Lijst met veelvoorkomende combinaties van werkwoorden en voorzetsels

Veel Nederlandse werkwoorden worden gebruikt met een vast voorzetsel, of worden simpelweg vaak in dezelfde combinatie gebruikt. Hiermee worden erg veel fouten gemaakt. Om die fouten te voorkomen hebben wij een overzicht voor je gemaakt.

A

 • aandacht besteden aan
 • aandacht hebben voor
 • aandacht vestigen op
 • een aandeel hebben in
 • aandringen op
 • aanleiding geven tot
 • in aanmerking komen voor
 • in aanraking komen met
 • (zich) aanpassen aan
 • zich aansluiten bij
 • aansprakelijk zijn voor
 • (iemand) aanspreken op
 • de aanzet geven tot
 • acht slaan op
 • afbreuk doen aan
 • afgaan op (iets)
 • afhangen van (iets)
 • afzien van
 • akkoord gaan met
 • antwoorden op

B

 • baseren op
 • beantwoorden aan
 • beginnen aan/met
 • behandelen met
 • behoefte hebben aan
 • behoren bij/tot
 • bekend maken aan
 • bekend zijn met
 • belang hebben bij
 • belangstelling hebben voor
 • beperken tot
 • besluiten tot
 • bestaan uit
 • besteden aan
 • bestemd zijn voor
 • betrekken bij
 • betrekking hebben op
 • zich bewust zijn van
 • bezwaar maken tegen
 • binden aan
 • blijken uit
 • blijk geven van
 • bijdragen tot
 • een bijdrage leveren aan

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

C

 • commentaar hebben op
 • concluderen uit
 • confronteren met

D

 • deelnemen aan
 • delen in/door/met
 • denken aan/om/over
 • dienen tot/voor
 • zich distantiëren van
 • doelen op

E

 • het eens zijn met
 • eindigen met/op
 • zich ergeren aan
 • ervaren zijn in
 • ervaring hebben met

F

 • focussen op

G

 • gebaseerd zijn op
 • gebruikmaken van
 • geïnteresseerd zijn in
 • geschikt zijn voor
 • gevolgd worden door
 • getuigen van
 • grenzen aan

H

 • hechten aan
 • heersen over
 • herinneren aan
 • op de hoogte stellen van
 • op de hoogte zijn van
 • zich houden aan

I

 • inbrengen tegen
 • onder de indruk zijn van
 • informeren naar/over
 • ingaan op/tegen
 • zich inlaten met
 • inspelen op
 • instemmen met
 • zich interesseren voor
 • invloed hebben op
 • zich inzetten voor

K

 • kampen met
 • kans hebben op
 • kennen van
 • kennismaken met
 • kijken naar
 • klagen over
 • kritiek hebben op
 • krijgen van

L

 • zich lenen voor
 • leren van
 • letten op
 • liggen aan
 • lijden aan
 • lijken op

M

 • meedelen aan
 • meedoen met
 • meegaan met/naar
 • meenemen naar
 • medeplichtig zijn aan

N

 • nadenken over
 • zich neerleggen bij
 • neigen naar
 • noodzaken tot

O

 • omgaan met
 • onderhandelen over
 • (zich) onderscheiden van/aan
 • ontbreken van/aan
 • ontlenen aan
 • ontstaan uit
 • zich onttrekken aan
 • oordelen over
 • opgaan in
 • ophalen van
 • opheffen van
 • ophouden met
 • opmaken uit
 • opwegen tegen
 • opzoeken in
 • overhalen om
 • overtuigd zijn van
 • iemand overtuigen van

P

 • passen bij/op
 • een poging doen om/tot
 • profiteren van
 • protesteren tegen
 • praten over

R

 • reageren op
 • recht hebben op
 • refereren aan
 • rekenen op
 • rekening houden met
 • zich rekenschap geven van
 • zich richten tot
 • rijk zijn aan

S

 • samenhangen met
 • scheiden van
 • slaan op
 • zich specialiseren in
 • in staat zijn tot
 • steunen op
 • stilstaan bij
 • streven naar
 • strijdig zijn met
 • sturen naar

T

 • tegengesteld zijn aan
 • tegemoetkomen aan
 • terugkeren naar
 • terugkomen op/van
 • zich toeleggen op
 • toekomen aan
 • toevoegen aan
 • toezien op
 • tonen aan
 • trouw zijn aan
 • twijfelen aan

U

 • uitgaan van
 • uitkijken naar/op/voor
 • uitkomen op
 • zich uitlaten over
 • zich uitspreken over

V

 • van gedachten wisselen over
 • vatbaar zijn voor
 • veranderen in
 • verantwoordelijk zijn voor
 • zich verdiepen in
 • vergelijken met
 • zich vergissen in
 • zich verhouden tot
 • verkeren in
 • zich verplichten tot
 • verschillen van
 • verslag doen van
 • verwijzen naar
 • verzoeken om
 • voldoen aan
 • volstaan met
 • voorafgaan aan
 • voorkeur geven aan
 • voorkeur hebben voor
 • voortkomen uit
 • voortvloeien uit
 • voortzetten met
 • vooruitlopen op
 • voorzien in/van

W

 • waarschuwen voor
 • zich wenden tot
 • zich wijden aan
 • te wijten zijn aan
 • wijzen naar/op

Z

 • zorgen voor
 • zorgen maken over
 • zwijgen over
Wat vind jij van dit artikel?
Annemarie Piersma

Annemarie is senior editor bij Scribbr. Ze is een echte taalpuzzelaar die teksten graag begrijpelijk en helder maakt. Ze helpt studenten om hun verhaal zo duidelijk mogelijk over te laten komen. Ook adviseert ze editors over het nakijken van scripties.

1 reactie

Annemarie Piersma
Annemarie Piersma (Scribbr Team)
17 november 2018 om 16:31

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.