Taalfouten in citaten: mogen ze blijven staan?

Als je een fout ziet in een bron die je wilt citeren, dan is de regel dat je de spelfouten en interpunctiefouten mag verbeteren, behalve wanneer je de APA-regels volgt.

“Dit citaat klopt.” of “Dit citaat klopt”.

Soort fout Fout Goed
Spelfout in citaat “De huizen warn allemaal verkocht”, gaf Auteur X aan. “De huizen waren allemaal verkocht”, gaf Auteur X aan.
Foutieve leestekens Zo zit het”. (De Vries, 2009). “Zo zit het” (De Vries, 2009).
Foutieve introductie citaat Om te herstellen van haar burn-out, ze “had besloten op vakantie te gaan.” Om te herstellen van haar burn-out, “had [ze] besloten op vakantie te gaan.”

Spelfout in citaat

“Hier word niet op gelet.” = meestal fout.

Moeten spelfouten in citaten worden verbeterd?

Je mag spelfouten en interpunctiefouten in citaten direct verbeteren, behalve als je de APA-stijl gebruikt.

Fouten in citaten volgens de standaardregel en volgens de APA-stijl

Fout Goed Goed volgens APA-stijl
Van Wijck zegt hierover: “Ik vind vind dat millennials beter getraind moeten worden.” Van Wijck zegt hierover: “Ik vind dat millennials beter getraind moeten worden.” Van Wijck zegt hierover: “Ik vind vind [sic] dat millennials beter getraind moeten worden.”
“Een boete van driehonderd euro,” stelde de advocaat, “is absurt.” “Een boete van driehonderd euro,” stelde de advocaat, “is absurd.” “Een boete van driehonderd euro,” stelde de advocaat, “is absurt [sic].”
Koekoek stelt: “Gifjes zijn een nieuwe manier van comuniceren.” Koekoek stelt: “Gifjes zijn een nieuwe manier van communiceren.” Koekoek stelt: “Gifjes zijn een nieuwe manier van comuniceren [sic].”

Uitleg spelfouten in citaten

De APA-regel stelt dat je spelfouten nooit mag verbeteren, maar dat je achter een spelfout in een citaat ‘[sic]’ moet plaatsen. Hiermee geef je aan dat de spelfout er al stond en dat dit niet een typefout of een spelfout van jou is.

Foutieve leestekens

‘Deze definitie is verouderd”. = fout.

Welke leestekens worden gebruikt bij citaten?

Een citaat opent en sluit met dubbele aanhalingstekens. De regel is dat een punt, een komma, een uitroepteken of een vraagteken vóór aanhalingstekens sluiten komt. Als je de APA-regels gebruikt en een bronvermelding toevoegt, dan komt de punt na de referentie.

Voorbeeld leestekens bij citaten
  • “Dit moet opgelost worden.”
  • “Dit moet opgelost worden” (Huiser, 2017).

Herkennen van fouten met leestekens bij citaten

Fout Regel Dus…
“Dit is een veelomvattend begrip”. Leesteken komt vóór aanhalingstekens sluiten “Dit is een veelomvattend begrip.”
Daar zijn nog geen oplossingen voor.” Gebruik consistent dubbele aanhalingstekens Daar zijn nog geen oplossingen voor.”
De verkeerssituatie is gevaarlijk.” Voeg nooit een spatie in na of voor aanhalingstekens “De verkeerssituatie is gevaarlijk.”
“De juiste steekproefgrootte is daarom van belang.” (De Vries, 2013) De punt komt na de bronvermelding “De juiste steekproefgrootte is daarom van belang” (De Vries, 2013).
“De tijd dringt”. (Friesen, 2017). Nooit punten dubbel gebruiken “De tijd dringt (Friesen, 2017).
Koopman (2018) stelt: Ambitie is de sleutel” (p. 12). Aanhalingstekens onjuist Koopman (2018) stelt: Ambitie is de sleutel” (p. 12).
Volgens “Debret (2017) kun je niet vroeg genoeg beginnen.” Aanhalingstekens onjuist Volgens Debret (2017) kun je “niet vroeg genoeg beginnen.”

Verschil standaardregel en APA-stijl

Een verschil tussen de standaardregel en de regel volgens de APA-stijl, is dat de punt bij de APA-stijl na het aanhalingsteken sluiten komt in plaats van ervoor.

Standaardregel Volgens APA-stijl
Mrosek (2014, p. 20) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf.” Mrosek (2014, p. 20) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf”.
Mendaros (2018, p. 3) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen.” Mendaros (2018, p. 3) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen”.

Wanneer je het paginanummer aan het eind van de zin vermeldt, komt de standaardregel wel overeen met die voor de APA-stijl.

Standaardregel Volgens APA-stijl
Mrosek (2014) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf” (p. 20). Mrosek (2014) gaf het volgende aan: “Het ABC-model is een manier om inzicht te krijgen in de externe omgeving van een bedrijf” (p. 20).
Mendaros (2018) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen” (p. 3). Mendaros (2018) stelt: “Het gebruik van de passieve vorm moet niet voor verwarring zorgen” (p. 3).

Let op: bij citaten van meer dan 40 woorden komt de punt niet na de referentie. In dat geval worden ook geen aanhalingstekens gebruikt.

Kijk jij ook zo uit naar afstuderen?

We helpen je graag een handje!

  • Minder stress
  • Hulp binnen handbereik
  • 100% tevredenheidsgarantie

Ontdek hoe we jou kunnen helpen

Een citaat introduceren

De Jong (2017) stelt “dat nieuwe onderzoeken van belang zijn.” = fout.

Op welke manier wordt een citaat opgenomen in de lopende tekst?

Een citaat moet een letterlijke kopie zijn van de tekst uit de bron. Je kunt delen van tekst uit een bron overnemen, maar zorg ervoor dat je de tekst dan op de juiste manier inkort of tekst toevoegt.

Je moet zorgen voor:

  • De juiste woordvolgorde om het citaat te laten aansluiten bij je tekst
  • Correct gebruik van het beletselteken als je het citaat inkort
  • Tekst die op een goede manier is toegevoegd

Herkennen fouten met citaten opnemen in de tekst

Fout Soort fout Goed
Smits geeft aan dat “dit model is populair binnen de wetenschap”. Onjuiste woordvolgorde Smits geeft aan dat “dit model populair [is] binnen de wetenschap”.
Meerman vond “absoluut niet de bedoeling” dat dit gebeurde. Onjuiste woordvolgorde Volgens Meerman was dit “absoluut niet de bedoeling”.
In zijn artikel gaf Cornelisse (2016) aan: “De (specifieke) regels voor lay-out zijn complex.” Incorrect gebruik beletselteken In zijn artikel gaf Cornelisse (2016) aan: “De . . . regels voor lay-out zijn complex.”
Streefkerk geeft aan: “het is belangrijk om {basiskennis van} de statistiek {te hebben}.” Tekst verkeerd toegevoegd Streefkerk geeft aan: “het is belangrijk om [basiskennis van] de statistiek [te hebben].”

Let Scribbr op spelfouten in citaten?

Bij het nakijken van je scriptie verbetert de editor altijd direct de spel- en interpunctiefouten in citaten en fouten met leestekens.

Soort fout Fout Verbetering editor Scribbr
Spelfout “De eerste jaars studenten waren vandaag erg onrustig.” “De eerstejaarsstudenten waren vandaag erg onrustig.”
Spelfout “Een semigestructureerd interview is een veel gebruikte methode.” “Een semigestructureerd interview is een veelgebruikte methode.”
Interpunctiefout De manager zei ‘hier hebben we geen budget voor. De manager zei: “Hier hebben we geen budget voor.”
Introductiefout Wanneer “niet op tijd aan de bel trekken” gaan deze organisaties failliet. Wanneer ze “niet op tijd aan de bel trekken” gaan deze organisaties failliet.
Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

1 reactie

Lucy Vleeshouwers
Lucy Vleeshouwers (Scribbr Team)
19 december 2014 om 12:59

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.