Naar overheidswebsites verwijzen in APA-stijl | Met voorbeelden

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

De APA-stijl hanteert geen speciaal format om naar overheidsdocumenten te verwijzen. In plaats daarvan moet je bepalen met welk type bron je te maken hebt (vaak een website of rapport) en het bijbehorende format gebruiken.

Om te verwijzen naar een overheidswebsite waarop geen individuele auteur wordt vermeld, gebruik je het volgende format, waarbij je de overheidsinstantie op de plaats van de auteur zet. Als die naam hetzelfde is als de naam van de website, laat je de naam van de website de tweede keer weg.

Format Naam Organisatie. (jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Rijksoverheid. (2021, 18 maart). Vroeg ingrijpen kan daderschap voorkomen. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/vroeg-ingrijpen-kan-daderschap-voorkomen
Verwijzing in de tekst (Rijksoverheid, 2021)

Verwijzen naar overheidswebsites met individuele auteurs

Als een overheidswebpagina individuele auteurs vermeldt, neem je deze op aan het begin van je bronvermelding. In dat geval voeg je altijd de naam van de website toe.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Rutte, M. (2021, 15 januari). Verklaring van minister-president Mark Rutte over het aftreden van het kabinet. Rijksoverheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/verklaring-van-minister-president-mark-rutte-over-het-aftreden-van-het-kabinet
Verwijzing in de tekst (Rutte, 2021)

Als je je scriptie in het Engels schrijft, zijn de APA-formats bijna hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels.

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Verwijzen naar een overheidsrapport

Als je verwijst naar een rapport (wordt vaak aangegeven en heeft meestal de vorm van een online pdf-bestand), is het APA-format net iets anders voor rapporten met individuele auteurs en rapporten zonder individuele auteurs.

Individuele auteurs

Om te verwijzen naar een rapport met een of meer individuele auteurs, gebruik je het onderstaande format.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Dangemond, K. (2021). Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers (Nr. 210216). Instituut Fysieke Veiligheid. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210216-BA-Vrijwilligheid-bij-de-brandweer-in-Nederland.pdf
Verwijzing in de tekst (Dangemond, 2021, p. 3)

Als het rapport geen nummer heeft, laat je dat onderdeel weg. De uitgever wordt doorgaans duidelijk vermeld. Specificeer de organisatie en afdeling zo goed mogelijk, zodat het duidelijk is wie wordt bedoeld.

Groep auteurs

Als de individuele auteur niet wordt vermeld, zet je de organisatie op de plaats van de auteur.

Alle namen van moederbedrijven die nodig zijn om de organisatie te specificeren, kunnen worden vermeld op de plaats van de uitgever. Als de twee namen overeenkomen, laat je de naam van de organisatie de tweede keer weg.

Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Inspectie Veiligheid en Justitie. (2012). Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer (Nr. 29517-60). Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.brandweer.nl/media/1634/rapport-ter-plaatse-over-opkomsttijden-brandweer.pdf
Verwijzing in de tekst (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2012, p. 4)

Veelgestelde vragen

Hoe verwijs ik naar een bron zonder auteur volgens de APA-stijl?

Gebruik de naam van de organisatie op de plaats van de auteur in bronvermeldingen in de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst, indien de naam van de auteur niet wordt genoemd, maar de bron duidelijk kan worden toegeschreven aan een specifieke organisatie (zoals een persbericht van een goed doel, een rapport van een bureau of een webpagina van een bedrijfswebsite).

Als de auteur niet kan worden bepaald (zoals bij een Wikipedia-pagina die door meerdere mensen is bewerkt of bij een anoniem gepubliceerd online artikel), gebruik je de titel op de plaats van de auteur. Bij de verwijzing in de tekst zet je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je voor de bronvermelding in de literatuurlijst geen opmaak gebruikt, en je gebruikt cursivering in de tekst als de titel ook schuingedrukt wordt in de literatuurlijst. Indien nodig kort je de titel in.

Hoe verwijs ik naar een bron zonder paginanummers volgens de APA-stijl?

Als je een specifieke passage uit een bron citeert of parafraseert, moet je de plaats van die passage aangeven in je verwijzing in de tekst. Als er geen paginanummers zijn (bijvoorbeeld als je naar een website verwijst), maar de tekst wel lang is, kun je sectiekoppen, paragraafnummers of een combinatie van de twee gebruiken:

(Abels, 2021, Resultatensectie, par. 1).

Sectiekoppen kunnen worden ingekort als dat nodig is. Kindle plaatsnummers kunnen niet worden gebruikt bij het citeren van een e-book, omdat deze onbetrouwbaar zijn.

Als je verwijst naar de bron als geheel is het niet nodig om een paginanummer of andere plaatsaanduiding te vermelden.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 13 oktober). Naar overheidswebsites verwijzen in APA-stijl | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 11 juni 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/overheidsdocument/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.