Citeren volgens de APA-regels

Wanneer je tekst uit een bron letterlijk overneemt spreek je van een citaat. Een definitie van een begrip overnemen uit een bepaalde bron is een voorbeeld van een citaat.

De APA-stijl heeft een aantal regels opgesteld voor de opmaak van citaten. Zo moet je bijvoorbeeld dubbele aanhalingstekens gebruiken bij het opschrijven van een citaat van minder dan 40 woorden.

Citaat van minder dan 40 woorden

Bij het citeren van een tekst van minder dan 40 woorden maak je gebruik van dubbele aanhalingstekens direct voor en direct achter het citaat.

Voorbeeld citaat minder dan 40 woorden

De definitie van het voetbal is volgens Van Persie (2014): “met elkaar heen en weer rennen en wie het meest scoort die wint” (p. 15).

Een bekende voetballer zei altijd “met elkaar voetballen op een mooie zondagmiddag is het allermooiste wat er is” (Sneijder, 2013, pp. 2-3).

Citaat van 40 woorden of meer

Als het citaat 40 woorden of meer bedraagt dan plaats je het citaat in een apart blok waarbij het blok op een nieuwe regel begint en het gehele blok inspringt. Wanneer je een citaat hebt met meerdere alinea’s spring je iedere alinea nog extra in. Als het citaat eindigt met een punt dan schrijf je hierna pas de bronvermelding op.

Voorbeeld citaat meer dan 40 woorden

Het tweejarig bestaan van Scribbr werd breed uitgemeten in de pers:

Scribbr bestaat nu twee jaar en dat wordt gevierd met de introductie van een nieuwe versie van de APA Generator. Nu steeds meer studenten dankbaar gebruikmaken van de APA Generator werd het hoog tijd voor een nieuwe versie, aldus de oprichters.

De APA Generator is erg populair omdat de APA-stijl veel uitzonderingen kent. Hierdoor is het voor veel studenten lastig om de APA-stijl goed onder de knie te krijgen. Daarnaast besparen veel studenten met de APA Generator erg veel tijd. (Schlagers, 2014, p. 3)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Leesteken na het citaat

In het overzicht kun je terugvinden of je wel of niet een leesteken na het citaat moet plaatsen.

Overige regels bij citeren

Het citaat moet een letterlijke kopie zijn van de tekst uit de bron. Dit betekent dat je ook mogelijke spelfouten en grammaticale fouten moet overnemen. Je mag wel de eerste letter van het citaat in een hoofdletter of kleine letter veranderen. Daarnaast mag je ook de interpunctie aan het einde van het citaat aanpassen.

Als de spelfouten hinderlijk zijn of wanneer je iets wilt toevoegen of verwijderen uit het citaat dan zijn hier vaste regels voor.

Spelfouten in een citaat

Je mag nooit een spelfout in een citaat verbeteren. Wanneer je opzichtige spelfouten in een citaat hebt kan dit wel vervelend zijn. Daarom kun je de lezer van je tekst laten weten dat de spelfout je is opgevallen. Dit doe je door het woordje ‘sic‘ achter het desbetreffende woord te plaatsen. Je schrijft het woord ‘sic’ tussen blokhaken en schuingedrukt. Overigens komt het woordje ‘sic’ uit het Latijn en betekent het: dus, op deze manier, zo, aldus.

Voorbeeld spelfout in een citaat

De definitie volgens Schrijvers (2014) is als volgt: “het gebruiken van meerdere pennnen [sic] om een tekst te schrijven” (p. 458).

Andere bronnen (waaronder The Chicago Manual of Style) geven aan dat het acceptabel is op kleine spellingfouten te verbeteren zoals in het voorbeeld hierboven.

Weghalen/inkorten van tekst uit een citaat

Wanneer je delen van tekst uit het citaat weglaat dan ben je verplicht hiervoor in de plaats het volgende op te schrijven: “ . . . ”. Je noemt dit het beletselteken (ellipsis in het Engels).

Wanneer je in een zin enkele woorden weghaalt dan schrijf je 3 punten. Tussen de punten gebruik je een spatie. Wanneer je een complete zin weghaalt uit het citaat dan schrijf je 4 punten met tussen de punten spaties. De eerste punt gebruik je voor het afsluiten van de eerste zin. Zie hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld weghalen van tekst uit een citaat

Volgens Koeman (1996) is het schieten van een vrije trap niet moeilijk: “Het schieten op een . . . doel is eenvoudig, je hoeft alleen maar goed te mikken. . . . Als je niet getraind hebt om te schieten op het doel wordt het natuurlijk wel lastiger” (p. 7).

Toevoegen van tekst in een citaat

Soms wil je iets toevoegen aan een citaat om een bepaalde zin of begrip te verduidelijken. Wanneer je iets toevoegt dan moet je dit tussen haken zetten [].

Voorbeeld toevoegen van tekst in een citaat

“Het schrijven van brieven wordt steeds minder vaak gedaan. In plaats hiervan typen veel mensen vaker een e-mail [op de computer]” (Jositu, 1998, p. 6).

Nadruk leggen op woorden in een citaat

Wanneer je de nadruk wilt leggen op een woord of zinsnede van het citaat dan kun je dit doen door het woord of de zinsnede schuingedrukt te maken. Direct hierachter schrijf je tussen blokhaken ‘nadruk toegevoegd’. In het Engels schrijf je ‘emphasis added’.

Voorbeeld nadruk leggen op woorden in citaat

“Tijdens het studeren leer je op momenten om hard te werken maar je studieperiode kent ook vele periodes waar je leert om niet [nadruk toegevoegd] hard te werken” (Swaen, 2012, p. 9).

Bronvermelding bij citaat in de tekst volgens de APA-stijl

Zoals je hierboven in de voorbeelden hebt gezien hebben we bij ieder citaat een bronvermelding geplaatst. Dit hebben we gedaan volgens de officiële regels van de APA-stijl voor het verwijzen naar bronnen in de tekst.

Maak je vaak gebruik van dezelfde bron in een alinea? Dan zal je iedere keer de bronvermelding moeten opschrijven. Je mag hierin wel creatief zijn: op welke plek moet de bron staan?

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

137 reacties

Ruby
4 september 2020 om 17:14

Hallo,

In een portfolio wil ik een stuk tekst opnemen die ik zelf heb geschreven in een ander portfolio. Doe ik dat ook op dezelfde wijze als hier omschreven, aangezien dit mijn eigen tekst is? Maakt het dan nog uit hoe lang deze tekst is?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
4 september 2020 om 17:17

Hoi Ruby,

Ja, je verwijst dan naar je eigen werk. Het andere portfolio moet dan wel beschikbaar zijn voor de lezer.
Overigens is het niet de bedoeling om een enorm lang citaat in je tekst op te nemen. Als je bijvoorbeeld een heel hoofdstuk o.i.d. zou willen hergebruiken kun je beter even contact opnemen met je docent om te vragen of dat in orde is en af te stemmen hoe je dat aanpakt.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Yente
3 augustus 2020 om 19:38

Beste,

Voor mijn thesis werk ik met semigestructureerde interviews en moet ik dus een hoop citaten gebruiken.

Als ze binnen mijn citaat iemand anders citeren: hoe doe ik dit dan juist? Dan doel ik voornamelijk op het gebruik van leestekens.

vb.: Toen ik vroeg aan Sander wat zijn moeder ervan vond zei hij: "Wanneer ik thuiskwam zei ze spontaan: "wat een mooie broek!"."
Is dit correct?

Alvast bedankt voor de mooie artikels!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
10 augustus 2020 om 16:57

Hoi Yente,

Fijn om te horen dat onze artikelen je helpen!
Voor citaten in een citaat kun je enkele aanhalingstekens gebruiken.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Leen
6 juni 2020 om 18:35

Hallo,
Ik zou graag een mondeling citaat opnemen in een werk dat ik moet schrijven. Het gaat over een deel van een toespraak van Nelson Mandela. De toespraak zelf heb ik gevonden in een youtube filmpje. Hoe ik het filmpje moet opnemen in de literatuurlijst heb ik gevonden via de bronnengenerator maar ik vraag me af hoe ik het deel van de toespraak die ik in mijn tekst wil zetten, moet refereren in de tekst. De auteur van het filmpje is namelijk niet Nelson Mandela maar de organisatie waarvoor hij de toespraak gehouden heeft. Ik kan toch niet die organisatie als auteur van het citaat vernoemen. Daarnaast vraag ik me ook af hoe het met de datum zit. Het filmpje is in 2012 op youtube geplaatst terwijl de toespraak werd gehouden in 2000.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 juni 2020 om 19:19

Hoi Leen,

Goede vraag, dat is altijd lastig met dit soort dingen. Er zijn twee dingen die je kunt doen:
Als het een bekende speech is van Mandela vermoed ik dat je deze ergens anders online kunt vinden. Je kunt dan direct naar de speech verwijzen (en dus ook dat deze in 2000 gehouden werd - Mandela is dan ook de auteur). Gebruik dan ons voorbeeld voor een oratie. Dit is naar mijn mening het meest correct.
De andere optie is om het YouTube filmpje aan te houden, je verwijst dan echt naar het filmpje met de bijbehorende details (dus ander jaartal en andere auteur), maar je kunt dan in je lopende tekst benoemen dat het om een speech van Mandela uit 2000 gaat.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Leen
6 juni 2020 om 22:04

Dag Leon,

Dank je wel voor de reactie.

Ik heb ondertussen de speech van Mandela uitgeschreven teruggevonden op een website die speeches verzamelt (speakola.com). Is het dan voldoende dat ik refereer naar Mandela zelf? Ik stel me de vraag omdat onder de uitgeschreven tekst zelf ook het youtube filmpje als bron staat waar ik het eerst over had. Ik maak het mezelf misschien te moeilijk maar ik wil dit correct doen aangezien mijn docente nogal streng is op gebied van referenties

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
8 juni 2020 om 11:19

Hoi Leen,

Ik hoop dat ik nog op tijd ben met mijn reactie!
Hmm, het is inderdaad een lastige. Het lijkt er dan op dat het betreffende filmpje de meest correcte bron is.
Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar het refereren naar Mandela, maar misschien is het verstandig om het wel even te overleggen met je docent.
De "veilige" optie is denk ik de referentie naar het YouTube filmpje.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Kelly
3 juni 2020 om 17:10

Hi!

Ik had een vraag met betrekking tot het correct verwerken van een citaat in een scriptie. Ik heb een document waarin geciteerd wordt met een andere bronvermelding dan degene die het stuk heeft geschreven. Wordt er dan verwacht dat je beide bronnen vermeld achter de citaat? (hij springt eruit in mijn stuk!)

Alvast bedankt,

Groetjes Kelly

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 juni 2020 om 20:27

Hoi Kelly,

Als jij het betreffende citaat overneemt in je scriptie kun je het zo doen:
"Tekst van het citaat" (*auteur citaat* in *auteur artikel*, *jaartal*, *paginanummer*). Bijvoorbeeld (Smits in Van Nunen, 2020, p. 12).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Jazzy
17 mei 2020 om 18:53

Hallo! Ik vroeg me af of je de bron (een tijdschrift) ook moest vermelden in een citaat.
Dit is wat ik nu al heb:
‘Binnen het sociaal werk worden beschikbaarheid en bereikbaarheid, samen met begrijpbaarheid, betaalbaarheid en bruikbaarheid, gehanteerd als kwaliteitscriteria voor maatschappelijke dienstverlening’ (Bouverne & De Bie, 2005, p.15).

Alvast bedankt! :)

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
18 mei 2020 om 16:05

Hoi Jazzy,

Nee, in de verwijzing in de tekst hoef je alleen de achternamen van de auteurs te benoemen, zoals je nu gedaan hebt.
Bij de bronvermelding in je literatuurlijst wordt de naam van het tijdschrift wel benoemd.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Luna
13 mei 2020 om 13:29

Hallo,
Ik heb een vraag over citeren. In mijn scriptie gebruik ik regelmatig een zin uit een lied. Ik weet echter niet hoe ik hier correct naar refereer zodat het duidelijk is uit welk liet ik dit genomen heb. Verder vroeg ik mij af hoe je refereert naar een citaat uit een documentaire.

Groetjes
Luna

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
19 mei 2020 om 19:05

Hoi Luna,

Voor het verwijzen naar een liedje kun je de artiest als auteur plaatsen en de titel van het lied. Als het een citaat van de songtekst is kun je daar een tijdstempel bij zetten.
Voor een citaat uit een documentaire kun je als "plaatsaanduiding" ook een tijdstempel gebruiken.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Sandra
7 mei 2020 om 13:57

Hallo :)

Dit heb ik in mijn bachelorproef geschreven:
Volgens Sensoa is sexting: “Zelfgemaakte seksueel getinte tekstberichtjes, foto’s of video’s uitwisselen via telefoon of internet.” (“Sexting bij jongeren: feiten en cijfers”, z.d.)

Dit is de definitie van sexting volgens Sensoa. Ik heb dit op hun website gevonden en er zijn dus geen paginanummer's waar ik naar kan verwijzen. Is de manier waarop ik het nu heb verwezen wel juist? Ben ik niet verplicht om een paginanummer te gebruiken bij een citaat?

Groetjes

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
7 mei 2020 om 15:25

Hoi Sandra,

Dat klopt. Als er geen paginanummer is, dan mag je het weglaten.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Tarah
6 mei 2020 om 16:14

Hallo,

Voor mijn scriptie wil ik 2 definities verwerken die ik van het ziekenhuis heb gekregen. De definities zijn per stuk langer dan 40 woorden. Ik heb alleen een naam van de persoon, naam van de organisatie en jaartal tot mijn beschikking. Mag ik dit gebruiken als bronvermelding en hoe kan ik dit het beste erin zetten?
(Auteur, A., Organisatie A. jaar). Is dit de goede manier?

Ik hoor het graag!

Groeten Tarah

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
6 mei 2020 om 16:24

Hoi Tarah,

Ja, je mag deze bronnen gewoon gebruiken. Zijn dit definities die openbaar beschikbaar zijn? Of heb jij die bijvoorbeeld als onderdeel van je opdracht of in een gesprek verkregen?
In het eerste geval noem je de achternaam van de auteur en het jaartal en indien beschikbaar een paginanummer (Achternaam, Jaartal, p. 123). Daarnaast dien je de bron dan ook op te nemen in de literatuurlijst.
Als de bron niet openbaar beschikbaar is kun je het voorbeeld voor persoonlijke communicatie of intranet gebruiken.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Manon
30 april 2020 om 16:24

nog een vraag ;)

stel je hebt deze zin:

Volgens PuntpP (2019) kunnen Psychologische factoren bijvoorbeeld te maken hebben met hoe iemand zich uit.
“Een angststoornis komt vaker voor bij mensen die slecht voor zich zichzelf opkomen, hun gevoelens moeilijk uiten en probleemsituaties/conflicten uit de weg gaan” (PuntP, 2019).

Moet je dan na het citaat weer PuntP tussen haakjes hier neerzetten of omdat je PuntP al benoemt daarvoor niet meer?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
30 april 2020 om 19:11

Je kunt de vermelding achter het citaat inderdaad weglaten. Vergeet alleen niet een paginanummer toe te voegen, indien beschikbaar.
Ik zou de punt vóór het citaat veranderen in een dubbele punt, dan is het voor de lezer duidelijker dat het citaat uitleg geeft bij de stelling.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

manon
30 april 2020 om 16:20

Als ik 2 zinnen citeer met minder dan 40 woorden mag dat dan gewoon zo tussen aanhalingstekens:

"Je krijgt dan een goed gevoel van binnen. Mensen weten vaak niet hoe het komt dat je dit ervaart".

of mag je niet midden in een citaat een andere zin beginnen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
30 april 2020 om 19:09

Hoi Manon,

Ja hoor, geen probleem. Ik neem aan dat de zinnen in de originele tekst ook achter elkaar staan? Anders moet je duidelijk maken dat dat niet zo is.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Angela Boer
27 april 2020 om 18:15

Hoi,
In mijn scriptie geef ik meerdere definities van begrippen. Een aantal keren gebruik ik de online Van Dale om te 'citeren', een andere keer ensie.nl.
Moet ik deze ook in mijn literatuurlijst zetten, of hoeft dat niet?
Vriendelijke groet, Angela

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
28 april 2020 om 15:38

Hoi Angela,

Als je de definitie uit het woordenboek citeert, dan moet je deze inderdaad opnemen in de literatuurlijst (en ernaar verwijzen in de tekst).
Je kunt het voorbeeld op de website gebruiken of voor 'woordenboek' kiezen in onze APA Generator.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

David
23 maart 2020 om 17:38

Beste Scribbr,

Ik heb hier een rapport van de FBI, maar ze noemen geen auteur. Wel noemen ze een editor en een co-editor. Moet ik nu naar de editor (en co-editor) verwijzen of naar de FBI.

Groeten,
David

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
23 maart 2020 om 18:37

Hoi David,

Ik denk dat het een prima optie is om de editor en co-editor als auteurs te vermelden!
Als je wilt dat we even uitgebreider met je mee kijken, stuur dan de link van het rapport even door.

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

David
24 maart 2020 om 14:34

Hai Leon,

Dit is de link naar het rapport: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder. Als je naar deze link gaat kan je op 'view printable version' klikken en dan kom je bij het rapport.

Groeten,
David

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
24 maart 2020 om 15:23

Beste David,

Ik zou er in dit geval voor kiezen om naast de editors ook de contributors op te geven als auteur. Dat wordt dan wel een flinke lijst.
In het overzicht voor bronnen met meerdere auteurs kun je zien hoe je hiermee om gaat.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Reyhan
11 oktober 2019 om 14:38

Hallo,

In mijn hoofdstuk resultaten heb ik verschillende quotes, echter wil ik niet alle quotes opnemen in dit hoofdstuk maar in de tekst gaan verwijzen dat deze quotes te vinden zijn in de bijlage. Op welke manier moet ik dit doen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
14 oktober 2019 om 12:31

Hoi Reyhan,

Bedankt voor je vraag. Normaal gesproken wordt dit in een scriptie nooit gedaan, ik zou er dus voor kiezen om de quotes te parafraseren of eventueel ingekort toch in je tekst op te nemen.
Aangezien je het over je resultaten hebt: gaat dit om quotes uit interviews die je zelf hebt afgenomen? In dat geval zijn de quotes terug te vinden in de transcripten van je interviews in je bijlagen, waar je dan inderdaad naar verwijst. Op onze pagina over verwijzen naar interviews kun je een voorbeeld vinden van hoe je dit moet doen.

Ik hoop dat dit je verder helpt!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Delyla
30 april 2019 om 21:16

Hoi!

Ik wil in mijn scriptie een engelstalige bron citeren. Hoe doe ik dat? Moet ik de bron vertalen of moet deze juist in het engels blijven aangezien ik met citeren het letterlijk over moet nemen? En hoe doe ik dat dan met de APA-verwijzing?

Groetjes!

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
1 mei 2019 om 16:59

Hi Delyla,

Dat is een goede vraag! We hebben een speciaal artikel geschreven over dit soort uitzonderingen op de APA richtlijnen.
Ik raad je aan het stuk te lezen over het vertalen van een citaat.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Karin
11 maart 2019 om 17:56

Hallo,

Voor mijn scriptie die ik in het Nederlands moet schrijven heb ik een opsomming uit een Engelstalig artikel wat ik graag wil citeren. Dit zijn meer dan veertig woorden. Mag ik dit in het Engels citeren? Of moet ik dit in het Nederlands gaan parafraseren?

Met vriendelijke groeten,

Karin

Beantwoorden

Remco
1 februari 2019 om 16:43

Hallo,

Voor mijn scriptie heb ik een opsomming gebruikt waar meerdere citaten van meer dan 40 woorden worden gebruikt. Zie onderstaande voorbeeld:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De volgende financiële risicogebieden worden onderkend: kredietrisico, renterisico, liquiditeitsrisico, beschikbaarheidsrisico en tegenpartij risico.

• Kredietrisico
Hier staat een citaat van meer dan 40 woorden, maar bij citaat van meer dan 40 woorden dien je volgens de theorie de tekst een stukje op te schuiven naar rechts, hoe is dit geregeld in een opsomming?

• Renterisico
(meer dan 40 woorden citaat)

• Liquiditeitsrisico
Normale tekst

• Beschikbaarheidsrisico
Normale tekst

• Tegenpartij risico
(Meer dan 40 woorden citaat)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag hoor ik hoe citaten van meer dan 40 woorden ingevoegd moeten worden in een opsomming.

Met vriendelijke groet,

Remco

Beantwoorden

Jimi
Jimi (Scribbr-team)
4 februari 2019 om 10:50

Hoi Remco! Dat is een goede vraag :). Ik ben bang dat hier geen specifieke regels voor zijn helaas! Er zijn twee opties die ik je zou kunnen aanraden:
1. Gebruik in plaats van een citaat van meer dan 40 woorden, een parafrase van die specifieke quote.
2. In plaats van een opsomming te gebruiken, kan je ook 5 kleine tussenkopjes maken.
Op die manier ziet het er niet "gek" uit als je een citaat van meer dan 40 woorden gebruikt.

Hopelijk hielp dit!

Groetjes,
Jimi

Beantwoorden

Nanne
7 december 2018 om 17:01

Hallo,

Ik vroeg mij af hoe ik moet citeren uit een interview dat ik zelf heb gehouden?
En hoe zit dat dan met bronvermelding?

Bedankt!

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
10 december 2018 om 16:25

Hallo Nanne,

Bedankt voor je vraag! We hebben een apart artikel geschreven over hoe je een interview moet citeren volgens de apa-richtlijnen. Dit artikel bevat ook voorbeelden. Ik hoop dat dit je vraag beantwoord!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Jet
6 juli 2018 om 17:03

Hoi!
Ik heb een vraag over het volgende. Ik gebruik een citaat uit een schoolgids van een specifieke basisschool, maar ik moet mijn verslag anoniem houden. Hoe zorg ik er dan voor dat ik wel juist citeer, maar dat de naam van de school niet bekend wordt?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
9 juli 2018 om 17:37

Beste Jet,

Bedankt voor je vraag. Ik vrees dat dat heel lastig wordt. Het doel van bronvermeldingen gebruiken is immers dat je de auteur wél kunt vinden.

De enige oplossing die ik kan verzinnen is om de gids als bijlage toe te voegen aan je scriptie, alle gegevens die naar de school verwijzen uit het bestand te verwijderen en dan in de tekst verwijzen naar de bijlage.

Succes!

Groetjes,

Wouter

Beantwoorden

Lisa
14 maart 2018 om 14:19

Hallo,

Hoe werkt het als je een opsomming dient te citeren? Het zijn 4 punten en deze bevatten meer dan 40 woorden. Ik dien het volgende te citeren:
1. Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken;
2. Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken;
3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om weer op te herstellen;
4. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoeften.

Waar zet ik dan de aanhalingstekens? Voor punt 1 en na basisbehoeften uit punt 4?

De opsomming komt van de volgende website: https://www.woonbedrijf.com/over-ons/duurzaamheid, hoe omschrijf ik de bron dan?

MVG,
Lisa

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 maart 2018 om 18:04

Hoi Lisa, lees hier hoe je de aanhalingstekens moet plaatsen. De gehele opsomming kun je laten inspringen als het op meer dan 40 woorden gaat. Je hoeft dan geen aanhalingstekens te gebruiken. Zie het artikel over de website als bron hoe je de bronvermelding moet doen. Veel succes!

Beantwoorden

Cleo
27 februari 2018 om 14:49

Beste,

Ik heb online een scriptie gevonden met een definitie van een term die ik wil gebruiken in mijn eigen scriptie. Het probleem is alleen dat deze in het Engels geschreven is, en ik mijn scriptie in het Nederlands schrijf. Moet ik dit citaat overnemen in het Engels of mag ik het parafraseren naar het Nederlands? Hoe komt dit eruit te zien in de literatuurlijst?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Tim Swaen
Tim Swaen (Scribbr-team)
1 maart 2018 om 12:03

Hai Cleo,

Bedankt voor je vraag! Je mag het citaat overnemen in het Nederlands.
In de literatuurlijst en in de tekst volg je de normale richtlijnen voor citeren volgens de APA-regels.
Dit komt er dan hetzelfde uit te zien als bij een bron in het Nederlands.

Veel succes!

Beantwoorden

Nadine
13 februari 2018 om 14:57

Hoi,

Ik wil een definitie citeren. Deze definitie heb ik gevonden op internet. Hoe doe ik dit dan met paginanummers. Ik citeer de definitie van de site van vandale.

Dankjewel!

Beantwoorden

Tim Swaen
Tim Swaen (Scribbr-team)
15 februari 2018 om 12:28

Hoi Nadine!
Goede vraag! Online bronnen hebben vaak geen paginanummers. Wanneer je een citaat uit een bron zonder paginering gebruikt, probeer dan zoveel mogelijk informatie over de plaats van het citaat in de originele tekst weer te geven, zodat het voor de lezer makkelijk te vinden is. Vermeld bijvoorbeeld nummers van een hoofdstuk, paragraaf en alineanummers.
Dit kan er zo uit zien: Volgens de Van Dale is citeren: “een passage uit andermans werk overnemen in een eigen werk, meestal met bronvermelding” (Van Dale, 2010, “Citeren en Parafraseren,” para. 4).
Succes :)

Beantwoorden

Jeroen
12 januari 2018 om 21:17

Dag Scribbr-team,

hoe ga ik om met verschillende citaten van dezelfde organisatie en hetzelfde jaartal? Na het citaat staat dan (organisatie, jaartal), maar als ik vijf citaten heb, is er geen verschil tussen de vermeldingen in de tekst.

Hoe kan ik duidelijk maken welk citaat bij welke verwijzing in de lijst hoort?

Groet,

Jeroen

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
13 januari 2018 om 17:36

Beste Jeroen,
Bedankt voor je vraag. Onderscheid wordt gemaakt door de paginanummers te vermelden bij het desbetreffende stuk in de tekst. In de lijst hoef je de bron maar één keer te vermelden.
Meer informatie vind je op https://www.scribbr.nl/apa-stijl/citeren-volgens-de-apa-regels/
Mocht je vragen hebben, laat het dan gerust weten. Dit kan ook per mail of via de chat.
Groetjes,
Arjan

Beantwoorden

Jeroen
14 januari 2018 om 19:58

Dag Arjan,

Ten eerste bedankt voor je reactie. Ik ben echter vergeten te vermelden dat het gaat om verschillende online artikelen. Dus ik heb vijf verschillende url's in de verwijzingen lijst staan, maar wel van dezelfde organisatie en van hetzelfde jaartal.
Kan ik onderscheid maken door de titels in de bronvermelding in de tekst te noemen o.i.d.?

Groet,

Jeroen

Beantwoorden

Jeroen
14 januari 2018 om 21:42

Beste Arjan,

ik heb het ondertussen al kunnen vinden bij: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#link-meerderePublicatiesZelfdeAuteurs

In ieder geval bedankt!

Groet,

Jeroen

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
16 januari 2018 om 17:22

Hoi Jeroen,

Fijn dat je het al gevonden hebt!
Mocht je verder nog vragen hebben, dan horen we het natuurlijk graag.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Anne Willemsen
13 november 2017 om 14:39

Hallo,

Ik wil graag de volgende definitie geven van trainen.
Zo staat het in het boek alleen vraag ik mij af of ik de a), b) en c) weg kan halen? Of het beter is als ik deze er bij laat staan.

trainen is:
a) het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn,
b) om bij bepaalde doelgroepen zodanige leerprocessen op te roepen,
c) dat vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding worden bereikt.

Groetjes Anne

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
15 november 2017 om 12:17

Beste Anne,

Er zijn twee opties:

trainen is:
"a) het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn,
b) om bij bepaalde doelgroepen zodanige leerprocessen op te roepen,
c) dat vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding worden bereikt" (bronvermelding, jaartal).

Of

Volgens auteur (jaartal) is trainen: "a) het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn, b) om bij bepaalde doelgroepen zodanige leerprocessen op te roepen, c) dat vooraf beoogde resultaten op het gebied van kennis, vaardigheden of houding worden bereikt."

Groetjes,

Wouter

Beantwoorden

Yvette
31 oktober 2017 om 16:19

Hoi! Ik citeer Artikel 29 (punt 2) van de Universele Rechten van de Mens in mijn essay en vroeg me twee dingen af:

- Dient dit citaat ook tussen aanhalingstekens te staan?
- Moet ik ergens vermelden dat het om het tweede puntje gaat van Artikel 29 en hoe doe ik dit?

Groetjes,
Yvette

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
6 november 2017 om 11:31

Hoi Yvette, ja, als dit citaat kleiner is dan 40 woorden wel. Als je geen paginanummer kunt opschrijven kun je het paragraafnummer opschrijven.

Beantwoorden

Bo
27 oktober 2017 om 14:33

Hallo, ik wil graag een citaat van meer dan 40 woorden in mijn praktijkplan verwerken, betreft : doelstelling, beleidsplan (visie en missie), participatie en kernwaarden. Dit staat op 1 webpagina vermeld. Moet ik bij elke alinea opnieuw (extra inspring maken)? Dus bij doelstelling, dan weer een tab bij beleidsplan, tab bij participatie en weer een tab bij kernwaarden?
waar komt dan de bronvermelding?

Beantwoorden

Arjan van Laak
Arjan van Laak (Scribbr-team)
28 oktober 2017 om 15:02

Hoi Bo, dat is een goede vraag. Je springt (zoals bij het voorbeeld) in bij iedere nieuwe alinea en de bronvermelding komt op het einde van het tekstblok. In het voorbeeld komt een nieuwe (derde) alinea dus op dezelfde hoogte te staan. Er is dus geen 'dubbele inspringing' bij elke opeenvolgende alinea, maar er is één inspringing voor iedere alinea volgend op de eerste alinea. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Dit kan ook via de chat op onze website.
Groetjes, Arjan

Beantwoorden

Jacqueline
13 oktober 2017 om 11:39

Hoe kan ik iets citeren uit het boek als ik geen auteur heb. Ik weet alleen de uitgever. Ik heb gekeken in jullie stuk 'zonder auteur', maar hier kan ik niet over vinden. Zet ik dan gewoon de naam van de uitgever op de plek van de auteur?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
13 oktober 2017 om 15:43

Beste Jacqueline,
Op de plek waar normaal gesproken de auteur staat zet je in dit geval dan de titel van het boek. Als deze niet bekend is gebruik je de eerste paar woorden van de bron.
In de tekst: ("Eerste paar woorden," 2017) of ("Eerste paar woorden," z.j.))
In de lijst: Eerste paar woorden. (2017). Plaats uitgever, land uitgever: naam uitgever.
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Lotte
10 oktober 2017 om 13:10

Ik wil een citaat uit een proloog opnemen in een onderzoeksopdracht. Nu is er geen paginanummer bekend, daarnaast is het geen paragraaf. Hoe verwijs je naar een proloog?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
10 oktober 2017 om 20:11

Beste Lotte,
Dat is een lastige situatie inderdaad. Ik kan geen eenduidig antwoord vinden op het internet. De beste oplossing lijkt me om simpelweg 'proloog' te noteren op de plek van het paginanummer.
Groetjes,
Wouter

Beantwoorden

Johann
3 oktober 2017 om 17:20

Ik heb een Nederlandse bron in mijn Engelse scriptie, ik heb nu een citaat uit de Nederlandse bron vertaald naar het Engels; maar mag dit wel en hoe zou ik het anders wel goed moeten doen?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
3 oktober 2017 om 18:56

Beste Johann,
Het is toegestaan om een citaat te vertalen. Houd er wel rekening mee dat het dan geen citaat meer is, maar een parafrase.

Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens. In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken ‘[]’ de vertaalde titel.

Succes!

Wouter

Beantwoorden

An
15 juni 2017 om 15:42

Hoe zet je citaten in de resultatenparagraaf van je scriptie waarin de naam van de organisatie genoemd wordt? ivm de anonimiteit mag de naam van de organisatie niet genoemd worden in de lopende tekst. Moet je dit in een citaat dan weghalen en hoe doe je dat?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 juni 2017 om 11:23

Hoi An, ik zou dan voor 'Anoniem' gaan. In een voetnoot zet je dat je de organisatie niet bij naam mag noemen. Succes!

Beantwoorden

Lien
16 mei 2017 om 12:48

Hallo,

Ik had een vraagje in verband met het refereren van een voorwoord uit een boek. Volgens Engelstalige bronnen zou dit er zo moeten uitzien: Villoro, Juan. "Prólogo." Preface. Por Quién Doblan Las Campanas. By Ernest Hemingway. Trans. Lola De Aguado. Barcelona: Debolsillo, 2004. 3-15. Print.

Dit komt echter niet overeen met de stijlkenmerken die we gebruiken in het Nederlands. Hoe zou de bron moeten vermeld worden bij een Nederlandstalige scriptie?

Alvast bedankt.

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
19 mei 2017 om 11:44

Dag Lien,

Als je verwijst naar het voorwoord van een boek, geschreven door een andere auteur dan het boek zelf, dan zou ik je aanraden om de regels te volgen voor een hoofdstuk uit een editie. Je kunt de gegevens gemakkelijk in de APA generator stoppen, om te kijken hoe dit eruit komt te zien. Als je hier meer vragen over hebt, dan helpen we je graag verder via de chat.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Erica
3 mei 2017 om 22:52

Vraagje: aanvullend op de studie heb ik een aantal online cursussen gevolgd via Lynda.com.
Kan ik deze toevoegen aan de literatuurlijst?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
5 mei 2017 om 14:04

Hoi Erica,
Als je in je scriptie verwijst naar informatie die je hebt opgedaan tijdens een van deze cursussen moet je hier ook naar verwijzen in je literatuurlijst. Als de informatie open toegankelijk is, kun je verijzen naar een normale internetwebsite. Als de informatie niet openlijk toegankelijk is, kun je dit format volgen.
Succes!
Groetjes
Wouter

Beantwoorden

Douwe
6 april 2017 om 18:17

Beste,

Wat is de regel als je citeert en er staat een stijlfout in de zin? Gebruik ik dan ook [sic] of laat ik de stijlfout voor wat het is? VB -> "Tekst, en tekst". Ik heb namelijk geleerd nooit het woordje "en" na een komma te gebruiken.

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 april 2017 om 18:48

Hoi Douwe, goede vraag! Ik zou dan ook [sic] toevoegen. In het artikel over taalfouten in citaten vertellen we hier nog meer over.

Beantwoorden

Alexander
23 maart 2017 om 12:05

Hoe ga je om met de combinatie ... en [ ]?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 maart 2017 om 19:04

Hoi Alexander, ik begrijp helaas je vraag niet. Zou je je vraag kunnen verduidelijken?

Beantwoorden

Hendrika
27 januari 2017 om 14:01

Hallo, ten eerste bedankt steeds voor het beantwoorden van mijn vragen. Nu heb ik er nog 1 mag ik het lettertype en grootte veranderen van een citaat? of neem je het echt helemaal letterlijk over?

Beantwoorden

Wouter Koekoek
Wouter Koekoek (Scribbr-team)
27 januari 2017 om 15:20

Hoi Hendrika, je mag het lettertype en de grootte gewoon veranderen. Dit hoef je niet over te nemen uit de originele bron.

Beantwoorden

Frederiek
21 december 2016 om 22:43

Beste Theo,

Ik loop bij mijn onderzoeksverslag vast met het correct citeren van een bron. Volgens de APA regels moet een citaat van meer dan 40 woorden inspringen. Nu begint mijn alinea met één regel en daarna komt het citaat. Omdat je aan het begin van een nieuwe alinea ook moet inspringen komt het citaat op die manier alsnog recht onder het begin van de alinea. Moet het citaat dan nog een extra keer inspringen (dus 2x een tab)?

Alvast erg bedankt!

Groet,
Frederiek

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 december 2016 om 10:36

Hoi Frederiek, nee dat hoeft niet. Overigens is het geen regel dat je van iedere alinea de eerste regel inspringt. Dat is een kwestie van smaak. Zelf doe ik het nooit, omdat het de leesbaarheid niet bevordert.

Beantwoorden

Theo
21 november 2016 om 14:03

Een nuttige site.
Hoe maak ik iemand voorzichtig duidelijk dat het niet is me scriptie, maar mijn scriptie? Dat vraagjes niet bestaan, en dat het is: een interview dat, en niet: een interview wat?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
24 november 2016 om 14:54

Hi Theo,

Ik denk dat iedereen blij is met opbouwende kritiek, zeker als je die persoon probeert te helpen. Zolang je het aardig brengt zal dat wel goedkomen toch :)?

Beantwoorden

Xavier
18 juli 2016 om 14:41

Hallo

Ik vraag me af hoe ik een citaat uit een interview in een krantenartikel moet citeren. Ik veronderstel dat je dan niet naar de auteur van het krantanarikel moet refereren maar naar wat dan wel? En moet je dit word dan als interview of als krantenartikel in de APA generator steken?

Alvast bedankt

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 juli 2016 om 19:08

Hoi Xavier, omdat je nu een citaat van een citaat gaat pakken spreek je van een indirecte bron. In het artikel staat een voorbeeld. Je kiest dus voor beide 'auteurs' en vermeldt het krantenartikel in de literatuurlijst. Succes!

Beantwoorden

Hidde
11 juli 2016 om 12:22

Hallo,

Ik vroeg mij af wanneer je een verkorte bronvermelding gebruikt, zoals 'Hassink et. al (2014)' en je citeert deze auteurs in een lopende zin, moet je dan enkelvoud of meervoud gebruiken?

Voorbeeld:
Hassink et. al. (2014) [vult/vullen] echter aan dat ...

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
11 juli 2016 om 17:11

Hoi Hidde,

Wanneer je 'et. al' gebruikt hangt af van het aantal auteurs dat een bron heeft en of je de bron al eerder hebt gebruikt. Dit staat hier helemaal uitgelegd: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#meerdere-auteurs

Aangezien het om meerdere auteurs gaat moet je het meervoud gebruiken.

Succes!

Koen

Beantwoorden

Nina
29 juni 2016 om 14:16

Hoi,
Ik heb een vraag. Ik heb in mijn voorwoord een citaat staan van iemand die ik heb horen spreken in een lezing. Ik heb diegene benaderd en gevraagd of ik, wat hij gezegd heeft, mag gebruiken in mijn voorwoord (van thesis). Dit was akkoord. Ik heb gezegd dat ik uiteraard een referentie erbij vernoem. Nu weet ik alleen niet hoe ik dit in mijn bronnenlijst moet zetten. Weet iemand hoe dit moet?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
30 juni 2016 om 12:27

Hoi Nina, het gaat hier om persoonlijke communicatie.

Beantwoorden

Martine
31 mei 2016 om 13:01

Hallo,
Ik moet naar aanleiding van een onderzoek een publieksuiting schrijven. Dat wordt een artikel voor een tijdschrift. Daarin neem ik twee stappenplannen op, 1 van A en 1 van B, die letterlijk uit een een boek van C komen. Voor een mooie opmaak heb ik die stappenplannen in een kader geplaatst, met andere kleur en lettertype. Welke regels gelden nu? Figuur? citaat? Het ene is meer dan 40 woorden, het andere minder. 
alvast bedankt.
Groet
Martine

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 13:35

Hoi Martine, in dit geval neem je een figuur over. Hoe je dit doet volgens de APA-stijl lees je in dit artikel.

Beantwoorden

Caroline
4 mei 2016 om 19:58

Beste Bas,

Vraag; vanaf een blog online heb ik een citaat in mijn scriptie gezet. Deze heb ik letterlijk overgenomen zoals boven staat: (De  Bruin, 2014). En in de Literatuurlijst dan volgens de 'blogpost' bron dus incl de internetsite etc. Nu staat er IN het citaat een citaat van een andere blogposter. Dus eigenlijk twee vragen:
1. Moet ik nog iets extra's volgens APA neerzetten als er een citaat in een citaat staat op een blog?

2. Wanneer het gaat om een citaat van een blog, hoe geef ik dan paragraaf en/of paginanummer aan, want die is er niet?

Mijn dank is groot!

Caroline 

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 mei 2016 om 20:02

Hoi Caroline, Vraag 1: als je gebruik maakt van een bron in een bron gelden iets andere regels. Zie het artikel over bron in een bron. Vraag 2: Zie hier wat je moet doen als je geen paginanummer hebt. Succes!

Beantwoorden

joop janssen
23 februari 2016 om 19:30

Ik ben een boek aan het schrijven met daarin wetenswaardigheden, wijsheden en dergelijke. Kan ik de tekst beginnen en eindigen met heel grote aanhalingstekens en vervolgens achter in het boek een opsomming geven van de auteurs?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 februari 2016 om 10:13

Hoi Joop, als je van de APA-stijl wil gebruikmaken dan kan dat niet. De APA-stijl schrijft heel duidelijk voor dat je gebruikmaakt van het auteur-jaartalsysteem.

Beantwoorden

Sherita
13 januari 2016 om 12:44

Hoi,

Volgens mij is deze vraag al een keer gesteld, maar kan hem zo 1,2,3 niet terugvinden.

In mijn scriptie heb ik voornamelijk citaten waarbij de punt binnen het citaat valt, ik neem aan dat de bronvermelding niet ook binnen dezelfde punt moet vallen zoals:

"blabalbalbalbal (bron)."

Moet ik aannemen dat na de aanhalingstekens weer een punt volgt met de bronvermelding?

"blablablaabla.". (bron).

Ik hoor het graag.

Groetjes,

Sherita

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
14 januari 2016 om 10:05

Hoi Sherita, we hebben er zelfs een apart artikel over :-). Leestekens na citaat?

Beantwoorden

Swaantje
6 januari 2016 om 18:33

Hoi!

Ik wil in mijn scriptie een definitie van een internetsite gebruiken om de psychosociale ontwikkeling uit te leggen. Hoe verwijs ik hiernaar?

Het betreft de volgende zin:
De psychosociale ontwikkeling is de ontwikkeling van geestelijke vermogens en sociale vaardigheden om goed te kunnen omgaan met mensen en verschillende omstandigheden in het leven.

De site is http://taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx#p.
Er staat verder geen referentie op de site...

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
7 januari 2016 om 10:17

Hoi Swaantje, je kunt in dit geval de naam van de website als auteur pakken: Taalexpert. Verder hanteer je de regels voor citeren. Succes!

Beantwoorden

Lisa
5 januari 2016 om 23:16

Hoi Bas,
Super handige site dit! maak er veel gebruik van.
Ik wil in een werkstuk een citaat van de koning Willem Alexander gebruiken - mijn vraag is maag dat eigenlijk wel en hoe doe ik dit dan? (naam achter de citaat? )
Het gaat om een citaat uit een toespraak.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
6 januari 2016 om 18:05

Hoi Lisa, staat de toespraak online? Dan is het redelijk eenvoudig. Je maakt dan gebruik van een internetbron en kiest dan als auteur de koning.

Beantwoorden

Jeroen
14 maart 2016 om 20:22

Om hier op door te gaan: hoe verwijs je naar de koning? Wat doe je in de literatuurlijst met de naam Willem-Alexander? Is dat W-A. of W.? En noem je ook al die titels?

Overigens vind ik het ook een erg prettige site

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 maart 2016 om 10:08

Hoi Jeroen, je doet nooit iets met titels. Je kunt het bij W.-A. houden. Succes!

Beantwoorden

Ilse
15 november 2018 om 12:45

Hoi Bas,

Hoe zit het dan met de troonrede? Die wordt toch door de minister president geschreven? Moet je dan de president als auteur opnemen, ondanks dat de uitspraak is gedaan door de koning?

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
15 november 2018 om 18:54

Hoi Ilse,

Bedankt voor je vraag! De troonrede is eigenlijk een soort van kamerstuk. We hebben een apart artikel geschreven over hoe je deze citeert volgens de apa-richtlijnen. In plaats van kamerbrief kun je troonrede tussen blokhaken toevoegen aan de bronvermelding. Ik hoop dat dit je helpt!

Cheers,
Raimo

Astrid
23 oktober 2015 om 14:13

Hoi Bas,

In mijn scriptie heb ik citaten van interviews opgenomen. Moeten deze citaten cursief of is de regel om het citaat niet schuingedrukt neer te zetten? De een zegt dat het wel cursief moet, terwijl de ander zegt dat dit juist niet moet.

Ik hoor van je. Bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
23 oktober 2015 om 15:31

Hoi Astrid, Klopt precies, er zijn hier geen vaste regels voor. Wel is het dat als je bijvoorbeeld citeert en je de APA-stijl moet hanteren je de tekst niet schuingedrukt moet zetten. Citeer je interviews die je in de bijlagen hebt zitten dan je hier meer vrij in en mag je zelf kiezen. Succes!

Beantwoorden

wrdboek
5 oktober 2015 om 21:57

Hoe maak ik een APA omschrijving van een woordenboek?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
6 oktober 2015 om 11:07

Hoi Lonneke, waarschijnlijk heb je bij het woordenboek geen auteur. In dat geval pak je de titel van het woordenboek als auteur in de verwijzing. Bijvoorbeeld zo: Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11e ed.). (2005). Springfield, MA: Merriam-Webster en in de tekst (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 2005).

Beantwoorden

Karen
2 oktober 2015 om 12:13

Hoi Bas,

Dank voor je antwoord op mijn vorige vraag! Ik loop nu tegen het volgende aan: ik wil graag een aantal zinnen letterlijk overnemen (citeren dus) van een website. Volgens APA zou ik hier dan een paginanummer bij aan moeten geven, maar deze is onbekend. Hoe ga ik hiermee om? Ter verduidelijking: het gaat bijvoorbeeld om deze pagina: http://mvoplatform.nl/wat-is-mvo/international-mvo-kader. Vanaf deze pagina wil ik enkele zinnen overnemen.

Dank alvast!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
2 oktober 2015 om 16:14

Hoi Karen, graag gedaan, je kunt dan het paragraafnummer of titel in de verwijzing plaatsen zoals je kunt lezen in het artikel over de verwijzingen in de tekst.

Beantwoorden

Linda
14 september 2015 om 21:30

Hallo, super handig artikel dit.

Ik heb een vraag. Hoe zit het met het citeren van Kamerstukken? Moet je dan voetnoten gebruiken, of het zelfde doen als met literatuurwerk?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 september 2015 om 10:45

Hoi Linda, fijn om te horen! De APA-stijl schrijft voor dat je nooit voetnoten gebruikt. Dus dat zou in dit geval ook niet moeten. Je kunt een Kamerstuk zien als een internetbron. Ik zou het namelijk geen boek of rapport noemen. In de APA Generator ga je dan voor internetbron en als type omschrijf je 'Kamerstuk'. Succes!

Beantwoorden

Marit
11 augustus 2015 om 17:13

Hoe werkt het met een afbeelding in me scriptie? Zo heb ik afbeeldingen van het internet gehaald om de tekst te ondersteunen. Hoe zorg ik dat deze geen plagiaat vormen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 augustus 2015 om 14:13

Hoi Marit, achter de titel van de afbeelding zet je bron van de afbeelding neer. Dit doe je op dezelfde wijze als je dat bij een 'normale bron' zou doen. In onze APA Generator kun je onder het tabblad internetbron het type bron Illustratie kiezen.

Beantwoorden

B.S
11 augustus 2015 om 02:29

Ik wil graag een stuk van een interview citeren. Het interview is een onderdeel van een tv-programma. Moet ik in dit geval ook de tijd van het geciteerde stuk noemen?

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
11 augustus 2015 om 17:04

Hoi B.S.,

Er zijn geen vaste APA-regels omtrent het citeren van een stuk uit een interview wat onderdeel is van een tv-programma. Wanneer je een zin uit een artikel citeert zet je daarbij de paginanummers waar het citaat begint en eindigt. Zo zou je het inderdaad ook kunnen doen met de tijd van het begin van het interview (of citaat) en het einde. Je zou dit ook via een voetnoot kunnen verduidelijken.

Beantwoorden

bert
9 augustus 2015 om 13:49

Ik zit met het idee dat ik ergens heb gelezen dat grote citaten niet alleen in een tekstblok moeten, maar ook in italic... wat betreft de APA normen, maar dat schijnt niet zo te zijn ?
mvg
Bert

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
9 augustus 2015 om 18:47

Hoi Bert,

Dat is inderdaad niet zo. Hier heb je alle regels op een rijtje: http://blog.apastyle.org/apastyle/2013/06/block-quotations-in-apa-style.html

Groetjes,

Koen

Beantwoorden

Rick de Graaf
4 juni 2015 om 12:35

Hallo,
In het voorbeeld waarbij het citaat van meer dan 40 woorden wordt weergegeven staat de apa verwijzing achter de afsluitende punt. Dit is toch fout? Of moet deze verwijzing bij het citeren van complete alinea's juist buiten de punt staan? Is er een verschil in verwijzen naar een regel of een alinea?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 juni 2015 om 12:31

Hoi Rick, ik vermoed dat je het stukje boven het voorbeeld niet hebt gelezen. Dit is namelijk een uitzondering op de normale regel. Je schrijft dus de bron na de punt op.

Beantwoorden

leen
2 juni 2015 om 11:55

Hallo Bas,

Vraag van een student van mij: indien meerdere alinea's na elkaar refereren aan eenzelfde bron, moet dan na elke alinea de bron tussen haakjes staan of enkel na de laatste?

Ikzelf zou opteren om na elke alinea de bron te plaatsen omdat de lezer anders zou denken dat de eerste alinea's van de schrijver zelf zijn en enkel de laatste een referentie is naar een bron. Wat vind jij?

Vele groeten,
Leen uit België ;-)

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
2 juni 2015 om 12:00

Hoi Leen, dat klopt precies. Wat je wilt voorkomen is dat er verwarring ontstaat bij de lezer. Je kunt dan dus beter té vaak de bronvermelding opschrijven dan te weinig.

Beantwoorden

Marieke
22 mei 2015 om 16:45

Hallo,

Ik wil graag in een verslag overnemen wat politici in een filmpje zeggen, maar niet letterlijk. Ik heb dus kort samengevat wat iemand zegt. Moet ik daar iets speciaals mee doen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 mei 2015 om 19:16

Hoi Marieke, een ander woord voor het samenvatten is parafraseren. Bij het parafraseren moet je altijd een bronvermelding plaatsen. Staat het filmpje ergens online? Dan kun je het als internetbron opnemen in je literatuurlijst. In onze APA Generator kun je de bron eenvoudig aanmaken. Succes!

Beantwoorden

Marthe
20 april 2015 om 14:43

Hoi Bas Swaen,

Hoe zit het met een citaat in een citaat?
Als een schrijver het filosofisch werk van bijvoorbeeld Rousseau aanhaalt, en hem citeert en ik ben vervolgens geïnteresseerd in het citaat van Rousseau, moet ik dan het oorspronkelijke werk citeren ook al heb ik dat werk nooit in handen gehad?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 april 2015 om 15:23

Hoi Marthe, hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als bij mijn reactie op Ruth. Als je de originele bron niet hebt dan spreek je van een indirecte verwijzing. Het heeft natuurlijk altijd de voorkeur om met de originele bron te werken, maar ik kan me voorstellen dat dit soms erg lastig is. Succes!

Beantwoorden

Tal
11 april 2015 om 15:25

Hey! Ik had een vraagje.
Ik heb op een website een filmpje gevonden waar iemand enkele uitspraken doet die ik letterlijk zou willen overnemen. Hoe citeer ik dit en hoe verwijs ik naar deze bron?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
11 april 2015 om 16:54

Hoi Tal, dit betreft een internetbron. Je kunt in de APA Generator het tabblad Internetbron pakken en dan voor type bron Video kiezen. Als je uitspraken letterlijk uit een video wilt pakken dan spreek je van een citaat. Je kunt het citaat opschrijven en tussen aanhalingstekens zetten. Succes!

Beantwoorden

Gaia
5 januari 2016 om 14:40

Beste Bas,

Hoe wordt volgens APA een citaat van een internetbron, in mijn geval van de website De Twynstra Gudde kennisbank, dat langer is dan 40 woorden correct geciteerd.
Er is geen paginanummer en geen jaartal bekend, het paginahoofdstuk heet: "bepalen van de doelen".

BVD!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 januari 2016 om 14:45

Hoi Gaia, dan ga je voor paragraafnummer of hoofdstuknummer. Als je geen jaartal hebt dan schrijf je z.j..

Beantwoorden

Gaia
5 januari 2016 om 15:27

Dank voor de snelle reactie Bas!

Het gaat echter om een webtekst die ik moet citeren, dus paragraaf- en hoofdstuknummers komen hierbij niet voor.

Klopt het als ik als volgt citeer:

Volgens De Twynstra Gudde kennisbank (z.d.) of (z.j.) is de definitie van een organisatiedoel:

... [citaat van meer dan 40 woorden]...

?

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 januari 2016 om 15:48

Hoi Gaia, in dat geval vermeld je de titel van het de webtekst en tel je handmatig de paragrafen. Zie het voorbeeld.

Gaia
5 januari 2016 om 16:19

Sorry dat ik je nog een keer benader, maar het is me nog niet helemaal duidelijk.

In het voorbeeld is een citaat van minder dan 40 woorden gegeven en er wordt een auteur vermeld. In mijn geval bestaat mijn citaat uit meer dan 40 woorden en is er geen auteur bekend.

Citeer ik dan iets in trant van:

Volgens De Twynstra Gudde kennisbank (z.j., bepalen van doelen, par.1):

[inspringend blok met citaat van meer dan 40 woorden]?

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 januari 2016 om 16:35

Hoi Gaia, de regel blijft hetzelfde. Hoe je het nu hebt is dus goed. Ik vermoed wel dat de titel van de webtekst met hoofdletters is geschreven. Succes!

Gaia
5 januari 2016 om 16:52

Klopt, oneindig maal dank!

Ruth
10 april 2015 om 07:10

Fijn artikel!
Ik heb alleen een vraagje over hoe je een citaat uit een krantenartikel moet vermelden in de bronvermelding. Ik heb het geprobeerd met de APA Generator, maar degene van wie het citaat is, heeft het krantenartikel uiteraard niet geschreven. Wat ik moet vermelden?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
10 april 2015 om 11:19

Hoi Ruth, je hebt dan twee opties. Optie 1 is op zoek te gaan naar de originele bron, zodat je hiernaar direct kan refereren. Nu kan ik me voorstellen dat die niet voorhanden is. Dan heb je nog optie 2. Optie 2 is het indirect verwijzen. Hoe dat werkt leg ik uit in het artikel uitzonderingen. Succes!

Beantwoorden

Denise Maas
24 februari 2015 om 16:10

Hallo,
Allereerst bedankt voor dit bruikbare artikel. Ik had twee vraagjes:
Ik wil graag een citaat gebruiken, maar het is een uitspraak. Ik weet dus niet welk paginanummer ik erachter moet zetten?
En deze is wat lastiger: Een beroemdheid schreef iets op twitter wat ik graag zou willen citeren. Hoe werkt dat?

groetjes,
Denise

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
24 februari 2015 om 18:07

Hoi Denise,

Fijn om te lezen dat je wat aan dit artikel hebt! Wat betreft je vragen; wanneer je een uitspraak gebruikt in je scriptie en deze is uitspraak is verder niet te vinden op internet of in andere bronnen hoef je deze niet te vermelden in je literatuurlijst. In de tekst zelf refereer je naar de bron met 'persoonlijke communicatie' (ervan uitgaande dat je deze uitspraak dus zelf hebt gehoord.: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/uitzonderingen-verwijzingen-de-tekst-volgens-de-apa-regels/#link-persoonlijkeCommunicatie

Een Twitter-bron kun je genereren via onze APA Generator: https://www.scribbr.nl/originaliteitscheck/apa-generator/ Hierbij krijg je ook een voorbeeld hoe je ernaar moet refereren in de tekst.

Beantwoorden

Ria Kiewiet
30 augustus 2014 om 22:08

Hallo, ik wil in mijn eindopdracht zaken woordelijk overnemen uit gehouden interviews, zoals bijv: binnen informele communicatie is in een interview "hap snap informatie" genoemd. Hoe vermeld ik dit in de tekst? alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Ria Kiewiet

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
1 september 2014 om 11:26

Je kunt de interviews als bijlage toevoegen. In je scriptie kun je er dan als volgt naar refereren:
- Volgens geïnterviewde x (Bijlage 1) is ... .
- Zo bleek uit een interview met y dat: "..." (Bijlage 1).

Als je woorden van de geïnterviewde letterlijk overneemt dien je te citeren: http://www.scribbr.nl/apa-stijl/lay-citaat-volgens-de-apa-regels/

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.