Zo maak je een krachtig plan van aanpak (PvA) | Met voorbeelden

Voordat je met je scriptie mag beginnen, schrijf je een Plan van Aanpak. Hierin staat wat je wilt onderzoeken en hoe je dat wilt doen.

Voorbeelden van Plan van Aanpak

Bekijk een Plan van Aanpak voor de opleiding*:

*De documenten zijn afkomstig van de openbare database van de hbo-kennisbank.

Structuur van een Plan van Aanpak

Onderdeel Inhoud
Inleiding of aanleiding
 • Onderwerp
 • Opdracht of vraagstuk
 • Opdrachtgever
 • Organisatieomschrijving (of in een hoofdstuk)
 • Leeswijzer
Organisatieomschrijving (optioneel hoofdstuk)
 • Organisatiekenmerken
 • Missie en visie
 • Kernactiviteiten
 • Huidige situatie en ontwikkelingen
Probleemstelling en hoofd- en deelvragen
 • Probleemstelling
 • Afbakening
 • Doelstelling (of in een hoofdstuk)
 • Hoofd- en deelvragen
Doelstelling en eindproduct
 • Doelstelling (optioneel hoofdstuk)
 • Eindproduct (indien van toepassing)
Theoretisch kader
 • Relevante begrippen
 • Relevante theorieën en modellen
 • Waarom deze relevant zijn
Onderzoeksopzet: Wijze van dataverzameling
 • Het soort onderzoek
 • Dataverzameling
 • Dataomschrijving
 • Data-analyse
 • Onderzoeksvoorwaarden
 • Risicoanalyse
Werkplanning
 • Onderzoeksstappen
 • Tijdschema
Concept-literatuurlijst
 • Bronnen die je hebt gebruikt
 • Bronnen die je gaat gebruiken

  De volgorde hierboven is een richtlijn, maar is geen vaste regel. De exacte structuur en lengte van een Plan van Aanpak kunnen verschillen per opleiding en instelling, afhankelijk van de richtlijnen. Ga daarom goed na wat jouw opleiding van je verwacht.

  Perfectioneer jouw Plan van Aanpak

  Zorg voor een foutloos PvA met hulp van professionele Scribbr-editors. We kijken je Plan van Aanpak na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

  Bekijk het voorbeeld Meer weten over nakijken

  Scribbr Plan van Aanpak-sjabloon

  Om je te helpen makkelijk een Plan van Aanpak te schrijven, hebben we een Plan van Aanpak-docx-sjabloon voor je gemaakt.

  Hierin staan alle onderdelen in de juiste volgorde en wordt steeds uitgelegd wat je moet schrijven. Ook is er al een inhoudsopgave voor je gemaakt.

  Met de handige vragen die hierin gesteld worden, wordt je Plan van Aanpak een invuloefening! Downloaden dus!

  Download Plan van Aanpak-sjabloon

  Titelpagina

  De titelpagina bevat de volgende onderdelen:

  • titel van het document (eventueel ook een subtitel);
  • opdrachtgever (naam van de organisatie waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd en contactgegevens van de contactpersoon);
  • naam van de onderwijsinstelling;
  • contactgegevens van de begeleider(s) van de onderwijsinstelling;
  • datum en plaats (van schrijven);
  • auteur(s).

  Schrijf een pakkende titel die de inhoud van je Plan van Aanpak weergeeft en je lezer enthousiasmeert.

  Inhoudsopgave

  Gebruik automatische koppen in Word (Kop 1, 2, 3 etc.) zodat je met een druk op de knop automatisch een inhoudsopgave kunt maken. Dit scheelt je een hoop werk en tijd!

  Inleiding of aanleiding: onderzoeksonderwerp, opdracht en opdrachtgever

  Het eerste hoofdstuk wordt de inleiding of de aanleiding genoemd. Ga na of je dit hoofdstuk inleiding of aanleiding moet noemen.

  Onderzoeksonderwerp introduceren

  Introduceer vervolgens eerst je onderzoeksonderwerp op zo’n manier dat de lezer geboeid raakt.

  Voorbeeld onderzoeksonderwerp introduceren
  Onderwerp:
  Lage bezoekersaantallen in nieuwe fitnesscentraDe fitnessindustrie is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Zo zijn in Nederland in 2019 een X aantal nieuwe fitnesscentra geopend. Echter, niet alle nieuwe fitnesscentra worden even goed bezocht. Dit heeft vooral te maken met de sterke concurrentie van budgetfitnesscentra als Basic-Fit en Fit For Free. Fitnesscentrum X is een van de nieuwe centra gelegen in Stad Y en kampt al sinds de oprichting in maart 2019 met lage bezoekersaantallen.

  Opdracht omschrijven

  Nadat je het onderzoeksonderwerp geïntroduceerd hebt, beschrijf je de opdracht die de aanleiding vormt voor jouw Plan van Aanpak óf het vraagstuk dat de aanleiding hiervoor is en dat je wilt onderzoeken.

  Je bespreekt hierbij ook waarom deze opdracht of het vraagstuk relevant is.

  Voorbeeld omschrijving opdracht
  Opdracht:
  Onderzoek naar mogelijkheden om fitnesscentrum X populairder te maken bij fitnesscentrabezoekers in stad YOm deze reden heeft Fitnesscentrum X in stad Y de opdracht geformuleerd onderzoek te doen naar mogelijkheden om meer bezoekers te trekken. Hierbij wordt de focus gelegd op de redenen van klanten om het fitnesscentrum te bezoeken en te blijven bezoeken. Ook dient te worden onderzocht welke marketingmiddelen eraan bijdragen dat een klant een fitnesscentrum voor het eerst bezoekt. Dit onderzoek dient ertoe Fitnesscentrum X inzicht te bieden in de motivatie van bezoekers om een fitnesscentrum te bezoeken, zodat X hier beter op in kan spelen.

  Opdrachtgever en organisatie beschrijven

  Vervolgens geef je aan wie je opdrachtgever is, oftewel naar welke organisatie je onderzoek doet. Afhankelijk van jouw studierichtlijnen beschrijf je de organisatie in de aanleiding of in een apart hoofdstuk.

  In beide gevallen ga je in op de kenmerken van de organisatie die nodig zijn om de lezer een goed beeld te geven van de organisatie, en die relevant zijn voor jouw onderzoek. Je zou kunnen ingaan op:

  • het type organisatie (NGO, eenmanszaak, vennootschap, etc.)
  • de oprichting en de oprichter
  • de vestiging
  • de omvang van de organisatie (aantal vestigingen, transacties, winst, etc.)
  • het aantal medewerkers
  • de missie en visie
  • de kernactiviteiten
  • de uitvoeringswijze van deze kernactiviteiten
  • de interne en externe communicatie
  • de huidige situatie
  • actuele ontwikkelingen in de omgeving
  • actuele ontwikkelingen binnen de organisatie
  Voorbeeld organisatieomschrijving

  Opdrachtgever: Operational Manager D van Fitnesscentrum X

  D van Fitnesscentrum X heeft de opdracht opgesteld. D is een van de oprichters van het centrum en is als klant- en marketingmanager verantwoordelijk voor alle marketinguitingen en de klanttevredenheid. Fitnesscentrum X is op 2 februari 2019 opgericht en behoort tot een groep van vier fitnesscentra die alle vier in 2019 geopend zijn in de Randstad. De organisatie wordt bestuurd door drie oprichters die ieder een eigen taak vervullen. Zo is B operationeel en financieel manager en houdt C zich bezig met humanresourcesmanagement.

  Fitnesscentrum X telt acht medewerkers, waaronder vier fitnessinstructeurs, twee personal trainers en twee administratief medewerkers. Het centrum heeft als missie om inwoners van stad Y op een motiverende manier zo fit mogelijk te maken. X heeft daarom ook de volgende visie geformuleerd: “Centrum X is hét trefpunt voor inwoners van stad Y die samen fit willen worden en blijven.” De activiteiten van centrum X bestaan uit bezoekers begeleiden in de fitnesszaal, verschillende sportlessen van een uur aanbieden, een externe fysiotherapeut inhuren en laagdrempelige sportactiviteiten aanbieden op scholen in stad Y.

  Leeswijzer toevoegen

  Tot slot kun je een korte leeswijzer toevoegen waarin je aangeeft welke hoofdstukken of onderdelen in jouw Plan van Aanpak volgen.

  Organisatieomschrijving

  Als je organisatieomschrijving erg uitgebreid is en jouw studie voorschrijft hier een apart hoofdstuk van te maken, dan bespreek je bovenstaande organisatiekenmerken simpelweg in een apart hoofdstuk. Je kunt dit aangeven in de korte leeswijzer die je aan je aanleiding toevoegt.

  Probleemstelling en hoofd- en deelvragen

  Probleemstelling presenteren

  In dit hoofdstuk geef je aan wat het probleem is dat je in je scriptie (waarvoor je het PvA schrijft) wilt onderzoeken. Bespreek hierbij:

  • Wie de eigenaar van het probleem is, oftewel wie geholpen moet worden.
  • Welke eerdere oplossingen zijn uitgeprobeerd, maar niet hebben gefunctioneerd.
  • Wat de consequenties kunnen zijn als het probleem niet wordt opgelost.
  Voorbeeld probleemstelling
  Opdracht:
  Onderzoek naar mogelijkheden om fitnesscentrum X populairder te maken bij fitnesscentrabezoekers in stadProbleem:
  De huidige marketingactiviteiten van Fitnesscentrum X hebben geen effect op de bezoekersaantallen waardoor deze te laag blijven voor Fitnesscentrum X om in 2020 de beoogde winst te behalen en op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.

  Eigenaar van het probleem:
  Oprichter en klant- en marketingmanager D

  Eerdere oplossingen:
  Seizoensgebonden prijsverlaging, een Facebookcampagne en het uitdelen van gratis t-shirts met het logo van fitnesscentrum X

  Mogelijke consequenties:
  Een minder gevarieerd aanbod in sportlessen, ontslaan van personeel en eventueel het opheffen van de vestiging in stad Y

  Het probleem waar onderzoek naar gedaan moet worden is dat de huidige marketingactiviteiten van Fitnesscentrum X geen effect hebben op de bezoekersaantallen. Hierdoor blijven deze te laag voor Fitnesscentrum X om in 2020 de beoogde winst te behalen en op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.

  Eerdere oplossingen om de bezoekersaantallen te verhogen, waren een seizoensgebonden prijsverlaging van maart tot juni van 40 euro per maand naar 30 euro per maand, een Facebookcampagne gericht op bewoners van stad Y die interesse toonden in sportartikelen en het uitdelen van gratis t-shirts aan bestaande leden met het logo van fitnesscentrum X. Deze oplossingen hebben echter geen merkbaar effect gehad op het aantal bezoekers en leden van het centrum.

  Indien Fitnesscentrum X in de aankomende zes maanden niet meer bezocht wordt dan in de eerste zes maanden van 2019, heeft het centrum op korte termijn niet meer de financiële middelen om alle sportlessen aan te bieden. Mocht deze trend doorzetten dan is het centrum ook genoodzaakt om minstens drie personeelsleden te ontslaan. Op de lange termijn, in 2021, zal het centrum in stad Y opgeheven moeten worden.

  Het probleem afbakenen

  Hierbij is het belangrijk dat je het probleem, en daarmee je onderzoek, goed afbakent. Beperk het probleem bijvoorbeeld tot:

  • Een afdeling
  • Een tijdsperiode
  • Een product
  • Een locatie
  • Een categorie
  • Etc.
  Voorbeeld afgebakend probleem
  Afbakening:
  Online en offline marketingactiviteiten van fitnesscentrum X voor nieuwe aanmeldingen van bezoekers in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 40 jaar.Dit onderzoek gaat in op mogelijke online en offline marketingactiviteiten van fitnesscentrum X. Hierbij wordt gefocust op nieuwe aanmeldingen door bezoekers in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 40 jaar.

  Hoofdvraag

  Hierna geef je aan welke onderzoeksvraag je met je scriptie beoogt te beantwoorden om bij te dragen aan de oplossing voor het probleem.

  Voorbeeld hoofdvraag in PvA
  Opdracht:
  Onderzoek naar mogelijkheden om fitnesscentrum X populairder te maken bij fitnesscentrabezoekers in stad YProbleem:
  De huidige marketingactiviteiten van Fitnesscentrum X hebben geen effect op de bezoekersaantallen waardoor deze te laag blijven voor Fitnesscentrum X om in 2020 de beoogde winst te behalen en op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.

  Vraag:
  Welke marketingactiviteiten kunnen het probleem oplossen? Om inzicht te bieden in de oplossing voor het probleem heb ik de volgende hoofdvraag opgesteld:
  “Welke online en offline marketingactiviteiten kunnen bezoekers in de leeftijd van 20 tot en met 40 motiveren om fitnesscentrum X te bezoeken?”

  Deelvragen

  Deze onderzoeksvraag beantwoord je met behulp van deelvragen. Deze deelvragen presenteer je ook in dit hoofdstuk, tenzij in je studierichtlijnen staat dat je in je PvA alleen je probleemstelling of hoofdvraag hoeft te beschrijven.

  Voorbeeld deelvragen in PvA
  Hoofdvraag:
  Welke online en offline marketingactiviteiten kunnen bezoekers in de leeftijd van 20 tot en met 40 motiveren om fitnesscentrum X te bezoeken? De hoofdvraag zal beantwoord worden met behulp van de volgende deelvragen:

  1. Welke online en offline marketingactiviteiten heeft fitnesscentrum al ingezet?
  2. Hoe tevreden zijn de huidige bezoekers over fitnesscentrum X?
  3. Wat denken potentiële bezoekers over fitnesscentrum X?
  4. Wie zijn de concurrenten van fitnesscentrum X?
  5. Hoe kan fitnesscentrum X zich met behulp van marketingactiviteiten gericht op nieuwe aanmeldingen onderscheiden van concurrenten in stad Y?

  Doelstelling en eindproduct

  Doelstelling opschrijven

  Door je doelstelling(en) op te schrijven, zorg je ervoor dat je opdrachtgever en jij dezelfde verwachtingen hebben van jouw onderzoek. Je kunt je doelstelling opnemen in een apart hoofdstuk samen met de omschrijving van jouw eindproduct óf in een paragraaf in het hoofdstuk over de probleemstelling.

  Voorbeeld doelstelling
  Opdracht:
  Onderzoek naar mogelijkheden om fitnesscentrum X populairder te maken bij fitnesscentrabezoekers in stad YProbleem:
  De huidige marketingactiviteiten van Fitnesscentrum X hebben geen effect op de bezoekersaantallen waardoor deze te laag blijven voor Fitnesscentrum X om in 2020 de beoogde winst te behalen en op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.

  Hoofdvraag:
  Welke online en offline marketingactiviteiten kunnen bezoekers in de leeftijd van 20 tot en met 40 motiveren om fitnesscentrum X te bezoeken?

  Doel:
  Inzicht krijgen in de online en offline marketingactiviteiten die fitnesscentrum X kan inzetten om door middel van nieuwe aanmeldingen de bezoekersaantallen te verhogen. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke online en offline marketingactiviteiten kunnen helpen nieuwe aanmeldingen te genereren om zo de bezoekersaantallen van fitnesscentrum X te verhogen.

  Eindproduct uitleggen

  Het kan zijn dat je op basis van jouw onderzoek voor je scriptie ook een advies, website, marketingplan of verdienmodel voor de opdrachtgever creëert. Als dit zo is, geef dan hier aan wat voor eindproduct je oplevert en wat de opdrachtgever hiermee kan.

  Voorbeeld eindproduct
  Hoofdvraag:
  Welke online en offline marketingactiviteiten kunnen bezoekers in de leeftijd van 20 tot en met 40 motiveren om fitnesscentrum X te bezoeken?Doel:
  Inzicht krijgen in de online en offline marketingactiviteiten die fitnesscentrum X kan inzetten om door middel van nieuwe aanmeldingen de bezoekersaantallen te verhogen.

  Eindproduct:
  Marketingplan voor 2020Op basis van dit onderzoek stel ik een marketingplan op voor fitnesscentrum X voor het jaar 2020, waarin ik alle online en offline marketingactiviteiten uitwerk die per seizoen de meeste kans hebben om nieuwe aanmeldingen te genereren en zo de bezoekersaantallen te verhogen. Dit marketingplan zal klant- en marketingmanager D helpen de juiste activiteiten op te zetten om potentiële bezoekers over te halen fitnesscentrum X te bezoeken.

  Theoretisch kader

  In het theoretisch kader van je Plan van Aanpak ga je in op de belangrijkste begrippen, theorieën en modellen die met je onderwerp te maken hebben. Je legt hierbij uit wat deze inhouden en gaat daarna vooral in op waarom deze voor jouw onderzoek relevant zijn (welke deelvraag je hiermee kunt beantwoorden bijvoorbeeld).

  Voorbeeld omschrijving begrippen
  Begrip:
  RetentieLucassen en Roest (2009) omschrijven retentie als ‘de mate waarin een organisatie in staat is om haar klanten vast te houden.’ Retentie duidt daarmee op het ledenbehoud van een organisatie. Wanneer een organisatie in staat is de leden vast te houden, is de retentie hoog. Het NRC (2014) heeft aangegeven dat fitnesscentra hier grote moeite mee hebben. Zo blijkt ook uit de cijfers van fitnesscentrum X dat slechts 20% van de bezoekers die beginnen met sporten bij centrum X na 3 maanden nog terugkomen.

  Etc.

  Voorbeeld omschrijving theorie
  Theorie:
  MarketingmixDe marketingmix bestaat uit verschillende instrumenten die samen de marketingstrategie van een bedrijf vormen. Eerst waren er 4 p’s, namelijk product, prijs, promotie en plaats. Booms en Bitner (jaartal) hebben er 7 p’s van gemaakt, namelijk naast de gebruikelijke 4 p’s ook personeel, proces en ‘physical evidence’. Deze laatste 3 p’s zijn vooral interessant voor bedrijven die diensten aanbieden, zoals fitnesscentrum X.

  Etc.

  Theoretisch kader in je Plan van Aanpak en in je scriptie

  Het verschil met het theoretisch kader in je scriptie is dat je in je Plan van Aanpak niet diep ingaat op de inhoud van verschillende theorieën en modellen of overeenkomsten tussen jouw onderzoek en eerder verschenen studies. Je geeft in het theoretisch kader in je Plan van Aanpak ook nog geen antwoord op je beschrijvende deelvragen.

  Onderzoeksopzet: wijze van dataverzameling

  In je onderzoeksopzet ga je in op:

  Hierna bespreek je ook direct de onderzoeksvoorwaarden en de risicoanalyse. Je geeft aan wat nodig is om je onderzoek uit te voeren, welke risico’s je opdracht negatief zouden kunnen beïnvloeden en hoe je deze kunt ondervangen. Afhankelijk van de richtlijnen van je opleiding bespreek je de onderzoeksvoorwaarden en risicoanalyse in een apart hoofdstuk.

  Met je onderzoeksopzet overtuig je jouw lezer van de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek. Je onderzoek moet op basis hiervan herhaalbaar zijn.

  Voorbeeld onderzoeksopzet
  Hoofdvraag:
  Welke online en offline marketingactiviteiten kunnen bezoekers in de leeftijd van 20 tot en met 40 motiveren om fitnesscentrum X te bezoeken?Doel:
  Inzicht krijgen in de online en offline marketingactiviteiten die fitnesscentrum X kan inzetten om door middel van nieuwe aanmeldingen de bezoekersaantallen te verhogen.

  Onderzoeksopzet:

  • kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  • fieldresearch door middel van semigestructureerde interviews en enquêtes
  • analyse van transcripties en vragenlijsten
  • data-analyse door transcripties te coderen en vergelijken en vragenlijsten te analyseren met SPSS

  In dit onderzoek wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag. Voor het kwalitatief onderzoek wordt literatuur geraadpleegd met betrekking tot de belangrijkste begrippen en theorieën, zoals de marketingmix en de SWOT-analyse, die gebruikt worden om mogelijke online en offline marketingactiviteiten te analyseren. Daarnaast wordt het marketingplan van 2019 dat is geschreven door D gebruikt om inzicht te krijgen in eerdere oplossingen voor het probleem.

  Voor het kwantitatief onderzoek worden semigestructureerde interviews gehouden en enquêtes verspreid. De interviews worden gehouden met …

  Etc.

  Werkplanning

  Tot slot presenteer je jouw werkplanning zodat duidelijk is welke stappen je neemt om je onderzoek succesvol uit te voeren. Dit is een tijdschema waarin je concreet aangeeft wanneer je wat doet.

  Download werkplanning

  Voorbeeld werkplanning

  Literatuurlijst

  Deze bronnenlijst is een concept-literatuurlijst waarin je de literatuur weergeeft die je nu gevonden hebt om je Plan van Aanpak te schrijven en de bronnen die je van plan bent te gebruiken.

  De literatuurlijst in je scriptie zal hier waarschijnlijk van afwijken omdat je dan meer bronnen hebt gevonden, sommige bronnen niet relevant zullen blijken of omdat je tijdens het onderzoek nog extra bronnen nodig hebt.

  Presenteer de bronnen in alfabetische volgorde met behulp van de APA Generator of de MLA Generator.

  Informatie uit je PvA overnemen in je scriptie

  Een veelgestelde vraag is of je onderdelen uit je Plan van Aanpak direct mag overnemen in je scriptie.

  Het antwoord daarop is bijna altijd nee, omdat je in je scriptie in een andere werkwoordstijd schrijft, dieper in moet gaan op de stof of misschien wel een heel andere richting bent opgegaan dan vooraf aangegeven.

  Maar je mag wel informatie uit je Plan van Aanpak gebruiken. Het volgende schema geeft per onderdeel met kleuren aan welke informatie je kunt gebruiken of direct overnemen.

  Hierbij geldt steeds dat als je iets direct overneemt, dat het wel in de lopende tekst moet passen.

  Groen: Informatie gebruiken en eventueel overnemen
  Geel: Informatie gebruiken, maar niet overnemen
  Rood: Informatie niet gebruiken en overnemen

  Onderdeel in PvA Waar, waarom en hoe in je scriptie?
  Aanleiding Inleiding: In de inleiding van je scriptie, presenteer je de aanleiding. Deze maakt slechts onderdeel uit van je inleiding en moet passen in de lopende tekst.
  Organisatieomschrijving Inleiding of apart hoofdstuk: Waarschijnlijk is de informatie die je over de organisatie hebt geschreven nog steeds actueel. Deze informatie kun je gebruiken als je in de inleiding van je scriptie informatie geeft over de organisatie waarbij je onderzoek doet. Je studie kan ook voorschrijven hier een apart hoofdstuk voor te gebruiken. De zinnen moeten wel passen in de lopende tekst.
  Probleemstelling Inleiding: Als je de probleemstelling tijdens het onderzoek voor je scriptie niet hebt aangepast, dan kun je de probleemstelling die je in je PvA hebt geformuleerd gebruiken en direct overnemen. Deze presenteer je in de inleiding van je scriptie.
  Hoofd- en deelvragen Inleiding: Als je hoofd- en deelvragen tijdens het onderzoek hetzelfde zijn gebleven, kun je deze direct uit je PvA overnemen. Meestal scherp je echter de hoofd- en deelvragen tijdens het schrijven aan, waardoor ze niet meer helemaal hetzelfde zijn.
  Doelstelling Inleiding: Ook hierbij geldt dat als de doelstelling onveranderd is gebleven, dat je deze kunt overnemen en kunt presenteren in de inleiding van je scriptie.
  Theoretisch kader Theoretisch kader: In het theoretisch kader van je scriptie ga je dieper in op begrippen, theorieën en modellen dan in je PvA. Bovendien heb je waarschijnlijk nieuwe informatie gevonden en/of gebruik je begrippen en modellen die je in je PvA hebt beschreven juist niet meer. Je kunt de informatie uit je theoretisch kader in je PvA gebruiken, maar niet direct overnemen in je scriptie.
  Onderzoeksopzet: wijze van dataverzameling Methodologie: In de methodologie van je scriptie geef je in de voltooid tegenwoordige tijd of onvoltooid verleden tijd wat voor soort onderzoek je hebt gedaan, hoe je data hebt verzameld en welke methoden je hebt gebruikt voor de analyse van de data. Je gebruikt hierbij de informatie uit de onderzoeksopzet (in zoverre je uiteindelijk volgens deze opzet te werk bent gedaan), maar neemt de zinnen niet direct over in je methodologie.
  Werkplanning Eventueel in je bijlagen: In het hoofddeel van je scriptie presenteer je niet de werkplanning voor je scriptie. Die heb je inmiddels al gevolgd en de scriptie heb je al geschreven. Het kan zijn dat je studiebegeleider wel van je vraagt de planning in je bijlagen op te nemen.
  Literatuurlijst Literatuurlijst: De bronnen die hetzelfde zijn gebleven kun je direct overnemen in de literatuurlijst in je scriptie. Waarschijnlijk vul je deze literatuurlijst aan met nieuwe bronnen en laat je bronnen die je uiteindelijk niet hebt gebruikt weg. Maak het jezelf gemakkelijk en gebruik de APA Generator om een automatische bronnenlijst te maken.

  Werkwoordstijden in je Plan van Aanpak

  In je Plan van Aanpak gebruik je vooral de onvoltooid tegenwoordige tijd, maar als je het hebt over iets dat in het verleden is gebeurd dan gebruik je de voltooid tegenwoordige tijd. Als je niet zeker weet welke tijd je moet gebruiken, houd dan dit schema aan:

  1. Om te beschrijven wat je gaat doen:
   1. Onvoltooid tegenwoordige tijd actief: ‘Ik onderzoek hiervoor…’
   2. Onvoltooid tegenwoordige tijd passief: ‘Hiervoor wordt gekeken naar…’
  2. Om te beschrijven wat al onderzocht is:
   1. Voltooid tegenwoordige tijd actief: ‘Henk en Janssen hebben geconcludeerd…’
   2. Voltooid tegenwoordige tijd passief: ‘Hiervoor werd onderzocht welke…’
  3. Om te beschrijven wat voor effect jouw onderzoek kan hebben:
   1. Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd + hulpwerkwoord ‘kunnen’:
    ‘Met behulp van deze scriptie zal bedrijf X een marketingplan kunnen opstellen, waarmee…’
   2. Onvoltooid tegenwoordige tijd + hulpwerkwoord ‘kunnen’:
    ‘Met behulp van deze scriptie kan bedrijf X een marketingplan opstellen…’

  Checklist: Plan van Aanpak

  Checklist: Plan van Aanpak

  0 / 16

  Goed bezig!

  Je Plan van Aanpak zit nu in ieder geval goed in elkaar. Zorg met onze nakijkdienst dat je het document zonder taalfouten kunt inleveren.

  Plan van Aanpak nakijken op taal Terug naar Plan van Aanpak checklist

  Veelgestelde vragen over het Plan van Aanpak

  Waarom moet ik een PvA maken?

  Je maakt een PvA om zelf precies te weten waarnaar je onderzoek gaat doen en hoe, en om dit aan te tonen aan je begeleiders. Op deze manier kun je zo efficiënt mogelijk een goed onderbouwd onderzoek doen.

  Hoe lang moet het PvA zijn?

  Hoe lang jouw PvA moet zijn is afhankelijk van de richtlijnen van jouw studie. Een doorsnee PvA is tussen de 7 en 15 pagina’s lang (exclusief bronnenlijst en bijlagen).

  Is het de of het PvA?

  Je schrijft het PvA, omdat het gaat om het Plan van Aanpak. Aanpak is een het-woord.

  Wat doe ik als mijn hoofdstuk over de organisatie heel kort is?

  Als je hoofdstuk over de organisatie heel kort is omdat je hier niet zoveel over kunt schrijven dan kun je dit het beste toevoegen aan je inleiding/aanleiding, tenzij je studierichtlijnen voorschrijven hier een apart hoofdstuk aan te wijden. Ga dan na of je wel alle relevante kenmerken van je organisatie hebt omschreven.

  Wat doe ik als ik geen eindproduct hoef te maken?

  Als jij alleen een scriptie hoeft te schrijven en niet een eindproduct hoeft op te leveren, dan kun je de doelstelling toevoegen aan je hoofdstuk over de probleemstelling.

  Is het nu een inleiding of een aanleiding?

  Of je het eerste hoofdstuk inleiding of aanleiding noemt, is afhankelijk van de richtlijnen van jouw studie. Als deze richtlijnen onduidelijk zijn en je nog niet weet of je eerste hoofdstuk inleiding of aanleiding moet heten, kies dan voor inleiding. In deze inleiding (of aanleiding) omschrijf je altijd de aanleiding voor jouw Plan van Aanpak

  Is het hoofdstuk ‘Aanpak’ hetzelfde als de onderzoeksopzet?

  Ja. In je aanpak geef je aan hoe je onderzoek gaat doen, net als in je onderzoeksopzet. Het hoofdstuk heeft dan alleen een andere naam.

  Citeer dit Scribbr-artikel

  Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

  Benders, L. (2021, 22 oktober). Zo maak je een krachtig plan van aanpak (PvA) | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 28 november 2022, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/plan-van-aanpak/

  Wat vind jij van dit artikel?
  Lou Benders

  Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.