Het Scribbr-Verbetermodel© is speciaal door ons ontwikkeld voor het nakijken van scripties. Bij het nakijken van je scriptie let je editor op alle onderdelen uit het Scribbr-Verbetermodel©.

Het Verbetermodel is opgesplitst in twee delen: nakijken op taal en nakijken van een academische tekst.

 

Deel 1 – Een tekst nakijken op taal

TaalgebiedSpecifiek
1. Zijn de woorden juist gespeld?Spel- en typfouten
Samenstellingen
Samenstellingen met Engelse woorden
Woordcombinaties
Dt-fouten
Voltooid deelwoorden
Hoofdletters in afkortingen, namen, titels en opsommingen
2. Zijn de juiste woorden gebruikt?Lidwoorden
Verwijswoorden
Persoonlijk voornaamwoorden
Logische woordkeuze
Collocaties en gezegden
Voorzetsels
Voorzetseluitdrukkingen
Plaatsing van verbindingswoorden
3. Zijn de zinnen juist geschreven? Congruentie van het onderwerp met de persoonsvorm
Verzamelnamen plus enkelvoud (een aantal…is)
Woordvolgorde in eenvoudige zinnen
Woordvolgorde in complexe zinnen
Woordvolgorde in opsommingen
Werkwoordstijden
Volledige zinnen
Overcomplete zinnen
4. Zijn de leestekens juist gebruikt?Komma
Dubbele punt
Puntkomma
Punt
Aanhalingstekens
Haakjes
5. Klopt de stijl van de tekst?Passieve zinnen
Fragmenten
Overbodige woorden en omslachtige formuleringen
Te lange zinnen
Naamwoordstijl
Zinnen die beginnen met maar, omdat, etc.
Tangconstructies
6. Is consistent geschreven? Consistente spelling
Consistent hoofdlettergebruik
Consistentie in werkwoordstijden
Consistent leestekengebruik

 

Deel 2 – Een academische tekst nakijken

TaalgebiedSpecifiek
1. Is de tekst academisch?Academische woordkeuze
Verboden woorden
 Vage, subjectieve en overdreven formuleringen
2. Zijn citaten juist geschreven?Spel- en typfouten in citaten
Leestekens in citaten
3. Zijn getallen en afkortingen juist geschreven? Getallen uitschrijven
Afkortingengebruik
4. Kloppen de werkwoordstijden en het perspectief? Werkwoordstijden per scriptieonderdeel
Ik/wij-vorm
Aanspreekvorm (jij-vorm)
Consistentie in perspectief
5. Is het begrijpelijk?Onduidelijke zinnen