Opsommingen

Er zijn geen dwingende regels voor de interpunctie bij opsommingen maar wel een aantal richtlijnen. De zin waarmee je een opsomming inleidt, sluit je altijd af met een dubbele punt.

Als de opsomming bestaat uit hele zinnen, dan begin je elke zin met een hoofdletter en sluit je de zin af met een punt.

Voorbeeld: Opsomming van hele zinnen

De volgende zaken zijn in dit onderdeel besproken:

  • De resultaten uit dit onderzoek zijn allemaal positief.
  • Het maakt niet uit of de steekproef uit mannen of uit vrouwen bestaat.
  • Het merendeel van de vrouwen is ouder dan 45 jaar.

Bestaat de opsomming uit losse woorden of uit delen van zinnen, dan eindig je elk onderdeel met een puntkomma en eindigt alleen het laatste onderdeel met een punt.

Voorbeeld: Opsomming van losse woorden of delen van zinnen

De volgende punten zijn aangepast:

  • de steekproefgrootte en de onderzoeksopzet;
  • de gemiddelde leeftijd;
  • de verhouding tussen mannen en vrouwen.

Als de opsomming enkel uit één woord of uit een klein groepje woorden bestaat dan mag je eventueel de leestekens achter de delen van de opsomming weglaten, zoals je hieronder kunt zien.

Voorbeeld: Opsomming één woord of kleine groep woorden

We houden in dit onderzoek geen rekening met de volgende kenmerken:

  • leeftijd
  • geslacht
  • inkomen

Bron: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/opsommingen-leestekens-en-hoofdletters

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.7

1 reactie

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
21 maart 2014 14:35

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.