Is het de of het PvA?

Je schrijft het PvA, omdat het gaat om het plan van aanpak. Plan is een het-woord.