip
     Heb je moeite om te starten met je scriptie? Volg dan ons stappenplan voor een goede start.

     Verder lezen: Wat is een scriptie?

     Zo maak je een tijdsplanning voor je scriptie | Voorbeeldtemplate

     Voordat je begint met het schrijven van je scriptie, kan het handig zijn een tijdsplanning te maken. Met behulp van de planning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je je scriptie op tijd afrondt.

     In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen drie verschillende fases:

     Een tijdsplanning (of werkplanning) is vaak onderdeel van een plan van aanpak of onderzoeksvoorstel.

      Om je op weg te helpen hebben we een template van een tijdsplanning voor je onderzoek gecreëerd. Je kunt de template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

      Download Excel templateDownload Google Sheets template

      Verder lezen: Zo maak je een tijdsplanning voor je scriptie | Voorbeeldtemplate

      De afbakening van je onderzoek | Betekenis & Voorbeelden

      Met een goede afbakening van je onderzoek stel je grenzen aan je onderzoek en beschrijf je duidelijk welk specifiek probleem je onderzoekt. Het is belangrijk om je onderzoek af te bakenen, zodat je onderzoek daadwerkelijk haalbaar en uitvoerbaar is. Ook verhoog je hiermee de validiteit en betrouwbaarheid van je scriptie.

      Als je onderzoek niet goed afgebakend is, bestaat het risico dat je plan van aanpak, onderzoeksvoorstel of scriptie niet wordt goedgekeurd.

      Je kunt je onderzoek op vijf verschillende manieren afbakenen door het onderwerp dat je onderzoekt te specificeren. Dit doe je door aan te geven:

        Let op
        Houd er bij de afbakening rekening mee dat er voldoende literatuur over je onderwerp beschikbaar moet zijn en dat het onderwerp relevant en haalbaar is.

        Verder lezen: De afbakening van je onderzoek | Betekenis & Voorbeelden