Is het de of het PvA?

Je schrijft het PvA, omdat het gaat om het Plan van Aanpak. Aanpak is een het-woord.