Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Nadat jij je onderwerp hebt gekozen en afgebakend, formuleer je met behulp van een probleemanalyse (probleemoriëntatie) de probleemstelling en doelstelling. Hierna begin je pas met het opstellen van de onderzoeksvragen.

Het voorbeeld hieronder is een praktijkvraagstuk voor het hbo. De oriëntatie is geschreven met behulp van het stappenplan voor de probleemoriëntatie.

Voorbeeld probleemanalyse praktijkvraagstuk

Aanleiding en context
De directeur van een basisschool in Utrecht heeft een vierdejaars student van de pabo gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de hoogbegaafde leerlingen die in de bovenbouw zitten, meer uit te dagen. Uit een eerder gehouden enquête onder ouders/verzorgers van deze kinderen is namelijk gebleken dat veel van deze kinderen zich vervelen en dat ongeveer de helft niet meer graag naar school gaat.

Achtergrond
Vanuit het ministerie is er de laatste jaren veel aandacht voor deze problematiek [uitleg met bronnen]. De basisschool heeft al verschillende maatregelen genomen zoals het verrijken van de leerstof in de verplichte vakken. Uit een onderzoek, dat in 2014 is uitgevoerd door een student, is gebleken dat de kinderen hierdoor al meer uitgedaagd worden maar dat de leerkrachten van de bassischool handelingsverlegen zijn als het gaat om hoe ze dat moeten aanpakken. Zij vinden het moeilijk om hoogbegaafde leerlingen te herkennen en de juiste leerlingbegeleiding te bieden. Vanuit de literatuur is bekend dat [uitwerken met bronnen].

Afbakening en relevantie
De focus van dit onderzoek ligt op de relatie tussen de leerkracht en de student. Met overige factoren zoals de thuissituatie en medeleerlingen wordt geen rekening gehouden. De uitkomsten zijn maatschappelijk relevant omdat leerkrachten praktische handvatten ontvangen waardoor zij betere begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen kunnen bieden. De leerlingen zullen zich beter gaan voelen en beter gaan presteren op school.

Probleemstelling
De leerkrachten van de basisschool beschikken niet over de vaardigheden om de hoogbegaafde kinderen te kunnen herkennen en de juiste begeleiding te bieden.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is erachter te komen hoe de vaardigheden van de leerkrachten verbeterd kunnen worden zodat zij de hoogbegaafde leerlingen beter herkennen en kunnen begeleiden.

Veel moeite met de probleemanalyse?

Door gebruik te maken van een visgraatmodel is het makkelijker om tot een goede probleemanalyse te komen.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr Team)
19 mei 2015 om 13:10

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.