Een powerpoint citeren in APA-stijl | Format & voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Om te verwijzen naar een powerpoint-presentatie vermeld je de naam van de auteur (degene die de powerpoint presenteerde), de datum waarop de presentatie plaatsvond, de titel (schuingedrukt), “Powerpoint-slides” tussen blokhaken, de naam van de afdeling en onderwijsinstelling, en de raadpleegdatum en URL van de powerpoint.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel powerpoint [Powerpoint-slides]. Naam Faculteit, Naam Onderwijsinstelling. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Walraven, A. (2014). Theoretisch kader voor stimuleringsregeling 2014 [Powerpoint-slides]. Instituut voor Toegepaste Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://www.slideshare.net/Mediawijzer/mediawijzer-17-september
Verwijzing in de tekst (Walraven, 2014)

Als de powerpoint niet toegankelijk is voor de lezer, behandel je deze als persoonlijke communicatie. Als je naar een video van een presentatie wilt verwijzen (zoals bij een TED-talk) of wilt citeren uit een toespraak, gebruik je andere APA-formats.

Verwijzen naar een toegankelijke powerpoint

Je neemt alleen bronvermeldingen voor powerpoint-presentaties op in de literatuurlijst als deze toegankelijk zijn voor je lezer.

Powerpoints op beveiligde platforms (Blackboard, Moodle, etc.)

Vaak kun je een bestand op het leerplatform (Blackboard, Brightspace) alleen raadplegen door in te loggen met een wachtwoord. In die gevallen vermeld je de URL van de inlogpagina in plaats van de specifieke URL van de powerpoint.

Bronvermelding (literatuurlijst) Ngalula, L. (2021, 8 januari). Introductie marketing [Powerpoint-slides]. Faculteit der Management, Radboud Universiteit. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://brightspace.ru/login
Verwijzing in de tekst (Ngalula, 2018)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om, en je schrijft de maand in het Engels met een hoofdletter.

Powerpoints op openbare sites

Als je wilt verwijzen naar slides die beschikbaar zijn op een openbare website in plaats van een besloten pagina of leeromgeving, vervang je de naam van de faculteit en onderwijsinstelling door de naam van de site.

Bronvermelding (literatuurlijst) Gründemann, R., & Den Besten, H. (2010, 2 december). Mentaal gezond aan het werk [Powerpoint-slides]. SlideShare. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.slideshare.net/SjoerdDiederik/tno-mentaal-gezond-aan-het-werk
Verwijzing in de tekst (Gründemann & Den Besten, 2010)

Hetzelfde APA-format kan worden gebruikt voor andere soorten slides. Hierbij vervang je het woord “Powerpoint-slides” door een passend alternatief, zoals “Google Slides”.

Bronvermelding (literatuurlijst) Scribbr. (2020). APA 7th edition: The most notable changes [Google Slides]. Google Drive. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://docs.google.com/presentation/d/19wGvksFKwvVEkxyyqpNqPp6sQzga96d3tt85xvqUqhU/view
Verwijzing in de tekst (Scribbr, 2020)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzen naar een niet-toegankelijke powerpoint

Als je wilt verwijzen naar een powerpoint die je lezers niet kunnen raadplegen, beschouw je de powerpoint als persoonlijke communicatie (personal communication in het Engels). Hiervoor geldt een ander APA-format.

Het hangt vaak af van je lezerspubliek of je een powerpoint moet beschouwen als persoonlijke communicatie. Bijvoorbeeld:

  • Als je een tekst schrijft voor een vak op de universiteit en je naar een powerpoint wilt verwijzen, dan kun je het standaard format gebruiken, omdat je docent toegang heeft tot de slides.
  • Als je naar dezelfde powerpoint wilt verwijzen in een wetenschappelijk tijdschriftartikel, dan moet je het format voor persoonlijke communicatie gebruiken, omdat de lezers van het tijdschrift de powerpoint niet kunnen raadplegen.

Bronnen die onder persoonlijke communicatie vallen, worden niet opgenomen in de literatuurlijst. Je verwijst alleen naar die bron tussen haakjes in de lopende tekst.

Tijdens het college over emancipatie stelde Nguyen dat er sprake is van “een revolutie” (persoonlijke communicatie, 16 januari 2021).

Verwijzen naar citaten uit een powerpoint

Als je docent interessante citaten of statistieken heeft laten zien in de powerpoint, is het beter om de originele bron te vinden, zodat je niet naar de powerpoint hoeft te verwijzen.

Dit zorgt ervoor dat zowel jij als de lezer de informatie in de juiste context kan zien. Verwijs daarom alleen naar de informatie uit de powerpoint als je geen toegang hebt tot de originele bron.

De bron wordt meestal vermeld in de powerpoint of op de hand-out. Met deze informatie kun je de originele bron online of in de universiteitsbibliotheek zoeken. Als de bron niet wordt vermeld in de powerpoint, kun je de docent om meer informatie vragen.

Veelgestelde vragen

Hoe verwijs ik naar een bron zonder auteur volgens de APA-stijl?

Gebruik de naam van de organisatie op de plaats van de auteur in bronvermeldingen in de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst, indien de naam van de auteur niet wordt genoemd, maar de bron duidelijk kan worden toegeschreven aan een specifieke organisatie (zoals een persbericht van een goed doel, een rapport van een bureau of een webpagina van een bedrijfswebsite).

Als de auteur niet kan worden bepaald (zoals bij een Wikipedia-pagina die door meerdere mensen is bewerkt of bij een anoniem gepubliceerd online artikel), gebruik je de titel op de plaats van de auteur. Bij de verwijzing in de tekst zet je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je voor de bronvermelding in de literatuurlijst geen opmaak gebruikt, en je gebruikt cursivering in de tekst als de titel ook schuingedrukt wordt in de literatuurlijst. Indien nodig kort je de titel in.

Hoe verwijs ik naar een bron zonder paginanummers volgens de APA-stijl?

Als je een specifieke passage uit een bron citeert of parafraseert, moet je de plaats van die passage aangeven in je verwijzing in de tekst. Als er geen paginanummers zijn (bijvoorbeeld als je naar een website verwijst), maar de tekst wel lang is, kun je sectiekoppen, paragraafnummers of een combinatie van de twee gebruiken:

(Abels, 2021, Resultatensectie, par. 1).

Sectiekoppen kunnen worden ingekort als dat nodig is. Kindle plaatsnummers kunnen niet worden gebruikt bij het citeren van een e-book, omdat deze onbetrouwbaar zijn.

Als je verwijst naar de bron als geheel is het niet nodig om een paginanummer of andere plaatsaanduiding te vermelden.

Welke brontypen vallen volgens de APA-stijl onder persoonlijke communicatie?

Volgens de APA-stijl vallen alle bronnen die niet kunnen worden geraadpleegd door de lezer onder persoonlijke communicatie. Als jouw bron privé of ontoegankelijk is voor het lezerspubliek van je tekst, dan valt deze onder persoonlijke communicatie.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn gesprekken, e-mails, berichten, brieven en interviews of optredens die niet zijn opgenomen.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 13 oktober). Een powerpoint citeren in APA-stijl | Format & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/powerpoint/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.