Nederlandse taal: 19 probleemgebieden

Hoe beheers je de taal? Is je grammatica goed, maar je spelling niet of juist andersom? Of is er eventueel iets mis met hoe je je alinea’s indeelt?

Wij hebben 19 probleemgebieden in de Nederlandse taal op een rijtje gezet. Wil je daarnaast hulp bij de taal van de scriptie? Laat dan je scriptie nakijken door een taalkundige van Scribbr.

CategorieënSubcategorieën
Grammatica
 1. T, d, of dt? Tegenwoordige en voltooide tijd
 2. Lidwoorden (de/het/een)
 3. Congruentie (ev/mv + werkwoord)
 4. Tijden (ott/ovt/vtt, etc)
 5. Lijdende vorm (passief)
Coherentie (samenhang van de tekst)
 1. Positie van informatie
 2. Verbindingswoorden
 3. Verwijzen (verwijswoorden)
 4. Afwisseling en gebruik van korte en lange zinnen
Spelling
 1. Algemene spelfouten
 2. Aaneenschrijven van woorden en samenstellingen (één woord, twee woorden of een streepje)
 3. Hoofdlettergebruik
Interpunctie
 1. Komma’s
 2. Dubbele punt en puntkomma
 3. Opsommingen
Woordenschat
 1. Gebruik van de juiste woorden
 2. Gebruik van de juiste voorzetsels
 3. Formaliteit (gebruik je formeel, academisch taalgebruik)
Alinea’s
 1. Logische indeling
si