Overzicht en vergelijking plagiaatcheckers 2023

De beste plagiaatchecker is de tool die:

 • Zo veel mogelijk plagiaat detecteert.
 • Alle vormen van plagiaat kan vinden, zelfs als de oorspronkelijke tekst is aangepast.
 • Een duidelijk, volledig plagiaatrapport geeft zonder false positives (algemene zinnen die ten onrechte als plagiaat worden gemarkeerd).

Om te bepalen welke plagiaatchecker de beste is, hebben we een diepgaand onderzoek uitgevoerd waarbij we de prestaties van 9 checkers hebben vergeleken. We hebben geplagieerde teksten geüpload die ofwel direct gekopieerd en geplakt waren, ofwel in verschillende mate bewerkt waren. In totaal hebben we 140 bronnen gebruikt voor de testdocumenten.

Conclusie
Ons onderzoek toont aan dat de Scribbr Plagiaat Checker de beste checker op de markt is in 2023. De tool is in staat om plagiaat te detecteren in zowel onbewerkte als sterk bewerkte teksten. Het plagiaatrapport is uitgebreid en gemakkelijk te gebruiken en false positives worden tot een minimum beperkt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totaalscore per plagiaatchecker, gebaseerd op de hoeveelheid gedetecteerd plagiaat.

Plagiaatchecker Totaalscore
1. Scribbr (partner van Turnitin) 4.2 
2. Duplichecker 2.2
3. Small SEO Tools 2.2 
4. PrePostSEO 2.1 
5. Grammarly 2.0 
6. PlagiarismDetector 2.0 
7. Check-plagiarism.com 2.0
8. Search Engine Reports 1.9
9. PlagiarismChecker.co 1.5

Verder lezen: Overzicht en vergelijking plagiaatcheckers 2023

ChatGPT: Overzicht AI-richtlijnen per onderwijsinstelling

Let op
Zie je een AI-richtlijn van een onderwijsinstelling die niet meer up to date is of aangepast moet worden? Stuur dan een mailtje naar ai-tools@scribbr.com.

Hier vind je een actueel overzicht van de AI-richtlijnen van onderwijsinstellingen over het gebruik van ChatGPT tijdens je studie, bijvoorbeeld bij je scriptie en tentamens.

Met de komst van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen neemt de vraag toe of en in hoeverre je deze tools volgens jouw onderwijsinstelling mag inzetten tijdens je studie. Momenteel zijn docenten nog aan het uitzoeken hoe ze op deze tools moeten reageren: of en op welke manier studenten de tools in kunnen zetten voor opdrachten, en hoe ze kunnen worden ingezet in overeenstemming met de academische integriteit.

Voor dit artikel onderzochten we voor het mbo, hbo en wo in Nederland wat de AI-richtlijnen van de onderwijsinstellingen momenteel zijn:

 • Bij 3% van de onderwijsinstellingen is het gebruik van AI over het algemeen niet toegestaan.
 • Bij 9% van de onderwijsinstellingen is het gebruik van AI deels toegestaan.
 • Bij 3% van de onderwijsinstellingen is het gebruik van AI over het algemeen toegestaan.
 • Bij 85% van de onderwijsinstellingen zijn er geen of onduidelijke richtlijnen.

AI richtlijnen onderwijs Nederland Scribbr

Download Google Spreadsheet

Let op
Hoewel we dit overzicht zo actueel mogelijk proberen te houden, is er momenteel nog veel discussie over het gebruik van ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen tijdens je studie.

Het is daarom belangrijk altijd zelf de actuele richtlijnen van je opleiding omtrent het gebruik van AI te raadplegen. Contacteer je docent, mentor of studiecoördinator om zeker te weten wat is toegestaan en wat niet.

Verder lezen: ChatGPT: Overzicht AI-richtlijnen per onderwijsinstelling

Selectiebias (Selection bias) | Betekenis & Voorbeelden

Selectiebias (selection bias) verwijst naar situaties waarin onderzoeksbias wordt veroorzaakt door factoren die verband houden met de participanten van het onderzoek.

Selection bias kan worden geïntroduceerd in je onderzoek tijdens de selectie van de betrokken populatie, de gekozen steekproefmethoden of de werving van de participanten. Selection bias wordt ook wel selectie-effect genoemd.

Selectiebias (Selection bias)

Voorbeeld: Selection bias
Gezondheidsstudies die participanten rechtstreeks uit klinieken werven missen alle andere geschikte mensen die niet naar klinieken gaan of die pas later zorg aangeboden krijgen.

Hierdoor kunnen de steekproef en de doelpopulatie aanzienlijk verschillen, waardoor het lastiger wordt om je bevindingen te generaliseren.

Selection bias kan de validiteit van je onderzoek aantasten, omdat de onderzoekspopulatie niet representatief is voor de doelpopulatie.

Verder lezen: Selectiebias (Selection bias) | Betekenis & Voorbeelden

Stage lopen tijdens een universitaire opleiding | Voordelen & Tips

Denk je erover om een universitaire stage (wo-stage) te lopen? Stage lopen is bij de meeste hbo-opleidingen verplicht, maar niet bij de meeste universitaire opleidingen. Een stage kan bij een universitaire opleiding echter ook zeker van toegevoegde waarde zijn.

Je doet werkervaring op, oriënteert jezelf en je leert jezelf beter kennen op zakelijk gebied. Wat kun je daar nu precies mee, een stage lopen tijdens een universitaire opleiding?

Verder lezen: Stage lopen tijdens een universitaire opleiding | Voordelen & Tips

Afstudeerstage | Stage combineren met het schrijven van je scriptie

Als je een afstudeerstage gaat lopen werk je niet alleen, maar schrijf je er ook een stageverslag over. Het is voor jezelf prettig als je dan ook echt geïnteresseerd bent in het werk dat je de komende maanden gaat doen. Solliciteer niet blind op een stage, maar bedenk wat jij zelf wil en zoek op meerdere plaatsen.

Verder lezen: Afstudeerstage | Stage combineren met het schrijven van je scriptie

Alles over de stagevergoeding | Mbo, hbo en wo

Wanneer je stage gaat lopen, kun je een stagevergoeding krijgen. Een bedrijf is niet verplicht om een stagevergoeding uit te keren. Als je de hoogte van je stagevergoeding belangrijk vindt, informeer hier dan naar voordat je een stagecontract ondertekent.

Een stagebedrijf dat wel een stagevergoeding geeft baseert deze meestal op je opleidingsniveau en het aantal uren dat je stage loopt. Er is geen minimum- of maximumbedrag voor stagevergoeding.

Verder lezen: Alles over de stagevergoeding | Mbo, hbo en wo

Stage zoeken | Tips voor het zoeken van een stage

Een stage loop je meestal voor een periode van zes maanden, een vrij lange tijd. Je kunt je stage voor jezelf leuker maken door zorgvuldig op zoek te gaan naar een stageadres. Een stage zoeken is echter niet altijd makkelijk.

Zoek naar een bedrijf dat je interesseert, waar je binnen de bedrijfscultuur past en dat zich voor jou op een geschikte locatie bevindt. Waar je stage gaat lopen heb je voor een groot deel zelf in de hand, waarom zou je daar niet van profiteren?

Verder lezen: Stage zoeken | Tips voor het zoeken van een stage

Wat is een koppelteken? (-) | Betekenis & Voorbeelden

Wat is een koppelteken

Een koppelteken (-) verbindt een woord, prefix, letter of getal aan een woord. Het koppelteken is een kort, liggend streepje, ook wel de divisie genoemd, dat ook wordt gebruikt als weglatingsstreepje of afbreekstreepje.

Een koppelteken is een leesteken dat onderdeel uitmaakt van de interpunctie van je tekst om de leesbaarheid van je tekst te vergroten.

Voorbeeld: Woorden met een koppelteken
 • Van der Valk is een hotel-restaurant.
 • De oud-trainer kwam weer een keer naar onze wedstrijd kijken.
 • Het is echt mooi in Utrecht-Zuid!
 • De lengte noteer je op de x-as.
 • Ik zou het op een A4-papiertje printen.
 • Vanavond hebben we eindelijk weer een keer vanille-ijs als toetje.

Verder lezen: Wat is een koppelteken? (-) | Betekenis & Voorbeelden

Parentheses vs Brackets ( ) [ ] | Definities & Voorbeelden

Parentheses ( ) zijn ronde haakjes die in de Engelse taal worden ingezet om:

 • Achtergrondinformatie aan een zin toe te voegen;
 • Acroniemen te introduceren;
 • Naar bronnen te verwijzen in je tekst en literatuurlijst.

Brackets [ ] zijn vierkante haakjes of blokhaken die in de Engelse taal worden ingezet om:

 • Tekst aan een citaat toe te voegen die niet in de originele tekst staat;
 • Een onbekende titel of auteur, of bronbeschrijvingen, in een bronvermelding weer te geven;
 • Een tweede set haakjes te plaatsen binnen een set parentheses.
Voorbeeld: Parentheses en brackets gebruiken in je Engelstalige tekst (APA-stijl)
 • The results are significant (see Table 2.1). 
 • Johnson (2022) has argued that “these [minority groups] are not the problem, the system is”.

Let op: Het kan per referentiestijl verschillen of het toegestaan is brackets toe te voegen aan de bronvermelding.

Verder lezen: Parentheses vs Brackets ( ) [ ] | Definities & Voorbeelden

Tussen Haakjes () | Definitie, Regels & Voorbeelden

Haakjes zijn leestekens die worden gebruikt om extra informatie aan een zin toe te voegen of om correct naar bronnen te verwijzen in een academische tekst. De informatie of verwijzing staat altijd tussen haakjes, wat betekent dat een openend haakje niet kan worden geplaatst zonder een sluitend haakje en vice versa.

In een academische tekst kun je ronde haakjes bijvoorbeeld gebruiken om:

 • Naar je bron te verwijzen in de tekst;
 • Technische informatie zoals vergelijkingen over te brengen;
 • Afkortingen en acroniemen te introduceren.

Haakjes zijn onderdeel van je interpunctie en vergroten de leesbaarheid van je tekst.

Voorbeeld: Tussen haakjes gebruiken in je tekst
 • Dit onderzoek richt zich op kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
 • Kinderen hebben vaak weinig spreekangst (Van der Laar, 2020).
 • Mark kwam (hoewel met tegenzin) direct uit school naar huis toe.

Verder lezen: Tussen Haakjes () | Definitie, Regels & Voorbeelden