Voorbeeld APA-stijl: Thesis, dissertatie of scriptie

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Het APA-format om te verwijzen naar iemand anders’ scriptie of dissertatie (proefschrift) is afhankelijk van de beschikbaarheid: beschikbaar in een database, ergens anders gepubliceerd (zoals in een universiteitsarchief), of ongepubliceerd (alleen in gedrukte versie beschikbaar bij auteur of universiteit).

Scripties bevatten vaak fouten en vormen niet altijd een betrouwbare bron. Probeer daarom niet te veel gebruik te maken van onderzoek uit andere scripties. Scripties kunnen wel heel handig zijn om nieuwe primaire bronnen over jouw onderwerp te vinden in de literatuurlijst.

Verwijzen naar een dissertatie of scriptie uit een database

Om te verwijzen naar een dissertatie of scriptie uit een database, gebruik je het onderstaande APA-format. Tussen de blokhaken specificeer je het type dissertatie of scriptie, en de universiteit. Je vermeldt net als bij andere bronnen uit een database geen URL of DOI.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie (Publicatienr. Nummer) [Type scriptie of dissertatie, Naam Universiteit]. Naam Database.
Bronvermelding (literatuurlijst) Kampman, M. (2020). Slimme contracten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Publicatienr. 200501) [Bachelorscriptie, Hogeschool Saxion]. HBO Kennisbank.
Verwijzing in de tekst (Kampman, 2020)

Verwijzen naar een elders gepubliceerde dissertatie of scriptie

Om te verwijzen naar een dissertatie of scriptie uit een universiteitsarchief (vaak in pdf-vorm) of op een persoonlijke website, gebruik je een ander format, omdat je geen publicatienummer hoeft te vermelden. In dit geval voeg je wel een URL toe.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie [Type scriptie of dissertatie, Naam Universiteit]. Naam Archief. URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Kamp, V. (2021). Succesvol gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland [Masterscriptie, Radboud Universiteit]. Scriptierepository. https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/10594
Verwijzing in de tekst (Kamp, 2021)

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Verwijzen naar een ongepubliceerde dissertatie of scriptie

Om te verwijzen naar een ongepubliceerde dissertatie of scriptie (die je in gedrukte vorm hebt ontvangen van de auteur of universiteit), voeg je “Ongepubliceerd” toe aan de beschrijving tussen blokhaken. Ook komt de naam van de universiteit buiten de blokhaken te staan op het eind van de bronvermelding.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar). Titel scriptie of dissertatie [Ongepubliceerde type scriptie of dissertatie]. Naam Universiteit.
Bronvermelding (literatuurlijst) Merkus, J. (2018). De kracht van voorlezen. Het effect van verschillende voorleesmethoden op de woordenschat van meertalige kinderen [Ongepubliceerde masterscriptie]. Radboud Universiteit.
Verwijzing in de tekst (Merkus, 2018)

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie, waardoor ze heel wat scripties heeft geschreven. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

4 reacties

Lievi
3 juli 2021 om 19:05

Hallo, Ik vroeg me af welk jaartal men bij een scriptie moet vermelden als men eruit citeert, aangezien ze altijd betrekking hebben op een academiejaar (nu bvb 2020-2021)

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
5 juli 2021 om 11:36

Hoi!

Bij een scriptie ga je uit van de publicatiedatum. Stel een scriptie is geschreven voor het jaar 2020-2021, maar gepubliceerd in 2021, dan gebruik je alleen het jaartal 2021! :)

Beantwoorden

Floor
12 april 2021 om 19:46

Beste Julia, hoe moet er in een voetnoot van een juridische essay worden verwezen naar de scriptie van een andere student?

Beantwoorden

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
12 april 2021 om 20:09

Hoi Floor,

Dat is een goede vraag. Als je in een juridisch essay verwijst, gebruik je waarschijnlijk de Leidraad voor juridische auteurs om te verwijzen in plaats van APA. De voetnoot voor een scriptie van een andere student heeft dezelfde vorm als de voetnoot voor een boek:

Auteur Jaartal (bijvoorbeeld: Merkus 2017)

Eventueel kun je in de bronnenlijst met volledige vermeldingen achter de titel tussen haakjes vermelden dat het om een bachelor- of masterscriptie gaat.

Bijvoorbeeld: J. Merkus, Moraal redeneren bij tweetalige volwassenen. Een onderzoek naar taal bij ethische dilemma's (bachelorscriptie Nijmegen), 2017.

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.