APA-stijl voorbeelden | Boeken, artikelen, websites en meer

APA kent verschillende formats voor de bronvermeldingen en verwijzingen in de tekst voor meer dan 100 brontypen. Daarom is het essentieel om eerst te bepalen met wat voor soort bron je te maken hebt. Soms is dit niet zo makkelijk als het klinkt.

Bronnen kunnen voorkomen in de vorm van een webpagina of pdf-bestand, maar dat is enkel het medium. Als je verder kijkt, ontdek je misschien dat de webpagina eigenlijk een krantenartikel of persbericht is. Het pdf-bestand zou een overheidsrapport, tijdschriftartikel of brochure kunnen zijn.

Kies het brontype uit de onderstaande lijst dat het beste past. Kun je geen passende optie vinden? Neem dan een kijkje op de officiële website voor de APA-stijl voor nóg meer (Engelstalige) voorbeelden. Gebruik ook onze gratis APA Generator om foutloze bronvermeldingen te genereren.

Type bronVolledige content
(Geredigeerd) boek en e-bookDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een APA-bronvermelding in de literatuurlijst voor een boek bevat altijd de naam van de auteur, het publicatiejaar, de titel van het boek en de uitgeverij. Je kunt de interactieve tool gebruiken om voorbeelden te zien. [example-generator-widget style="apa" sourcetype="book"] [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="book"] Onthoud hierbij dat het format net iets afwijkt voor naslagwerken, zoals woordenboeken en encyclopedieën, en religieuze werken, zoals de Bijbel, Koran en Thora. Verwijzen naar een boek Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan. Voor de titel van het boek wordt regulier hoofdlettergebruik toegepast (alleen een hoofdletter voor het eerste woord en eigennamen). Voeg ook eventuele andere bijdragers toe, zoals een redacteur of vertaler (editor en translator in het Engels). Noem ten slotte de editie indien deze wordt gespecificeerd, zoals “2de ed.” (2nd ed. in het Engels). Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel boek (Initialen Bijdrager, Achternaam, Red. of Vert.) (Editie). Uitgever. Bronvermelding (literatuurlijst) Appel, R. (1996). Geweten. Prometheus. Verwijzing in de tekst (Appel, 1996, p. 116) Verwijzen naar een e-book of online boek De verwijzing naar een e-book (op een e-reader) of een boek dat je online hebt geraadpleegd (bijvoorbeeld op Google Books of in pdf-bestand), bevat een DOI indien mogelijk. Als er geen DOI is, voeg je de URL toe van de pagina waar je het boek hebt bekeken of een link naar de pagina waar het e-book kan worden gekocht of bekeken. Aangezien e-books soms geen paginanummers hebben, raadt APA aan om andere methoden te gebruiken om een specifieke passage aan te geven in je verwijzing in de tekst. Een voorbeeld hiervan is de titel van een hoofdstuk of sectie, of het nummer van een paragraaf. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel boek. Uitgever. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Burns, A. (2018). Milkman. Faber & Faber. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van https://amzn.to/2ObKrVf Verwijzing in de tekst (Burns, 2018, par. 15) Verwijzen naar een hoofdstuk uit een geredigeerd boek Als je naar een specifiek hoofdstuk uit een boek verwijst dat teksten bevat van meerdere auteurs (zoals een geredigeerde poëziebundel), begin je de bronvermelding in de literatuurlijst met de auteur van het hoofdstuk. De redacteuren van het boek noem je later in de bronvermelding pas. Je voegt een paginabereik toe om de locatie van het hoofdstuk in het boek aan te geven. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel hoofdstuk. In Initialen Redacteur. Achternaam (Red. of Reds.), Titel boek (pp. Paginabereik). Uitgever. DOI indien beschikbaar Bronvermelding (literatuurlijst) Reinders, S. (2015). Hieronijmus van Alphen: Kleine Gedigten voor Kinderen. In N. Geerdink, J. Joosten, & J. Oosterman (Reds.), De leeslijst (pp. 140-141). Vantilt. Verwijzing in de tekst (Reinders, 2015, p. 140). Verwijzen naar een boek met meerdere delen (volumes) Sommige boeken bestaan uit meerdere volumes. Misschien wil je naar het hele boek verwijzen als je meerdere volumes hebt gebruikt, of juist maar één volume, als je de overige volumes niet hebt gebruikt. Verwijzen naar één volume Als je verwijst naar inhoud uit één volume van een boek dat uit meerdere volumes bestaat, is het format voor de bronvermelding in de literatuurlijst afhankelijk van de titelgeving van het volume (eigen titel of genummerd). Als het volume een specifieke titel heeft, vermeld je deze als deel van de titel in de bronvermelding voor de literatuurlijst. Eliot, T. S. (2015). The poems of T. S. Eliot: Vol. 1. Collected and uncollected poems (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber. Als het volume alleen een nummer heeft en geen titel, wordt het volumenummer niet schuingedrukt. Ook wordt het nummer dan tussen haakjes na de titel geplaatst. Dylan, B. (2005). Chronicles (Vol. 1). Simon & Schuster. Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T. S. (2015). The poems of T. S. Eliot (Vols. 1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber. Waar in het boek kun je de informatie vinden voor een bronvermelding? Alle informatie die je nodig hebt, kun je meestal vinden op de titelpagina en copyright-pagina’s. Een APA-bronvermelding in de literatuurlijst voor het bovenstaande boek zou er als volgt uitzien: Bouma, J. (2017). Ga lekker zélf in je kracht staan: De ergste clichés op kantoor. Thomas Rap.
(Speel)film of documentaireDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. De APA-bronvermelding van een film bevat de regisseur (director in het Engels) in plaats van de auteur. De productiemaatschappij komt op de plaats van de uitgeverij te staan. De titel wordt schuingedrukt, er wordt regulier hoofdlettergebruik toegepast, en het label “Film” komt tussen blokhaken te staan. Bij de verwijzing in de tekst noem je de achternaam van de regisseur en het jaartal. Als je verwijst naar een specifiek citaat of een bepaalde scène uit de film, dan voeg je een tijdstempel toe om de lezer op het relevante deel te wijzen. Format Achternaam Regisseur, Initialen. (Regisseur). (Jaar). Titel film [Film]. Productiemaatschappij. Bronvermelding (literatuurlijst) Verhoeven, P. (Regisseur). (1973). Turks fruit [Film]. Verenigde Nederlandsche Filmcompagnie. Verwijzing in de tekst (Verhoeven, 1973, 0:43:45) Het format voor tv-programma’s wijkt net iets af. Wat te doen met films op Netflix, dvd, et cetera? Over het algemeen hoef je niet aan te geven in welk format je de film hebt bekeken. Dit kan wel van belang zijn als je een specifieke versie van de film bespreekt, bijvoorbeeld als je verwijst naar de speciale kenmerken van een dvd. Je kunt de versie dan specificeren in de bronvermelding.  Lürsen, J. (Regisseur). (2007). Alles is liefde [Film; dvd-uitgave]. Fu Works. Waar vind je de informatie voor de bronvermelding van een film? De informatie over de bron die je nodig hebt voor je bronvermelding kun je meestal vinden in de aftiteling of op de verpakking (in het geval van een fysiek exemplaar). Anders kun je de website IMDb raadplegen. Informatie over de productiemaatschappij staat vaak onderaan op de IMDb-pagina, onder het kopje “Company Credits".
Brochure of pamfletDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Brochures en pamfletten vallen onder “grijze literatuur” volgens de APA-stijl. Dit betekent dat het format sterk lijkt op dat van rapporten. Je vermeldt de auteur (meestal een organisatie in plaats van een individu), het publicatiejaar, de titel (schuingedrukt), “Brochure” (of “Pamflet”) tussen blokhaken, en de naam van de uitgever. Je laat de naam van de uitgever weg als deze hetzelfde is als de auteursnaam. Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel [Brochure of Pamflet]. Uitgever. Bronvermelding (literatuurlijst) GGD Nederland. (2019). Toezicht en handhaving kinderopvang [Brochure]. Verwijzing in de tekst (GGD Nederland, 2019) Verwijzen naar een online geraadpleegde brochure Als je de brochure online hebt geraadpleegd (bijvoorbeeld als pdf), gebruik je hetzelfde format, maar dan met een raadpleegdatum en URL op het eind. Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel [Brochure of Pamflet]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2018). Vaccinatie tegen HPV voor meisjes [Brochure]. Geraadpleegd op 20 maart 2021, van https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/files/2020-01/Vaccinatie%20tegen%20HPV%20voor%20meisjes%202020.pdf Verwijzing in de tekst (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018)
Conferentiepapers of proceedingsDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Het APA-format om naar conferentiepapers te verwijzen verschilt voor papers die wel of niet zijn gepubliceerd. Ook maakt het uit in welk format de paper is gepubliceerd. Om te verwijzen naar een paper die is gepresenteerd op een conferentie, maar niet is gepubliceerd, neem je de volgende elementen op in de bronvermelding: naam van de auteur, datum van de conferentie, titel van de paper (schuingedrukt), “Paperpresentatie” tussen blokhaken, de naam en locatie van de conferentie en een DOI of raadpleegdatum en URL indien beschikbaar. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag–dag maand). Titel paper [Paperpresentatie]. Naam Conferentie, Stad, Staat, Land. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Jang, S. (2019, 8-11 augustus). Deconstructing the opposition of natural/arbitrary in Coleridge's theory of language [Paperpresentatie]. NASSR 2019: Romantic Elements, Chicago, IL, Verenigde Staten. Verwijzing in de tekst (Jang, 2019) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels. [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="conference-paper"] Verwijzen naar een conferentiepaper in een wetenschappelijk tijdschrift Conferentiepapers worden vaak gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Om naar deze papers te verwijzen, gebruik je hetzelfde format als voor andere artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel paper. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), paginabereik. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Elgafy, A., & Lafdi, K. (2010). Nanoparticles and fiber walls interactions during nanocomposites fabrication. Journal of Scientific Conference Proceedings, 2(1), 15–23. https://doi.org/10.1166/jcp.2010.1003 Verwijzing in de tekst (Elgafy & Lafdi, 2010) Verwijzen naar een conferentiepaper in een boek Conferentiepapers worden soms ook verzameld in een boek. In dat geval kun je op dezelfde manier naar de conferentiepaper verwijzen als naar een hoofdstuk uit een boek. Hierbij vermeld je niet alleen de auteur, maar ook de redacteur (editor, Ed. in het Engels) Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel paper. In Initialen Redacteur. Achternaam (Red.), Titel boek (pp. Paginabereik). Uitgever. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Shareef, M., Ojo, A., & Janowski, T. (2010). Exploring digital divide in the Maldives. In J. Berleur, M. D. Hercheui, & L. M. Hilty (Reds.), What kind of information society? Governance, virtuality, surveillance, sustainability, resilience (pp. 51–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15479-9_5 Verwijzing in de tekst (Shareef et al., 2010) [FAQ-article]
EncyclopedieDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je een APA-bronvermelding wilt maken voor een lemma uit de encyclopedie, begin je met de auteur van dat lemma (als deze wordt vermeld), gevolgd door het publicatiejaar, de titel van het lemma, de naam van de redacteur (editor in het Engels), de naam van de encyclopedie, de editie, de uitgever, de raadpleegdatum, en de URL. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Naam lemma. In Initialen Redacteur. Achternaam (Red.), Naam encyclopedie (Editie ed.). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rust, W. J. (2019). Europees glaswerk. In A. Rechling & J. S. Witsenelias (Reds.), Ensie (2de ed.). Stichting Ensie Encyclopedie. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://www.ensie.nl/ensie-1947/europees-glaswerk Verwijzing in de tekst (Rust, 2019) [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="entry-encyclopedia"] Verwijzen naar encyclopedie-lemma's zonder auteur of datum Online encyclopedieën worden meestal continu bijgewerkt, waardoor een publicatiedatum niet altijd beschikbaar is. Daarnaast worden vaak geen auteurs of redacteuren genoemd. Indien nodig kun je de organisatie toevoegen op de plaats van de auteursnaam en schrijf je “z.d.” (zonder datum) op de plaats waar je normaal gesproken het jaartal toevoegt. Net voor de URL voeg je de datum toe waarop je het artikel hebt geraadpleegd (retrieved in het Engels). Van der Heijden, R. (z.d.). Vogels. In Wilde dieren encyclopedie. Geraadpleegd op 12 november 2020, van https://wilde-dieren-encyclopedie.jouwweb.nl/gewervelden/vogels Onthoud dat het format net iets anders is als je verwijst naar een Wikipedia-pagina. Verwijzen naar een gedrukte encyclopedie Bij een gedrukte encyclopedie zijn het publicatiejaar en de editie bekend, dus deze informatie voeg je toe aan je bronvermelding. De uitgever hoef je geen tweede keer te noemen als deze al op de plaats van de auteur staat. Format Naam Organisatie. (Jaar). Naam lemma. In Initialen Redacteur. Achternaam (Red.), Naam encyclopedie (Editie ed., p. Paginanummer). Bronvermelding (literatuurlijst) Cambridge University Press. (2020). Aria. In R. M. Marvin (Red.), The Cambridge Verdi encyclopedia (2de ed., p. 15). Verwijzing in de tekst (Cambridge University Press, 2020) Als de naam van een auteur wordt genoemd bij het individuele lemma uit de encyclopedie, dan komt deze naam aan het begin te staan en wordt de uitgever verplaatst naar het eind van de bronvermelding.
Enquête of survey (dataset)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je verwijst naar de inhoud van een enquête die je zelf hebt afgenomen, hoef je geen formele verwijzing in de tekst of bronvermelding in de literatuurlijst op te nemen. Als je verwijst naar de data van iemand anders' enquête, gebruik je het APA-format van het type bron waarin de enquête is opgenomen. Verwijzen naar je eigen enquête of vragenlijst Als het afnemen van een enquête deel uitmaakt van je onderzoek en je naar de vragen of antwoorden wilt verwijzen, hoef je geen formele verwijzing toe te voegen. De enquête maakt deel uit van jouw eigen onderzoek en is geen eerder gepubliceerde bron. Meestal voeg je de enquêteresultaten toe in een bijlage. Als dit het geval is, kun je de eerste keer dat je in de hoofdtekst uit de bijlage citeert naar de desbetreffende bijlage verwijzen. Een participant gaf aan dat ze de interventie “niet belangrijk” vond (zie Bijlage A voor alle enquêteresultaten). Als je enquête niet is opgenomen in de bijlage, voeg je geen enkele verwijzing toe. Verwijzen naar data van een gepubliceerde enquête Als je verwijst naar een eerder gepubliceerde enquête in plaats van een enquête uit je eigen onderzoek, moet je wel een formele verwijzing opnemen voor deze dataset. Enquêtegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschriftartikel of boek. In die gevallen gebruik je het passende APA-format. Je verwijst op onderstaande manier naar enquêtegegevens die toegankelijk zijn via een database. Als de uitgever hetzelfde is als de auteur, laat je deze de tweede keer weg. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel enquête [Dataset]. Uitgever. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020). Bevolking: Geslacht, leeftijd, generatie, en migratieachtergrond, 1 januari [Dataset]. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37325 Verwijzing in de tekst (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020) Verwijzen naar ongepubliceerde ruwe data Als de enquêtegegevens waarnaar je wilt verwijzen niet zijn gepubliceerd (dus je hebt ze verkregen van een andere onderzoeker of organisatie), gebruik je een afwijkend format. Ruwe data kunnen soms geen titel hebben, en in die gevallen voeg je een beschrijving toe tussen blokhaken. Als de ruwe data wel een titel hebben, voeg je alsnog de beschrijving “Ongepubliceerde ruwe data” toe tussen blokhaken na de titel. Als de data afkomstig zijn van een bepaalde instelling, voeg je de naam van die instelling toe op het eind van je bronvermelding. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). [Ongepubliceerde ruwe data over Onderwerp]. of Titel [Ongepubliceerde ruwe data]. Instelling. Bronvermelding (literatuurlijst) Azhil, A. A. (2019). [Ongepubliceerde ruwe data over de effecten van lockdown op jongeren]. Vrije Universiteit Amsterdam. Verwijzing in de tekst (Azhil, 2019)
Foto, afbeelding of illustratieDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. De APA-bronvermelding voor een afbeelding bevat onder andere de naam van de maker, het jaartal, de titel van de afbeelding, het format (bijvoorbeeld schilderij, foto), en de locatie waar je de afbeelding hebt geraadpleegd of bekeken. Format Achternaam Maker, Initialen. (Jaar). Titel afbeelding [Format]. Naam Website. of Museum, Locatie. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Van Gogh, V. (1888). Zelfportret als schilder [Schilderij]. Van Gogh Museum, Amsterdam. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van https://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/s0022V1962 Verwijzing in de tekst (Van Gogh, 1888) Als je een afbeelding of foto toevoegt aan je tekst, verwijs je niet alleen naar de bron, maar moet je deze ook weergeven als een figuur. Hierbij voeg je alle copyright-informatie toe. Je kunt automatisch correcte bronvermeldingen genereren met Scribbrs gratis APA Generator. Genereer een APA-bronvermelding Verwijzen naar online afbeeldingen Voor online afbeeldingen voeg je de naam van de website, de raadpleegdatum en een URL toe. Probeer hierbij altijd een directe link naar de afbeelding toe te voegen, omdat het moeilijk kan zijn om de afbeelding op basis van de overige informatie te vinden. Format Achternaam Maker, Initialen. (Jaar). Titel afbeelding [Format]. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) De Wit, R. (2013). Tilburg University Campus [Foto]. Flickr. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van https://www.flickr.com/photos/tilburguniversity/8674364263/ Verwijzing in de tekst (De Wit, 2013) Ontbrekende informatie Het is vaak moeilijk om goede informatie te vinden over online afbeeldingen. Probeer dezelfde afbeelding via een andere bron te zoeken, waarbij je bijvoorbeeld specifiek op websites voor afbeeldingen kijkt (zoals Flickr). Deze websites geven vaak betrouwbare informatie over de afbeeldingen. Je kunt ook voor een andere afbeelding kiezen als je geen betrouwbare informatie kunt vinden over je oorspronkelijke afbeelding. Toch is het mogelijk om te verwijzen naar een afbeelding zonder auteur, datum of titel als dit nodig is. Voor afbeeldingen zonder titel voeg je een beschrijving van de afbeelding toe tussen blokhaken. Deze beschrijving komt op de plek van de titel te staan. Als je geen publicatiedatum kunt vinden, voeg je “z.d.” (zonder datum) toe op de plaats waar normaal de datum staat. Ook voeg je de datum toe waarop je de afbeelding hebt geraadpleegd (retrieved in het Engels). Bronvermelding (literatuurlijst) Google. (z.d.). [Google Maps-kaart van het stadscentrum van Utrecht]. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://goo.gl/maps/keKNQZHZTS7ticwb8 Verwijzing in de tekst (Google, z.d.) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is de bronvermelding nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om. Ook krijgt de maand een hoofdletter. Voor afbeeldingen waarvan de maker onbekend is, kun je de titel of beschrijving gebruiken op de positie van de auteursnaam. Bronvermelding (literatuurlijst) [Foto van een gewelddadige confrontatie tijdens de Hong Kong-protesten]. (2019). Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://twitter.com/xyz11111112 Verwijzing in de tekst ([Confrontatie tijdens Hong Kong-protesten], 2019) Verwijzen naar afbeeldingen die je in persoon hebt gezien Als je een afbeelding in persoon hebt gezien in plaats van online, bijvoorbeeld in een museum, kunstgalerie of andere tekst, geef je de lezer andere informatie over de bron. Voor afbeeldingen die je in een museum of kunstgalerie hebt gezien, geef je de naam en locatie van de instelling waar je de afbeelding hebt gezien. Format Achternaam Maker, Initialen. (Jaar). Titel afbeelding [Format]. Museum, Locatie. Bronvermelding (literatuurlijst) Goya, F. (1819–1823). Saturnus verslindt zijn zoon [Schilderij]. Museo del Prado, Madrid, Spanje. Verwijzing in de tekst (Goya, 1819–1823) Je geeft informatie over de locatie door de stad, staat of provincie, en het land te noemen. Een voorbeeld hiervan is Atlanta, GA, Verenigde Staten. Je laat de staat of provincie weg als dat aspect niet van toepassing is. Bronvermeldingen van afbeeldingen die je hebt gevonden in een gedrukte publicatie, zoals een boek, wetenschappelijk tijdschrift of krant, bevatten informatie over de gedrukte bron waarin de afbeelding oorspronkelijk voorkwam. American Psychological Association. (2020). Sample conceptual model [Infographic]. In Publication manual of the American Psychological Association (7de ed., p. 238). https://doi.org/10.1037/0000165-000 Afbeeldingen toevoegen als figuren Als je de afbeelding zelf toevoegt aan je tekst, kun je deze opmaken als een APA-figuur, waarbij je figuur een nummer en beschrijvende titel krijgt. Ook voeg je je figuur dan toe aan je lijst met figuren als je die hebt. Echter, hogescholen en universiteiten in Nederland gebruiken de APA-richtlijnen voornamelijk voor de bronvermelding en minder vaak voor de opmaak van je tekst. Afhankelijk van de richtlijnen van je onderwijsinstelling kun je er dus voor kiezen om je figuren anders op te maken dan APA aangeeft. Bij de APA-opmaak staat de titel van een figuur direct boven de afbeelding zelf. Deze titel is afhankelijk van het type afbeelding waarnaar je verwijst. Bij een kunstwerk hanteer je de titel van het kunstwerk zelf als titel van je figuur. Een noot onder je figuur kan meer details bevatten over de maker en het medium, copyright-informatie, extra verklarende opmerkingen of overige elementen. Onthoud dat alle figuren die je niet zelf hebt gemaakt (uit andere bronnen) niet alleen in je lijst met figuren komen te staan (als je deze hebt), maar dat ze ook worden opgenomen in je literatuurlijst. Figuren die je zelf hebt gemaakt, komen alleen in je lijst met figuren te staan. [FAQ-article]
InterviewDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Volgens de APA-richtlijnen voor bronvermeldingen verwijs je anders naar gepubliceerde interviews dan naar interviews die je zelf hebt afgenomen. Een persoonlijk interview dat je zelf hebt afgenomen en niet kan worden geraadpleegd door de lezer, wordt niet opgenomen in de literatuurlijst. In plaats daarvan beschouw je het interview als persoonlijke communicatie en verwijs je er alleen naar in de tekst. Om naar een gepubliceerd interview te verwijzen, gebruik je het standaard APA-format voor het type bron (zoals een boek, krant) waarin het interview is opgenomen. Verwijzen naar interviews die je zelf hebt afgenomen Een interview dat je zelf hebt afgenomen, wordt niet opgenomen in de literatuurlijst, omdat de lezers het niet kunnen raadplegen. De manier waarop je in de tekst naar zo’n interview verwijst, verschilt voor scripties waarbij je interviewtranscripten opneemt in je bijlage en scripties waarbij je dat niet doet. Je onderzoeksparticipanten citeren Als je onderzoeksmethode (deels) bestond uit officiële interviews met participanten, voeg je meestal transcripten van deze interviews toe in een bijlage. Je hoeft geen APA-verwijzing in de tekst toe te voegen als je je participanten citeert, maar je geeft wel aan waar de lezer de transcripten kan vinden. Een participant, David, gaf aan dat hij de ervaring “heel uitdagend” vond (volledige interviewtranscripten zijn opgenomen in Bijlage A). Je hoeft de bijlage voor de interviewtranscripten maar één keer te noemen, ook als je meerdere keren participanten citeert. Dit geldt ook voor enquêtes. Verwijzen naar persoonlijke interviews Persoonlijke interviews zijn interviews die je informeel hebt afgenomen om extra informatie te verkrijgen om je beweringen te ondersteunen. Transcripten hiervan worden meestal niet opgenomen in een bijlage. Aangezien deze interviews nergens worden gepubliceerd, beschouw je de citaten als persoonlijke communicatie. Je plaatst alleen een verwijzing in de tekst, maar neemt geen bronvermelding op in de literatuurlijst. De verwijzing in de tekst bestaat uit de initialen en achternaam van de geïnterviewde, de woorden “persoonlijke communicatie” en de datum waarop je het interview hebt afgenomen. Een van de betrokken onderzoekers lichtte per e-mail toe dat het project “nog in voorbereiding” was (L. Singh, persoonlijke communicatie, 24 april 2020). Als je je scriptie in het Engels schrijft, zijn de APA-formats voor interviews nagenoeg hetzelfde. Je gebruikt de zinsnede personal communication in plaats van persoonlijke communicatie, draait de dag en maand om, en schrijft de maand met een hoofdletter. Verwijzen naar gepubliceerde interviews Om te verwijzen naar een gepubliceerd interview, gebruik je het format voor het type bron waarin het interview is verschenen. De auteur is meestal de interviewer. De naam van de geïnterviewde wordt niet opgenomen in de verwijzing in de tekst of in de bronvermelding. Het is wel belangrijk om duidelijk te maken wie wat gezegd heeft als je uit een interview citeert dat door iemand anders is afgenomen. In het volgende voorbeeld wordt onjuist gesuggereerd dat het citaat van Meertens is: De verpleegkundigen zijn toe aan rust: “Het is belangrijk dat wij nu extra tijd krijgen om bij te komen van deze drukke periode, zodat we klaar zijn voor een nieuwe dag” (Meertens, 2018, p. 39). Om duidelijk te maken dat dit de woorden van de geïnterviewde zijn in plaats van de interviewer, noem je de spreker in de zin: De verpleegkundigen zijn toe aan rust, volgens ouderenverpleegkundige Scott Berg in een recent interview met het Algemeen Dagblad: “Het is belangrijk dat wij nu extra tijd krijgen om bij te komen van deze drukke periode, zodat we klaar zijn voor een nieuwe dag” (Meertens, 2018, p. 39). Verwijzen naar een interview uit een krant Om te verwijzen naar een interview uit een krant, gebruik je het standaard APA-format voor kranten, waarbij je de interviewer opneemt als auteur en je een raadpleegdatum en URL toevoegt. Format Achternaam Interviewer, Initialen. (jaar, dag maand). Titel interview. Naam Krant. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Goudsmit, R. (2020, 19 december). Dansend beweegt Naomie Pieter door het racismedebat: Praten, praten, blijven praten. Trouw. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://www.trouw.nl/leven/dansend-beweegt-naomie-pieter-door-het-racismedebat-praten-praten-blijven-praten~b51b56df/ Verwijzing in de tekst (Goudsmit, 2020) Verwijzen naar een podcastinterview Als je wilt verwijzen naar een interview uit een podcast, gebruik je het standaard APA-format voor een podcastaflevering, waarbij je de host opneemt als auteur. Format Achternaam Host, Initialen. (Host). (jaar, dag maand). Titel aflevering (Nr. Nummer). [Audio podcastaflevering]. In Naam Podcast. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Van Egmond, J. (Host). (2020, 22 januari). Fabienne Chapot (Nr. 1). [Audio podcastaflevering]. In 1e Klas Verhalen. LINDA. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.radioviainternet.nl/podcasts/1e-klas-verhalen/2020/1-fabienne-chapot Verwijzing in de tekst (Van Egmond, 2020) Verwijzen naar een YouTube-interview Om naar een interview te verwijzen dat je op YouTube hebt gezien, gebruik je het standaard APA-format voor YouTube-video’s. Hierbij zet je niet de interviewer op de plaats van de auteur, maar de organisatie die de video heeft geüpload. Format Naam Uploader, Initialen. (jaar, dag maand). Titel video [Video]. YouTube. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) VROUW. (2021, 7 maart). Interview Mariemme student-ondernemer [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=SnyfgjC1LnA Verwijzing in de tekst (VROUW, 2018) [FAQ-article]
KrantenartikelDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een APA-bronvermelding voor een krantenartikel bestaat uit de auteursnaam, publicatiedatum, krantenkop, en de naam van de krant (schuingedrukt). Een bronvermelding voor een gedrukte krant bevat een paginanummer of -bereik, terwijl bronvermeldingen voor online kranten een raadpleegdatum en URL bevatten. Dit format voor online krantenartikelen wordt niet gebruikt voor artikelen op nieuwssites die niet verbonden zijn aan een gedrukte krant (zoals nu.nl). [example-generator-widget style="apa" sourcetype="newspaper-article"] [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="article-newspaper"] Verwijzen naar gedrukte krantenartikelen Gedrukte kranten bestaan vaak uit verschillende onderdelen (katernen) die ieder een eigen letter voor het paginanummer krijgen (bijvoorbeeld A1, B4). Voeg de letters in deze gevallen altijd toe aan de paginanummers in je APA-bronvermelding. Krantenartikelen kunnen ook op meerdere pagina’s staan, waarbij het artikel soms wordt onderbroken door andere artikelen. Een voorbeeld hiervan is een artikel dat begint op de voorpagina en dat pas op pagina 20 verdergaat. Verwijs hierbij alleen naar de relevante pagina’s, waarbij je verschillende pagina’s scheidt met komma’s. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Krant, paginabereik. Bronvermelding (literatuurlijst) Van Rooijen, M., & Hessels, T. (2020, 29 februari). Veel vrouwen voelen zich onveilig op donker busstation in Grave. De Gelderlander, A1, A4. Verwijzing in de tekst (Van Rooijen & Hessels, 2020) Je kunt ditzelfde format gebruiken voor kranten in pdf-vorm als de paginanummers zichtbaar zijn in het pdf-bestand. Verwijzen naar online krantenartikelen Als je het artikel hebt geraadpleegd via de website van de krant in plaats van in gedrukte vorm, dan voeg je een raadpleegdatum en URL toe in plaats van het paginabereik. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Krant. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Hessels, T. (2020, 7 maart). Jeugdgevangenis Hunnerberg in Nijmegen breidt uit en zo is het om er te werken. De Gelderlander. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.ad.nl/nijmegen/jeugdgevangenis-hunnerberg-in-nijmegen-breidt-uit-en-zo-is-het-om-er-te-werken~a1f030f7/ Verwijzing in de tekst (Hessels, 2020) Als je je scriptie in het Engels schrijft, gebruik je nagenoeg dezelfde formats, maar je draait de dag en maand om. Ook wordt de maand met een hoofdletter geschreven in het Engels. Verwijzen naar nieuwssites zonder gedrukte editie (online only) Je gebruikt het APA-format voor krantenartikelen niet voor artikelen op nieuwssites, zoals nu.nl of nos.nl, die niet verbonden zijn aan een gedrukte krant. In plaats daarvan gebruik je het bronvermeldingsformat voor een website. Hierbij schrijf je de titel van het artikel schuingedrukt, maar de naam van de website krijgt geen speciale opmaak. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Dorlo, C. (2021, 19 februari). Gele pinguïn mogelijk voor het eerst vastgelegd: Uitzonderlijk en waardevol. NOS Nieuws. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://nos.nl/artikel/2369378-gele-pinguin-mogelijk-voor-het-eerst-vastgelegd-uitzonderlijk-en-superwaardevol Verwijzing in de tekst (Dorlo, 2021) [FAQ-article]
Overheidswebsite of -rapportDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. De APA-stijl hanteert geen speciaal format om naar overheidsdocumenten te verwijzen. In plaats daarvan moet je bepalen met welk type bron je te maken hebt (vaak een website of rapport) en het bijbehorende format gebruiken. Om te verwijzen naar een overheidswebsite waarop geen individuele auteur wordt vermeld, gebruik je het volgende format, waarbij je de overheidsinstantie op de plaats van de auteur zet. Als die naam hetzelfde is als de naam van de website, laat je de naam van de website de tweede keer weg. Format Naam Organisatie. (jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rijksoverheid. (2021, 18 maart). Vroeg ingrijpen kan daderschap voorkomen. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/vroeg-ingrijpen-kan-daderschap-voorkomen Verwijzing in de tekst (Rijksoverheid, 2021) Verwijzen naar overheidswebsites met individuele auteurs Als een overheidswebpagina individuele auteurs vermeldt, neem je deze op aan het begin van je bronvermelding. In dat geval voeg je altijd de naam van de website toe. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rutte, M. (2021, 15 januari). Verklaring van minister-president Mark Rutte over het aftreden van het kabinet. Rijksoverheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/15/verklaring-van-minister-president-mark-rutte-over-het-aftreden-van-het-kabinet Verwijzing in de tekst (Rutte, 2021) Als je je scriptie in het Engels schrijft, zijn de APA-formats bijna hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels. Verwijzen naar een overheidsrapport Als je verwijst naar een rapport (wordt vaak aangegeven en heeft meestal de vorm van een online pdf-bestand), is het APA-format net iets anders voor rapporten met individuele auteurs en rapporten zonder individuele auteurs. Individuele auteurs Om te verwijzen naar een rapport met een of meer individuele auteurs, gebruik je het onderstaande format. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Dangemond, K. (2021). Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers (Nr. 210216). Instituut Fysieke Veiligheid. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210216-BA-Vrijwilligheid-bij-de-brandweer-in-Nederland.pdf Verwijzing in de tekst (Dangemond, 2021, p. 3) Als het rapport geen nummer heeft, laat je dat onderdeel weg. De uitgever wordt doorgaans duidelijk vermeld. Specificeer de organisatie en afdeling zo goed mogelijk, zodat het duidelijk is wie wordt bedoeld. Groep auteurs Als de individuele auteur niet wordt vermeld, zet je de organisatie op de plaats van de auteur. Alle namen van moederbedrijven die nodig zijn om de organisatie te specificeren, kunnen worden vermeld op de plaats van de uitgever. Als de twee namen overeenkomen, laat je de naam van de organisatie de tweede keer weg. Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Inspectie Veiligheid en Justitie. (2012). Ter Plaatse! Onderzoek naar de opkomsttijden en dekkingsplannen van de brandweer (Nr. 29517-60). Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.brandweer.nl/media/1634/rapport-ter-plaatse-over-opkomsttijden-brandweer.pdf Verwijzing in de tekst (Inspectie Veiligheid en Justitie, 2012, p. 4) [FAQ-article]
Patent (octrooi)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een patent is een juridisch document dat iemand het exclusieve recht geeft op een bepaalde uitvinding. Hiermee wordt de uitvinding het intellectuele eigendom van de uitvinder. De APA-stijl focust zich niet op juridische bronnen (waar patenten onder vallen), maar biedt wel een richtlijn voor de bronvermelding. Deze richt zich op Amerikaanse en internationale bronnen, dus wij hebben de stijl omgezet naar een Nederlandse standaard. Om te verwijzen naar een patent, vermeld je de naam en initialen van de uitvinder, het jaartal waarin het eigendomsrecht is toegekend (ook wel publicatiedatum genoemd) tussen haakjes, de titel van het patent (schuingedrukt), de naam van de instantie van afgifte (uitgevend octrooibureau), en de raadpleegdatum en URL indien beschikbaar. Format Achternaam Uitvinder, Initialen. (Jaar). Titel patent (Europees patentnr. Nummer). Uitgevend Octrooibureau. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Marciano, F. (2016). Self leveling spoon (Europees patentnr. EP3089631A1). Europees Octrooibureau. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053493362/publication/EP3089631A1?q=EP3089631A1 Verwijzing in de tekst (Marciano, 2016) Waar kun je patentinformatie vinden? Intellectuele eigendomsorganisaties beheren meestal een online register of database van alle patenten. Een voorbeeld van zo’n organisatie is het Nederlands Octrooiregister. Als je het relevante patent hebt gevonden, wordt alle benodigde informatie getoond. De URL van een patent kan aan de lange kant zijn. Indien nodig kun je een URL-verkorter gebruiken. [FAQ-article]
Pdf-documentenDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. APA heeft geen speciaal format om naar een pdf te verwijzen. In plaats daarvan moet je bepalen tot welk type bron de pdf behoort (bijvoorbeeld een boek of tijdschriftartikel), zodat je het juiste format kunt gebruiken om ernaar te verwijzen. Als je niet zeker weet tot welk type bron het document behoort, kun je vaak hints vinden in de pdf zelf. Zo kun je misschien de naam van de overkoepelende publicatie vinden waar de pdf deel van uitmaakt en daarmee kun je achterhalen met welk type bron je te maken hebt. Als je de pdf hebt ontvangen van een docent, kun je altijd vragen hoe je ernaar moet verwijzen. Dit artikel gaat in op verschillende APA-formats voor brontypen die je vaak tegenkomt in pdf-vorm. Verwijzen naar een boek in pdf-vorm Boeken of delen van een boek kun je soms online vinden in de vorm van een pdf. Een boek heeft meestal een copyright-pagina met details over de publicatie. Om naar een online boek te verwijzen, vermeld je de gebruikelijke informatie voor een boek, gevolgd door een DOI of raadpleegdatum en URL op het eind. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel boek. Uitgever. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2011). Handboek voor Leraren. Coutinho. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://portsandthecity.nl/110347-eeASnq/download/handboek-voor-leraren.pdf Verwijzing in de tekst (Geerts & Van Kralingen, 2011) Verwijzen naar een wetenschappelijk tijdschriftartikel in pdf-vorm Artikelen uit een wetenschappelijk tijdschrift hebben meestal een pagina waarop het volumenummer, uitgavenummer en de titel van het tijdschrift worden vermeld. Artikelen in pdf-vorm hebben meestal geen paginanummers, maar een eLocator (de letter “e” gevolgd door nummers) om de locatie van het artikel in het tijdschrift aan te geven. Als het paginabereik ontbreekt, gebruik je de eLocator. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), Paginabereik. of eLocator. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) McCabe, D. P., & Castel, A. D. (2008). Seeing is believing: The effect of brain images on judgements of scientific reasoning. Cognition, 107(1), 343–352. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van http://castel.bol.ucla.edu/publications/McCabeCastelCogn.pdf Verwijzing in de tekst (McCabe & Castel, 2008) Verwijzen naar een scriptie of dissertatie in pdf-vorm Een online gepubliceerde scriptie of dissertatie heeft vaak de vorm van een pdf. Dit document bevat meestal een titelpagina waarop duidelijk wordt aangegeven dat je te maken hebt met een scriptie of dissertatie. Vermeld de auteur, datum en titel, het type document (bijvoorbeeld “Masterscriptie”) en de naam van de universiteit tussen blokhaken, de naam van de website, en de raadpleegdatum en URL. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie [Type document, Naam Universiteit]. Naam Archief. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Van 't Kruijs, M. C. M. (2017). Moreel redeneren bij tweetalige volwassenen [Bachelorscriptie, Radboud Universiteit]. Radboud Repository. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/4230/Kruijs_van_%27t%2C_M.C.M._1.pdf Verwijzing in de tekst (Van 't Kruijs, 2017) Verwijzen naar een rapport in pdf-vorm Rapporten worden vaak online geraadpleegd in pdf-vorm. Meestal worden de organisatie en het rapportnummer duidelijk vermeld. Het komt ook voor dat de titel het woord “rapport” bevat. Vermeld de auteur, datum, titel, het rapportnummer, de datum, en de raadpleegdatum en URL. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Joustra, T. H. J., Muller. E. R., Van Asselt, M. B. A. (2017). Veiligheidsrisico's jaarwisseling (Nr. 1217). Onderzoeksraad voor Veiligheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/f73dc5c1f5e020172659_publicatie_veiligheidsrisico_s_jaarwisseling_interactief_17.pdf Verwijzing in de tekst (Joustra et al., 2017) Verwijzing naar een white paper in pdf-vorm Een white paper is een type rapport dat de ideeën, protocollen of voorstellen van een bepaalde organisatie (zoals de overheid of een bedrijf) over een specifiek onderwerp bevat. Het APA-format lijkt op dat van een rapport, maar een white paper heeft vaak geen rapportnummer. Ook voeg je in de bronvermelding het label “White paper” tussen blokhaken toe na de titel. Als de organisatie en uitgever overeenkomen, laat je de uitgever weg. Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel white paper: Subtitel [White paper]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Federatie Nederlandse Vakbeweging. (2020). Taxi zonder daklicht. Witboek over de schade die Uber aanricht en de noodzaak tot ingrijpen [White paper]. Geraadpleegd op 18 maart 2021, van https://www.fnv.nl/getmedia/b7059a93-7b55-4ae3-b9bc-16ba418a34c4/Witboek-Uber.pdf Verwijzing in de tekst (Federatie Nederlandse Vakbeweging, 2020) Verwijzen naar een brochure in pdf-vorm Brochures en pamfletten zijn korte, informatieve promotieteksten die er bijvoorbeeld op gericht zijn om een tentoonstelling aan te kondigen of om producten en diensten aan te bieden. Voor brochures in pdf-vorm wordt hetzelfde APA-format gehanteerd als voor rapporten, maar nu vermeld je het label “Brochure” (of “Pamflet”) tussen blokhaken. Als de organisatie en uitgever overeenkomen, laat je de uitgever weg in de bronvermelding. Format Naam Organisatie. (Jaar). Titel [Brochure]. of [Pamflet]. Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Zorgeloos naar school. (2018). Zorgeloos naar school met een chronische aandoening [Brochure]. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://zorgeloosnaarschool.nl/application/files/9315/7340/1408/BROCHURE_OUDERS.pdf Verwijzing in de tekst (Zorgeloos naar school, 2018) Verwijzen naar een kranten- of tijdschriftartikel in pdf-vorm Als je een krantenartikel of tijdschriftartikel in pdf-vorm tegenkomt, heeft het document vaak paginanummers. Daarom kun je naar dit soort documenten verwijzen in het APA-format voor een gedrukt artikel. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Krant, Paginabereik. Bronvermelding (literatuurlijst) Dorrestijn, K. (2021, 20 maart). De otter is terug, maar juich niet te vroeg: Het verkeer is gevaarlijk en inteelt ligt op de loer. Trouw, D2. Verwijzing in de tekst (Dorrestijn, 2021) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels. [FAQ-article]
PersberichtDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Om te verwijzen naar een persbericht in APA-stijl, vermeld je de verantwoordelijke organisatie, de publicatiedatum, de titel (schuingedrukt), “Persbericht” tussen blokhaken, en de raadpleegdatum en URL. Format Naam Organisatie. (jaar, dag maand). Titel persbericht [Persbericht]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rijksvoorlichtingsdienst. (2021, 16 maart). Koningin Máxima bezoekt Nederlands Dans Theater [Persbericht]. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2021/03/16/koningin-maxima-bezoekt-nederlands-dans-theater Verwijzing in de tekst (Rijksvoorlichtingsdienst, 2021) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het APA-format bijna hetzelfde, maar je draait de dag en maand om. Ook wordt de maand in het Engels met een hoofdletter geschreven. De toevoeging “Persbericht” in de bronvermelding vervang je door Press release.
Persoonlijke communicatie (interne bronnen)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Volgens APA vallen alle bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer onder persoonlijke communicatie. Je verwijst naar persoonlijke communicatie in de tekst, maar je neemt geen bronvermelding op in de literatuurlijst. Ook een andere onderzoeker stelde dat de voorlopige resultaten “veelbelovend” zijn (S. El Kaddouri, persoonlijke communicatie, 15 juli 2018). Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format voor persoonlijke communicatie (personal communications in het Engels) nagenoeg hetzelfde. Je draait alleen de dag en maand om, er komt geen komma tussen de maand en het jaartal, en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels. Wat is persoonlijke communicatie? Persoonlijke communicatie is de term die wordt gebruikt voor alle bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer, bijvoorbeeld omdat er geen opnames zijn gemaakt, omdat de documenten vertrouwelijk zijn of omdat de bron enkel toegankelijk is voor een specifieke groep (zoals leden van een bepaalde onderwijsinstelling). APA schrijft voor om de bronnen niet op te nemen in de literatuurlijst, omdat de lezer deze bronnen niet onafhankelijk kan controleren. Het doel van een literatuurlijst is om lezers de kans te bieden om bronnen te vinden, dus niet-toegankelijke bronnen horen niet thuis in die lijst. Veelvoorkomende voorbeelden van bronnen die je als persoonlijke communicatie moet beschouwen, zijn: Privégesprekken, e-mails, brieven en berichten; Socialemediaberichten die niet openbaar zijn; Niet-opgenomen optredens en toespraken. Verwijzen naar persoonlijke communicatie Als je naar persoonlijke communicatie verwijst in je tekst, zet je de initialen en achternaam van je bron tussen haakjes, samen met de woorden “persoonlijke communicatie”, en de datum waarop je de informatie hebt verkregen. (D. Kersten, persoonlijke communicatie, 12 januari 2018) Als het relevant of belangrijk is voor de lezer, kun je het type communicatie specificeren. Toen hij mocht reageren, stelde De Bruin dat de ophef “absurd” was (D. de Bruin, e-mail, 5 maart 2019). Tijdens het optreden werd de term “vervreemding” herhaaldelijk genoemd (K. Özer, optreden, 13 juli 2020). Privéberichten op sociale media vallen altijd onder persoonlijke communicatie. Andere berichten op sociale media die niet openbaar toegankelijk zijn, moeten ook worden behandeld als persoonlijke communicatie. Dit geldt voor alle berichten die alleen zichtbaar zijn voor een specifieke groep (zoals vrienden). Leden van de online gemeenschap hielden de ophef goed in de gaten, waarbij één gebruiker de commotie afdeed als een “mediacircus” (A. Brecht, reactie in een besloten Facebookgroep, 25 april 2019). Participanten uit je onderzoek citeren Citaten van participanten die deelnemen aan je onderzoek (zoals geïnterviewden en enquêterespondenten) worden iets anders behandeld dan persoonlijke communicatie. Je hoeft geen bronvermelding toe te voegen als je je participanten citeert, maar de interviewtranscripten of de antwoorden van participanten moeten meestal worden opgenomen in een bijlage. Je verwijst naar deze bijlage bij je eerste citaat, bijvoorbeeld: (zie Bijlage A). Participanten worden vaak geanonimiseerd met het oog op vertrouwelijkheid. Er zijn verschillende manieren om met de verwijzing om te gaan. Als het niet belangrijk is om participanten van elkaar te onderscheiden, kun je naar ze verwijzen zonder toevoeging. Een participant lichtte toe dat ... Als je wel een onderscheid wilt maken of details wilt geven, kun je bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken toevoegen, zoals de leeftijd, het beroep of het gender van de participant. (vrouwelijke participant, 31 jaar oud) Als het van belang is om naar een specifieke participant te verwijzen, kun je een valse naam gebruiken (mits je ergens in je tekst noemt dat je dit doet), of de participanten labelen met nummers of letters. De participant genaamd Meghan (namen in deze tekst zijn gefingeerd) verwijst naar … Participant D stelde dat … [FAQ-article]
PodcastDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Om te verwijzen naar een podcastaflevering, vermeld je de host als auteur, gevolgd door het label “Host” tussen haakjes, de datum, de titel en het nummer van de aflevering, de beschrijving “Podcastaflevering” tussen blokhaken, de naam van de podcast, de productiemaatschappij, en de raadpleegdatum en URL indien beschikbaar. Als je via een app hebt geluisterd en je de URL niet weet, laat je deze weg. Als de afleveringen niet genummerd zijn, kun je dat onderdeel ook weglaten. Bij de verwijzing in de tekst kun je een tijdstempel gebruiken om een specifiek moment uit te lichten voor een citaat. Format Achternaam Host, Initialen. (Host). (jaar, dag maand). Titel aflevering (Nr. Nummer aflevering) [Podcastaflevering]. In Naam Podcast. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Frankenmolen, S. (Host). (2019, 20 maart). Waarom hebben mensen geheimen? (Nr. 283) [Podcastaflevering]. In De Universiteit van Nederland Podcast. ART19. Geraadpleegd op 19 maart 2021, van https://universiteitvannederland.nl/podcast/waarom-hebben-mensen-geheimen Verwijzing in de tekst (Frankenmolen, 2019, 12:28) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar je draait de dag en maand om en de maand wordt in het Engels met een hoofdletter geschreven. Verwijzen naar een gehele podcastserie Als je naar een gehele podcastserie verwijst in plaats van naar een aflevering, dan kun je beter een algemene bronvermelding opnemen in je literatuurlijst. In dat geval vermeld je meestal de host als auteur, maar je kunt ook de uitvoerend producent (producer in het Engels) vermelden (indien afleveringen verschillende hosts hebben). In plaats van één datum geef je aan tussen welke jaren de serie liep. Format Achternaam Host, Initialen. (Host). of Achternaam Producent, Initialen. (Producent). (Jaar-Jaar). Naam Podcast [Podcast]. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Schilder, J., & Broekhuizen, D. (Producenten). (2017–heden). The Best Social [Podcast]. Dag en Nacht Media. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.thebestsocial.media/nl/podcast/ Verwijzing in de tekst (Schilder & Broekhuizen, 2017–heden) Verwijzen naar een video-podcast Als je naar een podcast in de vorm van een video wilt verwijzen, gebruik je bijna hetzelfde APA-format als voor een audio-podcast. Het enige verschil is dat je “Video-podcast” tussen blokhaken schrijft in plaats van “Podcast”. Format Achternaam Host, Initialen. (Host). of Achternaam Producent, Initialen. (Producent). (Jaar-Jaar). Naam Podcast [Video-podcast]. Productiemaatschappij. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rogan, J. (Host). (2009–heden). The Joe Rogan experience [Video podcast]. Spotify. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://open.spotify.com/show/4rOoJ6Egrf8K2IrywzwOMk?si=M5mpB0p_Su6Kd2LQqFX08g Verwijzing in de tekst (Rogan, 2009–heden) [FAQ-article]
Powerpoints of hand-outsDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Om te verwijzen naar een powerpoint-presentatie vermeld je de naam van de auteur (degene die de powerpoint presenteerde), de datum waarop de presentatie plaatsvond, de titel (schuingedrukt), “Powerpoint-slides” tussen blokhaken, de naam van de afdeling en onderwijsinstelling, en de raadpleegdatum en URL van de powerpoint. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel powerpoint [Powerpoint-slides]. Naam Faculteit, Naam Onderwijsinstelling. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Walraven, A. (2014). Theoretisch kader voor stimuleringsregeling 2014 [Powerpoint-slides]. Instituut voor Toegepaste Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://www.slideshare.net/Mediawijzer/mediawijzer-17-september Verwijzing in de tekst (Walraven, 2014) Als de powerpoint niet toegankelijk is voor de lezer, behandel je deze als persoonlijke communicatie. Als je naar een video van een presentatie wilt verwijzen (zoals bij een TED-talk) of wilt citeren uit een toespraak, gebruik je andere APA-formats. Verwijzen naar een toegankelijke powerpoint Je neemt alleen bronvermeldingen voor powerpoint-presentaties op in de literatuurlijst als deze toegankelijk zijn voor je lezer. Powerpoints op beveiligde platforms (Blackboard, Moodle, etc.) Vaak kun je een bestand op het leerplatform (Blackboard, Brightspace) alleen raadplegen door in te loggen met een wachtwoord. In die gevallen vermeld je de URL van de inlogpagina in plaats van de specifieke URL van de powerpoint. Bronvermelding (literatuurlijst) Ngalula, L. (2021, 8 januari). Introductie marketing [Powerpoint-slides]. Faculteit der Management, Radboud Universiteit. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://brightspace.ru/login Verwijzing in de tekst (Ngalula, 2018) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om, en je schrijft de maand in het Engels met een hoofdletter. Powerpoints op openbare sites Als je wilt verwijzen naar slides die beschikbaar zijn op een openbare website in plaats van een besloten pagina of leeromgeving, vervang je de naam van de faculteit en onderwijsinstelling door de naam van de site. Bronvermelding (literatuurlijst) Gründemann, R., & Den Besten, H. (2010, 2 december). Mentaal gezond aan het werk [Powerpoint-slides]. SlideShare. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.slideshare.net/SjoerdDiederik/tno-mentaal-gezond-aan-het-werk Verwijzing in de tekst (Gründemann & Den Besten, 2010) Hetzelfde APA-format kan worden gebruikt voor andere soorten slides. Hierbij vervang je het woord “Powerpoint-slides” door een passend alternatief, zoals “Google Slides”. Bronvermelding (literatuurlijst) Scribbr. (2020). APA 7th edition: The most notable changes [Google Slides]. Google Drive. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://docs.google.com/presentation/d/19wGvksFKwvVEkxyyqpNqPp6sQzga96d3tt85xvqUqhU/view Verwijzing in de tekst (Scribbr, 2020) Verwijzen naar een niet-toegankelijke powerpoint Als je wilt verwijzen naar een powerpoint die je lezers niet kunnen raadplegen, beschouw je de powerpoint als persoonlijke communicatie (personal communication in het Engels). Hiervoor geldt een ander APA-format. Het hangt vaak af van je lezerspubliek of je een powerpoint moet beschouwen als persoonlijke communicatie. Bijvoorbeeld: Als je een tekst schrijft voor een vak op de universiteit en je naar een powerpoint wilt verwijzen, dan kun je het standaard format gebruiken, omdat je docent toegang heeft tot de slides. Als je naar dezelfde powerpoint wilt verwijzen in een wetenschappelijk tijdschriftartikel, dan moet je het format voor persoonlijke communicatie gebruiken, omdat de lezers van het tijdschrift de powerpoint niet kunnen raadplegen. Bronnen die onder persoonlijke communicatie vallen, worden niet opgenomen in de literatuurlijst. Je verwijst alleen naar die bron tussen haakjes in de lopende tekst. Tijdens het college over emancipatie stelde Nguyen dat er sprake is van “een revolutie” (persoonlijke communicatie, 16 januari 2021). Verwijzen naar citaten uit een powerpoint Als je docent interessante citaten of statistieken heeft laten zien in de powerpoint, is het beter om de originele bron te vinden, zodat je niet naar de powerpoint hoeft te verwijzen. Dit zorgt ervoor dat zowel jij als de lezer de informatie in de juiste context kan zien. Verwijs daarom alleen naar de informatie uit de powerpoint als je geen toegang hebt tot de originele bron. De bron wordt meestal vermeld in de powerpoint of op de hand-out. Met deze informatie kun je de originele bron online of in de universiteitsbibliotheek zoeken. Als de bron niet wordt vermeld in de powerpoint, kun je de docent om meer informatie vragen. [FAQ-article]
Rapport of jaarverslagDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Rapporten kunnen worden gepubliceerd door de overheid, werkgroepen of andere organisaties. Om te verwijzen naar een rapport met een individuele auteur, vermeld je de auteursnaam en initialen, de titel van het rapport (schuingedrukt), het rapportnummer, de organisatie die het rapport heeft gepubliceerd, en de raadpleegdatum en URL (bij een online rapport, zoals een pdf). Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Dangermond, K. (2021). Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Een onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers (Nr. 210216). Instituut Fysieke Veiligheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210216-BA-Vrijwilligheid-bij-de-brandweer-in-Nederland.pdf Verwijzing in de tekst (Dangermond, 2021, p. 3) De bronvermelding voor brochures heeft bijna hetzelfde format. Je kunt makkelijk correcte APA-bronvermeldingen genereren met onze gratis APA Generator. Genereer Bronvermeldingen Verwijzen naar een rapport met meerdere auteurs Als een rapport meerdere auteurs heeft, noem je deze individuele auteurs in de literatuurlijst (maximaal 20). Van Blitterswijk, H., Van Vliet, C. J. M., & Schulting, R. (2001). Analyse uitvoering geïntegreerd bosbeheer: Resultaten van een onderzoek naar de praktijk van geïntegreerd bosbeheer in Nederland (Nr. 242). Alterra: Research Instituut voor de Groene Ruimte. Geraadpleegd op 20 maart 2021, van https://edepot.wur.nl/81859  Als het rapport 21 auteurs of meer heeft, noem je de eerste 19 auteurs, gevolgd door een beletselteken (. . .), gevolgd door de laatste auteursnaam. Baldwin, H. F., Dehghanzadeh, A., Everts, N., Streefkerk, R., Corraci, M., Maartens, S. T., Clarke, L., Daniels, T., Cannavacciuolo, J., Kiburg, G., Marijnsen, V. F., Kundeyi, W., Brown, J., Burke, A., Bühning, M.-L., Crijns, L., Bönschen, J., Schaars, L., Partowidjojo, S., . . . Chow, Y.-Y. (2021). Bij verwijzingen in de tekst noem je maximaal twee auteurs. Bij drie of meer auteurs vermeld je alleen de eerste auteur, gevolgd door "et al." (en anderen). 2 auteurs (Beekers & Cachan, 2019) 3 of meer auteurs (Ramirez et al., 2020) Verwijzen naar een rapport met een organisatie als auteur Soms worden geen individuele auteurs vermeld, maar wel de verantwoordelijke organisatie. In die gevallen neem je de organisatie op in je APA-bronvermelding op de plaats van de auteur. Bronvermelding (literatuurlijst) Brandweeracademie. (2021). Brandveilig leven en de lessen van het rookverspreidingsonderzoek (Nr. 210210). Instituut Fysieke Veiligheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210210-BA-Brandveilig-leven-en-lessen-rookverspreidingsonderzoek.pdf Verwijzing in de tekst (Brandweeracademie, 2021) Soms komen de namen van de organisatie en de uitgever overeen. In die gevallen noem je de uitgever niet en laat je de organisatie op de plaats van de auteur staan. Het onderstaande jaarverslag heeft geen nummer, dus dat onderdeel is weggelaten. Bronvermelding (literatuurlijst) De Volksbank. (2019). Jaarverslag 2019. Geraadpleegd op 13 maart 2021, van https://www.devolksbank.nl/assets/files/Investor-Relations/Jaarverslagen-de-Volksbank/de-Volksbank-N.V.-Jaarverslag-2019.pdf Verwijzing in de tekst (De Volksbank, 2019) Waar kun je het rapportnummer vinden? Veel rapporten hebben een specifiek nummer. Als het rapport een nummer heeft, is dit meestal opgenomen in de database waarin je het rapport hebt gevonden. Het nummer wordt ook vaak vermeld op de omslag of titelpagina van het rapport. Het rapportnummer moet altijd worden toegevoegd als het beschikbaar is, maar als een rapport geen nummer heeft, dan laat je dit onderdeel weg. [FAQ-article]
Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je naar een religieus werk verwijst, zoals de Bijbel, Koran of Thora, gebruik je het standaard APA-format voor boeken. Je laat hierbij de auteur weg en zet de titel op de eerste plaats. Deze titel bevat daarnaast informatie over de versie van het boek (dus niet alleen “De Bijbel”). Vermeld ook een raadpleegdatum en URL als je het boek online hebt geraadpleegd. Als je naar een specifieke passage uit een religieus boek wilt verwijzen, vermeld je ook een verkorte boektitel, gevolgd door een hoofdstuk- en versnummer bij de verwijzing in de tekst. Niet alle religieuze boeken bestaan uit boeken met aparte titels. In dat geval noteer je alleen het hoofdstuk- en versnummer. Format Titel en Versie Religieus Boek. (Jaar). Uitgever. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Nederlandse Standaardvertaling Koran. (2016). Skandalon. Verwijzing in de tekst (Nederlandse Standaardvertaling Koran, 2016) Bijbelse afkortingen bij verwijzingen in de tekst Als je wilt verwijzen naar een specifiek boek uit de Bijbel, dan gebruik je een standaardafkorting voor de titel van elk boek. Deze afkortingen worden gecombineerd met hoofdstuk- en versnummers bij de verwijzingen in je tekst. Je gebruikt geen paginanummers. Hoofdstuk- en versnummers worden worden gescheiden door een dubbele punt, en staan achter de verkorte boektitel. Een verwijzing naar het zevende vers uit het tweede hoofdstuk van het boek Jozua ziet er als volgt uit: (De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Joz. 2:7) Als je naar meerdere verzen wilt verwijzen, gebruik je een streepje (-). Je herhaalt het hoofdstuknummer niet: De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Ex. 31:12-17) Oorspronkelijke publicatiedatums Als je naar een klassieke versie van een religieus boek verwijst, verwijs je meestal naar een moderne herdruk van die versie in plaats van het origineel. In dat geval vermeld je de datum van herdruk eerst, en plaats je het oorspronkelijke publicatiejaar op het eind. Bij de verwijzing in de tekst is deze volgorde omgedraaid: hier vermeld je eerst het oorspronkelijke publicatiejaar en daarna het publicatiejaar van de gebruikte versie. Deze jaartallen worden gescheiden met een slash. Format Titel en Versie Religieus Boek. (Jaar). Uitgever. (Origineel werk gepubliceerd in Jaar) Bronvermelding (literatuurlijst) Herziene Statenvertaling Bijbel. (2017). Royal Jongbloed. (Origineel werk gepubliceerd in 1637) Verwijzing in de tekst (Herziene Statenvertaling Bijbel, 1637/2017) [FAQ-article]
Tabellen en figuren uit andere bronnenDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je een tabel of figuur uit een andere bron aanpast of overneemt, moet je naar de originele bron verwijzen in de tekst en een bronvermelding opnemen in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het APA-format voor het type bron waaruit je de tabel of het figuur hebt overgenomen. Je moet ook informatie over de bron (en eventueel copyright-informatie) opnemen in een noot onder je tabel of figuur. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe je verwijst naar een figuur uit een wetenschappelijk tijdschrift. Bronvermelding (literatuurlijst) Shi, F., & Zhu, L. (2019). Analysis of trip generation rates in residential commuting based on mobile phone signaling data. Journal of Transport and Land Use, 12(1), 201–220. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.jstor.org/stable/26911264 Verwijzing in de tekst (Shi & Zhu, 2019, p. 212) Copyright note Noot. Overgenomen uit “Analysis of Trip Generation Rates in Residential Commuting Based on Mobile Phone Signaling Data”, door F. Shi en L. Zhu, 2019, Journal of Transport and Land Use, 12(1), p. 212 (https://www.jstor.org/stable/26911264). CC BY-NC. Verwijzen naar tabellen en figuren Tabellen en figuren die je overneemt uit een andere bron worden op dezelfde manier genummerd en gepresenteerd als je andere tabellen en figuren. Je verwijst ernaar met Tabel 1, Figuur 3, et cetera, maar je voegt ook een APA-verwijzing in de tekst toe om lezers op de bron te wijzen. De resultaten in Tabel 1 (Van Kalsbeek & Kuiken, 2014, p. 227) laten zien dat … Daarnaast neem je de originele bron op in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het standaard APA-format voor het type bron waaruit je de tabellen of figuren hebt overgenomen. Van Kalsbeek, A., & Kuiken, F. (2014). Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: Stand van zaken en blik op de toekomst. Internationale Neerlandistiek, 52(3), 221-236. https://doi.org/10.5117/IN2014.3 Een copyright-noot toevoegen Naast de verwijzing in de tekst en de bronvermelding in de literatuurlijst, moet je voor een overgenomen tabel of figuur ook een noot toevoegen waarin je de bron vermeldt. Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien van een tabel met een copyright-noot. Als je de tabel of het figuur exact hebt overgenomen, begin je de noot met “Overgenomen uit”. Als je de tabel of het figuur hebt aangepast voor je eigen doeleinden (bijvoorbeeld een deel van de tabel overgenomen in je eigen tabel), begin je de noot met “Aangepast overgenomen uit”. Deze zinsnede wordt gevolgd door informatie over de bron (titel, auteur, jaar, uitgever en locatie) en eventueel copyright-informatie op het eind. Voorbeelden van verschillende brontypen Uit een wetenschappelijk tijdschrift Van een website Uit een boek Format noot Noot. Overgenomen uit of Aangepast overgenomen uit “Titel artikel,” door Initialen Auteur. Achternaam, Jaar, Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), p. Paginanummer (DOI of URL) Noot Noot. Aangepast overgenomen uit “Analysis of Trip Generation Rates in Residential Commuting Based on Mobile Phone Signaling Data,” door F. Shi and L. Zhu, 2019, Journal of Transport and Land Use, 12(1), p. 212 (https://www.jstor.org/stable/26911264). Bronvermelding (literatuurlijst) Shi, F., & Zhu, L. (2019). Analysis of trip generation rates in residential commuting based on mobile phone signaling data. Journal of Transport and Land Use, 12(1), 201–220. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.jstor.org/stable/26911264 Format noot Noot. Overgenomen uit of Aangepast overgenomen uit Titel pagina, door Initialen Auteur. Achternaam, Jaar (URL). Noot Noot. Overgenomen uit DESTEP-analyse van de externe omgeving, door L. Benders, 2020 (https://www.scribbr.nl/modellen/destep-analyse/). Bronvermelding (literatuurlijst) Benders, L. (2020, 23 april). DESTEP-analyse van de externe omgeving. Scribbr. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.scribbr.nl/modellen/destep-analyse/ Format noot Noot. Overgenomen uit of Aangepast overgenomen uit Titel boek (p. Paginanummer), door Initialen Auteur. Achternaam, Jaar, Uitgever (DOI of URL). Noot Noot. Overgenomen uit Altijd weer vogels die nesten beginnen (p. 471), door H. Brems, 2006, Bert Bakker. Bronvermelding (literatuurlijst) Brems, H. (2006). Altijd weer vogels die nesten beginnen. Bert Bakker. [FAQ-article]
TED-talkDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je wilt verwijzen naar een TED-talk, hangt het format af van waar je deze talk gezien hebt: op de TED-website of op YouTube. Als je wilt verwijzen naar een TED-talk van de TED-website, vermeld je de spreker als auteur, de datum die op de website staat, de titel, het woord “Video” tussen blokhaken, “TED Conferences” als uitgever, en de raadpleegdatum en URL. Format Achternaam Spreker, Initialen. (jaar, maand). Titel talk [Video]. TED Conferences. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Shafak, E. (2020, oktober). If trees could speak [Video]. TED Conferences. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.ted.com/talks/elif_shafak_if_trees_could_speak Verwijzing in de tekst (Shafak, 2020) Verwijzen naar een TED-talk op YouTube Als je de TED-talk hebt bekeken op YouTube, is het APA-format net iets anders. De uploader (meestal TED) wordt vermeld als auteur, de datum is de uploaddatum op YouTube, en YouTube wordt vermeld als uitgever. Format Naam kanaal. (jaar, dag maand). Titel talk [Video]. YouTube. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) TEDx Talks. (2019, 7 mei). De kracht van echt luisteren | Marieke Lips | TEDxAmstelveen [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=qrbpr00LEa8 Verwijzing in de tekst (TEDx Talks, 2019) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het APA-format nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels. Verwijzing in de tekst voor TED-talks Als je in de tekst naar een TED-talk wilt verwijzen, gebruik je tijdstempels in plaats van paginanummers als je naar een specifiek moment wilt verwijzen. Een voorbeeld hiervan is een citaat van de spreker. (Daniels, 2020, 1:04) Als de verwijzing in de tekst niet de naam van de spreker bevat (bijvoorbeeld als je naar een TED-talk op YouTube verwijst), is het verstandig om de naam (en functie) van de spreker te vermelden in de tekst, zodat je niet alleen verwijst naar “TED”. Cognitief wetenschapper Lera Boroditsky geeft in haar TED-talk een voorbeeld van hoe taal iemands kijk op de wereld kan bepalen (TED, 2018, 8:09). [FAQ-article]
Thesis, dissertatie of scriptieDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Het APA-format om te verwijzen naar iemand anders' scriptie of dissertatie (proefschrift) is afhankelijk van de beschikbaarheid: beschikbaar in een database, ergens anders gepubliceerd (zoals in een universiteitsarchief), of ongepubliceerd (alleen in gedrukte versie beschikbaar bij auteur of universiteit). Scripties bevatten vaak fouten en vormen niet altijd een betrouwbare bron. Probeer daarom niet te veel gebruik te maken van onderzoek uit andere scripties. Scripties kunnen wel heel handig zijn om nieuwe primaire bronnen over jouw onderwerp te vinden in de literatuurlijst. Verwijzen naar een dissertatie of scriptie uit een database Om te verwijzen naar een dissertatie of scriptie uit een database, gebruik je het onderstaande APA-format. Tussen de blokhaken specificeer je het type dissertatie of scriptie, en de universiteit. Je vermeldt net als bij andere bronnen uit een database geen URL of DOI. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie (Publicatienr. Nummer) [Type scriptie of dissertatie, Naam Universiteit]. Naam Database. Bronvermelding (literatuurlijst) Kampman, M. (2020). Slimme contracten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Publicatienr. 200501) [Bachelorscriptie, Hogeschool Saxion]. HBO Kennisbank. Verwijzing in de tekst (Kampman, 2020) Verwijzen naar een elders gepubliceerde dissertatie of scriptie Om te verwijzen naar een dissertatie of scriptie uit een universiteitsarchief (vaak in pdf-vorm) of op een persoonlijke website, gebruik je een ander format, omdat je geen publicatienummer hoeft te vermelden. In dit geval voeg je wel een raadpleegdatum en URL toe. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie [Type scriptie of dissertatie, Naam Universiteit]. Naam Archief. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Kamp, V. (2021). Succesvol gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland [Masterscriptie, Radboud Universiteit]. Scriptierepository. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/10594 Verwijzing in de tekst (Kamp, 2021) Verwijzen naar een ongepubliceerde dissertatie of scriptie Om te verwijzen naar een ongepubliceerde dissertatie of scriptie (die je in gedrukte vorm hebt ontvangen van de auteur of universiteit), voeg je “Ongepubliceerd” toe aan de beschrijving tussen blokhaken. Ook komt de naam van de universiteit buiten de blokhaken te staan op het eind van de bronvermelding. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie [Ongepubliceerde type scriptie of dissertatie]. Naam Universiteit. Bronvermelding (literatuurlijst) Merkus, J. (2018). De kracht van voorlezen. Het effect van verschillende voorleesmethoden op de woordenschat van meertalige kinderen [Ongepubliceerde masterscriptie]. Radboud Universiteit. Verwijzing in de tekst (Merkus, 2018)
TijdschriftartikelDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Om te verwijzen naar een artikel uit een gedrukt tijdschrift, noem je de naam van de auteur, de publicatiedatum, de titel van het artikel, de titel van het tijdschrift, het volume- en uitgavenummer (indien beschikbaar), en het paginabereik van het artikel in je APA-bronvermelding. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), paginabereik. Bronvermelding (literatuurlijst) Decates, V. (2020, 20 februari). Basketbal in opkomst. Tijdschrift voor de Sportende Jeugd, 3(6), 5–12. Verwijzing in de tekst (Decates, 2020) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het format nagenoeg hetzelfde, maar hierbij draai je de dag en maand om en wordt de maand met een hoofdletter geschreven. [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr"] Verwijzen naar online tijdschriftartikelen Voor een APA-bronvermelding van een online tijdschriftartikel gebruik je hetzelfde format als voor een artikel uit een gedrukt tijdschrift, maar nu voeg je de raadpleegdatum en URL toe op het eind. Volumenummers, uitgavenummers en het paginabereik mag je weglaten als deze nergens worden genoemd. Van het onderstaande voorbeeld is alleen een uitgavenummer bekend, dus het volumenummer is weggelaten. Ook is de exacte publicatiedatum onbekend, dus in plaats daarvan wordt het seizoen aangegeven. Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), paginabereik. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Tokarczuk, O. (2021, winter). Eccentricity as feminism. The Paris Review, 2. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.theparisreview.org/blog/2021/01/25/eccentricity-as-feminism Verwijzing in de tekst (Tokarczuk, 2021) Meer wetenschappelijke tijdschriften (journals in het Engels) hebben wellicht een DOI toegevoegd. Als de DOI beschikbaar is, voeg je deze altijd toe in plaats van een URL. Probeer anders een stabiele URL te vinden op de pagina (bijvoorbeeld onder de knop “Delen”). Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave), paginabereik. DOI Bronvermelding (literatuurlijst) Geerdink, N. (2019). Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge. Early Modern Low Countries, 3(1), 168–169. http://doi.org/10.18352/emlc.101 Verwijzing in de tekst (Geerdink, 2019) [FAQ-article]
Toespraak of speechDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Het APA-format om naar een toespraak of speech te verwijzen, is afhankelijk van de toegankelijkheid van de toespraak (wel of niet terug te luisteren voor de lezer). Voorbeelden van bronnen die onder toespraken vallen, zijn een persconferentie, een presentatie bij college of een toespraak bij een protest. De APA-formats om naar deze twee typen toespraken (wel of geen geluidsopname voor de lezer) te verwijzen, worden hieronder getoond. De APA-formats om te verwijzen naar een TED-talk of toespraak op YouTube worden elders toegelicht. Verwijzen naar toespraken met online geluidsopname Voor een online geluidsopname van de toespraak, vermeld je de spreker, de datum waarop de toespraak plaatsvond, de titel (schuingedrukt), “Geluidsopname toespraak” (speech audio recording in het Engels) tussen blokhaken, de website, en de raadpleegdatum en URL. Je kunt een tijdstempel toevoegen aan de verwijzing in de tekst om een specifiek moment aan te geven. Format Achternaam Spreker, Initialen. (jaar, dag maand). Titel toespraak [Geluidsopname toespraak]. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Verbruggen, A. (2013, 12 juni). Dringend en drastisch anders beginnen na Kopenhagen [Geluidsopname toespraak]. Minaraad. Geraadpleegd op 12 maart 2021 van https://www.minaraad.be/themas/klimaat/wat-na-kopenhagen-afscheidscolloquium-hubert-david/dringend-en-drastisch-anders-beginnen-na-kopenhagen/audio-toespraak-aviel-verbruggen.mp3/view Verwijzing in de tekst (Verbruggen, 2013, 01:29) Verwijzen naar toespraken als persoonlijke communicatie Toespraken die niet kunnen worden geraadpleegd door de lezer in de vorm van een opname of transcript en die geen deel uitmaken van een conferentie, worden beschouwd als persoonlijke communicatie (personal communications in het Engels). Dat APA-format wordt gebruikt voor bronnen die niet toegankelijk zijn voor de lezer. Omdat deze bronnen niet kunnen worden geraadpleegd, worden ze niet opgenomen als bronvermelding in de literatuurlijst. Er wordt alleen naar verwezen in de tekst. Dit format wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor informatie uit colleges, waarbij de presentatie niet toegankelijk is voor de lezer. Het onderwerp kwam vluchtig aan bod in de toespraak (C. A. Cucchiarini, persoonlijke communicatie, 19 februari 2020). Uit het college bleek dat spraakproblemen al in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt (W. H. Strik, persoonlijke communicatie, 10 januari 2018).
Tv-serieDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Om te verwijzen naar een aflevering van een tv-serie, vermeld je de schrijver(s) en regisseur(en), de datum waarop de aflevering werd uitgezonden, de naam van de aflevering, het seizoens- en afleveringsnummer, “Aflevering tv-serie” tussen blokhaken, de uitvoerend producent van de gehele serie, de titel van de serie,en de productiemaatschappij(en). Format Achternaam Schrijver, Initialen. (Schrijver), & Achternaam Regisseur, Initialen. (Regisseur). (jaar, dag maand). Naam aflevering (Seizoen Nummer, Aflevering Nummer) [Aflevering tv-serie]. In Initialen Producent. Achternaam (Producent), Naam Tv-serie. Productiemaatschappij. Bronvermelding (literatuurlijst) Boszhard, C. (Schrijver), Adolfs, H. (Schrijver), & Kant, Y. (Regisseur). (2020, 5 maart). Chateau Meiland (Seizoen 11, Aflevering 2) [Aflevering tv-serie]. In C. Boszhard & Y. Kant (Producenten), De TV Kantine. MasMedia, RTL Productions, Herrie in het Bos Producties. Verwijzing in de tekst (Boszhard et al., 2020) Als je je tekst in het Engels schrijft, is het APA-format nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels. Voor “schrijver” gebruik je het Engelse writer, voor “regisseur” gebruik je director, “seizoen” wordt season, “aflevering” wordt episode en tussen blokhaken schrijf je TV series episode in plaats van “Aflevering tv-serie”. De “(uitvoerend) producent” noem je ten slotte de executive producer. Verwijzen naar een gehele tv-serie Het APA-format om te verwijzen naar een gehele serie is korter dan voor een individuele aflevering. De uitvoerend producent wordt vermeld als auteur en de jaren waarin de serie werd uitgezonden komen op de plaats van de datum te staan. Format Executive producer last name, Initials. (Executive Producer). (Year range). Series name [Tv-serie]. Production Company. Bronvermelding (literatuurlijst) Scheepmaker, H., De Gans, H., Schoutens, F., & Oudshoorn, B. (Producenten). (1994–2010). Onderweg naar Morgen [Tv-serie]. Holland Media Group. Verwijzing in de tekst (Scheepmaker et al., 1994-2010) Auteurs en productiemaatschappijen van tv-series Als je de schrijvers en regisseurs voor een specifieke aflevering vermeldt, geef je alle personen een individueel label met “Schrijver” of “Regisseur”. Als een persoon meerdere rollen vervult, zet je “Schrijver & Regisseur” tussen haakjes. Gebruik geen groepslabels, omdat deze de lezer kunnen verwarren. Feenstra, S., Kowalski, J., & Vermeulen, O. T. (Schrijvers & Regisseur). Feenstra, S., Kowalski, J. (Schrijvers), & Vermeulen, O. T. (Regisseur). Feenstra, S. (Schrijver), Kowalski, J. (Schrijver), & Vermeulen, O. T. (Regisseur). Uitvoerend producenten krijgen wel een gemeenschappelijk label, omdat zij dezelfde rol delen. Kowalcyzk, A. (Producent), Akkabi, A. (Producent), Megens, D. (Producent). Kowalcyzk, A., Akkabi, A., & Megens, D. (Producenten). Deze rollen worden alleen opgenomen in de bronvermelding in de literatuurlijst, en worden weggelaten bij verwijzingen in de tekst. Je gebruikt de achternaam van de eerste auteur en de afkorting “et al.” als je meer dan drie bijdragers hebt genoemd. (Feenstra et al., 2020) (Kowalcyzk et al., 2019) Als een serie wordt geproduceerd door meerdere productiemaatschappijen, dan vermeld je al deze maatschappijen gescheiden door puntkomma’s. Endemol; Vincent TV Producties; IDTV.
Twitter (tweet)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je wilt verwijzen naar een tweet, dan vermeld je de auteursnaam, de gebruikersnaam tussen blokhaken, de datum waarop de tweet is gepubliceerd, de tekst uit de tweet (schuingedrukt), “Tweet” tussen blokhaken, “Twitter”, en de raadpleegdatum en URL. Voor tweets die langer zijn dan 20 woorden, vermeld je alleen de eerste 20 woorden in je bronvermelding. Format Achternaam Auteur, Initialen [@gebruikersnaam]. (jaar, dag maand). Tekst uit tweet [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Hogenbosch, T. [@boswachtertim]. (2021, 25 maart). Dat nieuwe bos wat ik vanochtend heb ontdekt is net zo verslavend als wanneer je een nieuw nummer hebt ontdekt [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 20 maart 2021, van https://twitter.com/BoswachterTim/status/1375095282791243777 Verwijzing in de tekst (Hogenbosch, 2021) Als je je scriptie in het Engels schrijft, is het APA-format nagenoeg hetzelfde. Je draait de dag en maand om en de maand krijgt een hoofdletter in het Engels. Waar kun je de informatie voor je bronvermelding vinden? De informatie die je nodig hebt om naar een tweet te verwijzen, kun je makkelijk vinden op de website. Auteursnamen en gebruikersnamen Je noteert de auteursnaam volgens het gebruikelijke format (achternaam, initialen), ongeacht de volgorde op Twitter. Als de auteur een organisatie is, vermeld je de organisatie op de auteurspositie. De gebruikersnaam wordt altijd toegevoegd, voorafgegaan door “@”. Hierbij hanteer je hetzelfde hoofdlettergebruik als op Twitter. Bronvermelding (literatuurlijst) Bol.com [@bol_com]. (2021, 19 maart). We zijn al voorzichtig bezig met een pagina vol oordoppen, partytenten en luchtbedden. Dat gaat met festivallen en opstaan [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 21 maart 2012, van https://twitter.com/bol_com/status/1372821465180090371 Verwijzing in de tekst (Bol.com, 2021) Multimedia in tweets Als de tweet nog extra inhoud bevat (naast woorden), zoals afbeeldingen, video’s, links of polls, geef je dit aan in een aparte set blokhaken voorafgaand aan “[Tweet]”. Het volgende voorbeeld bevat een link naar een artikel: Rijksoverheid [@Rijksoverheid]. (2021, 16 maart). In quarantaine maar kun je niet thuiswerken? In de quarantainegids vind je tips en hulp. [Thumbnail met link bijgevoegd] [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 18 maart 2021, van https://twitter.com/Rijksoverheid/status/1371846216124919809 De volgende tweet bevat een afbeelding: BuurtwerkSBKC [@BuurtwerkKralin]. (2014, 26 juni). Mentorvaders/vrijwilligers zijn er klaar voor! Morgen kick-off ramadanactiviteiten 18:00 in HtK, ook u bent welkom! [Afbeelding bijgevoegd] [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://twitter.com/BuurtwerkKralin/status/482270200050778112 Verwijzen naar een Twitterprofiel Als je wilt verwijzen naar een geheel Twitterprofiel in plaats van een individuele tweet, dan is het APA-format net iets anders. Je voegt in plaats van de datum “z.d.” toe voor “zonder datum” (n.d. in het Engels). Bronvermelding (literatuurlijst) Jongen, D. [@Daanjongen]. (z.d.). Tweets [Twitterprofiel]. Twitter. Geraadpleegd op 19 maart 2021, van https://twitter.com/Daanjongen Verwijzing in de tekst (Jongen, z.d.) Verwijzen naar afgeschermde tweets of privéberichten Sommige inhoud op Twitter is afgeschermd: tweets van privéaccounts (alleen zichtbaar voor geaccepteerde volgers) en privéberichten (direct messages, DMs). De lezer kan deze inhoud niet raadplegen en daarom beschouw je deze tweets en privéberichten als persoonlijke communicatie (personal communication in het Engels). Bronnen die onder persoonlijke communicatie vallen, worden niet opgenomen in je literatuurlijst. Je verwijst alleen naar deze bronnen tussen haakjes in de lopende tekst, waarbij je de datum aangeeft. Je kunt het format specificeren (“afgeschermde tweet”, “privébericht”) of gewoonweg “persoonlijke communicatie” noteren. Khatri gaf aan dat er geen verdere plannen zijn voor het project (afgeschermde tweet, 20 juli 2020). [FAQ-article]
Webpagina zonder auteur, datum of titelDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een APA-bronvermelding voor een webpagina bestaat uit vijf onderdelen: de auteursnaam, publicatiedatum, titel, naam van de website en de raadpleegdatum en URL. Helaas ontbreken soms enkele onderdelen. Zo kunnen de auteursnaam, titel en publicatiedatum onbekend zijn. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je kunt omgaan met bronnen waarbij een of meerdere onderdelen ontbreken. Welk aspect ontbreekt? Oplossing Geen auteur Vermeld de naam van de website of de organisatie achter de website als auteur. Geen datum Gebruik “z.d.” ("zonder datum") in plaats van de datum. Geen titel Beschrijf de bron tussen blokhaken. Geen datum en titel Gebruik "z.d." in plaats van de datum en beschrijf de bron tussen blokhaken. [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="webpage"] Basisformat om te verwijzen naar een webpagina Je kunt bekend raken met het basisformat voor de bronvermelding van een webpagina door onderstaande tool te gebruiken. [example-generator-widget style="apa" sourcetype="webpage"] Als je je scriptie in het Engels schrijft, zijn de APA-bronvermeldingen nagenoeg hetzelfde. Wel draai je de dag en maand om en krijgt de maand een hoofdletter in het Engels. Als de datum onbekend is, gebruik je “n.d.” (no date) in plaats van z.d. Geen auteur Als de auteur niet wordt vermeld, kun je het artikel of de pagina toeschrijven aan een organisatie (achter de website). Als de naam van de auteur hetzelfde is als die van de website dan neem je de naam van de site niet op in de bronvermelding om herhaling te voorkomen. Als een bron ook niet kan worden toegeschreven aan een organisatie, zet je de titel op de auteursplaats. Format Naam Organisatie. (jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Etat Pur. (2020, 12 april). Melanine. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van http://www.etatpur.nl/melanine Verwijzing in de tekst (Etat Pur, 2020) Geen datum Format Achternaam Auteur, Initialen. (z.d.). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (z.d.). Contact. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.rivm.nl/contact Verwijzing in de tekst (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.) Geen titel Format Achternaam Auteur, Initialen. (jaar, dag maand). [Beschrijving van pagina]. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Lammerse, V. (2017, 27 oktober). [Artikel over het verbieden van reptielen als huisdier]. Scientias. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.scientias.nl/zou-houden-reptielen-en-amfibieen-verboden-moeten-worden/ Verwijzing in de tekst (Lammerse, 2017) * Deze bronvermelding is fictief. In de dagelijkse praktijk komt het namelijk bijna nooit voor dat een webpagina geen titel heeft. Mocht je toch zo’n pagina tegenkomen, dan kun je het bovenstaande format gebruiken. Geen datum en titel Format Achternaam Auteur, Initialen. (z.d.). [Beschrijving van pagina]. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (z.d.). [Artikel over instrumenten voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen]. Geraadpleegd op 14 maart 2021, van https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/internationaal Verwijzing in de tekst (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, z.d.) Vergeet niet dat onze gratis APA Generator automatisch rekening houdt met deze uitzonderingen bij het genereren van je bronvermeldingen! Probeer de APA Generator [FAQ-article]
Website (internetbronnen)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. APA-bronvermeldingen voor een website bevatten doorgaans de auteur, publicatiedatum, titel van de pagina of het artikel, de naam van de website, een raadpleegdatum en de URL. Als de auteur niet wordt genoemd, dan gebruik je de organisatie als auteur of dan begint je bronvermelding met de titel van het artikel. Als je verwijst naar een online versie van een gedrukte publicatie (zoals een krant, tijdschrift of woordenboek), gebruik je hetzelfde format als voor de gedrukte versie, maar dan met de raadpleegdatum en een URL op het eind. [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="webpage"] Verwijzen naar een gehele website Als je in je tekst naar een website verwijst zonder een specifiek deel te citeren of parafraseren, heb je geen officiële APA-verwijzing nodig. In plaats daarvan mag je de URL tussen haakjes plaatsen achter de naam van de website: Een van de meest populaire socialemediasites, Instagram (https://instagram.nl), wordt gebruikt om foto’s en video’s te delen. Voor dit type verwijzing hoef je geen bronvermelding op te nemen in de literatuurlijst. Als je naar een specifieke pagina of naar een bepaald artikel verwijst, voeg je wel een officiële verwijzing in de tekst toe, evenals een bronvermelding in de literatuurlijst. Verwijzen naar online artikelen Er bestaan verschillende soorten online artikelen en het APA-format voor de bronvermelding en verwijzing in de tekst hangt af van de plaats waar het artikel verschijnt. Als je je scriptie in het Engels schrijft, dan zijn de formats nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels. De afkorting “z.d.” (zonder datum) vervang je door “n.d.” (no date). De Amerikaanse richtlijnen schrijven voor om de raadpleegdatum alleen te noteren als de inhoud van de internetbron waarschijnlijk nog kan veranderen. Het is vaak lastig om te bepalen of je met een veranderlijke bron te maken hebt, en daarom is het beter om de raadpleegdatum altijd op te nemen in de bronvermelding. Online artikelen uit kranten, tijdschriften en blogs Artikelen die als online versie van een gedrukte publicatie (zoals kranten en tijdschriften) verschijnen, worden op dezelfde manier behandeld als de gedrukte versie, maar dan met een URL op het eind van de bronvermelding. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Publicatie. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Willems-ter Maat, E., & Van Maanen, S. (2021, 17 maart). Even een andere verkiezing: De frikandel is meest favoriete snack. De Gelderlander. Geraadpleegd op 21 april 2021, van https://www.gelderlander.nl/winterswijk/even-een-andere-verkiezing-de-frikandel-is-meest-favoriete-snack~a548757f/ Verwijzing in de tekst (Willems-ter Maat & Van Maanen, 2021) Hetzelfde APA-format wordt gebruikt voor blogposts. Hierbij gebruik je de naam van de blog in plaats van de naam van het tijdschrift of de krant. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Blog. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Lemmens, M. (2021, 15 maart). Hoe verandert onze taal? Taalpraat. Geraadpleegd op 22 april 2021, van https://taalpraat.nl/2021/03/hoe-verandert-onze-taal/ Verwijzing in de tekst (Lemmens, 2021) Artikelen van nieuwssites zonder gedrukte editie (alleen digitaal) Voor artikelen van nieuwssites zonder gedrukte editie (zoals nu.nl of nos.nl) cursiveer je de naam van het artikel in plaats van de naam van de website. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Dorlo, C. (2017, 23 december). Een jaar lang goed nieuws, wat heeft het ons opgeleverd? NOS Nieuws. Geraadpleegd op 21 april 2021, van https://nos.nl/collectie/13626/artikel/2208997-een-jaar-lang-goed-nieuws-wat-heeft-het-ons-opgeleverd Verwijzing in de tekst (Dorlo, 2017) Websites zonder auteur Als een webpagina geen individuele auteur noemt, kun je de pagina meestal toeschrijven aan een organisatie of (overheids)instantie. Als de auteursnaam hierdoor exact overeenkomt met de naam van de website, laat je de naam van de website weg in je APA-bronvermelding. Format Naam Organisatie. (Jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Scribbr. (z.d.). Nakijkservice. Geraadpleegd op 23 april 2021, van https://www.scribbr.nl/nakijkservice/nederlands/ Verwijzing in de tekst (Scribbr, z.d.) Als je helemaal geen auteur kunt aanwijzen, vervang je de auteursnaam door de titel van de pagina of het artikel. Voor de APA-verwijzing in de tekst plaats je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als deze geen speciale opmaak heeft in de literatuurlijst. Als de titel in de literatuurlijst schuingedrukt is, wordt deze bij de verwijzing in de tekst ook schuingedrukt. Bij de verwijzing krijgen het eerste woord en alle kernwoorden van de titel een hoofdletter (title case), terwijl in de literatuurlijst regulier hoofdlettergebruik wordt toegepast. Verkort de titel tot de eerste paar woorden indien nodig. Format Titel pagina. (Jaar, dag maand). Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Ook in Nederland discussie over veiligheid van vrouwen: Onbewust let je toch altijd op. (2021, 17 maart). NOS Nieuws. Geraadpleegd op 20 april 2021, van https://nos.nl/artikel/2372967-ook-in-nederland-discussie-over-veiligheid-van-vrouwen-onbewust-let-je-toch-altijd-op Verwijzing in de tekst (Ook in Nederland discussie, 2021) Websites zonder datum Als de webpagina of het artikel geen publicatie- of bijwerkdatum geeft, vervang je de datum door “z.d.” in alle APA-verwijzingen en -bronvermeldingen. Format Achternaam Auteur, Initialen. (z.d.). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Benders, L. (z.d.). Structuur en indeling van een scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.scribbr.nl/category/scriptie-structuur/ Verwijzing in de tekst (Benders, z.d.) Verwijzen naar sociale media De meeste socialemediaberichten hebben geen titel, dus daarom gebruik je de eerste twintig woorden als titel in je APA-bronvermelding. Deze worden schuingedrukt. Geef ook relevante informatie over het type bericht en multimedia-aspecten (zoals video’s, afbeeldingen, geluiden, links) tussen blokhaken. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Eerste 20 woorden van bericht [Beschrijving van multimedia-aspecten] [Type bericht]. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Grace, G. (2021, 14 januari). We hebben de shows die ik volgende maand zou gaan doen helaas moeten verzetten. Ik weet dat sommigen van jullie [Afbeelding en link bijgevoegd] [Statusupdate]. Facebook. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.facebook.com/glennisgrace/posts/1892645347 Verwijzing in de tekst (Grace, 2021) Op sommige socialemediasites (zoals Twitter) plaatsen gebruikers berichten onder hun gebruikersnaam in plaats van of als aanvulling op hun echte naam. Als de naam van de auteur bekend is, voeg je deze toe met de gebruikersnaam tussen blokhaken. Rutte, M. [@MinPres]. (2021, 31 januari). Mijn hartelijke felicitaties voor Prinses Beatrix, die vandaag haar 83ste verjaardag viert. Ik wens haar een feestelijke dag toe en [Foto toegevoegd] [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://twitter.com/MinPres/status/1355788097372434432 In sommige gevallen wil je verwijzen naar een geheel socialemediaprofiel in plaats van een specifiek bericht. Dat doe je op de volgende wijze: Lovato, D. [ddlovato]. (z.d.) Tweets [Twitterprofiel]. Twitter. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://twitter.com/ddlovato [FAQ-article]
Wetenschappelijk tijdschrift (journal)Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een bronvermelding in de literatuurlijst voor een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift bevat de namen van auteurs, het publicatiejaar, de titel van het artikel, de titel van het wetenschappelijke tijdschrift, het volume- en uitgavenummer, het paginabereik en een DOI (indien beschikbaar). Gebruik onderstaande knoppen om bekend te raken met het format. [example-generator-widget style="apa" sourcetype="journal-article"] [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="journal"] Format bronvermelding wetenschappelijk tijdschrift Voor de titel van het artikel gebruik je regulier hoofdlettergebruik zonder opmaak, terwijl de titel van het wetenschappelijke tijdschrift schuingedrukt is met hoofdletters voor alle kernwoorden (title case). Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel van artikel. Naam van Tijdschrift, Volume(Uitgave), Paginabereik. DOI of Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Geerdink, N. (2019). Pieter van Wissing, in louche gezelschap: Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge. Early Modern Low Countries, 3(1), 168–169. http://doi.org/10.18352/emlc.101 Verwijzing in de tekst (Geerdink, 2019) Als je het artikel online bekijkt, staat de benodigde informatie meestal op de toegangspagina. Artikelen die alleen als pdf zijn gepubliceerd, hebben soms een e-locator in plaats van een paginabereik. In dat geval gebruik je de eLocator voor je bronvermelding. Verwijzen naar een online artikel Je voegt altijd een DOI toe als deze beschikbaar is. Sommige databases vermelden ze niet, maar je kunt de DOI mogelijk alsnog vinden als je hetzelfde artikel in een andere database zoekt. Je hoeft de naam van de database niet op te nemen in je bronvermelding. Als de DOI niet beschikbaar is en je het artikel hebt geraadpleegd via een database, dan voeg je geen URL toe. Als het artikel van een andere website komt (zoals die van het tijdschrift zelf) en niet uit een database, gebruik je als het kan een stabiele URL. Die wordt vaak weergegeven onder de knop “delen”. Als dit niet mogelijk is, kopieer je de URL uit je browser. Verwijzen naar een ongepubliceerd tijdschriftartikel Als je naar een artikel verwijst dat nog niet officieel gepubliceerd is, is het format afhankelijk van de status van het artikel (wel of niet ingediend bij een tijdschrift). Ongepubliceerde dissertaties en ruwe data kennen weer andere formats. Ongepubliceerd artikel Je verwijst naar tekst uit een artikel dat nog niet online of gedrukt is verschenen (en alleen kan worden geraadpleegd via de auteur) met de toevoeging “Ongepubliceerd manuscript”. De titel wordt gecursiveerd en je voegt indien mogelijk informatie toe over de universiteit van de auteur. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel [Ongepubliceerd manuscript]. Naam Faculteit, Naam Universiteit. Bronvermelding (literatuurlijst) Versteeg, L. O. (2019). De dokter als medicijn: Het belang van de dokter-patiëntrelatie [Ongepubliceerd manuscript]. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Verwijzing in de tekst (Versteeg, 2019) Artikel dat is ingediend voor publicatie Een artikel dat is ingediend bij een tijdschrift, maar nog niet is geaccepteerd, krijgt de toevoeging “Manuscript in voorbereiding”. De titel is schuingedrukt en de naam van het tijdschrift wordt niet toegevoegd aan de bronvermelding. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel artikel [Manuscript in voorbereiding]. Naam Faculteit, Naam Universiteit. Bronvermelding (literatuurlijst) Versteeg, L. O. (2019). De dokter als medicijn: Het belang van de dokter-patiëntrelatie [Manuscript in voorbereiding]. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Verwijzing in de tekst (Versteeg, 2019) Artikel ter perse Een ingediend artikel dat geaccepteerd is voor publicatie in een tijdschrift krijgt de toevoeging “ter perse”. In dit geval wordt de naam van het tijdschrift opgenomen in de bronvermelding, terwijl de informatie over de universiteit en afdeling wordt weggelaten. Het jaartal in de bronvermelding en in de verwijzing in de tekst wordt vervangen door “ter perse”. Format Achternaam Auteur, Initialen. (ter perse). Titel artikel. Naam Tijdschrift. Bronvermelding (literatuurlijst) Versteeg, L. O. (ter perse). De dokter als medicijn: Het belang van de dokter-patiëntrelatie. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs. Verwijzing in de tekst (Versteeg, ter perse) Verwijzen naar een speciale uitgave van een tijdschrift Als je naar een speciale uitgave (special issue) van een tijdschrift wilt verwijzen in plaats van een regulier artikel, dan vervang je de naam van de auteur en de titel van het artikel door de naam van de redacteur (editor in het Engels) en de titel van de uitgave. Format Achternaam Auteur, Initialen. (Red. of Reds.). (Jaar). Titel van uitgave [Speciale uitgave]. Naam Tijdschrift, Volume(Uitgave). Bronvermelding (literatuurlijst) Abdullahi, A., Bellari, Z., & Paaltjens, P. M. (Reds.). (2019). Nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van menselijke emotie [Speciale uitgave]. Toegepaste Psychologie, 55(7). Verwijzing in de tekst (Abdullahi et al., 2019) Als je naar een individueel artikel uit de speciale uitgave wilt verwijzen, dan kun je simpelweg het basisformat voor artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften gebruiken. [FAQ-article]
Wikipedia-artikelDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Bij academische teksten moet je verwijzen naar de oorspronkelijke bron als je iemand anders tekst citeert of parafraseert of als je voortbouwt op iemands ideeën. Wikipedia is een nuttige bron voor achtergrondinformatie die studenten vaak gebruiken bij de eerste fasen van het onderzoek. Als je je scriptie daadwerkelijk gaat schrijven, is het beter om een meer betrouwbare bron te vinden ter ondersteuning van je informatie, zodat je naar die bron kunt verwijzen. Als je zeker weet dat je naar een Wikipedia-artikel wilt verwijzen, is het belangrijk dat je het juiste APA-format gebruikt voor de bronvermelding in de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst. [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="entry-wiki"] Naar Wikipedia-artikelen verwijzen Om naar Wikipedia te verwijzen, zet je de auteur(s) (Wikipedia-bijdragers) van het artikel aan het begin van de bronvermelding. Hierbij wordt regulier hoofdlettergebruik toegepast. Daarna volgen de bewerkingsdatum, de titel van het artikel (schuingedrukt), de naam van de website (Wikipedia) en de URL. Format Auteur(s). (jaar, dag maand). Titel artikel. Wikipedia. URL Bronvermelding (literatuurlijst) Wikipedia-bijdragers. (2021, 2 februari). Wereld van Harry Potter. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wereld_van_Harry_Potter&oldid=58226702 Verwijzing in de tekst (Wikipedia-bijdragers, 2021) Als je je scriptie in het Engels schrijft, gebruik je hetzelfde format, maar je draait de dag en maand om. Ook krijgt de maand een hoofdletter in het Engels. APA raadt aan om te verwijzen naar een specifieke, gearchiveerde versie van het Wikipedia-artikel, zodat lezers zeker weten dat ze dezelfde versie raadplegen. Deze gearchiveerde versies kun je raadplegen door op de knop “Geschiedenis” te klikken en de laatste revisie te kiezen. De datum die je toevoegt, is de datum waarop de revisie is gepubliceerd. Deze datum vind je helemaal onderaan de pagina of boven in de gele balk. APA Generator Is het verstandig om naar Wikipedia te verwijzen? Meestal wordt het gebruik van Wikipedia als bron ontmoedigd bij academisch schrijven. Het kan zelfs zo zijn dat je onderwijsinstelling een regel heeft die Wikipedia als bron verbiedt. Waarom wordt Wikipedia vaak als onbetrouwbaar gezien? Wikipedia is een verzameling van informatie afkomstig van verschillende plekken, en geen originele bron op zichzelf. Over het algemeen citeer je alleen primaire en secundaire bronnen in een academische tekst. Daarnaast kan iedereen een Wikipedia-pagina bewerken, waardoor het moeilijk is om te bepalen hoe correct de informatie op die pagina is. Dit betekent niet dat je Wikipedia helemaal niet kunt gebruiken. De site is vaak een goed middel om je onderzoek te starten, omdat in veel van de artikelen uitgebreid wordt verwezen naar de originele bronnen. Hoe kun je Wikipedia op verstandige wijze gebruiken? Je kunt vaak nuttige bronnen vinden door te kijken naar de secties “Bronnen, noten en/of referenties”, “Verder lezen” en “Externe links” onderaan een Wikipedia-artikel. Zoek naar betrouwbare bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriften, gepubliceerde boeken en officiële websites. Soms wil je wellicht verwijzen naar algemene informatie (in plaats van specialistische informatie) die je hebt gevonden op Wikipedia. Als je dit doet, is het goed om de juistheid van de informatie onafhankelijk te controleren met een andere bron, voordat je ernaar verwijst. Controleer of je bovenaan het artikel waarschuwingen ziet die suggereren dat de informatie onbetrouwbaar is. In dat geval kun je het artikel beter helemaal niet gebruiken, ook niet voor achtergrondinformatie.
WoordenboekDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Om te verwijzen naar een woordenboekdefinitie in APA-stijl, begin je met de auteur van het woordenboek (meestal een organisatie), gevolgd door het publicatiejaar, het woord dat je definieert, de naam van het woordenboek, de uitgever (als deze niet hetzelfde is als de auteur), en de raadpleegdatum en URL. [example-generator-widget style="apa" sourcetype="online-dictionary-entry"] [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="entry-dictionary"] Verwijzen naar een woord uit een online woordenboek Online woordenboeken worden vaak continu geüpdatet, dus meestal is er geen specifieke publicatiedatum. In die gevallen schrijf je “z.d.” (zonder datum) op de plaats van het jaartal en voeg je een raadpleegdatum (retrieval date in het Engels) toe. Van Dale. (z.d.). Geschiedenis. In Van Dale. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/geschiedenis Verwijzen naar een woord uit een gedrukt woordenboek Je verwijst bijna op dezelfde manier naar een woord uit een gedrukt woordenboek als naar een woord uit een online woordenboek, maar voor een gedrukte variant gebruik je altijd een specifieke editie met een publicatiejaar. Deze informatie moet dan ook worden opgenomen in je bronvermelding. Laat de uitgever weg als deze hetzelfde is als de auteur. Format Naam Auteur/Organisatie. (Jaar). Woord. In Naam woordenboek (Editie ed., p. Paginanummer). Uitgever. Bronvermelding (literatuurlijst) Koenen Woordenboeken. (2006). Installeren. In Koenen Woordenboek N/N (2de ed., p. 487). Van Dale Lexicografie. Verwijzing in de tekst (Koenen Woordenboeken, 2006) In gedrukte woordenboeken worden meestal geen individuele auteurs vermeld, maar in sommige specialistische woordenboeken staan ze wel vermeld. In dat geval zet je de individuele auteur op de auteurspositie en voeg je de uitgever toe op het eind van de bronvermelding.
YouTube-videoDit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Als je naar een Youtube-video wilt verwijzen volgens de APA-stijl, bestaat je bronvermelding uit de persoon of organisatie die deze heeft geüpload, de naam van het kanaal (als deze afwijkt van de echte naam), de uploaddatum, de videotitel (schuingedrukt), “Video” tussen blokhaken, de naam van de website, en de raadpleegdatum en URL. Dit format geldt niet alleen voor Youtube-video’s, maar ook voor video’s van andere websites, zoals Vimeo. Hierbij vervang je “YouTube” door de naam van die website. Films en documentaires hebben een ander format. Je kunt ook onze gratis APA Generator gebruiken om Youtube-verwijzingen te genereren in APA-stijl. [citation-widget style="apa" title="Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr" type="video"] Waar vind je de informatie om te verwijzen naar een YouTube-video? De informatie die je nodig hebt voor je bronvermelding kun je makkelijk vinden op YouTube. De gegevens bevinden zich net onder de video, zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien. Auteursnaam en kanaalnaam De “auteur” van een YouTube-video is niet per se de persoon of groep die de video heeft gemaakt. APA schrijft voor dat je de uploader van de video opneemt in je bronvermelding op de plaats van de auteur. Dit maakt het makkelijker voor je lezer om de video te vinden. Als de uploader iemand is van wie de echte naam bekend is en als deze anders is dan de naam van het kanaal, dan voeg je beide namen toe. De echte naam wordt geschreven in standaard opmaak, terwijl de naam van het kanaal tussen blokhaken wordt geplaatst. Hiervoor gebruik je dezelfde opmaak als op YouTube, waarbij je ook onconventionele hoofdletters en spatiegebruik overneemt. Format Achternaam Uploader, Initialen. [Naam kanaal]. (jaar, dag maand). Titel video [Video]. YouTube. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Feoktistova, M. [beautygloss]. (2018, 25 augustus). Echtheid op social media [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 11 maart 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=VCH_nkkrgjE Verwijzing in de tekst (Feoktistova, 2018) Als je je scriptie in het Engels schrijft, gebruik je hetzelfde format, maar hierbij draai je de maand en dag om en schrijf je de maand met een hoofdletter. Als de echte naam van de auteur onbekend is of als de uploader geen individu is, voeg je alleen de naam van het kanaal toe (zonder blokhaken). Scribbr. (2020, 26 juni). Wat is plagiaat en hoe voorkom je het? [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=6Mwdxn2pq9w&t=98s Als de naam van het kanaal hetzelfde is als de echte naam van de auteur, hoef je deze maar een keer toe te voegen. Van Dooren, J. (2021, 5 maart). Studeren alweer van de baan!? Vlog 1095 [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 19 maart 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=KYwIw7ZgB1E Verwijzingen in de tekst voor YouTube-video’s Voor een verwijzing in de tekst naar een YouTube-video gebruik je de naam die als eerste komt in de bronvermelding in de literatuurlijst. Hierbij maakt het niet uit of dit een echte naam is of de naam van het kanaal: (Sjah, 2017) (Radboud Universiteit, 2019) Als je een specifiek deel van een video citeert of als je naar een specifieke passage verwijst, gebruik je een tijdstempel die overeenkomt met het begin van dit relevante moment in de video: (Radboud Universiteit, 2019, 0:29) Als de persoon die je citeert niet de uploader is, kun je het beste de identiteit verduidelijken in de tekst, zoals bij deze verwijzing naar een TED-talk: Taalkundige en experimenteel psycholoog Steven Pinker legt in zijn TED-talk uit hoe onze woorden veel meer lading dragen dan wij denken (TED, 2005, 2:01). Verwijzen naar een YouTube-kanaal Soms wil je naar een heel kanaal verwijzen in plaats van een individuele video, bijvoorbeeld als je de inhoud van een kanaal in het algemeen bespreekt. In dit geval gebruik je niet het jaar waarin het kanaal is gestart, maar “z.d.” (zonder datum), omdat de huidige inhoud van het kanaal relevant is. Je vervangt “Video” door “YouTube-kanaal” tussen de blokhaken. Format Achternaam Uploader, Initialen [Naam kanaal]. (z.d.). Home [YouTube-kanaal]. YouTube. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL Bronvermelding (literatuurlijst) Utrecht University. (z.d.). Home [YouTube-kanaal]. YouTube. Geraadpleegd op 19 oktober 2020, van https://www.youtube.com/user/UniversiteitUtrecht Verwijzing in de tekst (Utrecht University, z.d.) “Home” slaat op de homepagina van het kanaal. Als je naar iets anders verwijst, zoals het tabblad met video’s of playlists, vervang je “Home” door de naam van dat tabblad: Utrecht University. (z.d.). Playlists [YouTube-kanaal]. YouTube. Geraadpleegd op 19 oktober 2020, van https://www.youtube.com/user/UniversiteitUtrecht/playlists

Wat vind jij van dit artikel?