Lijst met veelvoorkomende combinaties van werkwoorden en voorzetsels

Veel Nederlandse werkwoorden worden gebruikt met een vast voorzetsel, of worden simpelweg vaak in dezelfde combinatie gebruikt. Hiermee worden erg veel fouten gemaakt. Om die fouten te voorkomen hebben wij een overzicht voor je gemaakt.

A

 • aandacht besteden aan
 • aandacht hebben voor
 • aandacht vestigen op
 • een aandeel hebben in
 • aandringen op
 • aanleiding geven tot
 • in aanmerking komen voor
 • in aanraking komen met
 • (zich) aanpassen aan
 • zich aansluiten bij
 • aansprakelijk zijn voor
 • (iemand) aanspreken op
 • de aanzet geven tot
 • acht slaan op
 • afbreuk doen aan
 • afgaan op (iets)
 • afhangen van (iets)
 • afzien van
 • akkoord gaan met
 • antwoorden op

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

B

 • baseren op
 • beantwoorden aan
 • beginnen aan/met
 • behandelen met
 • behoefte hebben aan
 • behoren bij/tot
 • bekend maken aan
 • bekend zijn met
 • belang hebben bij
 • belangstelling hebben voor
 • beperken tot
 • besluiten tot
 • bestaan uit
 • besteden aan
 • bestemd zijn voor
 • betrekken bij
 • betrekking hebben op
 • zich bewust zijn van
 • bezwaar maken tegen
 • binden aan
 • blijken uit
 • blijk geven van
 • bijdragen tot
 • een bijdrage leveren aan

C

 • commentaar hebben op
 • concluderen uit
 • confronteren met

D

 • deelnemen aan
 • delen in/door/met
 • denken aan/om/over
 • dienen tot/voor
 • zich distantiëren van
 • doelen op

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

E

 • het eens zijn met
 • eindigen met/op
 • zich ergeren aan
 • ervaren zijn in
 • ervaring hebben met

F

 • focussen op

G

 • gebaseerd zijn op
 • gebruikmaken van
 • geïnteresseerd zijn in
 • geschikt zijn voor
 • gevolgd worden door
 • getuigen van
 • grenzen aan

H

 • hechten aan
 • heersen over
 • herinneren aan
 • op de hoogte stellen van
 • op de hoogte zijn van
 • zich houden aan

I

 • inbrengen tegen
 • onder de indruk zijn van
 • informeren naar/over
 • ingaan op/tegen
 • zich inlaten met
 • inspelen op
 • instemmen met
 • zich interesseren voor
 • invloed hebben op
 • zich inzetten voor

K

 • kampen met
 • kans hebben op
 • kennen van
 • kennismaken met
 • kijken naar
 • klagen over
 • kritiek hebben op
 • krijgen van

L

 • zich lenen voor
 • leren van
 • letten op
 • liggen aan
 • lijden aan
 • lijken op

M

 • meedelen aan
 • meedoen met
 • meegaan met/naar
 • meenemen naar
 • medeplichtig zijn aan

N

 • nadenken over
 • zich neerleggen bij
 • neigen naar
 • noodzaken tot

O

 • omgaan met
 • onderhandelen over
 • (zich) onderscheiden van/aan
 • ontbreken van/aan
 • ontlenen aan
 • ontstaan uit
 • zich onttrekken aan
 • oordelen over
 • opgaan in
 • ophalen van
 • opheffen van
 • ophouden met
 • opmaken uit
 • opwegen tegen
 • opzoeken in
 • overhalen om
 • overtuigd zijn van
 • iemand overtuigen van

P

 • passen bij/op
 • een poging doen om/tot
 • profiteren van
 • protesteren tegen
 • praten over

R

 • reageren op
 • recht hebben op
 • refereren aan
 • rekenen op
 • rekening houden met
 • zich rekenschap geven van
 • zich richten tot
 • rijk zijn aan

S

 • samenhangen met
 • scheiden van
 • slaan op
 • zich specialiseren in
 • in staat zijn tot
 • steunen op
 • stilstaan bij
 • streven naar
 • strijdig zijn met
 • sturen naar

T

 • tegengesteld zijn aan
 • tegemoetkomen aan
 • terugkeren naar
 • terugkomen op/van
 • zich toeleggen op
 • toekomen aan
 • toevoegen aan
 • toezien op
 • tonen aan
 • trouw zijn aan
 • twijfelen aan

U

 • uitgaan van
 • uitkijken naar/op/voor
 • uitkomen op
 • zich uitlaten over
 • zich uitspreken over

V

 • van gedachten wisselen over
 • vatbaar zijn voor
 • veranderen in
 • verantwoordelijk zijn voor
 • zich verdiepen in
 • vergelijken met
 • zich vergissen in
 • zich verhouden tot
 • verkeren in
 • zich verplichten tot
 • verschillen van
 • verslag doen van
 • verwijzen naar
 • verzoeken om
 • voldoen aan
 • volstaan met
 • voorafgaan aan
 • voorkeur geven aan
 • voorkeur hebben voor
 • voortkomen uit
 • voortvloeien uit
 • voortzetten met
 • vooruitlopen op
 • voorzien in/van

W

 • waarschuwen voor
 • zich wenden tot
 • zich wijden aan
 • te wijten zijn aan
 • wijzen naar/op

Z

 • zorgen voor
 • zorgen maken over
 • zwijgen over

Veelgestelde vragen

Wat is een voorzetsel?

Voorzetsels zijn woorden zoals op, onder, in, door, behalve, tussen en tegen. Ze geven de relatie (bijvoorbeeld tijd, plaats of reden) aan tussen het woord waar ze voor staan en de andere woorden in de zin: tijdens de vakantie, in de scriptie, vanwege het slechte weer.

Welke voorzetsels moet je vermijden?

Als je een tekst schrijft, is het makkelijk om voorzetseluitdrukkingen en vage voorzetsels zoals “middels” of “omtrent” te gebruiken, want ze passen in bijna elke zin.

Maar ze kunnen je tekst ook omslachtig en vaag maken. Gebruik ze daarom zo weinig mogelijk.

Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 12.836 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Piersma, A. (2021, 29 oktober). Lijst met veelvoorkomende combinaties van werkwoorden en voorzetsels. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/lijst-met-veelvoorkomende-combinaties-van-werkwoorden-en-voorzetsels/

Wat vind jij van dit artikel?
Annemarie Piersma

Annemarie is senior editor bij Scribbr. Ze is een echte taalpuzzelaar die teksten graag begrijpelijk en helder maakt. Ze helpt studenten om hun verhaal zo duidelijk mogelijk over te laten komen. Ook adviseert ze editors over het nakijken van scripties.