Naar pdf-documenten verwijzen in APA-stijl | Format & voorbeeld

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

APA heeft geen speciaal format om naar een pdf te verwijzen. In plaats daarvan moet je bepalen tot welk type bron de pdf behoort (bijvoorbeeld een boek of tijdschriftartikel), zodat je het juiste format kunt gebruiken om ernaar te verwijzen.

Als je niet zeker weet tot welk type bron het document behoort, kun je vaak hints vinden in de pdf zelf. Zo kun je misschien de naam van de overkoepelende publicatie vinden waar de pdf deel van uitmaakt en daarmee kun je achterhalen met welk type bron je te maken hebt. Als je de pdf hebt ontvangen van een docent, kun je altijd vragen hoe je ernaar moet verwijzen.

Dit artikel gaat in op verschillende APA-formats voor brontypen die je vaak tegenkomt in pdf-vorm.

Verwijzen naar een boek in pdf-vorm

Boeken of delen van een boek kun je soms online vinden in de vorm van een pdf. Een boek heeft meestal een copyright-pagina met details over de publicatie. Om naar een online boek te verwijzen, vermeld je de gebruikelijke informatie voor een boek, gevolgd door een DOI of raadpleegdatum en URL op het eind.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel boek. Uitgever. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2011). Handboek voor Leraren. Coutinho. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://portsandthecity.nl/110347-eeASnq/download/handboek-voor-leraren.pdf
Verwijzing in de tekst (Geerts & Van Kralingen, 2011)

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Verwijzen naar een wetenschappelijk tijdschriftartikel in pdf-vorm

Artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift hebben meestal een pagina waarop het volumenummer, uitgavenummer en de titel van het tijdschrift worden vermeld.

Artikelen in pdf-vorm hebben meestal geen paginanummers, maar een eLocator (de letter “e” gevolgd door nummers) om de locatie van het artikel in het tijdschrift aan te geven. Als het paginabereik ontbreekt, gebruik je de eLocator.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), Paginabereik. of eLocator. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) McCabe, D. P., & Castel, A. D. (2008). Seeing is believing: The effect of brain images on judgements of scientific reasoning. Cognition, 107(1), 343–352. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van http://castel.bol.ucla.edu/publications/McCabeCastelCogn.pdf
Verwijzing in de tekst (McCabe & Castel, 2008)

Verwijzen naar een scriptie of dissertatie in pdf-vorm

Een online gepubliceerde scriptie of dissertatie heeft vaak de vorm van een pdf. Dit document bevat meestal een titelpagina waarop duidelijk wordt aangegeven dat je te maken hebt met een scriptie of dissertatie.

Vermeld de auteur, datum en titel, het type document (bijvoorbeeld “Masterscriptie”) en de naam van de universiteit tussen blokhaken, de naam van de website, en de raadpleegdatum en URL.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie [Type document, Naam Universiteit]. Naam Archief. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Van ’t Kruijs, M. C. M. (2017). Moreel redeneren bij tweetalige volwassenen [Bachelorscriptie, Radboud Universiteit]. Radboud Repository. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4230/Kruijs_van_%27t%2C_M.C.M._1.pdf
Verwijzing in de tekst (Van ’t Kruijs, 2017)

Verwijzen naar een rapport in pdf-vorm

Rapporten worden vaak online geraadpleegd in pdf-vorm. Meestal worden de organisatie en het rapportnummer duidelijk vermeld. Het komt ook voor dat de titel het woord “rapport” bevat.

Vermeld de auteur, datum, titel, het rapportnummer, de datum, en de raadpleegdatum en URL.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Joustra, T. H. J., Muller. E. R., Van Asselt, M. B. A. (2017). Veiligheidsrisico’s jaarwisseling (Nr. 1217). Onderzoeksraad voor Veiligheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/f73dc5c1f5e020172659_publicatie_veiligheidsrisico_s_jaarwisseling_interactief_17.pdf
Verwijzing in de tekst (Joustra et al., 2017)

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzing naar een white paper in pdf-vorm

Een white paper is een type rapport dat de ideeën, protocollen of voorstellen van een bepaalde organisatie (zoals de overheid of een bedrijf) over een specifiek onderwerp bevat.

Het APA-format lijkt op dat van een rapport, maar een white paper heeft vaak geen rapportnummer. Ook voeg je in de bronvermelding het label “White paper” tussen blokhaken toe na de titel. Als de organisatie en uitgever overeenkomen, laat je de uitgever weg.

Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel white paper: Subtitel [White paper]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Federatie Nederlandse Vakbeweging. (2020). Taxi zonder daklicht. Witboek over de schade die Uber aanricht en de noodzaak tot ingrijpen [White paper]. Geraadpleegd op 18 maart 2021, van https://www.fnv.nl/getmedia/b7059a93-7b55-4ae3-b9bc-16ba418a34c4/Witboek-Uber.pdf
Verwijzing in de tekst (Federatie Nederlandse Vakbeweging, 2020)

Verwijzen naar een brochure in pdf-vorm

Brochures en pamfletten zijn korte, informatieve promotieteksten die er bijvoorbeeld op gericht zijn om een tentoonstelling aan te kondigen of om producten en diensten aan te bieden.

Voor brochures in pdf-vorm wordt hetzelfde APA-format gehanteerd als voor rapporten, maar nu vermeld je het label “Brochure” (of “Pamflet”) tussen blokhaken. Als de organisatie en uitgever overeenkomen, laat je de uitgever weg in de bronvermelding.

Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel [Brochure]. of [Pamflet]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Zorgeloos naar school. (2018). Zorgeloos naar school met een chronische aandoening [Brochure]. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://zorgeloosnaarschool.nl/application/files/9315/7340/1408/BROCHURE_OUDERS.pdf
Verwijzing in de tekst (Zorgeloos naar school, 2018)

Verwijzen naar een kranten- of tijdschriftartikel in pdf-vorm

Als je een krantenartikel of tijdschriftartikel in pdf-vorm tegenkomt, heeft het document vaak paginanummers. Daarom kun je naar dit soort documenten verwijzen in het APA-format voor een gedrukt artikel.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Krant, Paginabereik.
Bronvermelding (literatuurlijst) Dorrestijn, K. (2021, 20 maart). De otter is terug, maar juich niet te vroeg: Het verkeer is gevaarlijk en inteelt ligt op de loer. Trouw, D2.
Verwijzing in de tekst (Dorrestijn, 2021)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels.

Veelgestelde vragen

Hoe verwijs ik naar een bron zonder auteur volgens de APA-stijl?

Gebruik de naam van de organisatie op de plaats van de auteur in bronvermeldingen in de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst, indien de naam van de auteur niet wordt genoemd, maar de bron duidelijk kan worden toegeschreven aan een specifieke organisatie (zoals een persbericht van een goed doel, een rapport van een bureau of een webpagina van een bedrijfswebsite).

Als de auteur niet kan worden bepaald (zoals bij een Wikipedia-pagina die door meerdere mensen is bewerkt of bij een anoniem gepubliceerd online artikel), gebruik je de titel op de plaats van de auteur. Bij de verwijzing in de tekst zet je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je voor de bronvermelding in de literatuurlijst geen opmaak gebruikt, en je gebruikt cursivering in de tekst als de titel ook schuingedrukt wordt in de literatuurlijst. Indien nodig kort je de titel in.

Hoe verwijs ik naar een bron zonder paginanummers volgens de APA-stijl?

Als je een specifieke passage uit een bron citeert of parafraseert, moet je de plaats van die passage aangeven in je verwijzing in de tekst. Als er geen paginanummers zijn (bijvoorbeeld als je naar een website verwijst), maar de tekst wel lang is, kun je sectiekoppen, paragraafnummers of een combinatie van de twee gebruiken:

(Abels, 2021, Resultatensectie, par. 1).

Sectiekoppen kunnen worden ingekort als dat nodig is. Kindle plaatsnummers kunnen niet worden gebruikt bij het citeren van een e-book, omdat deze onbetrouwbaar zijn.

Als je verwijst naar de bron als geheel is het niet nodig om een paginanummer of andere plaatsaanduiding te vermelden.

Hoeveel auteurs neem ik op in de bronvermelding in de literatuurlijst?

Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een bronvermelding in de literatuurlijst.

Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (. . .), maar je laat de laatste auteur niet weg:

De Bruin, T. C., Maartens, J. R., Wilgers, G. L., Evers, B. B., Kelfkens, R. S., Turner, S. T., Abdullahi, A., Daniels, A. T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J. E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M. D., Van der Vaart, R., Philips, T. F. G., Duinkerken, E., . . . Mertens, L.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 13 oktober). Naar pdf-documenten verwijzen in APA-stijl | Format & voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/pdf/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.