Engelse woorden in Nederlandse scripties

Tijdens het schrijven kun je merken dat er veel Engelse woorden in je Nederlandse tekst voorkomen. Je mag Engelse woorden gebruiken zonder ze te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten, behalve als de kans groot is dat de lezer ze niet kent.

Engelse woorden in combinatie met een Nederlands woord worden vaak aan elkaar geschreven.

Soort fout Fout Goed
Engelse term verkeerd geïntroduceerdDe strategie is “customer intimacy”.De strategie is customer intimacy / ‘customer intimacy’* / customer intimacy*.
Onnodig EngelsDe interest is gestegen.De rente is gestegen.
Foutieve tweedelige samenstellingDe business case is opgesteld.De businesscase is opgesteld.
Samenstellingsfout met Engelse en Nederlandse woordenHet bedrijf gebruikt een content management systeemHet bedrijf gebruikt een contentmanagementsysteem / contentmanagement-systeem / content-managementsysteem
Fout in woordgroep met Engelse woordenDe jointventure was een succes.De joint venture was een succes.

* Dit is alleen juist als je de term voor het eerst gebruikt.

Engelse term verkeerd geïntroduceerd

“Operational excellence” en ‘product leadership’ = fout.

Waarom zijn “operational excellence” en ‘product leadership’ fout?

Als je Engelse woorden gebruikt, hoef je deze niet schuin te drukken of tussen aanhalingstekens te plaatsen, behalve als de lezer ze waarschijnlijk niet kent. Dat is vaak het geval bij vaktermen. Dit doe je alleen de eerste keer dat je de term gebruikt.

De hoofdregel voor het introduceren van Engelse termen is dat we deze in het Nederlands in het geheel overnemen. Engelse woorden behouden hun Engelse schrijfwijze. In de loop van de jaren zijn er van veel Engelse woorden nieuwe Nederlandse vormen ontstaan.

Herkennen van verkeerd geïntroduceerde Engelse termen

Fout Goed – als de lezer de term kent Ook goed Ook goed
Er zijn ‘counter insurgency operations’ uitgevoerd.Er zijn counter insurgency operations uitgevoerd.Er zijn ‘counter insurgency operations’ uitgevoerd.Er zijn counter insurgency operations uitgevoerd.
De “return on investment” is hoog.De return on investment is hoog.De ‘return on investment’ is hoog.De return on investment is hoog.
Om “reconviction” te voorkomen …Om reconviction te voorkomen …Om ‘reconviction’ te voorkomen …Om reconviction te voorkomen …

Ezelsbrug – verkeerd geïntroduceerde Engelse termen voorkomen

Belangrijk om te onthouden is dat je nooit een term schuin moet drukken én tussen aanhalingstekens moet zetten. Ook gebruik je nooit dubbele aanhalingstekens, want dat doe je alleen bij citaten.

FoutGoed – schuingedruktGoed – enkele aanhalingstekensGoed – als de lezer de term kent
Counter insurgency operations’ Counter insurgency operations‘Counter insurgency operations’Counter insurgency operations
“Return on investment”Return on investment‘Return on investment’Return on investment
“reconviction”Reconviction‘Reconviction’Reconviction

Uitleg verkeerd geïntroduceerde Engelse termen

Het heeft de voorkeur om termen niet te introduceren en direct over te nemen uit het Engels.

Als je het wel wil doen, mag dat op twee manieren:

  • Cursiveren
  • Tussen enkele aanhalingstekens zetten

Belangrijk: wees altijd consequent in je keuze voor cursiveren of enkele aanhalingstekens.

Hoe weet je of de lezer de term kent?

Het uitgangspunt is dat je scriptie ook begrijpelijk moet zijn voor lezers zonder achtergrondkennis van jouw vakgebied. Als je je afvraagt of een term bekend is bij je lezer, stel je dan voor dat je je verhaal aan iemand zonder relatie tot je vakgebied (bijvoorbeeld je vader of moeder) zou moeten vertellen.

Zou je dan de term waar je over twijfelt uitleggen of niet? Zo kun je bepalen of het nodig is de term te cursiveren of tussen aanhalingstekens te zetten.

Onnodig Engels

Het risk voor de business was dat er niet genoeg medewerkers met de juiste skills aanwezig waren.

Waarom zijn ‘risk’, ‘business’ en ‘skills’ hier fout?

De regel is dat je alleen Engelse woorden mag gebruiken als er geen Nederlands alternatief is dat dezelfde betekenis heeft. In de zin hierboven kun je beter ‘risico’, ‘bedrijf’ en ‘vaardigheden’ gebruiken.

Het risico voor de bedrijf was dat er niet genoeg medewerkers met de juiste vaardigheden aanwezig waren.

Herkennen van onnodig Engels

Fout Goed
De aanbeveling is om de focus te leggen op efficiency.De aanbeveling is om de focus te leggen op efficiëntie.
De research question van dit onderzoek is…De hoofdvraag van dit onderzoek is…
Om de needs van klanten te onderzoeken…Om de klantbehoeften te onderzoeken…
De business breidt zich uit.Het bedrijf breidt zich uit.

Ezelsbrug – onnodig Engels voorkomen

Als je twijfelt of een woord onnodig Engels is, stel je dan voor dat iemand die geen Engels kan de zin moet lezen. Zou deze persoon je tekst begrijpen?

Je kunt kijken of er een Nederlandse vertaling bestaat van het woord waar je over twijfelt dat dezelfde betekenis heeft. Ook kun je in onze lijst met veelgebruikte Engelse scriptiewoorden controleren of er een Nederlandse vertaling in staat.

Lastig te bepalenPassend alternatief?Dus…
De research question van dit onderzoek is…Ja.De hoofdvraag van dit onderzoek is…
Om de needs van klanten te onderzoeken…Ja.Om de klantbehoeften te onderzoeken…
De key performance indicators zijn …Nee.De key performance indicators zijn …
De business breidt zich uit.Ja.Het bedrijf breidt zich uit.
Het werkproces is agile ingericht.Nee.Het werkproces is agile ingericht.

Uitleg onnodig Engels

Je gebruikt onnodig Engels wanneer je Engelse woorden gebruikt die geen vaktermen zijn waar ook een Nederlands woord voor is. Veel mensen, waaronder scriptiebeoordelaars, beschouwen onnodig Engels als storend, dus gebruik alleen Engelse woorden als je geen andere mogelijkheid hebt.

Als het gaat om specifieke vaktermen, hoef je deze niet te vertalen.

Engelse thesis? Onze native speakers tillen je Engels naar een hoger niveau!

  • Geen taal- en spelfouten meer
  • Dunglish gecorrigeerd
  • Meer academische zinsbouw
  • Gevarieerdere woordkeuze

Klaar voor een perfecte thesis?

Ontdek de Engelse nakijkservice

Foutieve tweedelige samenstelling

Business plan en case study = fout.

Waarom zijn ‘business plan’ en ‘case study’ fout?

Samenstellingen met Engelse woorden erin schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Je mag streepjes toevoegen om de leesbaarheid te verbeteren, maar dit is bij tweedelige samenstellingen zelden nodig.

Het invoegen van streepjes maakt het woord namelijk duidelijker, maar te veel streepjes kunnen storend zijn voor de lezer.

Herkennen van samenstellingsfouten met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje(s)
Shortstay huisvestingShortstayhuisvestingShortstay-huisvesting
Business planBusinessplan
Case studyCasestudy

Ezelsbrug – foutieve tweedelige samenstellingen voorkomen

Je schrijft samenstellingen met Engelse woorden aan elkaar als ze ingeburgerd zijn en los als het om zuiver Engelse woorden gaat. Maar hoe bepaal je dat?

Als het woord of onderdelen van het woord in het Groene Boekje staan, kun je ervan uitgaan dat ze ingeburgerd zijn.

Lastig te bepalenGroene boekje?Dus…
Customer journey / CustomerjourneyCustomer? Nee.

Journey? Nee.

Customer journey
Business plan / BusinessplanBusiness? Ja.

Plan? Ja.

Businessplan
Case study / CasestudyCase? Ja.

Study? Ja.

Casestudy

Uitleg samenstellingsfouten met Engelse woorden

Als een Engels woord een samenstelling vormt met een Nederlands woord, schrijf je dit aan elkaar.

Mochten beide onderdelen niet in het Groene boekje voorkomen, dan schrijf je de termen los.

Samenstellingen met Engelse woorden

Corporate governance gedachte = fout.

Waarom is ‘corporate governance gedachte fout?

Samenstellingen met Engelse woorden erin schrijf je in het Nederlands aan elkaar. Wel mag je streepjes toevoegen, zodat de samenstelling beter te lezen is.

Herkennen van fouten in samenstellingen met Engelse woorden

Fout Goed Goed met streepje
Customer service afdelingCustomerserviceafdelingCustomerservice-afdeling
Social media accountSocialmedia-accountSocial-media-account
Corporate governance gedachteCorporategovernancegedachteCorporategovernance-gedachte

Uitleg samenstellingen met Engelse woorden

Samenstellingen die een combinatie vormen van Engelse en Nederlandse woorden, schrijf je aan elkaar.

Als het gaat om alleen Engelse woorden, kan het zijn dat je de term los moet schrijven. Sommige woorden zijn nog aan het inburgeren in de Nederlandse taal. Als je twijfelt of een woord al ingeburgerd is in het Nederlands, kun je een trucje toepassen om te checken hoe je het woord schrijft.

Fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Secondopinion en electronicdataprocessing = fout.

Waarom zijn ‘secondopinion’ en ‘electronicdataprocessing’ fout?

Sommige combinaties zijn geen samenstelling, maar een woordgroep. Dan schrijf je de delen los.

Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen. Vaak herken je deze doordat ze een combinatie zijn van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord.

Herkennen van fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Fout Goed
JointventureJoint venture
DisruptiveinnovationDisruptive innovation
SecondopinionSecond opinion
CollectorsitemCollector’s item

Ezelsbrug – fouten met woordgroepen met Engelse woorden voorkomen

Je schrijft in een paar gevallen Engelse woorden in Nederlandse teksten los:

  • Je neemt uitdrukkelijk een Engelse term over die in het Engels los geschreven wordt
  • Je gebruikt een combinatie met een bezitsvorm
  • Je gebruikt een combinatie met een rangtelwoord
  • Je gebruikt een combinatie met een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord
Soort woordgroepSchrijfwijze
Uitdrukkelijk overgenomen Engelse termElectronic data processing
Uitdrukkelijk overgenomen Engelse termDisruptive innovation
BezitsvormRunner’s high
BezitsvormCollector’s item
Combinatie met rangtelwoordSecond opinion
Combinatie met rangtelwoordThird class
Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoordLow budget
Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoordSocial media

Uitleg fouten met woordgroepen met Engelse woorden

Als je Engelse woorden expliciet overneemt, hoef je ze niet aan elkaar te schrijven. Dit hoeft alleen als ze een combinatie vormen met een Nederlands woord.

Lijst met Engelse scriptiewoorden met een Nederlands alternatief

EngelsNederlands
AttachmentBijlage
Back-upReserve- of reservekopie
Bottom-upVan onderop
BriefingInstructiebijeenkomst of -gesprek
BusinessplanOndernemingsplan
CancelenAnnuleren of afzeggen
ChecklistControlelijst of afvinklijst
CommitmentBetrokkenheid of toezegging
ConsultantAdviseur
CorebusinessKernactiviteiten
DeadlineAanlevertijd of tijdslimiet
DeletenWissen of verwijderen
DesignVormgeving of ontwerp
DisplayScherm
E-commerceOnlinehandel of e-handel
EfficiencyDoelmatigheid of efficiëntie
EmployabilityInzetbaarheid
Follow-upVervolg
FulltimeVoltijd(s)
HelpdeskHulpbalie of hulplijn
ImpactInvloed, uitwerking of draagwijdte
ItemOnderwerp of punt
KnowhowDeskundigheid
LiveRechtstreeks of direct
ManagementBestuur
Native speakerMoedertaalspreker
NeedsBehoeften of wensen
OutputProductie, opbrengst, resultaat
OutsourcenUitbesteden (werk) of detacheren (persoon)
ParttimeDeeltijd
PerformanceVoorstelling of prestatievermogen
PolicyBeleid
ProviderAanbieder
QuotenCiteren
ResearchOnderzoek
SalesOmzet of verkoop
ServiceDienstverlening, bediening, -dienst
ShopWinkel
StandKraam
Stand-byOproepbaar of paraat
StatementBewering of verklaring
StockVoorraad of aandelenkapitaal
SwitchenOmschakelen of overstappen
Time-outOnderbreking
ToolGereedschap, instrument, werktuig of hulpmiddel
Top-downVan bovenaf
Up-to-dateBijgewerkt
UpdatenActualiseren, bijwerken of herzien
VoucherBoekings- of reserveringsbewijs

Lijst van veelgebruikte Engelse termen en hun schrijfwijze

Termen
Best practices
Operational excellence
Customer intimacy
Product leadership
Analysis
Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

6 reacties

sjoerd
15 juni 2020 om 15:47

goedemiddag,

Ik vroeg me af hoe het zit bij Engelse termen (en afkortingen) die al in het voorwoord/samenvatting genoemd zijn. Moeten die weer apart geïntroduceerd worden vanaf de inleiding?

groet Sjoerd

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
15 juni 2020 om 19:44

Hoi Sjoerd,

Dat raad ik je wel aan ja!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Shaquille
1 april 2020 om 13:06

Goedemorgen,

Wanneer ik in mijn bevindingen Engelse citaten gebruik omdat mijn bevraagde uit het buitenland komen en het interview is afgenomen in het Engels. Moeten deze citaten cursief ?

Met vriendelijke groet,

Shaquille

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
1 april 2020 om 20:31

Beste Shaquille,

Ik raad je aan om citaten die je in je lopende tekst gebruikt te vertalen naar het Nederlands, tenzij het van belang is op welke manier iets in het Engels gezegd is.
Bijvoorbeeld als je een bepaald gebruik van straattaal duidelijk zou willen maken.
Als je de citaten in het Engels wilt plaatsen hoeven ze niet cursief, wel zou ik na het citaat een vertaling of samenvatting toevoegen, zodat het voor iedereen te begrijpen is.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

E.
7 november 2018 om 12:42

welke vorm pas ik toe bij het woord: mainstream. Moet dit tussen haakjes, schuingedrukt of kan het zonder dit in een tekst gezet worden.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
9 november 2018 om 19:14

Hoi Ella,

Mainstream is een "vernederlandst" woord, je kunt dit dus gewoon in je tekst zetten!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.