Verschil tussen bachelorscriptie en masterscriptie

Het belangrijkste verschil tussen een masterscriptie en een bachelorscriptie van een universitaire studie is de hogere studielast, omdat er vaak meer studiepunten staan voor een universitaire scriptie. Bovendien is een scriptie op de universiteit meestal meer theoretisch van aard, en een scriptie op het hbo meer praktisch van aard.

Verschillen scriptie tussen bachelor en master op universiteit

Een universitaire bachelorthesis onderscheidt zich van de universitaire masterthesis op de volgende punten:

 • De omvang van de thesis: De studielast van een bachelorthesis is vaak rond de 6-12 ECTS en die van een masterthesis 18 ECTS. Dit betekent dan ook dat de masterscriptie in omvang van het aantal pagina’s vaak groter is dan de bachelorscriptie.
 • De taal: Waar je bij sommige opleidingen de bachelorscriptie nog in het Nederlands mag schrijven is dit bij de master thesis niet meer het geval. Dit komt doordat de meeste masters Engelstalig zijn.
 • Individueel of gezamenlijk: In principe schrijf je zowel je bachelorthesis als je masterscriptie individueel, maar het kan wel zijn dat je bij je bachelorscriptie in groepsverband je materiaal verzamelt. Bij je masterscriptie doe je alles zelf.
 • Literatuuronderzoek en praktijkonderzoek: Vanwege de beperkte omvang van een bachelorscriptie beperkt deze zich vaak tot enkel literatuuronderzoek. Bij de masterscriptie wordt vaak van je verwacht dat je praktijkonderzoek doet om je argumenten te onderbouwen.
 • Wel of geen verdediging: In tegenstelling tot de bachelorscriptie moet je bij de masterscriptie je thesis wel vaak verdedigen. Overigens is de tendens dat door de toenemende bezuinigingen in het hoger onderwijs de verdediging minder voorkomt.
 • De keuze van het onderwerp: Tijdens de bachelor krijg je vaak een lijst met onderwerpen waaruit je mag kiezen. Bij de master heb je meer vrijheid om een eigen onderwerp uit te zoeken.
 • Scriptie schrijven voor een bedrijf: Een bachelorscriptie mag je vaak niet voor een bedrijf schrijven. Bij de masterthesis heb je de keuze om je thesis te schrijven voor een bedrijf en daar dan dus stage te lopen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Verschillen tussen hbo- en wo-bachelor

De grootste verschillen tussen het hbo en wo zijn:

 • Hbo-opleidingen hebben een meer beroepsgerichte oriëntatie. Bacheloropleidingen op de universiteit zijn wetenschappelijk georiënteerd.
 • De opleidingen die je kunt volgen op het hbo duren vaak 4 jaar, en de bacheloropleidingen in het wo duren 3 jaar.

Deze verschillen komen ook terug bij de bachelorscriptie. De bachelorscriptie op het hbo is meestal veel meer praktijkgericht dan op de universiteit. Hbo-studenten schrijven hun bachelorscriptie vrijwel altijd voor een bedrijf en lopen daar ook stage. Theoretisch onderzoek wordt dus gecombineerd met praktijkonderzoek.

Voor wo-studenten is de bachelorscriptie veel meer een literatuuronderzoek en dus niet gericht op de beroepsgerichte praktijk. Daarnaast is de bachelorscriptie op het hbo van een grotere omvang dan op de universiteit en moet een hbo-scriptie bijna altijd worden gepresenteerd en verdedigd.

Voorbeelden bekijken

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het om een scriptie te schrijven?

De gemiddelde duur van een scriptie ligt tussen de 3 en 12 maanden, waarbij je meestal 6 maanden bezig bent (ongeveer 1 semester). Hoe lang het proces precies duurt, hangt af van het soort onderzoek en hoeveel studiepunten ervoor staan. Het allerbelangrijkste is dat je je houdt aan een goede planning.

Hoeveel woorden heeft een scriptie?

Het aantal woorden in een scriptie hangt af van het niveau, het aantal studiepunten dat je krijgt en de richtlijnen van individuele opleidingen (controleer deze goed).

Een hbo-scriptie is gemiddeld 15.000 woorden lang, een bachelorscriptie heeft tussen de 7.000 en 12.000 woorden en een masterscriptie is meestal tussen de 12.000 en 20.000 woorden lang (zonder bijlagen).

Let op: een grote scriptie is niet per se beter dan een kleine scriptie. Het belangrijkste is om kort en krachtig te schrijven, zodat je scriptie goed leesbaar is.

Wat zijn studiepunten?

De studielast voor een vak of opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten (ECTS of credits). Hierdoor kunnen vakken met elkaar worden vergeleken en weten studenten en docenten hoeveel tijd ze ongeveer kwijt zijn aan de voorbereiding, de colleges en de opdrachten.

Zo staat 1 ECTS voor 28 uur werk. Stel dat je 12 studiepunten krijgt voor je scriptie, dan rekent je opleiding op minimaal 8 weken fulltime werk (of 336 uur).

Hoe is een scriptieverdediging opgebouwd?

De scriptieverdediging bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 1. Een afstudeerpresentatie waarin je uitlegt hoe je onderzoek is verlopen en wat de resultaten zijn. Meestal mag je hiervoor een scherm gebruiken, zodat je een PowerPoint kunt laten zien.
 2. Een kritische vragenronde waarbij het publiek vragen kan stellen. De meeste vragen zullen afkomstig zijn van je begeleider en tweede lezer, waardoor ze mogelijk een klein deel van het cijfer bepalen.
 3. De bepaling van het cijfer. De begeleider en tweede lezer trekken zich even terug, waarna ze het cijfer bekendmaken.

De verdediging vormt maar een klein onderdeel van het scriptieproces en is vaak niet van grote invloed op het cijfer.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 28 oktober). Verschil tussen bachelorscriptie en masterscriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/verschil-tussen-bachelor-scriptie-en-master-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.