Gebruik van de juiste woorden

Om iets goed over te brengen, moet je de juiste woorden gebruiken. Incorrect woordgebruik kan onder andere komen:

 • doordat je niet goed weet wat je wilt zeggen;
 • doordat je woorden verhaspelt;
 • doordat het woord niet betekent wat je denkt dat het betekent;
 • door grammaticale fouten.

Doordat je niet goed weet wat je wilt zeggen

Om de juiste woorden te kiezen is het allereerst belangrijk dat je weet wat je in een zin wilt zeggen. Dit lijkt logisch, maar is het niet. Veel studenten hebben moeite om tot de kern van hun verhaal te komen, omdat ze eigenlijk niet precies weten wat ze willen zeggen.

Hoe zekerder je bent van wat je wilt schrijven, hoe beter je het op kunt schrijven. Vermijd altijd situaties waarin je heel veel woorden in een zin stopt, terwijl hier eigenlijk niets in gezegd wordt. Vermijd ook situaties waarin je heel veel woorden in een zin stopt, opdat het een interessante zin lijkt, terwijl de zin twee keer zo kort zou kunnen zijn.

Schrijf dus kernachtig en duidelijk, hierdoor vermijd je gemakkelijker woorden waarvan de betekenis in een zin incorrect is.

Voorbeeld: Kernachtig en duidelijk schrijven

Verder zijn de presentaties van Sjaak enkel en alleen in het verleden onduidelijk geweest met behulp van een verkeerde strategie, doordat hij niet een bureau had geraadpleegd naar aanleiding waarvan hij zijn zaken niet kon afronden.

Uitleg: Dit is uiteraard een extreem voorbeeld. Hieruit blijkt wel dat de persoon die deze zin schreef, niet duidelijk voor ogen had wat hij wilde schrijven. Daardoor gebruikt hij zowel ‘met behulp van’ als ‘naar aanleiding waarvan’ foutief, en is hij veel te omslachtig en onduidelijk. Daarnaast zijn samenstellingen als “enkel en alleen” in scripties niet gewenst.

Uit het voorbeeld blijkt dat het een goed idee is om ook op zinsniveau de structuur van hetgeen je wilt zeggen vooraf te bepalen.

Wanneer de persoon die bovenstaande zin heeft geschreven eerst in een schema had opgeschreven wat de kern van zijn zin was, dan was de zin veel duidelijker en leesbaarder geweest.

Je zou bijvoorbeeld het volgende schema kunnen gebruiken om erachter te komen wat je zelf precies wilt zeggen:

VraagAntwoord
Wat is het onderwerp?De presentaties van Sjaak.
Wat is hiermee aan de hand?Deze zijn nu niet onduidelijk, maar vroeger wel.
Waarom?Vroeger waren deze onduidelijk omdat hij een verkeerde strategie hanteerde om zijn bedrijf te runnen.
Waardoor werd dit veroorzaakt?Hij had vroeger namelijk niet een bureau geraadpleegd.
Wat was het gevolg hiervan?Hij kon hierdoor zijn zaken destijds niet goed afronden waardoor zijn presentaties onduidelijk waren.
Hoe gebeurde het?
Wanneer gebeurde het?

Je kunt ook gemakkelijk zelf een dergelijk schema opstellen, of bijvoorbeeld een mindweb. Dit kun je zowel op zinsniveau als voor alinea’s of een heel hoofdstuk doen. Wanneer je immers weet wat je wilt zeggen, dan schrijft dit ook veel makkelijker en vaak schrijf je dan ook veel leesbaarder en kernachtiger.

Daarnaast wordt het op die manier ook duidelijk welke informatie je weg moet laten, en wanneer je eventueel meer informatie moet geven om zaken te verduidelijken.

Als je naar bovenstaand schema kijkt, dan zie je dat de schrijver nog moet verklaren wat ‘een verkeerde strategie om zijn bedrijf te runnen’ te maken heeft met onduidelijke presentaties.

Daarnaast moet ook nog opgehelderd worden waarover deze presentaties dan wel niet gaan. En waardoor ‘een verkeerde strategie’ tot gevolg had dat hij zijn zaken niet goed kon afronden.

Doordat je woorden verhaspelt

Wanneer je woorden verhaspelt, dan gebruik je woorden die weliswaar lijken op het woord dat je hoort te gebruiken, maar die desalniettemin foutief zijn.

Zo halen veel studenten ‘met behulp van’ en ‘met hulp van’ door elkaar. Maar hebben zij ook problemen met ‘op basis van’ en ‘naar aanleiding van’.

Voorbeeld: verhaspelde woorden

Met behulp van’ gaat over zaken of dingen
Voorbeeld: Met behulp van dat model kon ik die meting doen.

Met hulp van’ gaat over mensen
Voorbeeld: Met hulp van professor Touseaus kon ik dat model invullen.

Op basis van’ betekent dat iets de basis vormt voor iets anders
Voorbeeld: Op basis van die resultaten kan ik concluderen dat…

Naar aanleiding van’ betekent dat iets de aanleiding is voor iets anders
Voorbeeld: Naar aanleiding van de vele filemeldingen zijn wij niet via de A2 gereden.

Hoewel je ‘op basis van’ en ‘naar aanleiding van’ soms inwisselbaar kunt gebruiken, moet je wel degelijk controleren of iets wel een aanleiding is, of wel een basis. Zie ook het gebruik van de juiste voorzetsels.

Andere verhaspelingen:

 • Functioneren in plaats van fungeren.
 • Opgetogen in plaats van getogen.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Doordat het woord niet betekent wat je denkt dat het betekent

Wanneer een woord niet betekent wat je denkt dat het betekent, dan is het voor de editor die je tekst nakijkt ook lastig om te raden wat je wel bedoelt, tenzij dit duidelijk blijkt uit de context.

Wanneer je hierin veel fouten maakt, dan is het zaak om dergelijke woorden vaker in het woordenboek op te zoeken.

Voorbeeld: Student kent de betekenis niet

Hij was daarmee erg incongruent.
Hij was daarmee erg inconsistent.

Het model was opgesteld uit drie lagen.
Het model was opgebouwd uit drie lagen.
Het model bestond uit drie lagen.

Wanneer wij aangeven dat je woorden foutief gebruikt, dan is het zaak om twijfelwoorden of woorden waarbij vraagtekens zijn gezet door de editor, nog eens op te zoeken in een woordenboek.

Het is ook altijd een goed idee om simpelweg het woord te googelen en te kijken hoe het op andere websites gebruikt wordt. Kijk bij het googelen van woorden liever niet naar de resultaten op forums of op blogs.

Het is beter om te kijken hoe bepaalde woorden gebruikt worden op websites van kranten, tijdschriften, universiteiten en andere onderwijsinstellingen.

Door grammaticale fouten

Wanneer je de verkeerde woorden gebruikt door grammaticale fouten dan gebruik je bijvoorbeeld ‘als’ in plaats van ‘dan’ of ‘hun’ in plaats van ‘zij’.

Wij verwijzen je graag naar de volgende webpagina voor een duidelijk overzicht van deze fouten: http://beterspellen.nl/website/index.php?pag=14.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

1 reactie

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
21 maart 2014 13:12

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.